:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

1 دلار

معرفی و مشخصات اسکناس 1 دلار (one dollar) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

اسکناس یک دلار کشور آمریکا معادل 100 سنت می باشد.

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 دلار سری رایج - سالمون پی. چیس 

1 دلار سری رایج - سالمون پی. چیس

توضیحات

این اسکناس ، اولین اسکناس یک دلاری است که توسط ایالات متحده تهیه و منتشر شده است.

ویژگی ها

One dollar Banknote - Legal Tender - Salmon P Chase
اسکناس یک دلار سری رایج - سالمون پی. چیس
Act of July 11th 1862 - Series number - Serial number - Salmon P Chase's Bust - Seal - The United States - one dollar - Will Pay The Bearer At The Treasury In New York - Washington - August 1st 1862
مصوبه 11 جولای 1862 - شماره سری - شماره سریال - نیم تنه سالمون پی. چِیس - مُهر - ایالات متحده - یک دلار - پرداخت توسط حامل یک دلار در خزانه داری نیویورک - واشنگتن - یکم آگوست 1862
This Note Is A Legal Tender For All Debts Public And Private Except Duties On Imports And Interest On The Public Debt; And Is Receivable In Payment Of All Loans Made To The United States
این اسکناس پولی قانونی است که برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود و برای پرداخت کلیه وام های داده شده در ایالات متحده قابل دریافت می باشد.
1862
1862
National Bank Note Company (U.S.A.) - NBNC
چاپخانه اسکناس بانک ملی آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

2) 1 دلار سری ملی 

1 دلار سری ملی

توضیحات

اسکناس های سری ملی در بین سال های 1878-1862 در کلیه بانک های ملی آمریکا با هفت ترکیب امضای مختلف منتشر شد که امضا با ترکیب Spinner آن بسیار نادر است. این اسکناس ها اکثرا نادرند و می توانند بسیار ارزشمند باشند. ارزش آن ها با سه معیار سنجیده می شود : 1) بر اساس نام بانک منتشر کنند 2) شماره سریال آن که در قسمت پایین سمت چپ قرار دارد ؛ در صورتی که شماره سریال با عدد یک شروع شود اسکناس بسیار ارزشمند است 3) وضعیت کیفی اسکناس

ویژگی ها

One dollar Banknote National currency
اسکناس یک دلار سری ملی
The first National Bank - Will Pay On Demand To Bearer One Dollar - This Note Is Secured By Bonds Of The United States Deposited With The U.S. Treasry At Washington - Serial number - National Currency - Seal - Two Woman's picture - American Bank Note Co. N.Y.
اولین بانک ملی - پرداخت توسط حامل یک دلار در خزانه داری نیویورک - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - شماره سریال - پول رایج ملی - مُهر - تصویر دو زن - چاپخانه اسکناس بانک نیویورک
American Bank Note Co - Bison - This note is receivable at par in all parts of the united states. in payment of all taxes and excises and all others dues to the united states, except duties on imports , and also for all salaries and other debts and demands owing at the united states to individuals , corporations and associations with in the united states , except interest on public dept - picture - Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or 15 years imprisonment at hard labor or both - eagle - One
چاپخانه اسکناس بانک ملی آمریکا - بوفالو - این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه هابجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - تصویر - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد - عقاب - عدد یک
1865 To 1878
از 1865 تا 1878
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار 1871 سری ملی
 • -
 • 1871
 • 3
 • 1 دلار 1875 سری ملی
 • -
 • 1875
لیست کامل

3) 1 دلار سری رایج خزانه داری - جورج واشنگتن 

1 دلار سری رایج خزانه داری - جورج واشنگتن

توضیحات

این اسکناس به دلیل ترکیب رنگ خاص خود ، در میان کلکسیونرها با نام «رنگین کمان» شناخته می شود. یکی از مشخصه های این اسکناس ها پایان یافتن شماره سریال با نماد ستاره می باشد.

ویژگی ها

One dollar Banknote - Legal Tender - George Washington
اسکناس یک دلار سری رایج خزانه داری - جورج واشنگتن
This Note Is A Legal Tender For One Dollar - Act of March 3rd 1863 - George Washington's Bust - Picture - Serial number - Engraved and Printed at the Treasury Department - Patented July 24th 1866 - Series of 1869 - The United States - Will Pay To Bearer One Dollar Washington - Seal - National Bank Note Co. N.Y - Treasury Note
اسکناس یک دلار سری رایج - مصوبه سوم مارس 1863 - نیم تنه جورج واشنگتن - تصویر - شماره سریال - طراحی و چاپ در اداره خزانه داری - ایالات متحده - پرداخت توسط حامل یک دلار در خزانه داری نیویورک - مُهر - ثبت حق امتیاز در 24 جولای 1866 - سری 1869 - اسکناس صادره از خزانه داری - چاپخانه اسکناس بانک ملی آمریکا - اسکناس خزانه داری
This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or 15 years imprisonment at hard labor or both.
این اسکناس پولی قانونی است که ارزش اسمی آن برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود. هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد.
1869
1869
National Bank Note Company (U.S.A.) - NBNC
چاپخانه اسکناس بانک ملی آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

4) 1 دلار سری رایج ایالات متحده 

1 دلار رایج ایالات متحده

توضیحات

این اسکناس از تاریخ 1874 تا تاریخ 1880 در چاپخانه Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC چاپ شده و تاریخ های 1880 و 1917 در چاپخانه Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP به چاپ رسیده است.

 

ویژگی ها

One dollar Banknote - Legal Tender - United States Note
اسکناس یک دلار سری سری رایج ایالات متحده
This Note Is A Legal Tender For One Dollar - Act of March 3rd 1863 - George Washington's Bust - Seal - Serial number - Engraved and Printed at the Treasury Department - Patented July 24th 1866 - Series number - The United States - Will Pay To Bearer One Dollar Washington - National Bank Note Co. N.Y
اسکناس یک دلار سری رایج - مصوبه سوم مارس 1863 - نیم تنه جورج واشنگتن - مُهر - شماره سریال - طراحی و چاپ در اداره خزانه داری - ایالات متحده - پرداخت توسط حامل یک دلار در خزانه داری نیویورک - ثبت حق امتیاز در 24 جولای 1866 - شماره سری - اسکناس صادره از خزانه داری - چاپخانه اسکناس بانک ملی آمریکا
This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or 15 years imprisonment at hard labor or both.
این اسکناس پولی قانونی است که ارزش اسمی آن برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود. هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد.
1874 To 1917
از 1874 تا 1917
Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC - Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
چاپخانه اسکناس بانک کلمبیا - اداره طراحی و چاپ وزرات خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار 1875 سری رایج ایالات متحده
 • Allison & New
 • 1875
 • 3
 • 1 دلار 1875 سری رایج ایالات متحده
 • Allison & Wyman
 • 1875
لیست کامل

5) 1 دلار سری گواهی نقره - مارتا واشنگتن 

1 دلار گواهی نقره - مارتا واشنگتن

توضیحات

-

ویژگی ها

One dollar Banknote - Silver Certificate - Martha Washington
اسکناس یک دلار گواهی نقره - مارتا واشنگتن
Silver Certificate -Serial number - Martha Washington's Bust - Seal - This Certifies That There Has Been Deposited In The Treasury Of The United States One Silver Dollar Payable To Bearer On Demand Washington, D.C.
گواهی نقره - شماره سریال - نیم تنه مارتا واشنگتن - مُهر - این گواهی به اندازه یک دلار نقره قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد.
United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره ایالات متحده - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1886
1886
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر قرمز
 • Rosecrans & Hyatt
 • 1886
 • 3
 • 1 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر قرمز
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1886
لیست کامل

6) 1 دلار سری رایج خزانه داری - ادوین استانتون 

1 دلار سری رایج خزانه داری - ادوین اِستَنسون

توضیحات

-

ویژگی ها

One dollar Banknote - Legal Tender - Treasury note - Edwin Stanton
اسکناس یک دلار سری رایج خزانه داری - ادوین اِستَنسون
Treasury Note - Edwin Stanton's Portrait - Series of 1890 - Legal Tender Act July 14 1890 - Bureau, Engraving & Printing - Seal - Serial number - The United States Of America Will Pay To Bearer One Dollar In Coin Washington, D.C.
اسکناس سری خزانه داری - پرتره ادوین اِستَنسون - سری 1890 - پول رایج مصوبه 14 جولای 1890 - مُهر - شماره سریال - اداره چاپ و طراحی وزارت خزانه داری - خزانه داری ایالات متحده آمریکا یک دلار سکه در قبال این اسکناس پرداخت می نماید.
This Note Is A Legal Tender At Its Face Value In Payment of All Debts, Public and Private, Except When Otherwise Expressly Stipulated In The Contract.
این اسکناس پولی قانونی است که ارزش اسمی آن برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود.
1890
1890
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار 1890 سری رایج خزانه داری - مُهر قهوه ای
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1890
 • 3
 • 1 دلار 1890 سری رایج خزانه داری - مُهر قرمز
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1890
لیست کامل

7) 1 دلار سری رایج خزانه داری - ادوین استانتون - تیپ دو 

1 دلار سری رایج خزانه داری - ادوین اِستَنسون - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

One dollar Banknote - Legal Tender - Treasury note - Edwin Stanton
اسکناس یک دلار سری رایج خزانه داری - ادوین اِستَنسون - تیپ دو
Treasury Note - Serial number - Edwin Stanton's Portrait - Series of 1890 - Legal Tender Act July 14 1890 - Bureau, Engraving & Printing - Small Seal - The United States Of America Will Pay To Bearer One Dollar In Coin Washington, D.C.
اسکناس سری خزانه داری - شماره سریال - پرتره ادوین اِستَنسون - سری 1890 - پول رایج مصوبه 14 جولای 1890 - مُهر کوچک -داره چاپ و طراحی وزارت خزانه داری - خزانه داری ایالات متحده آمریکا یک دلار سکه در قبال این اسکناس پرداخت می نماید.
One Dollar - Treasury note - United states - This Note Is A Legal Tender At Its Face Value In Payment of All Debts, Public and Private, Except When Otherwise Expressly Stipulated In The Contract.
یک دلار - اسکناس خزانه داری - این اسکناس پولی قانونی است که ارزش اسمی آن برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود.
1891
1891
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار 1891 سری رایج خزانه داری
 • Tillman & Morgan
 • 1891
 • 3
 • 1 دلار 1891 سری رایج خزانه داری
 • Bruce & Roberts
 • 1891
لیست کامل

8) 1 دلار گواهی نقره - مارتا واشنگتن - تیپ دو 

1 دلار گواهی نقره - مارتا واشنگتن - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

One dollar Banknote - Silver Certificate - Martha Washington
اسکناس یک دلار گواهی نقره - مارتا واشنگتن - تیپ دو
Silver Certificate - Martha Washington's Bust - Serial number - Seal - This Certifies That There Has Been Deposited In The Treasury Of The United States One Silver Dollar Payable To Bearer On Demand Washington, D.C. - Engraved and Printed at the Bureau, Engraving & Printing
گواهی نقره - نیم تنه مارتا واشنگتن - شماره سریال - مُهر - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد.
United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره ایالات متحده - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1891
1891
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار 1891 گواهی نقره - مُهر قرمز
 • Tillman & Morgan
 • 1891

9) 1 دلار سری گواهی نقره - مارتا و جورج واشنگتن 

1 دلار سری گواهی نقره - مارتا و جورج واشنگتن

توضیحات

-

ویژگی ها

One dollar Banknote - Silver Certificate - Martha & George Washington
اسکناس یک دلار سری گواهی نقره - مارتا و جورج واشنگتن
Silver Certificate - Series of 1896 - Act of August 4 1886 - History Instructing Youth - Seal - Serial number - Bureau of Engraving & Printing - This Certifies That There Has Been Deposited In The Treasury Of The United States One Silver Dollar Payable To Bearer On Demand Washington, D.C. - United States Silver Certificate
گواهی نقره - سری 1896 - مصوبه 4 آگوست 1886 - تصویری از تاریخ آموزش به جوانان - مُهر - شماره سریال - اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد - گواهی نقره ایالات متحده آمریکا
United States - One Dollar - Martha Washington's bust - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued - George Washington's bust
ایالات متحده - یک دلار - نیم تنه مارتا واشنگتن - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود - نیم تنه جورج واشنگتن
1896
1896
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار 1896 سری گواهی نقره
 • Bruce & Roberts
 • 1896

10) 1 دلار سری گواهی نقره - عقاب نشان 

1 دلار سری گواهی نقره - عقاب نشان

توضیحات

-

ویژگی ها

One dollar Banknote - silver certificates - eagle
اسکناس یک دلار سری گواهی نقره - عقاب نشان
Silver Certificate - Series of 1899 - Act of August 4 1886 - Black eagle - Abraham Lincoln's Portrait - Silver Certificate - Ulysses Grant's Portrait - Seal - Serial number - This Certifies That There Has Been Deposited In The Treasury Of The United States One Silver Dollar Payable To Bearer On Demand Washington, D.C.
گواهی نقره - سری 1899 - مصوبه 4 آگوست 1886 - عقاب سیاه - پرتره آبراهام لینکلن - گواهی نقره - پرتره یوسیلیز گرانت - مُهر - شماره سریال - این گواهینامه برای دریافت گمرکی ، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره ایالات متحده - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1899
1899
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار 1899 سری گواهی نقره
 • Lyons & Treat
 • 1899
 • 3
 • 1 دلار 1899 سری گواهی نقره
 • Vernon & Treat
 • 1899
لیست کامل

11) 1 دلار سری ملی - فدرال رزرو 

1 دلار سری ملی - فدرال رزرو

توضیحات

بر روی این اسکناس سه تاریخ متفاوت 1913 و 1914 و 1918 دیده می شود. به همین دلیل این اسکناس را بر اساس این تاریخ ها می شناسند ؛ اما نام اصلی آن یک دلار سری 1918 است. البته لازم به ذکر است که این اسکناس در میان کلکسیونرها با نام مستعار «پرواز عقاب / Flying eagle» شناخته می شود. این اسکناس توسط بانک های فدرال رزرو 12 ایالت آمریکا منتشر شده و توسط روسای بانک مذکور به امضا رسیده است اما امضای خزانه داری آن دو امضای Teehee & Burke و Elliott & Burke می باشد.

ویژگی ها

One dollar National currency - Federal Reserve
اسکناس یک دلار سری ملی - فدرال رزرو
National Currency - Federal Reserve Bank Note - Series of 1918 - May 18, 1914 - Secured By United States Certificates Of Indebtedness Or United States One Year Gold Notes, Deposited With The Treasurer Of The United States Of America - George washington's Portrait - Serial number - Seal - The Federal Reserve Bank of Cleveland will pay to the bearer on demand one dollar - Authorized By The Acts Of Dec. 23, 1913, And April 23, 1918
پول رایج ملی - اسکناس سری فدرال رزرو - سری 1819 - 18 می 1914 - تضمین شده توسط گواهی های ایالات متحده و یا یک سال ذخیره طلای خزانه در ایالات متحده آمریکا - پرتره جورج واشنگتن - شماره سریال - مُهر - بانک فدرال رزرو یک دلار سکه در قبال این اسکناس پرداخت می نماید - مجاز شده توسط مصوبه 23 دسامبر 1913 و 23 آوریل 1918
One Dollar - National Currency - Federal Reserve Bank Note - This note is receivable at par in all parts of the united states. in payment of all taxes and excises and all others dues to the united states, except duties on imports , and also for all salaries and other debts and demands owing at the united states to individuals , corporations and associations with in the united states , except interest on public dept
یک دلار - پول رایج ملی - اسکناس سری فدرال رزرو - این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه هابجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد
1914
1914
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار 1914 سری ملی - فدرال رزرو - نیویورک
 • Sailer, Strong, Hendricks
 • 1914
 • 3
 • 1 دلار 1914 سری ملی - فدرال رزرو - فیلادلفیا
 • Hardt, Passmore, Dyer, Norris
 • 1914
لیست کامل

12) 1 دلار سری رایج ایالات متحده - مُهر قرمز 

1 دلار سری رایج ایالات متحده - مُهر قرمز

توضیحات

-

ویژگی ها

One dollar Banknote - Legal Tender - United States NOte - Red Seal
اسکناس یک دلار سری رایج ایالات متحده - مُهر قرمز
United States Note - Series of 1923 - This Note Is A Legal Tender For One Dollar - The United States - Will Pay To Bearer One Dollar - Washington D.C. -  George washington's Portrait - Seal - Serial number - This Note Is A Legal Tender At Its Face Value For All Debts Public And Private Except Duties On Imports And Interest On The Public Debt
اسکناس ایالات متحده - سری 1923 - اسکناس یک دلار سری رایج - ایالات متحده - پرداخت توسط حامل یک دلار در خزانه داری نیویورک - واشنگتن - پرتره جورج واشنگتن - مُهر - شماره سریال - این اسکناس پولی قانونی است که ارزش اسمی آن برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود
The United States of America - One Dollar
ایالات متحده آمریکا - یک دلار
1923
1923
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

13) 1 دلار سری گواهی نقره - مُهر آبی 

1 دلار سری گواهی نقره - مُهر آبی

توضیحات

-

ویژگی ها

One dollar Banknote - Silver Certificate - Blue Seal
اسکناس یک دلار سری گواهی نقره - مُهر آبی
Silver Certificate - Series of 1923 - This Certifies That There Has Been Deposited In The Treasury Of The United States One Silver Dollar Payable To Bearer On Demand Washington, D.C. - United States of America One Dollar - Serial number - George washington's Portrait - Seal - This Certificate Is Receivable For All Public Dues And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره - سری 1923 - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد - یک دلار ایالات متحده آمریکا - شماره سریال - پرتره جورج واشنگتن - مُهر - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
The United States of America - One Dollar
یک دلار ایالات متحده آمریکا
1928 To 1934
از 1928 تا 1934
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار 1928 سری گواهی نقره - مُهر آبی
 • Woods & Mellon
 • 1928
 • 3
 • 1 دلار 1928 سری گواهی نقره - مُهر آبی
 • Woods & Mills
 • 1928
لیست کامل

14) 1 دلار سری گواهی نقره - جورج واشنگتن 

1 دلار سری گواهی نقره - جورج واشنگتن

توضیحات

پشت این اسکناس در دو طرح متفاوت به چاپ رسیده است. در بالای نوشته One عبارت «In God WE Trust» درج شده و دیگری بدون عبارت مذکور است.این اسکناس ها در سال های مختلف با مهر هایی در سه رنگ متفاوت به چاپ رسیده است.

ویژگی ها

One dollar Banknote - Silver Certificate - George washington
اسکناس یک دلار سری گواهی نقره - جورج واشنگتن
Silver Certificate - Series of 1923 - This Certifies That There Has Been Deposited In The Treasury Of The United States - Serial number - George washington's Portrait - Seal - One Dollar In Silver Payable To Bearer On Demand Washington, D.C. - This Certificate Is Receivable For All Public Dues And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره - سری 1923 - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد - شماره سریال - پرتره جورج واشنگتن - مُهر - یک دلار ایالات متحده آمریکا - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود.
The United states of America - Annuit cœptis - One Dollar - Heraldic eagle
ایالات متحده آمریکا - نشان بزرگ ایالات متحده آمریکا - یک دلار - نشان عقاب
1935 - 1957
1957 - 1935
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار A-1935 سری گواهی نقره - مُهر قهوه ای - مجموعه های چاپی هاوایی
 • Julian & Morgenthau
 • 1935
 • 3
 • 1 دلار 1935 سری گواهی نقره - مُهر آبی
 • Julian & Morgenthau
 • 1935
لیست کامل

15) 1 دلار نظامی - سری های 461 و 471 

1 دلار نظامی - سری های 461 و 471

توضیحات

MPC های سری 461 به رنگ آبی و قهوه ای و سری 471 به رنگ صورتی است و هر دو دارای طراحی یکسانی می باشند. این MPC ها در پایگاه های نظامی کشور های استرالیا ، بلژیک ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، مجارستان ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مراکش ، هلند ، فیلیپین ، جزایر ریوکیو ، اسکاتلند ، یوگسلاوی مورد استفاده قرار می گرفته اند.

ویژگی ها

One dollar Banknote - Military - series 461 & 471
اسکناس یک دلار نظامی - سری های 461 و 471
Military payment certificate - 1 Dollar - Serial number - Series number - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - یک دلار - شماره سریال - شماره سری - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
MIlitary payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations - Heraldic eagle
گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - نشان عقاب
1946 To 1948
از 1946 تا 1948
Tudor Press , Boston
تودور پرس در بوستون
112 * 66 mm
66 × 112 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار نظامی 1947 ، سری 461
 • -
 • 1947
 • 3
 • 1 دلار نظامی 1947 ، سری 471
 • -
 • 1947
لیست کامل

16) 1 دلار نظامی - سری 472 

1 دلار نظامی - سری 472

توضیحات

MPC سری 481 در پایگاه های نظامی کشور های استرالیا ، بلژیک ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، مجارستان ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مراکش ، هلند ، فیلیپین ، جزایر ریوکیو ، اسکاتلند ، یوگسلاوی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

One dollar Banknote - Military - series 472
اسکناس یک دلار نظامی - سری 472
1 Dollar 1 - 1 - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations - Series number - Heraldic eagle - Serial number - Military payment certificate
1 دلار - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - شماره سری  - نشان عقاب - شماره سریال - گواهی پرداخت نظامی
Military payment certificate - Heraldic eagle - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - نشان عقاب - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1948 To 1951
از 1948 تا 1951
Tudor Press , Boston
تودور پرس در بوستون
112 * 66 mm
66 × 112 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار نظامی 1949 - سری 472
 • -
 • 1949
 • 3
 • 1 دلار نظامی 1950 - سری 472
 • -
 • 1950
لیست کامل

17) 1 دلار نظامی - سری 481 

1 دلار نظامی - سری 481

توضیحات

MPC سری 481 در پایگاه های نظامی کشور های استرالیا ، بلژیک ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، مجارستان ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مراکش ، هلند ، فیلیپین ، جزایر ریوکیو ، اسکاتلند ، یوگسلاوی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

One dollar Banknote - Military - series 481
اسکناس یک دلار نظامی - سری 481
Military payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations - two angels - Serial number - 1 Dollar - Series number
گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - دو فرشته - شماره سریال - 1 دلار - شماره سری
Military payment certificate - Heraldic eagle - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - نشان عقاب - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1951 To 1954
از 1951 تا 1954
Tudor Press & Forbes Lithograph
تودور پرس و شرکت لیتوگرافی فوربس
112 * 66 mm
66 × 112 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار نظامی 1952 - سری 481
 • -
 • 1952
 • 3
 • 1 دلار نظامی 1953 - سری 481
 • -
 • 1953
لیست کامل

18) 1 دلار نظامی - سری 521 

1 دلار نظامی - سری 521

توضیحات

در MPC های اولیه از یک ترکیب رنگ مشابه برای یک سری کامل استفاده شده و طراحی آن ها یکسان بود ؛ اما از سال 1954 در سری 521 به بعد برای هر سری از طرح ها و ترکیب رنگ مختلف استفاده شده است.این اسکناس ها در سه سایز منتشر شده که سری سنت آن ها در سایز کوچک است. MPC سری 521 فقط در پایگاه های نظامی کشور ایرلند شمالی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

One dollar Banknote - Military - series 521
اسکناس یک دلار نظامی - سری 521
Military payment certificate -Serial number - One Dollar - 1 - Series number - Female Bust - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سریال - یک دلار - 1 - شماره سری - نیم تنه یک زن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - One Dollar - 1 - Female Bust - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - یک دلار - نیم تنه یک زن - گواهی پرداخت نظامی
1954 To 1958
از 1954 تا 1958
Forbes lithograph co.
شرکت لیتوگرافی فوربس
112 * 66 mm
66 × 112 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار نظامی 1955 - سری 521
 • -
 • 1955
 • 3
 • 1 دلار نظامی 1956 - سری 521
 • -
 • 1956
لیست کامل

19) 1 دلار نظامی - سری های 541 و 691 

1 دلار نظامی - سری های 541 و 691

توضیحات

MPC سری 541 در پایگاه های نظامی کشور های قبرس ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مراکش ، ایرلند شمالی ، فیلیپین ، جزایر ریوکیو ، اسکاتلند ، مورد استفاده قرار می گرفته است. MPC سری 691 نیز با همین طرح اما با رنگ سبز-قهوه ای چاپ شده که البته هرگز منتشر نگردید.

ویژگی ها

One dollar Banknote - Military - series 541 & 691
اسکناس یک دلار یک دلار نظامی - سری های 541 و 691
Military payment certificate - Female Portrait - Serial number - One Dollar - 1 - Series number - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - چهره یک زن - شماره سریال - 1 - شماره سری - یک دلار - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - One Dollar - 1 - woman's picture - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - یک دلار - تصویر یک زن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - یک دلار
1958 To 1961
از 1958 تا 1961
Tudor Press , Boston
تودور پرس در بوستون
112 * 66 mm
66 × 112 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار نظامی 1959 - سری 541
 • -
 • 1959
 • 3
 • 1 دلار نظامی 1960 - سری 541
 • -
 • 1960
لیست کامل

20) 1 دلار نظامی - سری 591 

1 دلار نظامی - سری 591

توضیحات

MPC سری 591 در پایگاه های نظامی کشور های قبرس ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، فیلیپین ، کره جنوبی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

One dollar Banknote - Military - series 591
اسکناس یک دلار نظامی - سری 591
Military payment certificate - Serial number - One Dollar - Series number - woman face side view - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سریال - یک دلار - شماره سری - نیمرخ یک زن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - One Dollar - 1 - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - 1 - یک دلار - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1961 To 1964
از 1961 تا 1964
Forbes Lithograph Co.
شرکت لیتوگرافی فوربس
112 * 66 mm
66 × 112 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار نظامی 1962 - سری 591
 • -
 • 1962
 • 3
 • 1 دلار نظامی 1963 - سری 591
 • -
 • 1963
لیست کامل

21) 1 دلار سری فدرال رزرو 

1 دلار سری فدرال رزرو

توضیحات

-

ویژگی ها

One dollar Banknote - Federal Reserve
اسکناس یک دلار سری فدرال رزرو
Federal Reserve note - The united states of America - George washington's Portrait - Serial number - Washington D.C. - This note is Legal Tender for all Debts , public and private - One Dollar
بانک فدرال رزرو - ایالات متحده آمریکا - پرتره جورج واشنگتن - شماره سریال - واشنگتن دی سی - این اسکناس پولی قانونی برای همه بدهی های عمومی و خصوصی می باشد - یک دلار
The United states of America - Annuit cœptis - In God We Trust - One Dollar - Heraldic eagle
ایالات متحده آمریکا - نشان بزرگ ایالات متحده آمریکا - عبارت به خدایی که ایمان داریم - یک دلار - نشان عقاب
1963 - 2017
2017 - 1963
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ خزانه داری آمریکا
156 × 66.3 mm
66.3 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار 1969 سری فدرال رزرو
 • -
 • 1969
 • 3
 • 1 دلار 1974 سری فدرال رزرو
 • -
 • 1974
لیست کامل

22) 1 دلار نظامی - سری 611 

1 دلار نظامی - سری 611

توضیحات

MPC سری 611 در پایگاه های نظامی کشور های قبرس ، ژاپن ، کره جنوبی و لیبی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

One dollar Banknote - Military - series 611
اسکناس یک دلار نظامی - سری 611
Military payment certificate - Series number - Woman's Portrait - Serial number - One Dollar - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سری - تصویر یک زن - شماره سریال - یک دلار - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - 1 - One Dollar - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - یک دلار - 1 - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1964 To 1969
از 1964 تا 1969
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
112 * 66 mm
66 × 112 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار نظامی 1965 - سری 611
 • -
 • 1965
 • 3
 • 1 دلار نظامی 1966 - سری 611
 • -
 • 1966
لیست کامل

23) 1 دلار نظامی - سری 641 

1 دلار نظامی - سری 641

توضیحات

MPC سری 641 از سال 1965 تا 1968 منتشر شد و فقط در پایگاه های نظامی کشور ویتنام مورد استفاده قرار گرفت.

ویژگی ها

One dollar Banknote - Military - series 641
اسکناس یک دلار نظامی - سری 641
Military payment certificate - Woman face side view - One Dollar - Series number - Serial number - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - نیمرخ یک زن - یک دلار - شماره سری - شماره سریال - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1 - One Dollar - Military payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
یک دلار - گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1965 To 1968
از 1965 تا 1968
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
112 * 66 mm
66 × 112 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار نظامی 1966 ، سری 641
 • -
 • 1966
 • 3
 • 1 دلار نظامی 1967 ، سری 641
 • -
 • 1967
لیست کامل

24) 1 دلار نظامی - سری 651 

1 دلار نظامی - سری 651

توضیحات

MPC سری 651 از سال 1969 تا 1973 منتشر شد و در پایگاه های نظامی ژاپن ، لیبی و کره جنوبی مورد استفاده قرار گرفت.

ویژگی ها

One dollar Banknote - Military - series 651
اسکناس یک دلار نظامی - سری 651
Military payment certificate - Woman face side view - One Dollar - Soldier - Series number - Serial number - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - نیمرخ یک زن - یک دلار - سرباز - شماره سری - شماره سریال - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1 - One Dollar - Military payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
یک دلار - گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1969 To 1973
از 1969 تا 1973
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
112 * 66 mm
66 × 112 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار نظامی 1970 ، سری 651
 • -
 • 1970
 • 3
 • 1 دلار نظامی 1971 ، سری 651
 • -
 • 1971
لیست کامل

25) 1 دلار نظامی - سری 661 

1 دلار نظامی - سری 661

توضیحات

MPC سری 661 در پایگاه های نظامی کشور ویتنام مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

One dollar Banknote - Military - series 661
اسکناس یک دلار نظامی - سری 661
Military payment certificate - Serial number - One Dollar - 1 - Series number - Female Bust - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سریال - یک دلار - 1 - شماره سری - نیم تنه یک زن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - One Dollar - 1 - A picture of a landscape - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - یک دلار - منظره - گواهی پرداخت نظامی
1968 To 1969
از 1968 تا 1969
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
112 * 66 mm
66 × 112 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار نظامی 1969 - سری 661
 • -
 • 1969

26) 1 دلار نظامی - سری 681 

1 دلار نظامی - سری 681

توضیحات

MPC سری 681 در پایگاه های نظامی کشور ویتنام مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

One dollar Banknote - Military - series 681
اسکناس یک دلار نظامی - سری 681
Military payment certificate - Series number - Serial number - One Dollar - Air Force pilot - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سری - شماره سریال - یک دلار - تصویر خلبان نیروی هوایی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - One Dollar - four F-100 Super Sabre aircrafts - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - یک دلار - تصویر چهار فروند هواپیما F-100 - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1969 To 1970
از 1969 تا 1970
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
112 * 66 mm
66 × 112 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار 1970 نظامی - سری 681
 • -
 • 1970

27) 1 دلار نظامی - سری 692 

1 دلار نظامی - سری 692

توضیحات

MPC سری 692 در پایگاه های نظامی کشور ویتنام مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

One dollar Banknote - Military - series 692
اسکناس یک دلار نظامی - سری 692
Military payment certificate - Serial number - One Dollar - Series number - Woman face side view - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سریال - یک دلار - شماره سری - نیمرخ زن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - One Dollar - Bison
گواهی پرداخت نظامی - یک دلار - بوفالو
1970 To 1973
از 1970 تا 1973
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
112 * 66 mm
66 × 112 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1 دلار 1971 نظامی - سری 692
 • -
 • 1971
 • 3
 • 1 دلار 1972 نظامی - سری 692
 • -
 • 1972
لیست کامل

28) 1 دلار نظامی - سری 701  

1 دلار نظامی - سری 701

توضیحات

MPC سری 701 چاپ شد اما هرگز منتشر نگردید.

ویژگی ها

One dollar Banknote - Military - series 701
اسکناس یک دلار نظامی - سری 701
Military payment certificate - Washington Irving 's bust - Serial number - One Dollar - Series number - Washington Irving - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - نیم تنه واشنگتن اروینگ - شماره سریال - یک دلار - شماره سری - عبارت واشنگتن اروینگ - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - One Dollar - a view - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - یک دلار - تصویر یک منظره - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
-
-
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
112 * 66 mm
66 × 112 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.