:: مزایده شماره ۸۹ :: اینجا ضربه بزنید

سکه یک دلار 1881S مورگان - MS65 - آمریکا

USA one dollar 1881S morgan coin - MS65
997 بازدید
 (5.0 1 نظر

دسته بندیایران آنتیک ؛ مزایده تخصصی سکه ، مدال یادبود و اسکناس کلکسیونی مزایده
کد کالا 044389
 • مزایده به پایان رسید
 • در تاریخ: ۰۴-۰۷-۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۱۲
 • وضعیت: با برنده
 • 👇 جزئیات مزایده 👇
 
 
ملاک انتخاب تصویر و کیفیت درج شده
جنس نقره 900
وزن 26.7 گرم
قطر 38 میلیمتر
مشاهده همه
 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با شروع قیمت 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 الی 25 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

سکه یک دلار 1881S مورگان - MS65 - آمریکا

این محصول دارای کیفیت بانکی MS65 و همانند تصویر می باشد.

توجه: این سکه در پک NGC به فروش می رسد.

دوشنبه 03 مهر 1402، 20:00
سه شنبه 04 مهر 1402، 22:12
50,000 تومان
9 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 157
 • مح...سل
 • 22:05، 1402/07/04
 • 156
 • عل...اس
 • 21:35، 1402/07/04
 • 155
 • عل...زی
 • 21:27، 1402/07/04
 • 154
 • عل...اس
 • 21:27، 1402/07/04
 • 153
 • عل...اس
 • 21:26، 1402/07/04
 • 152
 • عل...زی
 • 21:26، 1402/07/04
 • 151
 • عل...اس
 • 21:26، 1402/07/04
 • 150
 • عل...زی
 • 21:26، 1402/07/04
 • 149
 • عل...اس
 • 21:26، 1402/07/04
 • 148
 • عل...زی
 • 21:26، 1402/07/04
 • 147
 • عل...اس
 • 21:26، 1402/07/04
 • 146
 • عل...زی
 • 21:26، 1402/07/04
 • 145
 • عل...اس
 • 21:26، 1402/07/04
 • 144
 • عل...زی
 • 21:26، 1402/07/04
 • 143
 • عل...اس
 • 21:26، 1402/07/04
 • 142
 • عل...زی
 • 21:26، 1402/07/04
 • 141
 • عل...اس
 • 20:57، 1402/07/04
 • 140
 • عل...او
 • 20:57، 1402/07/04
 • 139
 • عل...اس
 • 20:57، 1402/07/04
 • 138
 • عل...او
 • 20:57، 1402/07/04
 • 137
 • عل...اس
 • 20:57، 1402/07/04
 • 136
 • عل...او
 • 20:57، 1402/07/04
 • 135
 • عل...اس
 • 20:49، 1402/07/04
 • 134
 • عل...زی
 • 20:28، 1402/07/04
 • 133
 • عل...او
 • 20:28، 1402/07/04
 • 132
 • عل...او
 • 20:28، 1402/07/04
 • 131
 • عل...زی
 • 20:28، 1402/07/04
 • 130
 • عل...او
 • 20:27، 1402/07/04
 • 129
 • عل...زی
 • 20:27، 1402/07/04
 • 128
 • عل...زی
 • 20:24، 1402/07/04
 • 127
 • عل...او
 • 20:24، 1402/07/04
 • 126
 • عل...او
 • 20:22، 1402/07/04
 • 125
 • عل...زی
 • 20:22، 1402/07/04
 • 124
 • عل...زی
 • 16:01، 1402/07/04
 • 123
 • سر...سر
 • 16:01، 1402/07/04
 • 122
 • عل...زی
 • 16:01، 1402/07/04
 • 121
 • سر...سر
 • 16:01، 1402/07/04
 • 120
 • عل...زی
 • 16:01، 1402/07/04
 • 119
 • سر...سر
 • 16:01، 1402/07/04
 • 118
 • عل...زی
 • 16:01، 1402/07/04
 • 117
 • سر...سر
 • 16:01، 1402/07/04
 • 116
 • عل...زی
 • 16:01، 1402/07/04
 • 115
 • سر...سر
 • 16:01، 1402/07/04
 • 114
 • عل...زی
 • 16:01، 1402/07/04
 • 113
 • سر...سر
 • 16:01، 1402/07/04
 • 112
 • عل...زی
 • 16:01، 1402/07/04
 • 111
 • سر...سر
 • 16:01، 1402/07/04
 • 110
 • عل...زی
 • 16:01، 1402/07/04
 • 109
 • سر...سر
 • 16:01، 1402/07/04
 • 108
 • عل...زی
 • 15:07، 1402/07/04
 • 107
 • عل...اس
 • 12:42، 1402/07/04
 • 106
 • مح...سل
 • 12:25، 1402/07/04
 • 105
 • عل...اس
 • 08:41، 1402/07/04
 • 104
 • کس...عس
 • 01:22، 1402/07/04
 • 103
 • عل...اس
 • 01:22، 1402/07/04
 • 102
 • کس...عس
 • 01:22، 1402/07/04
 • 101
 • عل...اس
 • 01:22، 1402/07/04
 • 100
 • کس...عس
 • 01:22، 1402/07/04
 • 99
 • عل...اس
 • 00:43، 1402/07/04
 • 98
 • کس...عس
 • 00:43، 1402/07/04
 • 97
 • کس...عس
 • 00:43، 1402/07/04
 • 96
 • عل...اس
 • 00:43، 1402/07/04
 • 95
 • کس...عس
 • 00:43، 1402/07/04
 • 94
 • عل...اس
 • 00:43، 1402/07/04
 • 93
 • کس...عس
 • 00:42، 1402/07/04
 • 92
 • عل...اس
 • 00:42، 1402/07/04
 • 91
 • کس...عس
 • 00:42، 1402/07/04
 • 90
 • عل...اس
 • 00:42، 1402/07/04
 • 89
 • کس...عس
 • 23:48، 1402/07/03
 • 88
 • سا...جع
 • 23:41، 1402/07/03
 • 87
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 86
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 85
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 84
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 83
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 82
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 81
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 80
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 79
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 78
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 77
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 76
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 75
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 74
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 73
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 72
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 71
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 70
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 69
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 68
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 67
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 66
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 65
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 64
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 63
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 62
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 61
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 60
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 59
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 58
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 57
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 56
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 55
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 54
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 53
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 52
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 51
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 50
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 49
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 48
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 47
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 46
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 45
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 44
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 43
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 42
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 41
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 40
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 39
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 38
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 37
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 36
 • عل...زی
 • 23:16، 1402/07/03
 • 35
 • سر...سر
 • 23:16، 1402/07/03
 • 34
 • عل...زی
 • 23:10، 1402/07/03
 • 33
 • عل...اس
 • 22:54، 1402/07/03
 • 32
 • سر...سر
 • 22:49، 1402/07/03
 • 31
 • مح...سل
 • 22:44، 1402/07/03
 • 30
 • عل...اس
 • 22:39، 1402/07/03
 • 29
 • مح...سل
 • 22:25، 1402/07/03
 • 28
 • سر...سر
 • 21:16، 1402/07/03
 • 27
 • کس...عس
 • 21:15، 1402/07/03
 • 26
 • سر...سر
 • 21:15، 1402/07/03
 • 25
 • سر...سر
 • 21:15، 1402/07/03
 • 24
 • کس...عس
 • 21:15، 1402/07/03
 • 23
 • سر...سر
 • 20:53، 1402/07/03
 • 22
 • مط...نو
 • 20:53، 1402/07/03
 • 21
 • سر...سر
 • 20:53، 1402/07/03
 • 20
 • مط...نو
 • 20:53، 1402/07/03
 • 19
 • سر...سر
 • 20:53، 1402/07/03
 • 18
 • مط...نو
 • 20:53، 1402/07/03
 • 17
 • سر...سر
 • 20:53، 1402/07/03
 • 16
 • مط...نو
 • 20:53، 1402/07/03
 • 15
 • سر...سر
 • 20:53، 1402/07/03
 • 14
 • مط...نو
 • 20:53، 1402/07/03
 • 13
 • سر...سر
 • 20:53، 1402/07/03
 • 12
 • مط...نو
 • 20:53، 1402/07/03
 • 11
 • سر...سر
 • 20:53، 1402/07/03
 • 10
 • مط...نو
 • 20:53، 1402/07/03
 • 9
 • سر...سر
 • 20:53، 1402/07/03
 • 8
 • مط...نو
 • 20:53، 1402/07/03
 • 7
 • سر...سر
 • 20:53، 1402/07/03
 • 6
 • مط...نو
 • 20:53، 1402/07/03
 • 5
 • سر...سر
 • 20:53، 1402/07/03
 • 4
 • مط...نو
 • 20:53، 1402/07/03
 • 3
 • سر...سر
 • 20:52، 1402/07/03
 • 2
 • کس...عس
 • 20:52، 1402/07/03
 • 1
 • کس...عس
 • 20:02، 1402/07/03
سکه یک دلار 1881S مورگان - MS65 - آمریکا
ملاک انتخاب: تصویر و کیفیت درج شده
مبلغ اسمی: یک دلار
کیفیت: بانکی UNC
جنس: نقره 900
وزن: 26.7 گرم
قطر: 38 میلیمتر
avatar
۱ لایک
درود و خسته نباشید به جناب موسوی و تمام کادر زحمت کش سایت ایران انتیک.
ارزوی سلامتی و بهترینها رو براتون دارم.
مثل همیشه بینظیر و خاص هستین.
همیشه انرژی مثبت براتون میفرستیم.
مرسی که هستین.

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatar ارسال نظر