:: مزایده شماره ۹۴ :: اینجا ضربه بزنید

100 دلار

معرفی و مشخصات اسکناس 100 دلار (hundred dollars) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 100 دلار سری رایج - عقاب 

100 دلار سری رایج - عقاب

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Banknote - Legal tender - Eagle
اسکناس صد دلار سری رایج - عقاب
Act of Feb 25th 1862 or Act of March 3rd, 1863 - Series number - The United States Promise To Pay To The Bearer One Hundred Dollars Payable At The Treasury of the United States At New York - Washington - Eagle - Serial number - Seal - March 10th 1863
مصوبه 25 فوریه 1862 یا سوم مارس 1863 - شماره سری - ایالات متحده متعهد شده است صد دلار به حامل این اسکناس جهت مطالبات پرداخت نماید - عقاب - شماره سریال - مُهر - دهم مارس 1863
This Note Is A Legal Tender For All Debts Public And Private Except Duties On Imports And Interest On The Public Debt, And Is exchangeable for U.S. Six percent Twenty Year Bonds, redeemable at the pleasure of the U. States after Five Years, And Is Receivable In Payment of All Loans Made To The United States - United States of America
این اسکناس پولی قانونی است که برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود و قابل تبدیل به اوراق قرضه با 6 درصد سود 20 ساله و قابل بازخرید پس از 5 سال در خزانه داری آمریکا - ایالات متحده آمریکا
1862 - 1863
1863 - 1862
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1862 سری رایج - عقاب
 • Chittenden & Spinner
 • 1862
 • 2
 • 100 دلار 1863 سری رایج - عقاب
 • Chittenden & Spinner
 • 1863

2) 100 دلار سری گواهی طلا - عقاب نشان 

100 دلار سری گواهی طلا - عقاب نشان

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Banknote - Gold Certificate - Heraldic eagle
اسکناس صد دلار سری گواهی طلا - عقاب نشان
E Pluribus Unum - Heraldic Eagle and Flag - It Is Hereby Certified That one hundred Dollars Have Been Deposited With The Assistant Treasurer of The U.S. in New York Payable In Gold At His Office To The Bearer - Seal
عبارتی به زبان لاتین - عقاب و پرچم - به موجب این سند گواهی می شود که به دستور هیئت مدیره بانک فدرال رزرو مبلغ بیست دلار به عنوان پشتوانه در دفتر معاون خزانه داری به صورت طلا پرداخت می شود - مُهر
One hundred Dollars
یکصد دلار
1863
1863
-
-
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1863 سری گواهی طلا - عقاب نشان
 • -
 • 1863

3) 100 دلار سری رایج خزانه داری - جورج واشنگتن 

100 دلار سری رایج خزانه داری - جورج واشنگتن

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Legal tender - Treasury Note - George Washington
اسکناس صد دلار سری رایج خزانه داری - جورج واشنگتن
This Note Is A Legal Tender For One Hundred Dollars - One Year After Date The United States Will Pay To The Order With Five Percent Interest One Hundred Dollars Payable With Interest - standing vignette of George Washington - Woman - Serial number - Seal - Act of March 3rd 1863 - Treasury Note
صد دلار سری رایج - بعد از یک سال ایالات متحده 5 درصد سود برای این اسکناس پرداخت خواهد کرد - جورج واشنگتن - تصویر دو زن - شماره سریال - مُهر - مصوبه سوم مارس 1863 - اسکناس خزانه داری
This Note Is A Legal Tender At Its Face Value Excluding Interest, For All Debts Public and Private, Except Duties on Imports and Interest On The Public Debt Counterfeiting Or Altering This Note, Or Passing Any Counterfeit Or Alteration Of It, Or Having In Possession Any False Or Counterfeit Plate or Impression Of It, Or Any Paper Made In Imitation Of The Paper On Which It Is Printed Is Felony And Is Punishable By $1,000 Fine, Or 15 Years Imprisonment At Hard Labor or Both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1864
1864
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1864 سری رایج خزانه داری - جورج واشنگتن
 • Chittenden & Spinner
 • 1864

4) 100 دلار سری رایج خزانه داری - پشت سبز 

100 دلار سری رایج خزانه داری - پشت سبز

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Legal tender - United States Note - Greenback
اسکناس صد دلار سری رایج خزانه داری - پشت سبز
Legal Tender for one hundred dollars - treasury note - unites states one hundred dollars - Washington - act of march 3rd 1863 - Serial number - Seal - picture
صد دلار سری رایج - اسکناس خزانه داری - صد دلار ایالات متحده - واشنگتن - مصوبه سوم مارس 1863 - شماره سریال - مُهر - تصویر
United States of America - This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or fifteen (15) years imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1864
1864
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1864 سری رایج خزانه داری - پشت سبز
 • Chittenden & Spinner
 • 1864

5) 100 دلار سری رایج خزانه داری با بهره مرکب - جورج واشنگتن 

100 دلار سری رایج خزانه داری با بهره مرکب - جورج واشنگتن

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Legal Tender - Compound Interest Treasury Note - George Washington
اسکناس صد دلار سری رایج خزانه داری با بهره مرکب - جورج واشنگتن
This Note Is A Legal Tender For One Hundred Dollars - Treasury Department - Act of June 30th 1864 - Three Years After Date The United States Will Pay The Bearer With Interest At The Rate Of Six Percent Interest Per Annum Compounded Semi-Annually One Hundred Dollars - standing vignette of George Washington - Woman - Serial number - Seal - Treasury Note
صد دلار سری رایج - وزارت خزانه داری - نرخ بهره بعد از سه سال قابل پرداخت خواهد شد و به ازای هر ده دلار به میزان شش درصد محاسبه می شود - جورج واشنگتن - تصویر دو زن - شماره سریال - مُهر - اسکناس خزانه داری
By Act of Congress this Note is a Legal Tender for One Hundred Dollars but bears Interest at six percent compounded every six months though payable only at maturity as follows
طبق قانون هر شش ماه برای هر دلار به میزان شش درصد سود مرکب تعلق می گیرد.
1864
1864
-
-
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1864 سری رایج خزانه داری با بهره مرکب
 • Chittenden & Spinner
 • 1864

6) 100 دلار سری بهره دار - وینفیلد اسکات 

100 دلار سری بهره دار - وینفیلد اسکات

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Interest bearing note - Winfield Scott
اسکناس صد دلار سری بهره دار - وینفیلد اسکات
Three years after date the united states promise to pay one hundred dollars - Winfield Scott's portrait - Serial number - Seal
بعد از گذشت سه سال ایالات متحده متعهد به پرداخت صد دلار می باشد - پرتره جنرال وینفیلد اسکات - شماره سریال - مُهر
Convertible at the option of the holder into Bonds Redeemable at the pleasure of the Government at any time after five years and payable twenty years from August 15th 1867 with interest at six per cent per annum payable semi-annually in coin
پرداخت به حامل آن در زمان سررسید و قابل تبدیل به اوراق قرضه دولتی بعد از 5 سال و تا 20 سال از تاریخ 15 آگوست 1867 با بهره شش درصد سالیانه برای هر نیم سال به صورت سکه پرداخت می شود.
1865
1865
-
-
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1865 سری بهره دار - وینفیلد اسکات
 • Colby & Spinner
 • 1865

7) 100 دلار سری رایج خزانه داری - آبراهام لینکلن 

100 دلار سری رایج خزانه داری - آبراهام لینکلن

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Legal tender - Treasury Note - Abraham Lincoln
اسکناس صد دلار سری رایج خزانه داری - آبراهام لینکلن
This Note Is Legal Tender For One Hundred Dollars - Series number - Serial number - The United States Will Pay The Bearer one hundred Dollars Washington D.C. - Abraham Lincoln's portrait - Seal - picture - Treasury note
صد دلار سری رایج - شماره سری - شماره سریال - ایالات متحده متعهد شده است تا صد دلار به حامل آن پرداخت نماید - پرتره آبراهام لینکلن - مُهر - تصویری از یک زن و بچه - اسکناس خزانه داری
United states of America - This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or 15 years imprisonment at hard labor or both
ایالات متحده آمریکا - این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1869
1869
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1869 سری رایج خزانه داری - آبراهام لینکلن
 • Allison & Spinner
 • 1869

8) 100 دلار سری رایج ایالات متحده - آبراهام لینکلن 

100 دلار سری رایج ایالات متحده - آبراهام لینکلن

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Legal tender - United states note - Abraham Lincoln
اسکناس صد دلار سری رایج ایالات متحده - آبراهام لینکلن
This Note Is Legal Tender For One Hundred Dollars - Series number - Serial number - The United States Will Pay The Bearer one hundred Dollars Washington D.C. - Abraham Lincoln's portrait - Seal - picture - United states note
صد دلار سری رایج - شماره سرس - شماره سریال - ایالات متحده متعهد شده است تا صد دلار به حامل آن پرداخت نماید - پرتره آبراهام لینکلن - مُهر - تصویری از یک زن و بچه - اسکناس خزانه داری
United States of America – This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or Fifteen (15) years imprisonment at hard labor or both
ایالات متحده آمریکا - این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1875 - 1880
1880 - 1875
Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC
چاپخانه اسکناس بانک کلمبیا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار سری رایج ایالات متحده - مُهر کوچک قرمز
 • Allison & New
 • 1875
 • 2
 • 100 دلار سری رایج ایالات متحده - مُهر کوچک قرمز
 • -
 • 1878
 • 3
 • 100 دلار سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Bruce & Gilfillian
 • 1880
لیست کامل

9) 100 دلار سری ملی - اعلان استقلال 

100 دلار سری ملی - اعلان استقلال

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Banknote - National Currency - Declaration of Independence
اسکناس صد دلار سری ملی - اعلان استقلال
National Currency - This note is secured by bonds of The United States Deposited with the U.S. Treasurer at Washington. - Will Pay One Hundred Dollars To Bearer on Demand - Act Approved June 3d 1864 - picture - Female - Serial number - Seal
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - پرداخت صد دلار به حامل آن در خزانه داری نیویورک - مصوبه سوم ژوئن 1864 - تصویر - تصویر یک زن - شماره سریال - مُهر
This Note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by the United States to Individuals Corporations & associations within the United States except Interest on Public Debt - Two woman - Declaration of Independence - Eagle - Counterfeiting or Altering This Note, Or Passing Any Counterfeit or Alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed, is felony, and is punishable by $1,000 fine or fifteen year imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - دو زن - نقاشی اعلان استقلال - عقاب - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به یک هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1875
1875
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1875 سری ملی - اعلان استقلال
 • -
 • 1875

10) 100 دلار سری گواهی سپرده نقره - جیمز مدیسون 

100 دلار سری گواهی سپرده نقره - جیمز مدیسون

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Banknote - Silver Certificate of Deposit - James Madison
اسکناس صد دلار سری گواهی سپرده نقره - جیمز مدیسون
Series of 1880 - Certificate of Deposit - James Madison's portrait - Serial number - Seal - This Certifies That There Have Been Deposited With The Treasurer Of U.S. At Payable At His Office To The Bearer On Demand One Hundred Silver Dollars - United States Silver Certificate
سری 1880 - گواهی سپرده - پرتره جیمز مدیسون - شماره سریال - مُهر - این گواهی قابل پرداخت به اندازه صد دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد
United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره ایالات متحده - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1878 - 1880
1880 - 1878
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1878 سری گواهی سپرده نقره - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Scofield – Gilfillan
 • 1878
 • 2
 • 100 دلار 1880 سری گواهی سپرده نقره - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Bruce & Gilfillan
 • 1880
 • 3
 • 100 دلار 1880 سری گواهی سپرده نقره - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Bruce & Wyman
 • 1880
لیست کامل

11) 100 دلار سری ملی - مُهر قهوه ای 

100 دلار سری ملی - مُهر قهوه ای

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Banknote - National Currency - Brown Seal
اسکناس صد دلار سری ملی - مُهر قهوه ای
National Currency - This note is secured by bonds of The United States Deposited with the U.S. Treasurer at Washington. - Will Pay One Hundred Dollars To Bearer on Demand - Act Approved June 3d 1864 - picture - Female - Serial number - Seal
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - پرداخت توسط حامل آن در خزانه داری نیویورک - مصوبه سوم ژوئن 1864 - تصویر - تصویر یک زن - شماره سریال - مُهر
This Note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by the United States to Individuals Corporations & associations within the United States except Interest on Public Debt - Heraldic eagle and shield - Number - Eagle - Counterfeiting or Altering This Note, Or Passing Any Counterfeit or Alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed, is felony, and is punishable by $1,000 fine or fifteen year imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - عقاب و سپر - عدد - عقاب - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به یک هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1881 - 1892
1892 - 1881
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1881 سری ملی - عدد 3684 در پشت
 • Rosecrans & Jordan
 • 1881
 • 2
 • 100 دلار 1892 سری ملی - عدد 4731 در پشت
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1892

12) 100 دلار سری گواهی طلا - توماس بنتون 

100 دلار سری گواهی طلا - توماس هارت بنتون

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Gold Certificate - Thomas Hart Benton
اسکناس صد دلار سری گواهی طلا - توماس هارت بنتون
Gold Certificate - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Of America One Hundred Dollars In Gold Coin Repayable To The Bearer On Demand - Thomas Hart Benton's portrait - Seal - Serial number - Series of 1922
گواهی طلا - این اسکناس گواهی می کند که صد دلار سکه طلا در خزانه داری موجود است - پرتره توماس هارت بنتون - مُهر - شماره سریال - سری 1922
The United States Gold Certificate - Heraldic eagle
گواهی طلا ایالات متحده - نشان عقاب
1882 - 1892
1892 - 1882
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1882 سری گواهی طلا - توماس هارت بنتون
 • Parker & Burke
 • 1882
 • 2
 • 100 دلار 1992 سری گواهی طلا - توماس هارت بنتون
 • -
 • 1992

13) 100 دلار سری رایج خزانه داری - دیوید فارگوت - تیپ یک 

100 دلار سری رایج خزانه داری - دیوید فارگوت - تیپ یک

توضیحات

این اسکناس یکی از محبوب ترین اسکناس های آمریکا می باشد. دو صفر عدد 100 همانند هندوانه طراحی شده اند ؛ به همین سبب این اسکناس به نام «هندوانه / Watermelon» شهرت دارد.

ویژگی ها

One Hundred dollars Legal tender - Treasury Note - David Glasgow Farragut - Type 1
اسکناس صد دلار سری رایج خزانه داری - دیوید فارگوت - تیپ یک
Series of 1891 - Legal Tender Act July 14 1890 - Treasury Note - The United States Of America Will Pay To Bearer One Hundred Dollars In Coin Washington, D.C. - David Glasgow Farragut's portrait - Serial number - Seal
سری 1891 - سری رایج به مصوبه 14 جولای 1890 - اسکناس خزانه داری - ایالات متحده متعهد شده است تا صد دلار سکه به حامل آن پرداخت نماید - پرتره دیوید فارگوت - شماره سریال - مُهر
One Hundred Dollars - This Note Is A Legal Tender At Its Face Value In Payment of All Debts, Public and Private, Except When Otherwise Expressly Stipulated In The Contract
صد دلار - این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز در مواردی که صریحا ذکر شده باشد
1890
1890
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1890 سری رایج خزانه داری - دیوید فارگوت
 • Rosecrans & Huston
 • 1890

14) 100 دلار سری رایج خزانه داری - دیوید فارگوت - تیپ دو 

100 دلار سری رایج خزانه داری - دیوید فارگوت - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Legal tender - Treasury Note - David Glasgow Farragut - Type 2
اسکناس صد دلار سری رایج خزانه داری - دیوید فارگوت - تیپ دو
Series of 1890 - Legal Tender Act July 14 1890 - Treasury Note - The United States Of America Will Pay To Bearer One Hundred Dollars In Coin Washington, D.C. - David Glasgow Farragut's portrait - Serial number - Seal
سری 1890 - سری رایج به مصوبه 14 جولای 1890 - اسکناس خزانه داری - ایالات متحده متعهد شده است تا صد دلار سکه به حامل آن پرداخت نماید - پرتره دیوید فارگوت - شماره سریال - مُهر
One Hundred Dollars - This Note Is A Legal Tender At Its Face Value In Payment of All Debts, Public and Private, Except When Otherwise Expressly Stipulated In The Contract
صد دلار - این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز در مواردی که صریحا ذکر شده باشد
1891
1891
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1891 سری رایج خزانه داری - دیوید فارگوت
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1891

15) 100 دلار سری گواهی نقره - جیمز مدیسون 

100 دلار سری گواهی نقره - جیمز مدیسون

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Silver Certificate - James Madison
اسکناس صد دلار سری گواهی نقره - جیمز مدیسون
Silver Certificate - Series 1891 - James Madison's portrait - Serial number - Seal - Act of February 28th 1878 - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States One Hundred Silver Dollars Payable To Bearer On Demand Washington, D.C.
گواهی نقره - سری 1891 - پرتره جیمز مدیسون - شماره سریال - مُهر - مصوبه 28 فوریه 1878 - این گواهی قابل پرداخت به اندازه صد دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد
United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره ایالات متحده - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1891
1891
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1891 سری گواهی نقره - جیمز مدیسون
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1891
 • 2
 • 100 دلار 1891 سری گواهی نقره - جیمز مدیسون
 • Tillman & Morgan
 • 1891

16) 100 دلار سری ملی - مُهر آبی 

100 دلار سری ملی - مُهر آبی

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Banknote - National Currency - Blue Seal
اسکناس صد دلار سری ملی - مُهر آبی
National Currency - This note is secured by bonds of The United States Deposited with the U.S. Treasurer at Washington. - Will Pay One Hundred Dollars To Bearer on Demand - picture - Female - Serial number - Seal
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - پرداخت توسط حامل آن در خزانه داری نیویورک - تصویر - تصویر یک زن - شماره سریال - مُهر
This Note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by the United States to Individuals Corporations & associations within the United States except Interest on Public Debt - Heraldic eagle and shield - Date - Eagle - Counterfeiting or Altering This Note, Or Passing Any Counterfeit or Alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed, is felony, and is punishable by $1,000 fine or fifteen year imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - عقاب و سپر - تاریخ - عقاب - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به یک هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1899
1899
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1899 سری ملی - مُهر آبی
 • Rosecrans & Huston
 • 1899
 • 2
 • 100 دلار 1899 سری ملی - مُهر آبی
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1899
 • 3
 • 100 دلار 1899 سری ملی - مُهر آبی
 • Tillman & Morgan
 • 1899
لیست کامل

17) 100 دلار سری ملی - جان جی ناکس 

100 دلار سری ملی - جان جی ناکس

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars National Currency - John Jay Knox
اسکناس صد دلار سری ملی - جان جی ناکس
National Currency - Secured By United States Bonds Deposited With The Treasurer Of The United States of America Will Pay To The Bearer On Demand One Hundred Dollars - Series of 1902 - John Jay Knox's portrait - Serial number - Seal
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - سری 1902 - پرتره جان جی ناکس - شماره سریال - مُهر
Heraldic eagle - Shield - two men - This note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by The United States to individuals corporations and associations within the United States except interest on the public debt.
عقاب - سپر - دو مرد - این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد
1903 - 1915
1915 - 1903
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1903 سری ملی - جان جی ناکس - مُهر قرمز
 • Lyons & Roberts
 • 1903
 • 2
 • 100 دلار 1905 سری ملی - جان جی ناکس - مُهر آبی
 • Lyons & Roberts
 • 1905
 • 3
 • 100 دلار 1905 سری ملی - جان جی ناکس - مُهر آبی
 • Lyons & Treat
 • 1905
لیست کامل

18) 100 دلار سری فدرال رزرو - بنجامین فرانکلین 

100 دلار سری فدرال رزرو - بنجامین فرانکلین

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Federal Reserve Note - Benjamin Franklin
اسکناس صد دلار سری فدرال رزرو - بنجامین فرانکلین
Federal Reserve Note - Series of 1914 - Authorized by Federal Reserve Act of December 23, 1913 - The United States Will Pay To The Bearer On Demand One Hundred Dollars - Washington D.C. - Benjamin Franklin face side view - Serial number - Seal
اسکناس فدرال رزرو - سری 1914 - ثبت شده توسط بانک فدرال رزرو طبق مصوبه 23 دسامبر 1913 - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار صد دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد - واشنگتن - نیمرخ بنجامین فرانکلین - شماره سریال - مُهر
Federal Reserve Note - five figures - This note is receivable by all national and member banks and federal reserve banks for all taxes, customs and other public dues, it is redeemable in gold on demand at the treasury department of the United States in the city of Washington, District of Columbia, or in gold or lawful money at any federal reserve bank
اسکناس سری فدارل رزرو - تصویر پنج پیکره - این اسکناس قابل دریافت در تمام بانک های ملی و بانک های فدرال رزرو برای همه بدهی های عمومی و مالیات می باشد. قابل تبدیل به طلا در شعب وزارت خزانه داری در شهر واشنگتن و ناحیه کلمبیامی باشد.همچنین علاوه بر طلا قابل تعویض با پول های قانونی در بانک های فدرال رزرو نیز می باشد
1914
1914
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار سری فدرال رزرو - بنجامین فرانکلین - مُهر قرمز
 • Burke & McAdoo
 • 1914
 • 2
 • 100 دلار سری فدرال رزرو - بنجامین فرانکلین - مُهر آبی
 • Burke & McAdoo
 • 1914

19) 100 دلار سری ملی - فدرال رزرو - تالار استقلال 

50 دلار سری ملی فدرال رزرو - تالار استقلال

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars National Currency - Federal reserve note - Independence hall
اسکناس صد دلار سری ملی فدرال رزرو - تالار استقلال
National Currency - Series number - secured by bonds of The United States Deposited with the U.S. Treasurer of the united states of america - The federal reserve Will Pay To The Bearer On Demand one hundred Dollars - Benjamin Franklin's portrait - Serial number - Seal - one hundred Dollars
سری ملی - شماره سری - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - بانک فدرال رزرو صد دلار به حامل آن در خزانه داری نیویورک می پردازد - پرتره بنجامین فرانکلین - شماره سریال - مُهر - صد دلار
The united states of America - Independence hall - one hundred dollars
ایالات متحده آمریکا - تالار استقلال - صد دلار
1929
1929
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1929 سری ملی فدرال رزرو - شیکاگو
 • -
 • 1929
 • 2
 • 100 دلار 1929 سری ملی فدرال رزرو - مینیاپولیس
 • -
 • 1929
 • 3
 • 100 دلار 1929 سری ملی فدرال رزرو - کانزاس سیتی
 • -
 • 1929
لیست کامل

20) 100 دلار سری گواهی طلا - تالار استقلال 

100 دلار سری گواهی طلا - تالار استقلال

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Banknote - Gold Certificate - Independence hall
اسکناس صد دلار سری گواهی طلا - تالار استقلال
This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Of America one hundred Dollars In Gold Coin Payable To The Bearer On Demand - Gold Certificate - This certificate is legal tender in the amount there of in payment of all debts and dues public and private - Series number - Benjamin Franklin's portrait - Seal - Serial number
این اسکناس گواهی می کند که پنجاه دلار سکه طلا در خزانه داری موجود است. این مبلغ سکه طلا با تقاضا و ارائه این اسکناس در دفتر خزانه داری شهر نیویورک قابل پرداخت است - گواهی طلا - این گواهی پولی قانونی است که قابل پرداخت برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی می باشد - شماره سری - پرتره بنجامین فرانکلین - مُهر - شماره سریال
The united states of America - Independence hall - one hundred dollars
ایالات متحده آمریکا - تالار استقلال - صد دلار
1928
1928
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1928 سری گواهی طلا - تالار استقلال - پشت سبز
 • -
 • 1928
 • 2
 • 100 دلار 1934 سری گواهی طلا - تالار استقلال - پشت زرد
 • -
 • 1934

21) 100 دلار سری فدرال رزرو - تالار استقلال 

100 دلار سری فدرال رزرو - تالار استقلال

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Banknote - Federal Reserve - Independence hall
اسکناس صد دلار سری فدرال رزرو - تالار استقلال
Federal Reserve Note - Series number - Redeemable in gold on demand at the United States treasury, or in gold or lawful at any federal reserve bank - The United States Will Pay To The Bearer On Demand one hundred Dollars - Benjamin Franklin's portrait - Serial number - Seal
اسکناس سری فدارل رزرو - سری 1928 - قابل تبدیل به طلا در شعب وزارت خزانه داری ایالات متحده و یا قابل تعویض با طلا در بانک های فدرال رزرو می باشد - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار صد دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد - پرتره بنجامین فرانکلین - شماره سریال - مُهر
The united states of America - Independence hall - one hundred dollars
ایالات متحده آمریکا - تالار استقلال - صد دلار
1929
1929
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1928 سری فدرال رزرو - تالار استقلال
 • -
 • 1928
 • 2
 • 100 دلار 1934 سری فدرال رزرو - تالار استقلال
 • Julian & Morgenthau
 • 1934
 • 3
 • 100 دلار 1934 سری فدرال رزرو - تالار استقلال
 • Julian & Vinson
 • 1934
لیست کامل

22) 100 دلار سری ایالات متحده - تالار استقلال 

100 دلار سری ایالات متحده - تالار استقلال

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars united states note - Independence hall
اسکناس صد دلار سری ایالات متحده - تالار استقلال
united states note - The united states of America - Washington D.C. - 100 - for All dept , public and private - Franklin's portrait - One hundred - Serial number - Seal - One hundred dollars
اسکناس ایالات متحده - ایالات متحده آمریکا - واشنگتن دی.سی. - 100 - این اسکناس پولی قانونی است که برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود - پرنتره بنجامین فرانکلین - عبارت صد - شماره سریال - مُهر - صد دلار
The united states of America - In God we trust - Independence hall - one hundred dollars
ایالات متحده آمریکا - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تالار استقلال - صد دلار
1966
1966
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1966 سری ایالات متحده - تالار استقلال
 • Granahan & Fowler
 • 1966
 • 2
 • 100 دلار 1966 سری ایالات متحده - تالار استقلال
 • Elston & Kennedy
 • 1966

23) 100 دلار سری فدرال رزرو - تراست - تیپ یک 

100 دلار سری فدرال رزرو - تراست - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Federal reserve note - Trust - Type 1
اسکناس صد دلار سری فدرال رزرو - تراست - تیپ یک
Federal reserve note - The united states of America - Series number - Benjamin Franklin's portrait - Serial number - Seal - This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private - One hundred dollars
سری فدرال رزرو - ایالات متحده آمریکا - شماره سری - پرتره بنجامین فرانکلین - شماره سریال - مُهر - این اسکناس پولی قانونی است برای همه بدهی های عمومی و خصوصی - صد دلار
The united states of America - In God we trust - Independence hall - one hundred dollars
ایالات متحده آمریکا - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تالار استقلال - صد دلار
1966 - 2006
2006 - 1966
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1996 سری فدرال رزرو - تراست - تیپ یک
 • Withrow & Rubin
 • 1996
 • 2
 • 100 دلار 1999 سری فدرال رزرو - تراست - تیپ یک
 • -
 • 1999
 • 3
 • 100 دلار 2001 سری فدرال رزرو - تراست - تیپ یک
 • -
 • 2001
لیست کامل

24) 100 دلار سری فدرال رزرو - تراست - تیپ دو 

100 دلار سری فدرال رزرو - تراست - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Federal reserve note - Trust - Type 2
اسکناس صد دلار سری فدرال رزرو - تراست - تیپ دو
One hundred dollars - Federal reserve note - The united states of America - Series number - Benjamin Franklin's portrait - Serial number - Seal - This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private
صد دلار - سری فدرال رزرو - ایالات متحده آمریکا - شماره سری - پرتره بنجامین فرانکلین - شماره سریال - مُهر - این اسکناس پولی قانونی است برای همه بدهی های عمومی و خصوصی
The united states of America - In God we trust - Independence hall - one hundred dollars
ایالات متحده آمریکا - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تالار استقلال - صد دلار
2009 - 2013
2013 - 2009
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 2009 سری فدرال رزرو - تراست - تیپ دو
 • Rosa Gumataotao Rios & Geithner
 • 2009
 • 2
 • 100 دلار 2013 سری فدرال رزرو - تراست - تیپ دو
 • Gumataotao Rios & Jacob Lew
 • 2013

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.