:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

5 دلار

معرفی و مشخصات اسکناس 5 دلار (five dollars) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5 دلار سری ملی 

5 دلار سری ملی

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars Banknote National currency
اسکناس پنج دلار سری ملی
National Currency - This note is secured by bonds of The United States Deposited with the U.S. Treasurer at Washington. - Will Pay The Bearer On Demand Five Dollars - Continental Bank Note Co New York - Serial number - Seal - The Landing of Columbus - Act Approved June 3d 1864
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - پرداخت توسط حامل پنج دلار در خزانه داری نیویورک - کمپانی چاپ اسکناس کانتیننتال نیویورک - شماره سریال - مُهر - تصویری از آمدن کریستف کلمب - مصوبه سوم ژوئن 1864
This Note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by the United States to Individuals Corporations & associations within the United States except Interest on Public Debt - Eagle - Christopher Columbus and his followers - Eagle - Every person making or engraving or aiding to make or engrave, or passing or attempting to pass any imitation or alteration of this note and every person having in possession a plate of impression made in imitation of it or any paper made in imitation of that on which this note is printed is by Act of Congress approved June 3rd 1864 guilty of felony and subject to a fine not exceeding one thousand dollars, or imprisonment not exceeding fifteen years or both - 5 Dollar
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - عقاب - تصویری از کریستف کلمب و یارانش - عقاب - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد - 5 دلار
1861 - 1890
1890 - 1861
Continental Bank Note Company (U.S.A.) - CONB
کمپانی چاپ اسکناس کانتیننتال نیویورک
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1861 سری ملی
 • -
 • 1861
 • 2
 • 5 دلار 1863 سری ملی
 • -
 • 1863
 • 3
 • 5 دلار 1874 سری ملی
 • -
 • 1874
لیست کامل

2) 5 دلار سری دیماند - الکساندر همیلتون 

5 دلار سری دیماند - الکساندر همیلتون

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Demand Note - Alexander Hamilton
اسکناس پنج دلار سری دیماند - الکساندر همیلتون
American Bank Note Co. New York - Five - Serial number - The United States Promise To Pay 5 Dollars To The Bearer on Demand - Washington - Date - Alexander Hamilton's Portrait - Thomas Crawford’s statue of Freedom - United States of America Five Dollars
چاپخانه اسکناس بانک نیویورک - عبارت پنج - شماره سریال - ایالات متحده متعهد شده است ات 5 دلار به حامل این اسکناس جهت مطالبات پرداخت نماید - واشنگتن - تاریخ - پرتره الکساندر همیلتون - مجسمه آزادی توماس کراوفورد - اسکناس 5 دلار ایالات متحده آمریکا
United States of Ameeica - Five Dollars
پنج دلار ایالات متحده آمریکا
1861
1861
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1861 سری دیماند - نیویورک
 • -
 • 1861
 • 2
 • 5 دلار 1861 سری دیماند - نیویورک - با (For the) زیر امضا
 • -
 • 1861
 • 3
 • 5 دلار 1861 سری دیماند - فیلادلفیا
 • -
 • 1861
لیست کامل

3) 5 دلار سری رایج - الکساندر همیلتون 

5 دلار سری رایج - الکساندر همیلتون

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Legal Tender - Alexander Hamilton
اسکناس پنج دلار سری رایج - الکساندر همیلتون
American Bank Note Co. New York - Five - Serial number - The United States Promise To Pay 5 Dollars To The Bearer on Demand - Washington - Date - Alexander Hamilton's Portrait - Thomas Crawford’s statue of Freedom - United States of America Five Dollars
چاپخانه اسکناس بانک نیویورک - عبارت پنج - شماره سریال - ایالات متحده متعهد شده است 5 دلار به حامل این اسکناس جهت مطالبات پرداخت نماید - واشنگتن - تاریخ - پرتره الکساندر همیلتون - مجسمه آزادی توماس کراوفورد - اسکناس 5 دلار ایالات متحده آمریکا
This Note Is A Legal Tender For All Debts Public And Private Except Duties On Imports And Interest On The Public Debt; And Is exchangeable for U.S. Six percent Twenty Year Bonds, redeemable at the pleasure of the U. States after Five Years - United States of America
این اسکناس پولی قانونی است که برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود و قابل تبدیل به اوراق قرضه با 6 درصد سود 20 ساله و قابل بازخرید پس از 5 سال در خزانه داری آمریکا - ایالات متحده آمریکا
1862 - 1863
1863 - 1862
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1862 سری دیماند - بدون شماره سری
 • Chittenden & Spinner
 • 1862
 • 2
 • 5 دلار 1862 سری دیماند - شماره سری 59-2
 • Chittenden & Spinner
 • 1862
 • 3
 • 5 دلار 1862 سری دیماند - شماره سری 72-60
 • Chittenden & Spinner
 • 1862
لیست کامل

4) 5 دلار سری رایج خزانه داری - اندرو جکسون 

5 دلار سری رایج خزانه داری - اندرو جکسون

توضیحات

این اسکناس به دلیل ترکیب رنگ خاص خود ، در میان کلکسیونرها با نام «رنگین کمان» شناخته می شود. یکی از مشخصه های این سری اسکناس ، پایان یافتن شماره سریال با نماد ستاره می باشد.

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Legal Tender - Treasury Note - Andrew Jackson
اسکناس پنج دلار سری رایج خزانه داری - اندرو جکسون
Act of March 3rd 1863 - Legal Tender For Five Dollars - Series of 1869 - The United States Will Pay To Bearer Five Dollars Washington - Andrew Jackson's portrait - Serial number - Picture - Seal - Treasury Note - American Bank Note Co. New York.
مصوبه سوم مارس 1863 - اسکناس 5 دلار سری رایج - سری 1869 - ایالات متحده متعهد شده است تا 5 دلار به حامل این اسکناس پرداخت نماید - پرتره اندرو جکسون - شماره سریال - تصویر - مُهر - اسکناس خزانه داری - چاپخانه اسکناس بانک نیویورک
This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt - Unites states of America - 5 - Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or 15 years imprisonment at hard labor or both.
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - ایالات متحده آمریکا - 5 - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1869
1869
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1869 سری رایج خزانه داری
 • Allison & Spinner
 • 1869

5) 5 دلار سری رایج ایالات متحده - اندرو جکسن 

5 دلار سری رایج ایالات متحده - اندرو جکسن

توضیحات

این اسکناس تاریخ های 1875 و 1878 در چاپخانه Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC چاپ شده و تاریخ های 1880 و 1907 در چاپخانه Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP به چاپ رسیده است.

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Legal Tender - United States note - Andrew Jackson
اسکناس پنج دلار سری رایج ایالات متحده - اندرو جکسن
United States Note - Legal Tender For Five Dollars - Series number - The United States Will Pay To Bearer Five Dollars Washington D.C. - Andrew Jackson's portrait - Picture of the woodchopper family - Serial number - Seal - Columbian Bank Note Co.
پنج دلار سری رایج ایالات متحده - شماره سری - پرداخت توسط حامل پنج دلار به خزانه داری - پرتره اندرو جکسن - تصویر خانواده ای هیزم شکن - شماره سریال - مُهر - چاپخانه اسکناس کلمبیا
United States of America - This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or Fifteen (15) years imprisonment at hard labor or both.
این اسکناس پولی قانونی است که ارزش اسمی آن برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود. هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد.
1875 - 1907
1907 - 1875
Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC - Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
چاپخانه اسکناس کلمبیا - اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1875- A سری رایج ایالات متحده
 • Allison & New
 • 1875
 • 2
 • 5 دلار 1875-B سری رایج ایالات متحده
 • Allison & New
 • 1875
 • 3
 • 5 دلار 1875-A سری رایج ایالات متحده
 • Allison & Wyman
 • 1875
لیست کامل

6) 5 دلار سری ملی - جیمز گارفیلد - مُهر قهوه ای 

5 دلار سری ملی - جیمز گارفیلد - مُهر قهوه ای

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars Banknote - National Currency - James Garfield - Brown Seal
اسکناس پنج دلار سری ملی - جیمز گارفیلد - مُهر قهوه ای
National Currency - Secured By United States Bonds Deposited With The Treasurer of the United States - James Garfield's face side view - Seal - Series number - Will Pay The Bearer on Demand Five Dollars
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - شماره سریال پرداخت توسط حامل پنج دلار در خزانه داری نیویورک - نیمرخ جیمز گارفیلد - مُهر - چاپخانه اسکناس بانک نیویورک
a view - This Note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by the United States to Individuals Corporations & associations within the United States except Interest on Public Debt - Every person making or engraving or aiding to make or engrave, or passing or attempting to pass any imitation or alteration of this note and every person having in possession a plate of impression made in imitation of it or any paper made in imitation of that on which this note is printed is by Act of Congress approved June 3rd 1864 guilty of felony and subject to a fine not exceeding one thousand dollars, or imprisonment not exceeding fifteen years or both - Eagle
یک منظره - این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - تصویر - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد - عقاب
1879 - 1907
1907 - 1879
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1879 سری ملی - عدد 4704 در پشت
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1879
 • 2
 • 5 دلار 1883 سری ملی - عدد 181 در پشت
 • Bruce & Gilfillan
 • 1883
 • 3
 • 5 دلار 1885 سری ملی - عدد 733 در پشت
 • Bruce & Wyman
 • 1885
لیست کامل

7) 5 دلار سری گواهی نقره - یولیسیز گرانت - تیپ یک 

5 دلار سری گواهی نقره - یولیسیز گرانت - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Silver Certificate - Ulysses Grant - Type 1
اسکناس پنج دلار سری گواهی نقره - یولیسیز گرانت - تیپ یک
Silver Certificate - Serial number - Ulysses Grant's Bust - Department Series 1886 - Act of August 4 1886 - Seal - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Five Silver Dollars Payable To Bearer On Demand Washington, D.C.
گواهی نقره - شماره سریال - نیم تنه یولیسیز گرانت - سری 1886 - مصوبه چهارم آگوست 1886 - مُهر - این گواهی قابل پرداخت به اندازه 5 دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد.
Five Dollars - United States Silver Certificate - five number of one Morgan dollar - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
پنج دلار - گواهی نقره ایالات متحده - 5 عدد سکه یک دلار مورگان - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1886
1886
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر قرمز
 • Rosecrans & Jordan
 • 1886
 • 2
 • 5 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر قرمز
 • Rosecrans & Hyatt
 • 1886
 • 3
 • 5 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر بزرگ قرمز
 • Rosecrans & Hyatt
 • 1886
لیست کامل

8) 5 دلار سری رایج خزانه داری - جورج توماس 

5 دلار سری رایج خزانه داری - جورج توماس

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Legal Tender - Treasury Note - George H Thomas
اسکناس پنج دلار سری رایج خزانه داری - جورج توماس
Series of 1890 - Legal Tender - Act July 14 1890 - George H Thomas's bust - Serial number - Seal - Treasury Note - The United States Of America Will Pay To Bearer Five Dollars In Coin Washington, D.C.
سری 1890 - سری رایج - مصوبه 14 جولای 1890 - نیم تنه جورج توماس - شماره سریال - مُهر - اسکناس سری خزانه داری - ایالات متحده متعهد شده است تا 5 دلار به حامل این اسکناس پرداخت نماید
Five Dollars - This Note Is A Legal Tender At Its Face Value In Payment of All Debts, Public and Private, Except When Otherwise Expressly Stipulated In The Contract
پنج دلار - این اسکناس قابل دریافت برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی است به جز مواردی که در قانون قرارداد آن ذکر شده است.
1890
1890
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1890 سری رایج خزانه داری - مُهر قهوه ای
 • Rosecrans & Huston
 • 1890
 • 2
 • 5 دلار 1890 سری رایج خزانه داری - مُهر قهوه ای
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1890
 • 3
 • 5 دلار 1890 سری رایج خزانه داری - مُهر قرمز
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1890
لیست کامل

9) 5 دلار سری رایج خزانه داری - جورج توماس - تیپ دو 

5 دلار سری رایج خزانه داری - جورج توماس - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Legal Tender - Treasury Note - George H Thomas - Type 2
اسکناس پنج دلار سری رایج خزانه داری - جورج توماس - تیپ دو
Series of 1891 - Legal Tender - Act July 14 1890 - George H Thomas's bust - Serial number - Seal - Treasury Note - The United States Of America Will Pay To Bearer Five Dollars In Coin Washington, D.C
سری 1891 - سری رایج - مصوبه 14 جولای 1890 - نیم تنه جورج توماس - شماره سریال - مُهر - اسکناس سری خزانه داری - ایالات متحده متعهد شده است تا 5 دلار به حامل این اسکناس پرداخت نماید
Treasury Note - Five Dollars - united states - This Note Is A Legal Tender At Its Face Value In Payment of All Debts, Public and Private, Except When Otherwise Expressly Stipulated In The Contract
اسکناس خزانه داری - پنج دلار - ایالات متحده - این اسکناس قابل دریافت برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی است به جز مواردی که در قانون قرارداد آن ذکر شده است.
1891
1891
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1891 سری رایج خزانه داری
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1891
 • 2
 • 5 دلار 1891 سری رایج خزانه داری
 • Tillman & Morgan
 • 1891
 • 3
 • 5 دلار 1891 سری رایج خزانه داری
 • Bruce & Roberts
 • 1891
لیست کامل

10) 5 دلار سری گواهی نقره - یولیسیز گرانت - تیپ دو 

5 دلار سری گواهی نقره - اوليسس گرانت - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Silver Certificate - Ulysses Grant - Type 2
اسکناس پنج دلار سری گواهی نقره - یولیسیز گرانت - تیپ دو
Silver Certificate - Serial number - Series 1891 - Act of August 4 1886 - Ulysses Grant's Bust - Seal - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Five Silver Dollars Payable To Bearer On Demand Washington, D.C.
گواهی نقره - شماره سریال - سری 1891 - مصوبه چهارم آگوست 1886 - نیم تنه یولیسیز گرانت - مُهر - این گواهی قابل پرداخت به اندازه 5 دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد.
Five Dollars - United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
پنج دلار - گواهی نقره ایالات متحده - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1891
1891
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1891 سری گواهی نقره
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1891
 • 2
 • 5 دلار 1891 سری گواهی نقره
 • Tillman & Morgan
 • 1891

11) 5 دلار سری ملی - جیمز گارفیلد - مُهر آبی 

5 دلار سری ملی - جیمز گارفیلد - مُهر آبی

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars Banknote - National Currency - James Garfield - Blue Seal
اسکناس پنج دلار سری ملی - جیمز گارفیلد - مُهر آبی
National Currency - This Note Is Secured By Bonds Of The United States Or Other Securities - Series number - Will Pay The Bearer on Demand Five Dollars
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ایالات متحده یا سایر اوراق بهادار تأمین می شود - شماره سری - پرداخت توسط حامل پنج دلار در خزانه داری نیویورک
National currency - George washington's portrait - This Note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by the United States to Individuals Corporations & associations within the United States except Interest on Public Debt - 1882-1908 - Counterfeiting or altering this note, or passing any counterfeit of alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed, is felony, and is punishable by $1,000 fine or 15 years imprisonment at hard labor or both - White house
اسکناس سری ملی - پرتره جورج واشنگتن - این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - 1908-1882 - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد - نمایی از کاخ سفید
1892 - 1900
1900 - 1892
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1892 سری ملی
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1892
 • 2
 • 5 دلار 1896 سری ملی
 • Tillman & Morgan
 • 1896
 • 3
 • 5 دلار 1899 سری ملی
 • Lyons & Roberts
 • 1899
لیست کامل

12) 5 دلار سری گواهی نقره - فرشته بالدار 

5 دلار سری گواهی نقره - فرشته بالدار

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Silver Certificate - winged angel
اسکناس پنج دلار سری گواهی نقره - فرشته بالدار
Silver Certificate - Serial number - winged angel (Allegory of Electricity Presenting Light to the World) - Series 1896 - Seal - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Five Silver Dollars Payable To Bearer On Demand Washington, D.C.
گواهی نقره - شماره سریال - فرشته بالدار (تمثیلی از ارائه نور به جهان) - سری 1896 - مُهر - این گواهی قابل پرداخت به اندازه 5 دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد.
United States Silver Certificate - Ulysses Grant's Portrait - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued - Philip Sheridan's Portrait
گواهی نقره ایالات متحده - پرتره اولیسس گرانت - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود - پرتره فیلیپ شرایدن
1896
1896
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1896 سری گواهی نقره
 • Tillman & Morgan
 • 1896
 • 2
 • 5 دلار 1896 سری گواهی نقره
 • Bruce & Roberts
 • 1896
 • 3
 • 5 دلار 1896 سری گواهی نقره
 • Lyons & Roberts
 • 1896
لیست کامل

13) 5 دلار سری گواهی نقره - سرخپوست 

5 دلار سری گواهی نقره - سرخپوست

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Silver Certificate - Indian
اسکناس پنج دلار سری گواهی نقره - سرخپوست
Silver Certificate - Series of 1899 - Act of August 4 1886 - Serial number - Seal - Running Antelope - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Five Silver Dollars Payable To The Bearer On Demand Washington, D.C.
گواهی نقره - سری 1899 - مصوبه چهارم آگوست 1886 - شماره سریال - تصویر یک رهبر سرخپوست - این گواهی قابل پرداخت به اندازه 5 دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد.
Five Dollars - United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
پنج دلار - گواهی نقره ایالات متحده - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1899
1899
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1899 سری گواهی نقره
 • Lyons & Roberts
 • 1899
 • 2
 • 5 دلار 1899 سری گواهی نقره
 • Lyons & Treat
 • 1899
 • 3
 • 5 دلار 1899 سری گواهی نقره
 • Vernon & Treat
 • 1899
لیست کامل

14) 5 دلار سری ملی - بن هریسون 

5 دلار سری ملی - بن هریسون

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars Banknote - National Currency - Ben Harrison
اسکناس پنج دلار سری ملی - بن هریسون
National Currency - Secured By United States Bonds Deposited With The Treasurer Of The United States of America Will Pay To The Bearer On Demand Five Dollars - Ben Harrison's Portrait - Serial number - Seal - Series of 1902
اسکناس سری ملی - ایالات متحده متعهد شده است تا 5 دلار به حامل این اسکناس پرداخت نماید - پرتره بن هریسون - شماره سریال - مُهر - سری 1902
Picture - National Currency - This note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by The United States to individuals corporations and associations within the United States except interest on the public debt.
تصویر- اسکناس سری ملی - قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد
1902 - 1927
1927 - 1902
-
-
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1902 سری ملی - مُهر آبی
 • Lyons & Roberts
 • 1902
 • 2
 • 5 دلار 1903 سری ملی - مُهر آبی
 • Lyons & Roberts
 • 1903
 • 3
 • 5 دلار 1904 سری ملی - مُهر آبی
 • Lyons & Roberts
 • 1904
لیست کامل

15) 5 دلار سری فدرال رزرو - آبراهام لینکلن 

5 دلار سری فدرال رزرو - آبراهام لینکلن

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Federal Reserve - Abraham Lincoln
اسکناس پنج دلار سری فدرال رزرو - آبراهام لینکلن
Federal Reserve Note - Series of 1914 - Authorized by Federal Reserve Act of December 23, 1913 - The United States Will Pay To The Bearer On Demand Five Dollars - Abraham Lincoln's Bust - Serial number - Seal - Washington D.C.
اسکناس فدرال رزرو - سری 1914 - مجاز شده توسط مصوبه 23 دسامبر 1913 - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار 5 دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد - نیم تنه لینکلن - شماره سریال - مُهر - واشنگتن دی.سی.
Five Dollars - Federal Reserve Note - Picture - This note is receivable by all national and member banks and federal reserve banks for all taxes, customs and other public dues, it is redeemable in gold on demand at the treasury department of the United States in the city of Washington, District of Columbia, or in gold or lawful money at any federal reserve bank
پنج دلار - اسکناس فدرال رزرو - تصویر - این اسکناس قابل دریافت در تمام بانک های ملی و بانک های فدرال رزرو برای همه بدهی های عمومی و مالیال می باشد. قابل تبدیل به طلا در شعب وزارت خزانه داری در شهر واشنگتن و ناحیه کلمبیامی باشد.همچنین علاوه بر طلا قابل تعویض با پول های قانونی در بانک های فدرال رزرو نیز می باشد.
1914
1914
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1914 سری فدرال رزرو - مُهر قرمز
 • Burke & McAdoo
 • 1914
 • 2
 • 5 دلار 1914 سری فدرال رزرو - مُهر آبی
 • Burke & McAdoo
 • 1914
 • 3
 • 5 دلار 1914 سری فدرال رزرو - مُهر آبی
 • Burke & Glass
 • 1914
لیست کامل

16) 5 دلار سری ملی - فدرال رزرو 

5 دلار سری ملی - فدرال رزرو

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars National currency - Federal Reserve
اسکناس پنج دلار سری ملی - فدرال رزرو
National Currency - Federal Reserve Bank Note - Series number – Abraham Lincoln's Bust - Serial number - Seal - Secured By United States Bonds Deposited With The Treasurer Of The United States Of America Will Pay To The Bearer On Demand Five Dollars
اسکناس سری ملی - فدرال رزرو - شماره سری - نیم تنه آبراهام لینکلن - شماره سریال - مُهر - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار 5 دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد
Five Dollars - Federal Reserve Note - Picture - This note is receivable by all national and member banks and federal reserve banks for all taxes, customs and other public dues, it is redeemable in gold on demand at the treasury department of the United States in the city of Washington, District of Columbia, or in gold or lawful money at any federal reserve bank
پنج دلار - اسکناس فدرال رزرو - تصویر - این اسکناس قابل دریافت در تمام بانک های ملی و بانک های فدرال رزرو برای همه بدهی های عمومی و مالیال می باشد. قابل تبدیل به طلا در شعب وزارت خزانه داری در شهر واشنگتن و ناحیه کلمبیامی باشد.همچنین علاوه بر طلا قابل تعویض با پول های قانونی در بانک های فدرال رزرو نیز می باشد.
1915-1918
1918-1915
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1915 سری ملی - فدرال رزرو - آتلانتا
 • 1915
 • 2
 • 5 دلار 1915 سری ملی - فدرال رزرو - شیکاگو
 • 1915
 • 3
 • 5 دلار 1915 سری ملی - فدرال رزرو - کانزاس سیتی
 • 1915
لیست کامل

17) 5 دلار سری گواهی نقره - آبراهام لینکلن 

5 دلار سری گواهی نقره - آبراهام لینکلن

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Silver Certificate - Abraham Lincoln
اسکناس پنج دلار سری گواهی نقره - آبراهام لینکلن
Silver Certificate - Series of 1923 - Serial number - Seal - Lincoln's Bust - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Five Silver Dollars Payable To The Bearer On Demand Washington, D.C. - United States of America Five Dollar - This Certificate Is Receivable For All Public Dues And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره - سری 1923 - نیم تنه لینکلن - شماره سریال - مُهر - این گواهی قابل پرداخت به اندازه 5 دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد - پنج دلار ایالات متحده آمریکا - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
United States of America - Heraldic eagle - Five Dollar
ایالات متحده آمریکا - نشان عقاب - پنج دلار
1923
1923
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1923 سری گواهی نقره
 • Speelman & White
 • 1923

18) 5 دلار سری فدرال رزرو - یادبود لینکلن 

5 دلار سری فدرال رزرو - یادبود لینکلن

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Federal Reserve - Lincoln memorial
اسکناس پنج دلار سری فدرال رزرو - یادبود لینکلن
Federal Reserve Note - The united States of America - Series of 1928 – Abraham Lincoln's Bust - Serial number - Seal - Redeemable in gold on demand at the United States treasury,or in gold or lawful at any federal reserve bank - Will Pay To The Bearer On Demand Five Dollars
اسکناس فدرال رزرو - ایالات متحده آمریکا - سری 1928 - نیم تنه آبراهام اینکلن - شماره سریال - مُهر - قابل تبدیل به طلا در شعب وزارت خزانه داری ایالات متحده و یا قابل تعویض با طلا در بانک های فدرال رزرو می باشد - قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار 5 دلار
The united states of america - Lincoln Memorial - Five Dollars
ایالات متحده آمریکا - ساختمان یادبود لینکلن - پنج دلار
1928
1928
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1928 سری فدرال رزرو - یادبود لینکلن
 • Woods & Mills
 • 1928

19) 5 دلار سری ملی - فدرال رزرو - یادبود لینکلن 

5 دلار سری ملی فدرال رزرو - یادبود لینکلن

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars National currency - Federal Reserve - Lincoln memorial
اسکناس پنج دلار سری ملی فدرال رزرو - یادبود لینکلن
National Currency - Secured By United States Bonds Deposited With The Treasurer Of The United States Of America or by like deposit of other securities - The name of federal reserve bank - Will Pay To The Bearer On Demand Five Dollars - Serial number - Lincoln's bust - redeemable lawful money of the United States, at United States treasury or at the bank of issue - Five Dollars
اسکناس سری ملی - اوراق قرضه یا دیگر اوراق بهادار مشابه ، توسط خزانه داری ایالات متحده حفظ شده است - فدرال بانک منطقه - قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار 5 دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد - شماره سریال - نیم تنه لینکلن - قابل تعویض با تمام پول های قانونی ایالات متحده در شعب وزارت خزانه داری یا بانک های منتشر کننده آن می باشد - پنج دلار
The united states of america - Lincoln Memorial - Five Dollars
ایالات متحده آمریکا - ساختمان یادبود لینکلن - پنج دلار
1929
1929
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1929 سری ملی فدرال رزرو - یادبود لینکلن
 • -
 • 1929

20) 5 دلار سری گواهی نقره - یادبود لینکلن 

5 دلار سری گواهی نقره - یادبود لینکلن

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Silver Certificate - Lincoln Memorial
اسکناس پنج دلار سری گواهی نقره - یادبود لینکلن
Silver Certificate - This Certifies That There is on Deposited In The Treasury Of The United States of america. Five Dollars is silver Payable To The Bearer On Demand Washington, D.C. - Series of 1934 - This certificate is Legal Tender for all debts, public and private - Abraham Lincoln's Bust - Serial number - Seal
گواهی نقره - این گواهی قابل پرداخت به اندازه 5 دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد - سری 1934 - این گواهی برای کلیه بدهی ها اعم از عمومی و خصوصی می باشد. - نیم تنه لینکلن - شماره سریال - مُهر
The united states of america - Lincoln Memorial - Five Dollars
ایالات متحده آمریکا - ساختمان یادبود لینکلن - پنج دلار
1934
1934
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1934 سری گواهی نقره
 • Julian & Morgenthau
 • 1934

21) 5 دلار نظامی - سری های 461 و 471 

5 دلار نظامی - سری های 461 و 471

توضیحات

MPC های سری 461 به رنگ آبی و قهوه ای و سری 471 به رنگ صورتی است و هر دو دارای طراحی یکسانی می باشند. این MPC ها در پایگاه های نظامی کشور های استرالیا ، بلژیک ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، مجارستان ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مراکش ، هلند ، فیلیپین ، جزایر ریوکیو ، اسکاتلند ، یوگسلاوی مورد استفاده قرار می گرفته اند.

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Military - series 461 & 471
اسکناس پنج دلار نظامی - سری های 461 و 471
Military payment certificate - 5 Dollars - Serial number - Series number - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - پنج دلار - شماره سریال - شماره سری - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
MIlitary payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations - Heraldic eagle
گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - نشان عقاب
1946 To 1948
از 1946 تا 1948
Tudor Press , Boston
تودور پرس در بوستون
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار نظامی 1946 ، سری 461
 • -
 • 1946
 • 2
 • 5 دلار نظامی 1947 ، سری 461
 • -
 • 1947
 • 3
 • 5 دلار نظامی 1947 ، سری 471
 • -
 • 1947
لیست کامل

22) 5 دلار نظامی - سری 472 

5 دلار نظامی - سری 472

توضیحات

MPC سری 481 در پایگاه های نظامی کشور های استرالیا ، بلژیک ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، مجارستان ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مراکش ، هلند ، فیلیپین ، جزایر ریوکیو ، اسکاتلند ، یوگسلاوی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Military - series 472
اسکناس پنج دلار نظامی - سری 472
5 Dollars 5 - 5 - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations - Series number - Heraldic eagle - Serial number - Military payment certificate
5 دلار - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - شماره سری  - نشان عقاب - شماره سریال - گواهی پرداخت نظامی
Military payment certificate - Heraldic eagle - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - نشان عقاب - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1948 To 1951
از 1948 تا 1951
Tudor Press , Boston
تودور پرس در بوستون
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار نظامی 1948 - سری 472
 • -
 • 1948
 • 2
 • 5 دلار نظامی 1949 - سری 472
 • -
 • 1949
 • 3
 • 5 دلار نظامی 1950 - سری 472
 • -
 • 1950
لیست کامل

23)  5 دلار نظامی - سری 481 

 5 دلار نظامی - سری 481

توضیحات

MPC سری 481 در پایگاه های نظامی کشور های استرالیا ، بلژیک ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، مجارستان ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مراکش ، هلند ، فیلیپین ، جزایر ریوکیو ، اسکاتلند ، یوگسلاوی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Military - series 481
اسکناس پنج دلار نظامی - سری 481
Military payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations - Serial number - a man - 5 Dollars - Series number
گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - شماره سریال - تصویر یک مرد - 5 دلار - شماره سری
Military payment certificate - Heraldic eagle - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - نشان عقاب - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1951 To 1954
از 1951 تا 1954
Tudor Press & Forbes Lithograph
تودور پرس و شرکت لیتوگرافی فوربس
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار نظامی 1951 - سری 481
 • -
 • 1951
 • 2
 • 5 دلار نظامی 1952 - سری 481
 • -
 • 1952
 • 3
 • 5 دلار نظامی 1953 - سری 481
 • -
 • 1953
لیست کامل

24) 5 دلار نظامی - سری 521 

5 دلار نظامی - سری 521

توضیحات

در MPC های اولیه از یک ترکیب رنگ مشابه برای یک سری کامل استفاده شده و طراحی آن ها یکسان بود ؛ اما از سال 1954 در سری 521 به بعد برای هر سری از طرح ها و ترکیب رنگ مختلف استفاده شده است.این اسکناس ها در سه سایز منتشر شده که سری سنت آن ها در سایز کوچک است. MPC سری 521 فقط در پایگاه های نظامی کشور ایرلند شمالی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Military - series 521
اسکناس پنج دلار نظامی - سری 521
Military payment certificate - Serial number - Five Dollars - 5 - Series number - Woman's Picture - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سریال - پنج دلار - 5 - شماره سری - تصویر یک زن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - Five Dollars - 5 - Female Bust - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - پنج دلار - نیم تنه یک زن - گواهی پرداخت نظامی
1954 To 1958
از 1954 تا 1958
Forbes lithograph co.
شرکت لیتوگرافی فوربس
136 * 66 mm
66 × 136 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار نظامی 1954 - سری 521
 • -
 • 1954
 • 2
 • 5 دلار نظامی 1955 - سری 521
 • -
 • 1955
 • 3
 • 5 دلار نظامی 1956 - سری 521
 • -
 • 1956
لیست کامل

25) 5 دلار نظامی - سری های 541 و 691 

5 دلار نظامی - سری های 541 و 691

توضیحات

MPC سری 541 در پایگاه های نظامی کشور های قبرس ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مراکش ، ایرلند شمالی ، فیلیپین ، جزایر ریوکیو ، اسکاتلند ، مورد استفاده قرار می گرفته است. MPC سری 691 نیز با همین طرح اما با رنگ سبز-قهوه ای چاپ شده که البته هرگز منتشر نگردید.

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Military - series 541 & 691
اسکناس پنج دلار نظامی - سری های 541 و 691
Five Dollars - Woman face side view - Serial number - Military payment certificate - Series number - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
پنج دلار - نیمرخ یک زن - شماره سریال - گواهی پرداخت نظامی - شماره سری - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Five Dollars - woman's Portrait - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations - Military payment certificate
پنج دلار - پرتره یک زن - گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1958 To 1961
از 1958 تا 1961
Tudor Press , Boston
تودور پرس در بوستون
136 * 66 mm
66 × 136 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار نظامی 1958 - سری 541
 • -
 • 1958
 • 2
 • 5 دلار نظامی 1959 - سری 541
 • -
 • 1959
 • 3
 • 5 دلار نظامی 1960 - سری 541
 • -
 • 1960
لیست کامل

26) 5 دلار نظامی - سری 591 

5 دلار نظامی - سری 591

توضیحات

MPC سری 591 در پایگاه های نظامی کشور های قبرس ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، فیلیپین ، کره جنوبی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Military - series 591
اسکناس پنج دلار نظامی - سری 591
Five Dollars - Series number - Serial number - woman's Portrait - Military payment certificate - Five Dollars - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
پنج دلار - شماره سری - شماره سریال - پرتره یک زن - پنج دلار - گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - Five Dollars - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - پنج دلار - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1961 To 1964
از 1961 تا 1964
Forbes Lithograph Co.
شرکت لیتوگرافی فوربس
136 * 66 mm
66 × 136 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار نظامی 1961 - سری 591
 • -
 • 1961
 • 2
 • 5 دلار نظامی 1962 - سری 591
 • -
 • 1962
 • 3
 • 5 دلار نظامی 1963 - سری 591
 • -
 • 1963
لیست کامل

27) 5 دلار نظامی - سری 611 

5 دلار نظامی - سری 611

توضیحات

MPC سری 611 در پایگاه های نظامی کشور های قبرس ، ژاپن ، کره جنوبی و لیبی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Military - series 611
اسکناس پنج دلار نظامی - سری 611
Military payment certificate -Series number - Woman's Portrait - Serial number - Five Dollars - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سری - تصویر یک زن - شماره سریال - پنج دلار - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - 5 - Five Dollar - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - پنج دلار - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1964 To 1969
از 1964 تا 1969
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
136 * 66 mm
66 × 136 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار نظامی 1964 - سری 611
 • -
 • 1964
 • 2
 • 5 دلار نظامی 1965 - سری 611
 • -
 • 1965
 • 3
 • 5 دلار نظامی 1966 - سری 611
 • -
 • 1966
لیست کامل

28) 5 دلار نظامی - سری 641 

5 دلار نظامی - سری 641

توضیحات

MPC سری 641 از سال 1965 تا 1968 منتشر شد و فقط در پایگاه های نظامی کشور ویتنام مورد استفاده قرار گرفت.

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Military - series 641
اسکناس پنج دلار نظامی - سری 641
Military payment certificate - Series number - Woman's Portrait - Serial number - five Dollars - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سری - تصویر یک زن - شماره سریال - پنج دلار - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations - Woman face side view - Five Dollars - Military payment certificate
برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - نیمرخ یک زن - پنج دلار - گواهی پرداخت نظامی
1965 To 1968
از 1965 تا 1968
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
136 * 66 mm
66 × 136 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار نظامی 1965 ، سری 641
 • -
 • 1965
 • 2
 • 5 دلار نظامی 1966 ، سری 641
 • -
 • 1966
 • 3
 • 5 دلار نظامی 1967 - سری 641
 • -
 • 1967
لیست کامل

29) 5 دلار نظامی - سری 651 

5 دلار نظامی - سری 651

توضیحات

MPC سری 651 از سال 1969 تا 1973 منتشر شد و در پایگاه های نظامی ژاپن ، لیبی و کره جنوبی مورد استفاده قرار گرفت.

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Military - series 651
اسکناس پنج دلار نظامی - سری 651
Military payment certificate - Woman's Portrait - 5 Dollars - Soldier - Series number - Serial number - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - پرتره یک زن - پنج دلار - سرباز - شماره سری - شماره سریال - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations - Woman face side view - Five Dollars - Military payment certificate -
برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - نیمرخ یک زن - پنج دلار - گواهی پرداخت نظامی
1969 To 1973
از 1969 تا 1973
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
136 * 66 mm
66 × 136 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار نظامی 1969 ، سری 651
 • -
 • 1969
 • 2
 • 5 دلار نظامی 1970 ، سری 651
 • -
 • 1970
 • 3
 • 5 دلار نظامی 1971 ، سری 651
 • -
 • 1971
لیست کامل

30) 5 دلار نظامی - سری 661 

5 دلار نظامی - سری 661

توضیحات

MPC سری 661 در پایگاه های نظامی کشور ویتنام مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Military - series 661
اسکناس پنج دلار نظامی - سری 661
Serial number - Five Dollars - 5 - Series number - a Woman - Military payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
شماره سریال - پنج دلار - 5 - شماره سری - تصویر یک زن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - Five - Woman's Portrait - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - پنج - پرتره یک زن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1968 To 1969
از 1968 تا 1969
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
136 * 66 mm
66 × 136 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار نظامی 1968 - سری 661
 • -
 • 1968
 • 2
 • 5 دلار نظامی 1969 - سری 661
 • -
 • 1969

31) 5 دلار نظامی - سری 681 

5 دلار نظامی - سری 681

توضیحات

MPC سری 681 در پایگاه های نظامی کشور ویتنام مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Military - series 681
اسکناس پنج دلار نظامی - سری 681
Five Dollar - 5 - Series number - Serial number - Military payment certificate - navy officer - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
پنج دلار - 5 - شماره سری - شماره سریال - گواهی پرداخت نظامی - افسر نیروی دریایی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Eagle - Five Dollars - Military payment certificate
عقاب - پنج دلار - گواهی پرداخت نظامی
1969 To 1970
از 1969 تا 1970
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
136 * 66 mm
66 × 136 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1969 نظامی - سری 681
 • -
 • 1969
 • 2
 • 5 دلار 1970 نظامی - سری 681
 • -
 • 1970

32) 5 دلار نظامی - سری 692 

5 دلار نظامی - سری 692

توضیحات

MPC سری 692 در پایگاه های نظامی کشور ویتنام مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Military - series 692
اسکناس پنج دلار نظامی - سری 692
Five Dollars - Serial number - Series number - Woman face side view - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations - Military payment Certificate
پنج دلار - شماره سریال - شماره سری - نیمرخ زن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - گواهی پرداخت نظامی
Military payment certificate - Deers - 5 - Five Dollars
گواهی پرداخت نظامی - چند گوزن - 5 - پنج دلار
1970 To 1973
از 1970 تا 1973
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
136 * 66 mm
66 × 136 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1970 نظامی - سری 692
 • -
 • 1970
 • 2
 • 5 دلار 1971 نظامی - سری 692
 • -
 • 1971
 • 3
 • 5 دلار 1972 نظامی - سری 692
 • -
 • 1972
لیست کامل

33) 5 دلار نظامی - سری 701  

5 دلار نظامی - سری 701

توضیحات

MPC سری 701 چاپ شد اما هرگز منتشر نگردید.

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Military - series 701
اسکناس پنج دلار نظامی - سری 701
Thomas Edison 's bust - Serial number - Picture - Series number - Five Dollars - Military payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
نیم تنه توماس ادیسون - شماره سریال - تصویر - شماره سری - پنج دلار - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - گواهی پرداخت نظامی
Military payment certificate - Five Dollars - a view - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - پنج دلار - تصویر منظره - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
-
-
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
136 * 66 mm
66 × 136 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 1 دلار 1970 نظامی - سری 701
 • -
 • -

34) 5 دلار فدرال رزرو - لینکلن - تراست 

5 دلار فدرال رزرو - یادبود لینکلن - تراست

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Federal Reserve - Lincoln - Trust
اسکناس پنج دلار فدرال رزرو - لینکلن - تراست
Federal reserve note - The united States of America - Serial number - This note is Legal Tender for all debts, public and private - Seal - Lincoln's bust - serial number - Five Dollars
اسکناس فدرال رزرو - ایالات متحده آمریکا - شماره سریال - این اسکناس قابل دریات برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی است - مُهر - نیم تنه لینکلن - شماره سریال - پنج دلار
Unites States of America - In God we trust - Lincoln memorial - Five Dollars
ایالات متحده آمریکا - به خدایی که ایمان داریم - یادبود لینکلن - پنج دلار
1999 - 2006
2006 - 1999
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1999 فدرال رزرو - لینکلن - تراست
 • -
 • 1999
 • 2
 • 5 دلار 2001 فدرال رزرو - لینکلن - تراست
 • -
 • 2001
 • 3
 • 5 دلار 2003 فدرال رزرو - لینکلن - تراست
 • Rosario Marin & John William Snow
 • 2003
لیست کامل

35) 5 دلار فدرال رزرو - لینکلن - عقاب نشان 

5 دلار فدرال رزرو - لینکلن - عقاب نشان

توضیحات

-

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Federal Reserve - Lincoln - Heraldic eagle
اسکناس پنج دلار فدرال رزرو - لینکلن - عقاب نشان
Federal reserve note - The united States of America - Serial number - This note is Legal Tender for all debts, public and private - Seal - Lincoln's bust - Heraldic eagle - serial number - Five Dollars
اسکناس فدرال رزرو - ایالات متحده آمریکا - شماره سریال - این اسکناس قابل دریات برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی است - مُهر - نیم تنه لینکلن - نشان عقاب - شماره سریال - پنج دلار
Unites States of America - In God we trust - Lincoln memorial - Five Dollars
ایالات متحده آمریکا - به خدایی که ایمان داریم - یادبود لینکلن - پنج دلار
2006 - 2013
2013 - 2006
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 2006 فدرال رزرو - لینکلن - عقاب نشان
 • Anna Escobedo Cabral & Paulson
 • 2006
 • 2
 • 5 دلار 2009 فدرال رزرو - لینکلن - عقاب نشان
 • Rosa Gumataotao Rios & Geithner
 • 2009
 • 3
 • 5 دلار 2013 فدرال رزرو - لینکلن - عقاب نشان
 • Gumataotao Rios & Jacob Lew
 • 2013
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.