:: مزایده شماره ۹۳ :: اینجا ضربه بزنید

20 قروش

معرفی و مشخصات سکه 20 قروش جمهوری (Twenty Qirsh) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

قروش جمع قرش است. به قروش، «پیاستر» هم گفته می شود. هر یک قرش مصر معادل 10 مِلیم و یک صدم پوند می باشد. این سکه در 16 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 20 قروش - ابوالهول 

سکه 20 قروش جمهوری اول - ابوالهول

توضیحات

خورشید بالدار نماد خاندان سلطنتی و مرتبط با الهیات و همچنین به عنوان نمادی از قدرت در شرق نزدیک باستان ‌است.

ویژگی ها

20 Qirsh First Republic - Sphinx
سکه 20 قروش جمهوری اول - ابوالهول
جمهورية مصر - 20 قرشأ - Winged sun
جمهوری مصر - 20 قروش - خورشید بالدار
Sphinx - AD & AH date
ابوالهول - تاریخ قمری و میلادی
1375
1375
Silver 720
نقره با عیار 720
14 Grams
14 گرم
33 mm
33 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

2) 20 قروش - نشان ملی مصر 

سکه 20 قروش جمهوری متحده عربی - نشان ملی مصر

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Qirsh United Arab Republic - Coat of arms of Egypt
سکه 20 قروش جمهوری متحده عربی - نشان ملی مصر
الجمهورية العربية المتحدة مصر - 20 قرشأ - AD & AH date
جمهوری متحده عربی مصر - 20 قروش - تاریخ قمری و میلادی
Coat of arms of Egypt
نشان ملی مصر
1380-1386
1380-1386
Silver 720
نقره با عیار 720
14 Grams
14 گرم
33 mm
33 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
  • 2
  • 20 قروش 1386-1966 ، پروف
  • نقره
  • 14
  • 33

3) 20 قروش - نشان اتحاد جمهوری عربی 

سکه 20 قروش جمهوری عربی - نشان اتحاد جمهوری عربی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Qirsh Arab Republic - Emblem of the U.A.R.
سکه 20 قروش جمهوری عربی - نشان اتحاد جمهوری عربی
الجمهورية مصر العربية - 20 قرشا - AD & AH date - Arabesque design
جمهوری مصر عربی - 20 قروش - تاریخ قمری و میلادی - نقش اسلیمی
Emblem of the U.A.R. (United Arab Republic) - جمهورية مصر العربية
نشان اتحاد جمهوری های عربی - جمهوری مصر عربی
1400
1400
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
10.05 Grams
10.05 گرم
30.04 mm
30.04 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

4) 20 قروش - مسجد محمدعلی 

سکه 20 قروش جمهوری عربی - مسجد محمدعلی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Qirsh Arab Republic - Mosque of Mohamed Ali
سکه 20 قروش جمهوری عربی - مسجد محمدعلی
الجمهورية مصر العربية - 20 قرشا - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - 20 قروش - تاریخ قمری و میلادی
Mosque of Mohamed Ali
مسجد محمدعلی
1404
1404
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
6 Grams
6 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

5) 20 قروش - فرودگاه بین المللی قاهره 

سکه 20 قروش جمهوری عربی - فرودگاه بین المللی قاهره

توضیحات

این سکه به مناسبت بیست و پنجمین سال تاسیس فرودگاه بین المللی قاهره به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

20 Qirsh Arab Republic - Cairo International Airport
سکه 20 قروش جمهوری عربی - فرودگاه بین المللی قاهره
الجمهورية مصر العربية - عشرون قرشا - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - بیست قروش - تاریخ قمری و میلادی
ميناء القاهرة الدولي - Two Vultures flying - CAIRO INTERNATIONAL AIRPORT
عبارت فرودگاه بین المللی قاهره به دو زبان عربی و انگلیسی - دو کرکس در حال پرواز
1405
1405
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
6 Grams
6 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

6) 20 قروش - روز رزمندگان 

سکه 20 قروش جمهوری عربی - روز رزمندگان

توضیحات

این سکه به مناسبت روز رزمندگان ضرب شده است.

ویژگی ها

20 Qirsh Arab Republic - Warriors Day
سکه 20 قروش جمهوری عربی - روز رزمندگان
الجمهورية مصر العربية - عشرون قرشا - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - بیست قروش - تاریخ قمری و میلادی
Egypt مصر - Olive wreath - Two Swords - Torch - يوم المحارب
عبارت مصر به دو زبان عربی و انگلیسی - تاج زیتون - 2 شمشیر - مشعل - عبارت روز رزمندگان
1406
1406
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
6 Grams
6 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

7) 20 قروش - مشاغل 

سکه 20 قروش جمهوری عربی - مشاغل

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Qirsh Arab Republic - Professions
سکه 20 قروش جمهوری عربی - مشاغل
المؤتمر الأول للتطبيقيين - تطويرالتعليم الصناعي - الجمهورية مصر العربية - عشرون قرشا - AD & AH date
اولین همایش کاربردی - توسعه آموزش صنعتی - جمهوری مصر عربی - بیست قروش - تاریخ قمری و میلادی
Various professions - نقابة التطبيقيين
تصویری از مشاغل مختلف - اتحادیه التطبیقیین
1406
1406
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
6 Grams
6 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

8) 20 قروش - سرشماری 

سکه 20 قروش جمهوری عربی - سرشماری

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Qirsh Arab Republic - Census
سکه 20 قروش جمهوری عربی - سرشماری
الجمهورية مصر العربية - عشرون قرشا - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - بیست قروش - تاریخ قمری و میلادی
التعداد العام الحادي عشر - ربيع الاول ١٤٠٧ - نوفمبر ١٩٨٦ - للسكان والاسكان والمنشآت - Population, housing and facilities - An image of the city and the people
یازدهمین سرشماری عمومی - ربيع الاول ١٤٠٧ - نوامبر 1986 - جمعیت ، مسکن و امکانات - تصویری از شهر و مردم
1407
1407
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
6 Grams
6 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

9) 20 قروش - بانک سرمایه گذاری 

سکه 20 قروش جمهوری عربی - بانک سرمایه گذاری

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Qirsh Arab Republic - Investment bank
سکه 20 قروش جمهوری عربی - بانک سرمایه گذاری
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - الجمهورية مصر العربية - عشرون قرشا - AD & AH date
اداره کل سرمایه گذاری و مناطق آزاد - جمهوری مصر عربی - بیست قروش - تاریخ قمری و میلادی
الاستثمار من اجل المستقبل - INVESTMENT FOR A BETTER FUTURE - Logo of GAFI(General Authority for Investment and Free Zones)
عبارت سرمایه گذاری برای آینده ای بهتر به دو زبان عربی و انگلیسی - لوگوی اداره کل سرمایه گذاری و مناطق آزاد
1407
1407
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
6 Grams
6 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

10) 20 قروش - روز پلیس 

سکه 20 قروش جمهوری عربی - روز پلیس

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Qirsh Arab Republic - Police Day
سکه 20 قروش جمهوری عربی - روز پلیس
Police Day یوم الشرطة - الجمهورية مصر العربية - عشرون قرشا - AD & AH date
روز پلیس به زبان عربی و انگلیسی - جمهوری مصر عربی - بیست قروش - تاریخ قمری و میلادی
25 JANUARY ٢٥ يناير - Egyptian National Police
25 ژانویه به دو زبان عربی و انگلیسی - لوگوی پلیس ملی مصر
1408
1408
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
5.9 Grams
5.9 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

11) 20 قروش - خانه اپرای قاهره 

سکه 20 قروش جمهوری عربی - خانه اپرای قاهره

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Qirsh Arab Republic - Cairo Opera House
سکه 20 قروش جمهوری عربی - خانه اپرای قاهره
وزارة الثقافة - إفتتاح الأوبرا - الجمهورية مصر العربية - عشرون قرشا - AD & AH date
روز پلیس به زبان عربی و انگلیسی - جمهوری مصر عربی - بیست قروش - تاریخ قمری و میلادی
المركز الثقافي التعليمي دار الأوبرا المصرية - Cairo Opera House building
مرکز فرهنگی آموزشی خانه اپرای قاهره - ساختمان اپرای قاهره
1409
1409
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
6 Grams
6 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

12) 20 قروش - مترو 

سکه 20 قروش جمهوری عربی - مترو

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Qirsh Arab Republic - Subway
سکه 20 قروش جمهوری عربی - مترو
الجمهورية مصر العربية - 20 قرشا - AD & AH date - وزارة النقل - Four patterned tiles
جمهوری مصر عربی - بیست قروش - تاریخ قمری و میلادی - وزارت حمل و نقل - چهار نقش کتیبه سفالی
إفتتاح الخط الإقليمي لمترو أنفاق القاهرة الكبرى - Subway - Logo of Cairo Metro
افتتاح خط مترو بزرگ قاهره - مترو - لوگوی مترو قاهره
1409
1409
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
6 Grams
6 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

13) 20 قروش - بیمه سلامت ملی 

سکه 20 قروش جمهوری عربی - بیمه سلامت ملی

توضیحات

منظور از سالگرد نقره ای، بیست و پنجمین سالگرد است و این سکه به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس بیمه ملی سلامت ضرب شده است.

ویژگی ها

20 Qirsh Arab Republic - National Health Insurance
سکه 20 قروش جمهوری عربی - بیمه ملی سلامت
الجمهورية مصر العربية - 20 قرشا - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - بیست قروش - تاریخ قمری و میلادی
العيد الفضي الهيئة العامة للتأمين الصحى - Half moon and people - Rock - Date
سالگرد نقره ای تاسیس بیمه ملی سلامت - هلال ماه - مردم - صخره - تاریخ
1410
1410
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
6 Grams
6 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

14) 20 قروش - موزه پانوراما 

سکه 20 قروش جمهوری عربی - موزه پانوراما

توضیحات

موزه بانوراما (پانوراما) برای حفظ یادمان های جنگی که از ششم تا بیست و پنجم اکتبر ۱۹۷۳ م. میان سوریه و مصر و اسرائیل اتفاق افتاد، احداث شد.

ویژگی ها

20 Qirsh Arab Republic - Panorama museum
سکه 20 قروش جمهوری عربی - موزه پانوراما
الجمهورية مصر العربية - 20 قرشا - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - بیست قروش - تاریخ قمری و میلادی
افتتاح بانوراما السادس من أكتوبر - عودة الأرض - 6th of October War Panorama museum - soldier with flag - Olive branch - Date
افتتاح موزه پانوراما ششم اکتبر به دو زبان عربی و انگلیسی - پس گرفتن زمین - سرباز با پرچم - شاخه برگ زیتون - تاریخ
1410
1410
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
6 Grams
6 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

15) 20 قروش - مسجد الازهر 

سکه 20 قروش جمهوری عربی - مسجد الازهر

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Qirsh Arab Republic - Al Azhar Mosque
سکه 20 قروش جمهوری عربی - مسجد الازهر
الجمهورية مصر العربية - 20 قرشا - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - 20 قروش - تاریخ قمری و میلادی
Al Azhar Mosque
مسجد جامع الازهر
1413
1413
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
4.51 Grams
4.51 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.