:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

1 سنت

معرفی و مشخصات سکه 1 سنت الیزابت دوم (One Cent) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یکصد سنت کشور کانادا برابر با یک دلار می باشد. این سکه در 9 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 سنت - الیزابت با سربند 

1 سنت الیزابت با سربند - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Cent elizabeth with headband - Elizabeth II
1 سنت الیزابت با سربند - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA» - Side view of Elizabeth II with headband
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با سربند
1 CENT - 2 Maple leaves - AD date - K.G (Designer) - CANADA
1 سنت - 2 برگ افرا - تاریخ میلادی - اختصار نام جرج کروگر گری (طراح) - کانادا
1953 To 1964
از 1953 تا 1964
Bronze
برنز
3.24 Grams
3.24 گرم
19.1 mm
19.1 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1953 ، با بند روی شانه
 • برنز
 • 3.24
 • 19.1
 • 3
 • 1 سنت 1954 ، با بند روی شانه
 • برنز
 • 3.24
 • 19.1
لیست کامل

2) 1 سنت - الیزابت جوان تیپ یک 

1 سنت الیزابت جوان با تاج تیپ یک - الیزابت جوان

توضيحات

این سکه در دو تیپ موجود می باشد. تیپ دو حروف پهن تری نسبت به تیپ یک دارد و فقط در سال 1979 ضرب شده است.

ويژگي ها

1 Cent young elizabeth type one - Elizabeth II
1 سنت الیزابت جوان تیپ یک - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
1 CENT - 2 Maple leaves - AD date - K.G (Designer) - CANADA
1 سنت - 2 برگ افرا - تاریخ میلادی - اختصار نام جرج کروگر گری (طراح) - کانادا
1965 To 1979
از 1965 تا 1979
Bronze
برنز
3.24 Grams
3.24 گرم
19.1 mm
19.1 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1965 ، 5 صاف ، نقطه های دور کوچک ، تیپ یک
 • برنز
 • 3.24
 • 19.1
 • 3
 • 1 سنت 1965 ، 5 تیز ، نقطه های دور بزرگ ، تیپ یک
 • برنز
 • 3.24
 • 19.1
لیست کامل

3) 1 سنت - یکصد سالگی کانادا 

1 سنت یکصد سالگی کانادا - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصد سالکی تشکیل کنفدراسیون کانادا به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

1 Cent Canada's Centennial - Elizabeth II
1 سنت یکصد سالگی کانادا - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
1 CENT - Flying dove - Canada 1867-1967
1 سنت - کبوتر در حال پرواز - کانادا 1867-1967
1967
1967
Bronze
برنز
3.24 Grams
3.24 گرم
19.1 mm
19.1 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 1 سنت - الیزابت جوان تیپ دو 

1 سنت الیزابت دوم با تاج تیپ دو - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه در دو تیپ موجود می باشد. تیپ اول بر پشت سکه کنگره داخلی بیضی شکل بوده و حروف و اعداد پهن هستند. اما در تیپ دو پشت سکه کنگره نقطه ای داشته و حروف و اعداد نسبت به تیپ یک باریک تر هستند.

ويژگي ها

1 Cent young elizabeth type two - Elizabeth II
1 سنت الیزابت جوان تیپ دو - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
1 CENT - 2 Maple leaves - AD date - K.G (designer) - Canada
1 سنت - 2 برگ افرا - تاریخ میلادی - اختصار نام جورج کروگر گری (طراح) - کانادا
1980 َAnd 1981
1980 و 1981
Bronze
برنز
2.8 Grams
2.8 گرم
19 mm
19 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1981 ، تیپ یک
 • برنز
 • 2.8
 • 19
 • 3
 • 1 سنت 1981 ، پروف ، تیپ یک
 • برنز
 • 2.8
 • 19
لیست کامل

5) 1 سنت - 12 ضلعی 

1 سنت 12 ضلعی - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Cent 12 sided - Elizabeth II
1 سنت 12 ضلعی - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
1 CENT - 2 Maple leaves - AD date - K.G (designer) - Canada
1 سنت - 2 برگ افرا - تاریخ میلادی - اختصار نام جورج کروگر گری (طراح) - کانادا
1990 To 1996
از 1990 تا 1996
Bronze
برنز
2.5 Grams
2.5 گرم
19.1 mm
19.1 میلیمتر
12 Sided, Plain
12 ضلعی صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1990 ، پروف
 • برنز
 • 2.5
 • 19.1
 • 3
 • 1 سنت 1991
 • برنز
 • 2.5
 • 19.1
لیست کامل

6) 1 سنت - یکصد و بیست و پنج سالگی کانادا 

1 سنت یکصد و بیست و پنج سالگی کانادا - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصد و بیست و پنجمین سال تاسیس کشور کانادا به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

1 Cent 125th anniversary of canada - Elizabeth II
1 سنت یکصد و بیست و پنج سالگی کانادا - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
1 CENT - 2 Maple leaves - 1867-1992 - K.G (designer) - Canada
1 سنت - 2 برگ افرا - 1867-1992 - اختصار نام جورج کروگر گری (طراح) - کانادا
1992
1992
Bronze
برنز
2.5 Grams
2.5 گرم
19.1 mm
19.1 میلیمتر
12 Sided, Plain
12 ضلعی صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1992 ، پروف
 • برنز
 • 2.5
 • 19.1

7) 1 سنت - الیزابت میانسال 

1 سنت الیزابت میانسال - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Cent Middle-Aged Elizabeth - Elizabeth II
1 سنت الیزابت میانسال - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
1 CENT - 2 Maple leaves - AD date - K.G (designer) - Canada
1 سنت - 2 برگ افرا - تاریخ میلادی - اختصار نام جورج کروگر گری (طراح) - کانادا
1997 To 2003
از 1997 تا 2003
Copper plated steel
استیل با روکش مس
2.25 Grams
2.25 گرم
19.1 mm
19.1 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1997 ، پروف
 • برنز
 • 2.25
 • 19.1
 • 3
 • 1 سنت 1998
 • برنز
 • 2.25
 • 19.1
لیست کامل

8) 1 سنت - 50 سال سلطنت 

1 سنت 50 سال سلطنت - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سالگرد سلطنت الیزابت دوم به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

1 Cent 50 years reign - Elizabeth II
1 سنت 50 سال سلطنت - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown - DH (Designer) - 1952-2002
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج - اختصار نام دورا دوپدری هانت (طراح) - 1952-2002
1 CENT - 2 Maple leaves - AD date - K.G (Designer) - CANADA
1 سنت - 2 برگ افرا - تاریخ میلادی - اختصار نام جرج کروگر گری (طراح) - کانادا
2002
2002
Copper plated steel
استیل با روکش مس
2.3 Grams
2.3 گرم
19.05 mm
19.05 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 2000 P
 • استیل با روکش مس
 • 2.3
 • 19.05
 • 3
 • 1 سنت 2000 P ، پروف
 • استیل با روکش مس
 • 2.3
 • 19.05
لیست کامل

9) 1 سنت - الیزابت سالخورده 

1 سنت الیزابت سالخورده - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Cent old elizabeth - Elizabeth II
1 سنت الیزابت سالخورده - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - SB (Designer)
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام سوزانا بلانت (طراح)
1 CENT - 2 Maple leaves - AD date - K.G (Designer) - CANADA
1 سنت - 2 برگ افرا - تاریخ میلادی - اختصار نام جرج کروگر گری (طراح) - کانادا
2003 To 2007
از 2003 تا 2007
Copper plated zinc
روی با روکش مس
2.25 Grams
2.25 گرم
19.05 mm
19.05 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 2004
 • روی با روکش مس
 • 2.25
 • 19.05
 • 3
 • 1 سنت 2004 ، پروف
 • روی با روکش مس
 • 2.25
 • 19.05
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.