:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

10 سنت

معرفی و مشخصات سکه 10 سنت الیزابت دوم (Ten Cents) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یکصد سنت کشور کانادا برابر با یک دلار می باشد. این سکه در 8 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 10 سنت - الیزابت با سربند 

10 سنت الیزابت با سربند - الیزابت دوم

توضيحات

بر پشت این سکه نوعی قایق بادبانی مسابقه به چشم می خورد که نماد استان نواسکوشیا می باشد.

ويژگي ها

10 Cents elizabeth with headband - Elizabeth II
10 سنت الیزابت با سربند - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA» - Side view of Elizabeth II with headband - MG (Designer)
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با سربند - اختصار نام مری گلیک (طراح)
CANADA - Sailboat - AD date - H (Designer) - 10 CENTS
کانادا - قایق بادبانی - تاریخ میلادی - اختصار نام امانوئل اتو هان (طراح) - 10 سنت
1953 To 1964
از 1953 تا 1964
Silver 800
نقره با عیار 800
2.33 Grams
2.33 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 سنت 1953 ، لباس بدون بند شانه
 • نقره
 • 2.33
 • 18
 • 3
 • 10 سنت 1954
 • نقره
 • 2.33
 • 18
لیست کامل

2) 10 سنت - الیزابت جوان 

10 سنت الیزابت جوان - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه در شش تیپ به ضرب رسیده است. اختلاف آنها در جنس، وزن، کنگره و اندازه تصویر الیزابت می باشد که در ردیف های جدول به آن اشاره شده است.

ويژگي ها

10 Cents young elizabeth - Elizabeth II
10 سنت الیزابت جوان - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
CANADA - Sailboat - AD date - H (Designer) - 10 CENTS
کانادا - قایق بادبانی - تاریخ میلادی - اختصار نام امانوئل اتو هان (طراح) - 10 سنت
1965 To 1989
از 1965 تا 1989
Silver 800
نقره با عیار 800
2.33 Grams
2.33 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 سنت 1966
 • نقره با عیار 800
 • 2.33
 • 18
 • 3
 • 10 سنت 1968
 • نقره با عیار 500
 • 2.33
 • 18
لیست کامل

3) 10 سنت - یکصد سالگی کانادا 

10 سنت یکصد سالگی کانادا - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه در دو تیپ با عیار نقره 800 و 500 به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

10 Cents 100th anniversary of canada - Elizabeth II
10 سنت یکصد سالگی کانادا - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
10 CENTS - Mackerel fish - CANADA - 1867-1967
10 سنت - ماهی خال مخالی - کانادا - 1867-1967
1967
1967
Silver 800 and 500
نقره با عیار 800 و 500
2.33 Grams
2.33 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 سنت 1967
 • نقره با عیار 500
 • 2.33
 • 18

4) 10 سنت - الیزابت میانسال 

10 سنت الیزابت میان سال - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه در دو تیپ به ضرب رسیده است. تیپ یک از جنس نیکل به وزن 2.14 گرم و تیپ دو از جنس استیل با روکش نیکل و به وزن 1.75 گرم.

ويژگي ها

10 Cents middle-aged elizabeth - Elizabeth II
10 سنت الیزابت میانسال - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
CANADA - Sailboat - AD date - H (Designer) - 10 CENTS
کانادا - قایق بادبانی - تاریخ میلادی - اختصار نام امانوئل اتو هان (طراح) - 10 سنت
1990 To 2003
از 1990 تا 2003
Nickel
نیکل
2.14 Grams
2.14 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 سنت 1990 ، پروف
 • نیکل
 • 2.14
 • 18
 • 3
 • 10 سنت 1991
 • نیکل
 • 2.14
 • 18
لیست کامل

5) 10 سنت - یکصد و بیست و پنج سالگی کانادا 

10 سنت یکصد و بیست و پنج سالگی کانادا - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصد و بیست و پنجمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون کانادا به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

10 Cents 125th anniversary of canada - Elizabeth II
10 سنت یکصد و بیست و پنج سالگی کانادا - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
CANADA - Sailboat - 1867-1992 - H (Designer) - 10 CENTS
کانادا - قایق بادبانی - 1867-1992 - اختصار نام امانوئل اتو هان (طراح) - 10 سنت
1992
1992
Nickel
نیکل
2.07 Grams
2.07 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 سنت 1992 ، پروف
 • نیکل
 • 2.07
 • 18

6) 10 سنت - سال داوطلبان 

1 سنت سال داوطلبان - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یادبود سال جهانی داوطلبان به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

10 Cents year of volunteers - Elizabeth II
10 سنت سال داوطلبان - الیزابت دوم
CANADA - The phrase of «ELIZABETH II» - Side view of Elizabeth II - DH (Designer) - 10 CENTS - 2001
کانادا - عبارت «الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام دورا دوپدری هانت (طراح) - 10 سنت - 2001
Mothers and the sun's rays - YEAR OF VOLUNTEERS - ANNÉE DES BÉNÉVOLES
مادران و تشعشع خورشید - سال داوطلبان به زبان انگلیسی و فرانسوی
2001
2001
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
1.7 Grams
1.7 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

7) 10 سنت - پنجاه سال سلطنت 

10 سنت پنجاه سال سلطنت - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سال سلطنت ملکه الیزابت به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

10 Cents fifty years reign - Elizabeth II
10 سنت پنجاه سال سلطنت - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - DH (Designer) - 1952-2002 - Mintmark
کانادا - عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام دورا دوپدری هانت (طراح) - 1952-2002 - نشان ضرابخانه
CANADA - Sailing ship - H (Designer) - 10 CENTS
کانادا - کشتی بادبانی - اختصار نام امانوئل اُتو هان (طراح) - 10 سنت
2002
2002
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
1.7 Grams
1.7 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 سنت 2002 ، پروف
 • استیل با روکش نیکل
 • 1.7
 • 18

8) 10 سنت - الیزابت سالخورده 

10 سنت الیزابت سالخورده - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

10 Cents old elizabeth - Elizabeth II
10 سنت الیزابت سالخورده - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - SB (Designer) - Mintmark
کانادا - عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام سوزان بلانت (طراح) - نشان ضرابخانه
CANADA - Sailing ship - AD date - H (Designer) - 10 CENTS
کانادا - کشتی بادبانی - تاریخ میلادی - اختصار نام امانوئل اُتو هان (طراح) - 10 سنت
2003 To 2007
از 2003 تا 2007
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
1.75 Grams
1.75 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 سنت 2004 P
 • استیل با روکش نیکل
 • 1.75
 • 18
 • 3
 • 10 سنت 2004 P ، پروف
 • استیل با روکش نیکل
 • 1.75
 • 18
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


سکه 10 سنت 1946 الیزابت دوم - AU55 - کانادا 044437
مزایده: پایان یافته - با برنده
 
سکه 10 سنت 1960 الیزابت دوم - EF40 - کانادا 032870
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 سنت 1960 الیزابت دوم - VF35 - کانادا 032869
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 سنت 1962 الیزابت دوم - VF35 - کانادا 032871
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 سنت 1964 الیزابت دوم - VF35 - کانادا 032874
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 سنت 1965 الیزابت دوم - EF40 - کانادا 032876
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 سنت 1966 الیزابت دوم - EF40 - کانادا 032879
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 سنت 1967 الیزابت دوم - EF40 - کانادا 032881
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 سنت 1967 الیزابت دوم - EF45 - کانادا 032882
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 سنت 1968 الیزابت دوم - EF45 - کانادا 026895
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 سنت 1968 الیزابت دوم - EF45 - کانادا 032880
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 سنت 1969 الیزابت دوم - EF45 - کانادا 026897
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 سنت 1971 الیزابت دوم - EF45 - کانادا 026899
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 سنت 1974 الیزابت دوم - EF40 - کانادا 026905
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 سنت 1977 الیزابت دوم - EF45 - کانادا 026906
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 سنت 1979 الیزابت دوم - EF45 - کانادا 026907
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 سنت 1984 الیزابت دوم - EF45 - کانادا 026908
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 سنت 1986 الیزابت دوم - AU50 - کانادا 026909
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 سنت 1988 الیزابت دوم - AU50 - کانادا 026910
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 10 سنت 1999 الیزابت دوم - AU50 - کانادا 026925
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.