:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

2 دلار

معرفی و مشخصات سکه 2 دلار الیزابت دوم (Two Dollars) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یکصد سنت کشور کانادا برابر با یک دلار می باشد. این سکه در 7 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 دلار - خرس قطبی 

توضيحات

-

ويژگي ها

2 Dollars polar bear - Elizabeth II
2 دلار خرس قطبی - الیزابت دوم
Maple leaf - The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth with crown - AD date
برگ افرا - عبارت «به لطف خدا، ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج - تاریخ میلادی
CANADA - Polar bear - 2 DOLLARS
کانادا - خرس قطبی - 2 دلار
1996 To 2003
از 1996 تا 2003
Aluminum-bronze center in nickel ring
دایره داخلی آلومینیوم-برنز و حلقه نیکل
7.3 Grams
7.3 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Reeded and plain
دندانه دار و صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 دلار 1996 ، پروف
 • وسط آلومینیوم-برنز دور نیکل
 • 7.3
 • 29
 • 3
 • 2 دلار 1997
 • وسط آلومینیوم-برنز دور نیکل
 • 7.3
 • 29
لیست کامل

2) 2 دلار - نوناووت 

2 دلار نوناووت - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یادبود ایجاد استان نوناووت به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

2 Dollars nunavut - Elizabeth II
2 دلار نوناووت - الیزابت دوم
Maple leaf - The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth with crown - AD date
برگ افرا - عبارت «به لطف خدا، ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج - تاریخ میلادی
Image of a native drummer - G.A (Designer) - NUNAVUT - ᓄᓇᕗᑦ - CANADA 2 DOLLARS
تصویر یک نوازنده طبل بومی - اختصار نام جی آرناکتایوت (طراح) - نوناووت با الفبای اینوکتیتوت و انگلیسی - کانادا 2 دلار
1999
1999
Aluminum-bronze center in nickel ring
دایره داخلی آلومینیوم-برنز و حلقه نیکل
7.3 Grams
7.3 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Reeded and plain
دندانه دار و صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

3) 2 دلار - دانش 

2 دلار دانش - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه یادبودی بوده و به احترام علم و دانش به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

2 Dollars knowledge - Elizabeth II
2 دلار دانش - الیزابت دوم
Maple leaf - The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth with crown - 2 DOLLARS
برگ افرا - عبارت «به لطف خدا، ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج - 2 دلار
2000 - KNOWLEDGE - LE SAVOIR - Picture of polar bear and 2 cub - TB (Designer) - CANADA
تاریخ میلادی - دانش به زبانهای انگلیسی و فرانسوی - تصویر خرس قطی و دو توله - اختصار نام تونی بیانکو (طراح) - کانادا
2000
2000
Aluminum-bronze center in nickel ring
تکه داخل آلیاژ آلومینیوم-برنز و حلقه دور نیکل
7.3 Grams
7.3 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Reeded and plain
دندانه دار و صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 2 دلار - پنجاه سال سلطنت 

2 دلار پنجاه سال سلطنت - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت 50 سال سلطنت الیزابت دوم به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

2 Dollars fifty years reign - Elizabeth II
2 دلار پنجاه سال سلطنت - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Small maple leaf - Side view of Elizabeth II - 1952-2002 - DH (Designer)
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - برگ افرای کوچک - نیمرخ الیزابت دوم - 1952-2002 - اختصار نام دورا دوپدری هانت (طراح)
CANADA - Polar bear on ice - B.T (Designer) - 2 DOLLARS
کانادا - خرس قطبی روی یخ - اختصار نام برنت تاونسنت (طراح) - 2 دلار
2002
2002
Aluminium-bronze center in nickel ring
تکه داخل آلیاژ آلومینیوم-برنز و حلقه دور نیکل
7.3 Grams
7.3 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Plain and reeded
صاف و دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

5) 2 دلار - الیزابت سالخورده تیپ یک 

2 دلار الیزابت سالخورده تیپ یک - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

2 Dollars old elizabeth type one - Elizabeth II
2 دلار الیزابت سالخورده تیپ یک - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Small maple leaf - Side view of Elizabeth II - AD date - SB (Designer)
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - برگ افرای کوچک - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ میلادی - اختصار نام سوزانا بلانت (طراح)
CANADA - Polar bear on ice - B.T (Designer) - 2 DOLLARS
کانادا - خرس قطبی روی یخ - اختصار نام برنت تاونسنت (طراح) - 2 دلار
2003 To 2006
از 2003 تا 2006
aluminium-bronze center in nickel ring
تکه داخل آلیاژ آلومینیوم-برنز و حلقه دور نیکل
7.3 Grams
7.3 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Plain and reeded
صاف و دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 دلار 2003 W ، پروف
 • تکه داخل آلیاژ آلومینیوم-برنز و حلقه دور نیکل
 • 7.3
 • 28
 • 3
 • 2 دلار 2004
 • تکه داخل آلیاژ آلومینیوم-برنز و حلقه دور نیکل
 • 7.3
 • 28
لیست کامل

6) 2 دلار - دهمین سالگرد 

2 دلار دهمین سالگرد - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت دهمین سالگرد ضرب سکه 2 دلار به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

2 Dollars 10th anniversary - Elizabeth II
2 دلار دهمین سالگرد - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - 1996-2006 - SB (Designer) - Mintmark
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - 1996-2006 - اختصار نام سوزانا بلانت (طراح) - نشان ضرابخانه
CANADA - Polar bear on ice - TB (Designer) - 2 DOLLARS
کانادا - خرس قطبی روی یخ - اختصار نام تونی بیانکو (طراح) - 2 دلار
2006
2006
Aluminium-bronze center in nickel ring
تکه داخل آلیاژ آلومینیوم-برنز و حلقه دور نیکل
7.3 Grams
7.3 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Plain and reeded
صاف و دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

7) 2 دلار - الیزابت سالخورده تیپ دو 

2 دلار الیزابت سالخورده تیپ دو - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

2 Dollars old elizabeth type two - Elizabeth II
2 دلار الیزابت سالخورده تیپ دو - الیزابت دوم
AD date - The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - SB (Designer) - Mintmark
تاریخ میلادی - عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام سوزانا بلانت (طراح) - نشان ضرابخانه
CANADA - Polar bear on ice - BT (Designer) - 2 DOLLARS
کانادا - خرس قطبی روی یخ - اختصار نام برنت تاون سنت (طراح) - 2 دلار
2006 and 2007
2006 و 2007
Aluminium-bronze center in nickel ring
تکه داخل آلیاژ آلومینیوم-برنز و حلقه دور نیکل
7.3 Grams
7.3 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Plain and reeded
صاف و دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 دلار 2007 (ml)
 • تکه داخل آلیاژ آلومینیوم-برنز و حلقه دور نیکل
 • 7.3
 • 28

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.