:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

2 دلار

معرفی و مشخصات سکه 2 دلار الیزابت دوم (Two Dollars) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یکصد سنت کشور کانادا برابر با یک دلار می باشد. این سکه در 7 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 2 دلار - خرس قطبی 

توضيحات

-

ويژگي ها

2 Dollars polar bear - Elizabeth II
2 دلار خرس قطبی - الیزابت دوم
Maple leaf - The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth with crown - AD date
برگ افرا - عبارت «به لطف خدا، ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج - تاریخ میلادی
CANADA - Polar bear - 2 DOLLARS
کانادا - خرس قطبی - 2 دلار
1996 To 2003
از 1996 تا 2003
Aluminum-bronze center in nickel ring
دایره داخلی آلومینیوم-برنز و حلقه نیکل
7.3 Grams
7.3 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Reeded and plain
دندانه دار و صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 دلار 1996 ، پروف
 • وسط آلومینیوم-برنز دور نیکل
 • 7.3
 • 29
 • 3
 • 2 دلار 1997
 • وسط آلومینیوم-برنز دور نیکل
 • 7.3
 • 29
لیست کامل

2) 2 دلار - نوناووت 

2 دلار نوناووت - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یادبود ایجاد استان نوناووت به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

2 Dollars nunavut - Elizabeth II
2 دلار نوناووت - الیزابت دوم
Maple leaf - The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth with crown - AD date
برگ افرا - عبارت «به لطف خدا، ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج - تاریخ میلادی
Image of a native drummer - G.A (Designer) - NUNAVUT - ᓄᓇᕗᑦ - CANADA 2 DOLLARS
تصویر یک نوازنده طبل بومی - اختصار نام جی آرناکتایوت (طراح) - نوناووت با الفبای اینوکتیتوت و انگلیسی - کانادا 2 دلار
1999
1999
Aluminum-bronze center in nickel ring
دایره داخلی آلومینیوم-برنز و حلقه نیکل
7.3 Grams
7.3 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Reeded and plain
دندانه دار و صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

3) 2 دلار - دانش 

2 دلار دانش - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه یادبودی بوده و به احترام علم و دانش به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

2 Dollars knowledge - Elizabeth II
2 دلار دانش - الیزابت دوم
Maple leaf - The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth with crown - 2 DOLLARS
برگ افرا - عبارت «به لطف خدا، ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج - 2 دلار
2000 - KNOWLEDGE - LE SAVOIR - Picture of polar bear and 2 cub - TB (Designer) - CANADA
تاریخ میلادی - دانش به زبانهای انگلیسی و فرانسوی - تصویر خرس قطی و دو توله - اختصار نام تونی بیانکو (طراح) - کانادا
2000
2000
Aluminum-bronze center in nickel ring
تکه داخل آلیاژ آلومینیوم-برنز و حلقه دور نیکل
7.3 Grams
7.3 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Reeded and plain
دندانه دار و صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 2 دلار - پنجاه سال سلطنت 

2 دلار پنجاه سال سلطنت - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت 50 سال سلطنت الیزابت دوم به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

2 Dollars fifty years reign - Elizabeth II
2 دلار پنجاه سال سلطنت - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Small maple leaf - Side view of Elizabeth II - 1952-2002 - DH (Designer)
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - برگ افرای کوچک - نیمرخ الیزابت دوم - 1952-2002 - اختصار نام دورا دوپدری هانت (طراح)
CANADA - Polar bear on ice - B.T (Designer) - 2 DOLLARS
کانادا - خرس قطبی روی یخ - اختصار نام برنت تاونسنت (طراح) - 2 دلار
2002
2002
Aluminium-bronze center in nickel ring
تکه داخل آلیاژ آلومینیوم-برنز و حلقه دور نیکل
7.3 Grams
7.3 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Plain and reeded
صاف و دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: تیر 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

5) 2 دلار - الیزابت سالخورده تیپ یک 

2 دلار الیزابت سالخورده تیپ یک - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

2 Dollars old elizabeth type one - Elizabeth II
2 دلار الیزابت سالخورده تیپ یک - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Small maple leaf - Side view of Elizabeth II - AD date - SB (Designer)
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - برگ افرای کوچک - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ میلادی - اختصار نام سوزانا بلانت (طراح)
CANADA - Polar bear on ice - B.T (Designer) - 2 DOLLARS
کانادا - خرس قطبی روی یخ - اختصار نام برنت تاونسنت (طراح) - 2 دلار
2003 To 2006
از 2003 تا 2006
aluminium-bronze center in nickel ring
تکه داخل آلیاژ آلومینیوم-برنز و حلقه دور نیکل
7.3 Grams
7.3 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Plain and reeded
صاف و دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: تیر 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 دلار 2003 W ، پروف
 • تکه داخل آلیاژ آلومینیوم-برنز و حلقه دور نیکل
 • 7.3
 • 28
 • 3
 • 2 دلار 2004
 • تکه داخل آلیاژ آلومینیوم-برنز و حلقه دور نیکل
 • 7.3
 • 28
لیست کامل

6) 2 دلار - دهمین سالگرد 

2 دلار دهمین سالگرد - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت دهمین سالگرد ضرب سکه 2 دلار به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

2 Dollars 10th anniversary - Elizabeth II
2 دلار دهمین سالگرد - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - 1996-2006 - SB (Designer) - Mintmark
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - 1996-2006 - اختصار نام سوزانا بلانت (طراح) - نشان ضرابخانه
CANADA - Polar bear on ice - TB (Designer) - 2 DOLLARS
کانادا - خرس قطبی روی یخ - اختصار نام تونی بیانکو (طراح) - 2 دلار
2006
2006
Aluminium-bronze center in nickel ring
تکه داخل آلیاژ آلومینیوم-برنز و حلقه دور نیکل
7.3 Grams
7.3 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Plain and reeded
صاف و دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: تیر 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

7) 2 دلار - الیزابت سالخورده تیپ دو 

2 دلار الیزابت سالخورده تیپ دو - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

2 Dollars old elizabeth type two - Elizabeth II
2 دلار الیزابت سالخورده تیپ دو - الیزابت دوم
AD date - The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - SB (Designer) - Mintmark
تاریخ میلادی - عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام سوزانا بلانت (طراح) - نشان ضرابخانه
CANADA - Polar bear on ice - BT (Designer) - 2 DOLLARS
کانادا - خرس قطبی روی یخ - اختصار نام برنت تاون سنت (طراح) - 2 دلار
2006 and 2007
2006 و 2007
Aluminium-bronze center in nickel ring
تکه داخل آلیاژ آلومینیوم-برنز و حلقه دور نیکل
7.3 Grams
7.3 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Plain and reeded
صاف و دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: تیر 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 دلار 2007 (ml)
 • تکه داخل آلیاژ آلومینیوم-برنز و حلقه دور نیکل
 • 7.3
 • 28
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.