:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

5 سنت

معرفی و مشخصات سکه 5 سنت الیزابت دوم (Five Cents) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یکصد سنت کشور کانادا برابر با یک دلار می باشد. این سکه در 8 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5 سنت - الیزابت با سربند 

5 سنت الیزابت با سربند - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه در سه تیپ با تفاوت در جنس و شکل به ضرب رسیده است. به طوری که تیپ یک دوازده ضلعی از جنس استیل روکش شده با کروم و نیکل، تیپ دو دوازده ضلعی از جنس نیکل و تیپ سه دایره از جنس نیکل می باشند.

ويژگي ها

5 Cents with headband - Elizabeth II
5 سنت الیزابت با سربند - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA» - Side view of Elizabeth II with headband
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با سربند
5 CENTS - 2 Maple leaves - A beaver on rock - K.G (designer) - Canada - AD date
5 سنت - 2 برگ افرا - یک سگ آبی روی سنگ - اختصار نام جورج کروگر گری (طراح) - کانادا - تاریخ میلادی
1953 To 1964
از 1953 تا 1964
Nickel
نیکل
4.54 Grams
4.54 گرم
21.1 mm
21.1 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سنت 1953 ، بدون بند لباس ، تیپ یک
 • فولاد با روکش نیکل و کروم
 • 4.54
 • 21.2
 • 3
 • 5 سنت 1953 ، بدون بند لباس ، برگ ها نزدیک ، تیپ یک
 • فولاد با روکش نیکل و کروم
 • 4.54
 • 21.2
لیست کامل

2) 5 سنت - الیزابت جوان با تاج 

5 سنت الیزابت جوان با تاج - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه در سه تیپ به ضرب رسیده است. در تیپ یک تصویر تندیس الیزابت بزرگ و جنس سکه نیکل، در تیپ دو تصویر تندیس الیزابت نسبتا کوچک و جنس سکه نیکل و در تیپ سه تصویر تندیس الیزابت نسبتا کوچک و جنس سکه آلیاژ مس-نیکل می باشد.

ويژگي ها

5 Cents young elizabeth with crown - Elizabeth II
5 سنت الیزابت جوان با تاج - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
5 CENTS - 2 Maple leaves - A beaver on rock - K.G (designer) - Canada - AD date
5 سنت - 2 برگ افرا - یک سگ آبی روی سنگ - اختصار نام جورج کروگر گری (طراح) - کانادا - تاریخ میلادی
1965 To 1989
از 1965 تا 1989
Nickel
نیکل
4.54 Grams
4.54 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سنت 1966
 • نیکل
 • 4.54
 • 21.2
 • 3
 • 5 سنت 1968
 • نیکل
 • 4.54
 • 21.2
لیست کامل

3) 5 سنت - یکصد سالگی کانادا 

5 سنت یکصد سالگی کانادا - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصدمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون کانادا به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

5 Cents centennial of canada - Elizabeth II
5 سنت یکصد سالگی کانادا - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
5 CENTS - Rabbit - 1867-1967
5 سنت - خرگوش - 1867-1967
1967
1967
Nickel
نیکل
4.54 Grams
4.54 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 5 سنت - الیزابت میانسال 

5 سنت الیزابت میانسال - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه در سه تیپ به ضرب رسیده است. فرق آنها جنس، وزن و قطر بوده که در جدول به آن اشاره شده است.

ويژگي ها

5 Cents middel-aged elizabeth - Elizabeth II
5 سنت الیزابت میانسال - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
5 CENTS - 2 Maple leaves - A beaver on rock - K.G (Designer) - CANADA - AD date
5 سنت - 2 برگ افرا - یک سگ آبی روی سنگ - اختصار نام جرج کروگر گری (طراح) - کانادا - تاریخ میلادی
1990 To 2001
از 1990 تا 2001
Copper-Nickel
آلیاژ مس-نیکل
4.60 Grams
4.60 گرم
19.55 mm
19.55 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سنت 1990 ، پروف ، تیپ یک
 • آلیاژ مس-نیکل
 • 4.60
 • 19.55
 • 3
 • 5 سنت 1991 ، تیپ یک
 • آلیاژ مس-نیکل
 • 4.60
 • 19.55
لیست کامل

5) 5 سنت - یکصد و بیست و پنج سالگی کانادا 

5 سنت یکصد و بیست و پنج سالگی کانادا - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصد و بیست و پنجمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون کانادا به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

5 Cents 125th anniversary of canada - Elizabeth II
5 سنت یکصد و بیست و پنج سالگی کانادا - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
5 CENTS - 2 Maple leaves - A beaver on rock - K.G (Designer) - CANADA - 1867-1992
5 سنت - 2 برگ افرا - یک سگ آبی روی سنگ - اختصار نام جرج کروگر گری (طراح) - کانادا - 1867-1992
1992
1992
Copper-Nickel
آلیاژ مس-نیکل
4.60 Grams
4.60 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سنت 1992 ، پروف
 • آلیاژ مس-نیکل
 • 4.60
 • 21.2

6) 5 سنت - پنجاه سال سلطنت 

5 سنت 50 سال سلطنت - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سالگرد سلطنت الیزابت دوم به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

5 Cents Fifty years reign - Elizabeth II
5 سنت پنجاه سال سلطنت - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - DH (Designer) - Mintmark - 1952-2002
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام دورا دوپدری هانت (طراح) - نشان ضرابخانه - 1952-2002
5 CENTS - 2 Maple leaves - A beaver on rock - K.G (Designer) - CANADA
5 سنت - 2 برگ افرا - یک سگ آبی روی سنگ - اختصار نام جرج کروگر گری (طراح) - کانادا
2002
2002
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
3.95 Grams
3.95 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سنت 2002 P ، پروف
 • استیل با روکش روی
 • 3.95
 • 21.2

7) 5 سنت - الیزابت سالخورده 

5 سنت الیزابت سالخورده - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

5 Cents old elizabrth - Elizabeth II
5 سنت الیزابت سالخورده - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - SB (Designer) - Mintmark
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام سوزان بلانت (طراح) - نشان ضرابخانه
5 CENTS - 2 Maple leaves - A beaver on rock - K.G (Designer) - CANADA - AD date
5 سنت - 2 برگ افرا - یک سگ آبی روی سنگ - اختصار نام جرج کروگر گری (طراح) - کانادا - تاریخ میلادی
2003 To 2006
از 2002 تا 2006
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
3.95 Grams
3.95 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سنت 2004 P
 • استیل با روکش نیکل
 • 3.95
 • 21.2
 • 3
 • 5 سنت 2004 P ، پروف
 • استیل با روکش نیکل
 • 3.95
 • 21.2
لیست کامل

8) 5 سنت - سالگرد پیروزی 

5 سنت شصتمین سالگرد پیروزی - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یادبود جنگ جهانی دوم و پیروزی نیروهای کانادایی به ضرب رسیده است. به همین علت بر پشت سکه حرف V مشاهده می شود که هم حرف اول کلمه Victory به معنی پیروزی بوده و هم پایان 5 دهه پیروزی را نشان می دهد.

ويژگي ها

5 Cents 60th anniversary of victory - Elizabeth II
5 سنت شصتمین سالگرد پیروزی - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - SB (Designer) - Mintmark
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام سوزان بلانت (طراح) - نشان ضرابخانه
CANADA - A torch on the roman 5 numeral - CENTS - 1945-2005 - T.S (Designer) - 2 Maple leaves
کانادا - یک مشعل روی عدد 5 رومی - سنت - 1945-2005 - اختصار نام توماس شینگلز (طراح) - 2 برگ افرا
2005
2005
Nickel
نیکل
3.90 Grams
3.90 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

کالاهای فروشگاه


سکه 5 سنت 1960 الیزابت دوم - AU50 - کانادا 026878
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 سنت 1961 الیزابت دوم - AU55 - کانادا 026886
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 5 سنت 1966 الیزابت دوم - EF45 - کانادا 026888
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 سنت 2005 الیزابت دوم - MS61 - کانادا 026889
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.