2 بولیوار

معرفی و مشخصات سکه 2 بولیوار (Two Bolivares) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

سکه یک بولیوار کشور ونزوئلا معادل صد سنتیمو می باشد. این سکه در 3 تیپ مختلف به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 بولیوار - ایالات متحده 

2 بولیوار - ایالات متحده

توضیحات

این سکه با نام 10 گرم نیز شناخته می شود. لازم به ذکر است که سکه مزبور در تاریخ های 1880 تا 1885 ، 1890 تا 1893 ، 1895 تا 1899 ،1901 ، 1906 تا 1910 ، 1914 تا 1918 ،1920 ،1921 ، 1923 ،1925 ،1927 ، 1928 ، 1931 تا 1934 ، 1937 تا 1944 ضرب نشده است.

ویژگی ها

2 Bolivares - United states
سکه 2 بولیوار - ایالات متحده
BOLÍVAR LIBERTADOR - Bolivar face side view - BARRE
عبارت بولیوار آزادی بخش - نیمرخ بولیوار - نام طراح سکه
Coat of arms of Venezuela - ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA - GRAM.10 - LEI 835 - Date
نشان ملی ونزوئلا - ایلات متحده ونزوئلا - 10 گرم - عیار 835 - تاریخ
1879 To 1945
از 1879 تا 1945
Silver 835
نقره با عیار 835
10 Grams
10 گرم
27.5 mm
27.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 بولیوار 1886
 • نقره
 • 10
 • 27.5
 • 3
 • 2 بولیوار 1887
 • نقره
 • 10
 • 27.5
لیست کامل

2) 2 بولیوار جمهوری - تیپ یک 

2 بولیوار جمهوری - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Bolivares Republic - Type One
سکه 2 بولیوار جمهوری - تیپ یک
BOLÍVAR LIBERTADOR - Bolivar face side view - BARRE
عبارت بولیوار آزادی بخش - نیمرخ بولیوار - نام طراح سکه
Coat of arms of Venezuela - REPÚBLICA DE VENEZUELA - 2 BOLÍVARES - GR.10.LEI.835 - Date
نشان ملی ونزوئلا - جمهوری ونزوئلا - 2 بولیوار - 10 گرم - عیار 835 - تاریخ
1960,1965
1960 ، 1965
Silver 835
نقره با عیار 835
10 Grams
10 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 بولیوار 1965
 • نقره
 • 10
 • 27

3) 2 بولیوار جمهوری - تیپ دو 

2 بولیوار جمهوری - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Bolivares Republic - Type two
سکه 2 بولیوار جمهوری - تیپ دو
BOLÍVAR LIBERTADOR - Bolivar face side view - BARRE
عبارت بولیوار آزادی بخش - نیمرخ بولیوار - نام طراح سکه
Coat of arms of Venezuela - REPÚBLICA DE VENEZUELA - DOS BOLÍVARES - Date
نشان ملی ونزوئلا - جمهوری ونزوئلا - دو بولیوار - تاریخ
1967,1986,1988,1989,1990
1967 ، 1986 ، 1988 ، 1989 ، 1990
Nickel
نیکل
8.5 Grams
8.5 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 بولیوار 1986
 • نیکل
 • 8.5
 • 27
 • 3
 • 2 بولیوار 1988
 • نیکل
 • 8.5
 • 27
لیست کامل

محصولات دسته: 2 بولیوار


سکه 2 بولیوار 1905 - VG - ونزوئلا 010660
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1911 - F - ونزوئلا 010661
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1919 - F - ونزوئلا 010663
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1919 - VF20 - ونزوئلا 010662
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1922 - VF20 - ونزوئلا 010664
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1922 - VG - ونزوئلا 010665
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1924 - VF20 - ونزوئلا 010666
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1924 - VG - ونزوئلا 010667
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1926 - F - ونزوئلا 010669
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1926 - VF30 - ونزوئلا 010668
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1926 - VG - ونزوئلا 010670
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1929 - VF20 - ونزوئلا 010672
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1929 - VF30 - ونزوئلا 010671
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1930 - VF20 - ونزوئلا 010673
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1935 - F - ونزوئلا 010676
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1935 - VF20 - ونزوئلا 010675
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1935 - VF30 - ونزوئلا 010674
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1935 - VF30 - ونزوئلا 027877
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1935 - VG - ونزوئلا 010677
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1936 - F - ونزوئلا 010679
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1936 - VF35 - ونزوئلا 010678
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1936 - VG - ونزوئلا 010680
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1945 - EF40 - ونزوئلا 010681
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 بولیوار 1945 - VF20 - ونزوئلا 010684
اتمام (فعلا موجود نیست)