:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

1 عباسی

معرفی و مشخصات سکه 1 عباسی امان الله شاه (One Abbasi) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک عباسی افغانستان برابر با یک نهصدم حبیبی، یک سی ام طلا، یک سوم روپیه، دو سنار، چهار شاهی، بیست پیسه و دویست دینار می باشد. این سکه در 3 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 عباسی - سایز کوچک 

 

توضیحات

بیلون آلیاژی است که در گذشته برای ضرب سکه از آن استفاده میشد. این آلیاژ حاوی طلا یا نقره با مقدار غالب مس یا فلز پایه دیگری است.

ویژگی ها

1 Abbasi Amanullah - Small size
سکه 1 عباسی امان الله - سایز کوچک
10 Stars - El-Ghazi - Emir amanullah - SH date
10 ستاره - الغازی - امیر امان الله - تاریخ شمسی
Abbasi - 9 Stars - Coat of arms of afghanistan
عباسی - 9 ستاره - نشان ملی افغانستان
1298
1298
Copper or Billon
مس یا بیلون
3.00 Grams
3.00 گرم
20 mm
20 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

2) 1 عباسی - سایز بزرگ 

سکه 1 عباسی امان الله - سایز بزرگ

توضیحات

بیلون آلیاژی است که در گذشته برای ضرب سکه از آن استفاده میشد. این آلیاژ حاوی طلا یا نقره با مقدار غالب مس یا فلز پایه دیگری است.

ویژگی ها

1 Abbasi Amanullah - Big size
سکه 1 عباسی امان الله - سایز بزرگ
9 Stars - El-Ghazi - Emir amanullah - SH date
9 ستاره - الغازی - امیر امان الله - تاریخ شمسی
Abbasi - 9 Stars - Coat of arms of afghanistan
عباسی - 9 ستاره - نشان ملی افغانستان
1299
1299
Copper or Billon
مس یا بیلون
-
-
25 mm
25 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

3) 1 عباسی - خط طغرا 

سکه 1 عباسی امان الله - خط طغرا

توضیحات

بیلون آلیاژی است که در گذشته برای ضرب سکه از آن استفاده میشد. این آلیاژ حاوی طلا یا نقره با مقدار غالب مس یا فلز پایه دیگری است.

ویژگی ها

1 Abbasi Amanullah - Tughra text
سکه 1 عباسی امان الله - خط طغرا
8 Stars - Emir amanullah with tughra text - El-Ghazi - SH date
8 ستاره - امیر امان الله به خط طغرا - الغازی - تاریخ شمسی
Abbasi - 7 Stars - Coat of arms of afghanistan
عباسی - 7 ستاره - نشان ملی افغانستان
1299 To 1303
از 1299 تا 1303
Copper or Billon
مس یا بیلون
6.70 Grams
6.70 گرم
25 mm
25 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
  • 2
  • 1 عباسی 1300 (1920)
  • مس یا بیلون
  • 6.70
  • 25
  • 3
  • 1 عباسی 1301 (1921)
  • مس یا بیلون
  • 6.70
  • 25
لیست کامل