:: لیست هفتگی :: لیست جدید محصولات کلکسیونی شامل 240 عنوان سکه ، اسکناس و مدال در تاریخ 3 بهمن 1400 به فروشگاه اضافه شد. جهت مشاهده یا خرید اینجا کلیک کنید

3 شاهی

معرفی و مشخصات سکه 3 شاهی امان الله شاه (Three Shahis) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک شاهی افغانستان برابر با یک سیصد و شصتم حبیبی، یک صد و بیستم طلا، یک دوازدهم روپیه، یک چهارم عباسی، یک دوم سنار، پنج پیسه و پنجاه دینار می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 3 شاهی - تیپ یک 

سکه 3 شاهی - امان الله شاه - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Shahis Amanullah shah - Type one
سکه 3 شاهی امان الله شاه - تیپ یک
10 Stars - El-Ghazi - Emir Amanullah - AH Date
10 ستاره - الغازی - امیر امان الله - تاریخ قمری
Three shahis - 10 Stars - Coat of arms of afghanistan
سه شاهی - 10 ستاره - نشان ملی افغانستان
1298 To 1300
از 1298 تا 1300
Copper
مس
7.70 Grams
7.70 گرم
33 mm
33 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 شاهی 1299 (1920)
 • مس
 • 7.70
 • 33
 • 3
 • 3 شاهی 1300 (1921)
 • مس
 • 7.70
 • 33
لیست کامل

2) 3 شاهی - تیپ دو 

سکه 3 شاهی - امان الله شاه - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Shahis - Amanullah shah - Type Two
سکه 3 شاهی - امان الله شاه - تیپ دو
10 Stars - El-Ghazi - Emir Amanullah - SH Date
10 ستاره - الغازی - امیر امان الله - تاریخ شمسی
Three shahis - 10 Stars - Coat of arms of afghanistan
سه شاهی - 10 ستاره - نشان ملی افغانستان
1298 and 1299
از 1298 تا 1299
Copper
مس
9.50 Grams
9.50 گرم
33 mm
33 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 شاهی 1299 (1920)
 • مس
 • 9.50
 • 33

3) 3 شاهی - تیپ سه 

سکه 3 شاهی امان الله شاه - تیپ سه

توضیحات

این سکه در دو نوع نازک و ضخیم به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

3 Shahis Amanullah shah - Type three
سکه 3 شاهی امان الله شاه - تیپ سه
10 Stars - El-Ghazi - Emir amanullah - Shamsi Date
10 ستاره - الغازی - امیر امان الله - تاریخ شمسی
Three Shahis - 10 Stars - Coat of arms of afghanistan
سه شاهی - 10 ستاره - نشان ملی افغانستان
1298
1298
Copper
مس
11.50 Grams
11.50 گرم
33 mm
33 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 شاهی 1298 (1919) ، نازک
 • مس
 • 9
 • 33

4) 3 شاهی - تیپ چهار 

سکه 3 شاهی امان الله شاه - تیپ چهار

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Shahis Amanullah shah - Type fpur
سکه 3 شاهی امان الله شاه - تیپ چهار
9 Stars - Tughra of Emir amanullah - El-Ghazi - SH date
9 ستاره - امیر امان الله به خط طغرا - الغازی - تاریخ شمسی
Three shahis - 10 Stars - Coat of arms of afghanistan
سه شاهی - 10 ستاره - نشان ملی افغانستان
1300 To 1303
1300 تا 1303
Copper
مس
7.20 Grams
7.20 گرم
33 mm
33 میلیمتر
-
-
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 شاهی 1301 (1922)
 • مس
 • 7.20
 • 33
 • 3
 • 3 شاهی 130x ، ارور
 • مس
 • 7.20
 • 33
لیست کامل

5) 3 شاهی - تیپ پنج 

سکه 3 شاهی امان الله شاه - تیپ پنج

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Shahis Amanullah shah - Type five
سکه 3 شاهی امان الله شاه - تیپ پنج
12 Stars - Emir amanullah - AH Date
12 ستاره - امیر امان الله - تاریخ قمری
Three shahis - 11 Stars - Coat of arms of afghanistan
سه شاهی - 11 ستاره - نشان ملی افغانستان
1337
1337
Copper
مس
-
-
33 mm
33 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

6) 3 شاهی - تیپ شش 

سکه 3 شاهی امان الله شاه - تیپ شش

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Shahis Amanullah shah - Type six
سکه 3 شاهی امان الله شاه - تیپ شش
11 Stars - Emir amanullah - SH Date
11 ستاره - امیر امان الله - تاریخ شمسی
Three shahis - 11 Stars - Coat of arms of afghanistan
سه شاهی - 11 ستاره - نشان ملی افغانستان
1298
1298
Copper
مس
9.60 Grams
9.60 گرم
32.50 mm
32.50 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.