:: لیست جدید ۲ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

10 پایسا

معرفی و مشخصات سکه 10 پایسا جمهوری هند (Ten Paisa) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

پایسا نام جدید نایا پایسا بوده است. از سال 1957 تا 1964 میلادی به این سکه ها نایا پایسا گفته می شد. از سال 1964 میلادی نایا از این اسم حذف شد و پایسا نام گرفت. هر یک پایسا معادل یک صدم روپیه می باشد. این سکه در 14 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 10 پایسا - سرستون شیر آشوکا - تیپ یک 

10 پایسا - سرستون شیر آشوکا - تیپ یک

توضیحات

این سکه خود دارای 4 تیپ است ؛ تیپ اول به وزن 4.9 گرم ، تیپ دوم به وزن 4.3 گرم ، تیپ سوم به وزن 4.24 گرم و تیپ چهارم به وزن 4.18 گرم می باشد. تیپ اول از جنس مس-نیکل بوده و سایر تیپ ها از جنس نیکل-برنج می باشند. عدد 10 در سکه های تیپ 1 و 2 و 3 به اندازه 6.5 میلیمتر و در تیپ 4 به اندازه 7 میلیمتر می باشد. در تیپ چهارم سر ستون آشوکا پهن تر و حرف D در کلمه INDIA کشیده تر است.

ویژگی ها

10 Paise republic india - Lion Capital of Ashoka - Type 1
سکه 10 پایسا جمهوری هند - سرستون شیر آشوکا - تیپ یک
रुपये का दसवाँ भाग - 10 दस पैसे - Date - Mint mark
عبارت یک دهم روپیه - 10 پایسا - تاریخ - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا
1964 To 1971
از 1964 تا 1971
Copper-Nickel
مس-نیکل
4.9 Grams
4.9 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 پایسا 1964 ، ضرب بمبئی ، 4 تاریخ بسته
 • مس-نیکل
 • 4.9
 • 23
 • 3
 • 10 پایسا 1964 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 4.9
 • 23
لیست کامل

2) 10 پایسا - آشوکا در حلقه گل 

10 پایسا - آشوکا در حلقه گل

توضیحات

این سکه دارای 3 تیپ است ؛ در تیپ اول عدد 10 به اندازه 9 میلیمتر ، در تیپ دوم و سوم به اندازه 8 میلیمتر است. وزن سکه های تیپ اول و دوم 2.30 گرم و تیپ سوم 2.31 گرم می باشند.از تفاوت های دیگر این سه تیپ برگ ها در حلقه گل است. در تیپ سوم حلقه گل کمی گوچکتر از سایر تیپ ها می باشد.

ویژگی ها

10 Paise republic india - Ashoka in wreath
سکه 10 پایسا جمهوری هند - آشوکا در حلقه گل
Wreath - circle of beads - पैसे 10 PAISE - Date - Mint mark
حلقه گل - دایره ای از نقاط - پایسا به زبان هندی - 10 - پایسا - تاریخ - نشان ضرابخانه
Wreath - circle of beads - भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka
حلقه گل - دایره ای از نقاط - عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا
1971 To 1982
از 1971 تا 1982
Aluminium
آلومینیوم
2.30 Grams
2.30 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 پایسا 1971 ، ضرب کلکته
 • آلومینیوم
 • 2.30
 • 26
 • 3
 • 10 پایسا 1971 ، ضرب حیدر آباد
 • آلومینیوم
 • 2.30
 • 26
لیست کامل

3) 10 پایسا - برنامه ریزی خانواده : غذا برای همه 

10 پایسا - برنامه ریزی خانواده : غذا برای همه

توضیحات

مربوط به سری سکه های فائو می باشد.

ویژگی ها

10 Paise republic india - Planned Families : Food for All
سکه 10 پایسا جمهوری هند - برنامه ریزی خانواده : غذا برای همه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 10 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 10 - پایسا
PLANNED FAMILIES:FOOD FOR ALL - नियोजित परिवार:सबको लिए अनाज - Family within triangle, 2 grain sprigs - Date - Mint mark
عبارت برنامه ریزی خانواده : غذا برای همه (به دو زبان انگلیسی و هندی) - تصویر یک خانواده در مثلث و دو شاخه گندم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1974
1974
Aluminium
آلومینیوم
2.3 Grams
2.3 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 پایسا 1974 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • آلومینیوم
 • 2.3
 • 26
 • 3
 • 10 پایسا 1974 ، ضرب کلکته
 • آلومینیوم
 • 2.3
 • 26
لیست کامل

4) 10 پایسا - سال بانوان 

10 پایسا - سال بانوان

توضیحات

مربوط به سری سکه های فائو می باشد.

ویژگی ها

10 Paise republic india - Women's Year
سکه 10 پایسا جمهوری هند - سال بانوان
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 10 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 10 - پایسا
EQUALITY DEVELOPMENT PEACE - समानता विकास शान्ति - Woman - wheat - Date - Mint mark
عبارت توسعه صلح پایدار (به دو زبان انگلیسی و هندی) - تصویر یک زن با شاخه گندم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1975
1975
Aluminium
آلومینیوم
2.28 Grams
2.28 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پایسا 1975 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • آلومینیوم
 • 2.28
 • 26
 • 3
 • 1 پایسا 1975 ، ضرب کلکته
 • آلومینیوم
 • 2.28
 • 26
لیست کامل

5) 10 پایسا - غذا و کار برای همه 

10 پایسا - غذا و کار برای همه

توضیحات

مربوط به سری سکه های فائو می باشد.

ویژگی ها

10 Paise republic india - Food and work for all
سکه 10 پایسا جمهوری هند - غذا و کار برای همه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 10 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 10 - پایسا
सब के लिए अनाज और काम - FOOD & WORK FOR ALL - Figure on tractor - buildings - 2 wheat - Date - Mint mark
عبارت غذا و کار برای همه (به دو زبان انگلیسی و هندی) - تصویری از تراکتور - ساختمان ها -2 شاخه گندم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1976
1976
Aluminium
آلومینیوم
2.3 Grams
2.3 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پایسا 1976 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • آلومینیوم
 • 2.3
 • 26
 • 3
 • 1 پایسا 1976 ، ضرب کلکته
 • آلومینیوم
 • 2.3
 • 26
لیست کامل

6) 10 پایسا - ذخیره سازی برای توسعه 

10 پایسا - ذخیره کردن برای توسعه

توضیحات

مربوط به سری سکه های فائو می باشد.

ویژگی ها

10 Paise republic india - Save for development
سکه 10 پایسا جمهوری هند - ذخیره کردن برای توسعه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 10 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 10 - پایسا
विकास के लिए बचाइए - Symbols of Save for development - Save for development - Date - Mint mark
ذخیره کردن برای توسعه به زبان هندی - تصویر نمادی برای ذخیره کردن - عبارت ذخیره کردن برای توسعه - تاریخ - نشان ضرابخانه
1977
1977
Aluminium
آلومینیوم
2.3 Grams
2.3 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 پایسا 1977 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • آلومینیوم
 • 2.3
 • 26
 • 3
 • 10 پایسا 1977 ، ضرب کلکته
 • آلومینیوم
 • 2.3
 • 26
لیست کامل

7) 10 پایسا - غذا و سرپناه برای همه 

10 پایسا - غذا و سرپناه برای همه

توضیحات

مربوط به سری سکه های فائو می باشد.

ویژگی ها

10 Paise republic india - Food and shelter for all
سکه 10 پایسا جمهوری هند - غذا و سرپناه برای همه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 10 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 10 - پایسا
सबके लिए अनाज और मकान - Wheat sprig, house and road - Food & shelter for all - Date - Mint mark
عبارت غذا و سر پناه برای همه به زبان هندی - تصویری از شاخه گندم ، خانه و جاده - عبارت غذا و سر پناه برای همه - تاریخ - نشان ضرابخانه
1978
1978
Aluminium
آلومینیوم
2.3 Grams
2.3 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 پایسا 1978 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • آلومینیوم
 • 2.3
 • 26
 • 3
 • 10 پایسا 1978 ، ضرب کلکته
 • آلومینیوم
 • 2.3
 • 26
لیست کامل

8) 10 پایسا - سال جهانی کودک 

10 پایسا - سال جهانی کودک

توضیحات

یک سری از سکه های ضرب بمبئی دارای ارور قالب می باشند به این ترتیب که برای روی سکه از قالب (10 پایسا غذا و سرپناه برای همه) استفاده شده است.

ویژگی ها

10 Paise republic india - International Year of the Child
سکه 10 پایسا جمهوری هند - سال جهانی کودک
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 10 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 10 - پایسا
बच्चे की मुस्कान-राष्ट्र की शान - 2 Children on square within circle and 2 wheats - HAPPY CHILD-NATION'S PRIDE - Date - Mint mark
عبارت سال جهانی کودک به زبان هندی - تصویری از شاخه گندم ، خانه و جاده - عبارت سال جهانی کودک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1979
1979
Aluminium
آلومینیوم
2.29 Grams
2.29 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 پایسا 1979 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • آلومینیوم
 • 2.29
 • 26
 • 3
 • 10 پایسا 1979 ، ضرب کلکته
 • آلومینیوم
 • 2.29
 • 26
لیست کامل

9) 10 پایسا - زنان روستایی 

10 پایسا - زنان روستایی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Paise republic india - Rural Women
سکه 10 پایسا جمهوری هند - زنان روستایی
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 10 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 10 - پایسا
ग्रामीण महिलाओं की प्रगति - Rural Women's Advancement - Woman threshing grain - Date - Mint mark
عبارت پیشرفت زنان روستایی (به دو زبان هندی و انگلیسی) - زنی در حال خرمن کوبی - تاریخ - نشان ضرابخانه
1980
1980
Aluminium
آلومینیوم
2.3 Grams
2.3 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 پایسا 1980 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • آلومینیوم
 • 2.3
 • 26
 • 3
 • 10 پایسا 1980 ، ضرب کلکته
 • آلومینیوم
 • 2.3
 • 26
لیست کامل

10) 10 پایسا - خانواده روستایی 

10 پایسا - خانواده روستایی

توضیحات

مربوط به سری سکه های فائو می باشد.

ویژگی ها

10 Paise republic india - Rural family
سکه 10 پایسا جمهوری هند - خانواده روستایی
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 10 - PAISE - Six double headed arrows around border
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 10 - پایسا - شش پیکان دو طرفه در حاشیه
Six double headed arrows around border - विश्व खाद्य दिवस - WORLD FOOD DAY - Man holding a bundle of wheat, beside woman holding a bowl of fruit - Date - Mint mark
شش پیکان دو طرفه در حاشیه - عبارت روز جهانی غذا (به دو زبان انگلیسی و هندی) - مردی با یک دسته گندم و زنی که یک ظرف میوه حمل می کند - تاریخ - نشان ضرابخانه
1981
1981
Aluminium
آلومینیوم
2.3 Grams
2.3 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 پایسا 1981 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • آلومینیوم
 • 2.3
 • 26
 • 3
 • 10 پایسا 1981 ، ضرب کلکته
 • آلومینیوم
 • 2.3
 • 26
لیست کامل

11) 10 پایسا - نهمین بازی های آسیایی 

10 پایسا - نهمین بازی های آسیایی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Paise republic india - IX. Asian Games
سکه 10 پایسا جمهوری هند - نهمین بازی های آسیایی
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 10 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 10 - پایسا
नवम एशियाई खेल - IX ASIAN GAMES - Sun - symbol of the 1982 Asian Games from Jantar Mantar - DELHI - Date - Mint mark
عبارت نهمین بازی های آسیایی (به دو زبان انگلیسی و هندی) - خورشید - نماد بازی های آسیایی 1982 جنتر منتر - دهلی - تاریخ - نشان ضرابخانه
1982
1982
Aluminium
آلومینیوم
2.3 Grams
2.3 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 پایسا 1982 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • آلومینیوم
 • 2.3
 • 26
 • 3
 • 10 پایسا 1982 ، ضرب کلکته
 • آلومینیوم
 • 2.3
 • 26
لیست کامل

12) 10 پایسا - روز جهانی غذا 

10 پایسا - روز جهانی غذا

توضیحات

مربوط به سری سکه های فائو می باشد.

ویژگی ها

10 Paise republic india - World Food Day
سکه 10 پایسا جمهوری هند - روز جهانی غذا
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - पैसे - 10 - PAISE
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - پایسا به زبان هندی - 10 - پایسا
विशृव खाद्य दिवस - WORLD FOOD DAY - Wheat sprig within stylized sun design - 16 oct FAO - Date - Mint mark
عبارت روز جهانی غذا (به دو زبان انگلیسی و هندی) - شاخه گندم در میان خورشید استلیزه شده - 16 اکتبر فائو - تاریخ - نشان ضرابخانه
1982
1982
Aluminium
آلومینیوم
2.3 Grams
2.3 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 پایسا 1982 ، ضرب بمبئی
 • آلومینیوم
 • 2.3
 • 26
 • 3
 • 10 پایسا 1982 ، ضرب حیدر آباد
 • آلومینیوم
 • 2.3
 • 26
لیست کامل

13) 10 پایسا - سرستون شیر آشوکا - تیپ دو 

10 پایسا - سرستون شیر آشوکا - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Paise republic india - Lion Capital of Ashoka - Type 2
سکه 10 پایسا جمهوری هند - سرستون شیر آشوکا - تیپ دو
पैसे - 10 - PAISE - Date - Mint mark
پایسا به زبان هندی - 10 - پایسا - تاریخ - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است
1983 To 1993
از 1983 تا 1993
Aluminium
آلومینیوم
2.3 Grams
2.3 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 پایسا 1983 ، ضرب کلکته
 • آلومینیوم
 • 2.3
 • 26
 • 3
 • 10 پایسا 1983 ، ضرب حیدر آباد
 • آلومینیوم
 • 2.3
 • 26
لیست کامل

14) 10 پایسا - سرستون شیر آشوکا - تیپ سه 

10 پایسا - سرستون شیر آشوکا - تیپ سه

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Paise republic india - Lion Capital of Ashoka - Type 3
سکه 10 پایسا جمهوری هند - سرستون شیر آشوکا - تیپ سه
पैसे - 10 - PAISE - Date - Mint mark
پایسا به زبان هندی - 10 - پایسا - تاریخ - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است
1988 To 1998
از 1988 تا 1998
Stainless Steel
استیل ضد زنگ
2 Grams
2 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 پایسا 1988 ، ضرب بمبئی
 • استیل ضد زنگ
 • 2
 • 16
 • 3
 • 10 پایسا 1988 ، ضرب کلکته
 • استیل ضد زنگ
 • 2
 • 16
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


سکه 10 پایسا 1966 جمهوری - EF40 - هند 029813
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پایسا 1970 جمهوری - EF40 - هند 029815
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پایسا 1972 جمهوری - EF40 - هند 029816
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 پایسا 1972 جمهوری - MS62 - هند 033182
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.