:: لیست جدید ۲۶ شهریور ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

2 روپیه

معرفی و مشخصات سکه 2 روپیه جمهوری هند (Two Rupees) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک روپیه معادل صد پایسا می باشد. این سکه در 19 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 روپیه - نهمین بازی های آسیایی 

2 روپیه - نهمین بازی های آسیایی

کنگره بیرونی 2 روپیه - نهمین بازی های آسیایی

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Rupees republic india - IX. Asian Games
سکه 2 روپیه جمهوری هند - نهمین بازی های آسیایی
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपये - 2 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 2 - روپیه
नवम एशियाई खेल - IX ASIAN GAMES - Sun - symbol of the 1982 Asian Games from Jantar Mantar - DELHI - Date - Mint mark
عبارت نهمین بازی های آسیایی (به دو زبان انگلیسی و هندی) - خورشید - نماد بازی های آسیایی 1982 جنتر منتر - دهلی - تاریخ - نشان ضرابخانه
1982
1982
Copper-nickel
مس-نیکل
8.1 Grams
8.1 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 1982 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 8.1
 • 28
 • 3
 • 2 روپیه 1982 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 8.1
 • 28
لیست کامل

2) 2 روپیه - نقشه هند 

2 روپیه - نقشه هند

توضیحات

این سکه دارای 5 تیپ است. تیپ اول به وزن 7.95 گرم و تاریخ کوچک ؛ تیپ دوم به وزن 8.02 گرم و تاریخ بزرگ ؛ تیپ سوم به وزن 6 گرم ؛ تیپ چهارم به وزن 5 گرم و سرستون به بلندی 14 میلیمتر ؛ تیپ پنجم به وزن 6.06 و سرستون به بلندی 13 میلیمتر می باشد. تیپ اول و دوم به قطر 28 میلیمتر و سایر تیپ ها به قطر 26 میلیمتر می باشند.

ویژگی ها

2 Rupees republic india - India Map
سکه 2 روپیه جمهوری هند - نقشه هند
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपये - 2 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 2 - روپیه
राष्ट्रीय एकता - Flag on India Map - NATIONAL INTEGRATION - Date - Mint mark
یکپارچگی ملی به زبان هندی - پرچم در نقشه هند - یکپارچگی ملی - تاریخ - نشان ضرابخانه
1982 To 2003
از 1982 تا 2003
Copper-nickel
مس-نیکل
7.95 Grams
7.95 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Security
طرح امنیتی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 1982 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 7.95
 • 28
 • 3
 • 2 روپیه 1982 ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 7.95
 • 28
لیست کامل

3) 2 روپیه - خانواده کوچک 

2 روپیه - خانواده کوچک

توضیحات

این سکه دارای 2 تیپ است که تفاوت آن ها در اندازه و صورت ظاهری شیرها در سرستون می باشد.

ویژگی ها

2 Rupees republic india - Small family
سکه 2 روپیه جمهوری هند - خانواده کوچک
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपये - 2 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 2 - روپیه
छोटा परिवार खुशियाँ अपार - SMALL FAMILY HAPPY FAMILY - Family - Date - Mint mark
خانواده کوچک ، خانواده شاد (به دو زبان انگلیسی و هندی) - تصویری از خانواده - تاریخ - نشان ضرابخانه
1993
1993
Copper-nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 1985 ، ضرب حیدر آباد ، سرستون 15 میلیمتر
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26.5

4) 2 روپیه - تنوع زیستی 

2 روپیه - تنوع زیستی

توضیحات

این سکه مربوط به سری سکه های فائو می باشد ؛ دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در شکل ظاهری و اندازه سرستون شیر آشوکا می باشد.

ویژگی ها

2 Rupees republic india - Bio Diversity
سکه 2 روپیه جمهوری هند - تنوع زیستی
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 2 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 2 - روپیه
जैविक विविधता BIO DIVERSITY - FAO logo - mountain, Bird, Tree, River, Fish - विश्व खाद्य दिवस WORLD FOOD DAY - Date - Mint mark
تنوع زیستی (به دو زبان انگلیسی و هندی) - لوگوی فائو - کوه ، پرنده ، درخت ، رودخانه ، ماهی - روز جهانی غذا (به دو زبان انگلیسی و هندی) - تاریخ - نشان ضرابخانه
1993
1993
Copper-nickel
مس-نیکل
6.1 Grams
6.1 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 1993 ، ضرب حیدر آباد ، سرستون 15 میلیمتر
 • مس-نیکل
 • 6.1
 • 26.5

5) 2 روپیه - آب برای زندگی 

2 روپیه - آب برای زندگی

توضیحات

این سکه مربوط به سری سکه های فائو می باشد ؛ دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در شکل ظاهری و اندازه سرستون شیر آشوکا می باشد.

ویژگی ها

2 Rupees republic india - Water For Life
سکه 2 روپیه جمهوری هند - آب برای زندگی
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 2 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 2 - روپیه
जल जीवन का आधार WATER FOR LIFE - Fao logo - विश्व खाद्य दिवस WORLD FOOD DAY - Large teardrop above water - Date - Mint mark
عبارت آب برای زندگی (به دو زبان انگلیسی و هندی) - لوگوی فائو - روز جهانی غذا (به دو زبان انگلیسی و هندی) - قطره بزرگ بالای آب - تاریخ - نشان ضرابخانه
1994
1994
Copper-nickel
مس-نیکل
6.1 Grams
6.1 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 1994 ، ضرب کلکته ، سرستون 15 میلیمتر
 • مس-نیکل
 • 6.1
 • 26.5
 • 3
 • 2 روپیه 1994 ، ضرب حیدر آباد ، سرستون 15 میلیمتر
 • مس-نیکل
 • 6.1
 • 26.5
لیست کامل

6) 2 روپیه - جهانی شدن کشاورزی هند 

2 روپیه - جهانی شدن کشاورزی هند

توضیحات

این سکه دارای 3 تیپ است که تفاوت آن ها در شکل ظاهری و اندازه سرستون شیر آشوکا می باشد.

ویژگی ها

2 Rupees republic india - Globalizing Indian Agriculture
سکه 2 روپیه جمهوری هند - جهانی شدن کشاورزی هند
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 2 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 2 - روپیه
Globalizing Indian Agriculture भारतीय कृषि का विश्व व्यापीकरण - एग्री एक्सपो 95 AGRI EXPO 95 - Steer head within wreath of two stalks of wheat - Date - Mint mark
عبارت جهانی شدن کشاورزی هند (به دو زبان انگلیسی و هندی) - اگری اکسپو 95 - سر گوساله داخل حلقه ای از 2 ساقه گندم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1995
1995
Copper-nickel
مس-نیکل
5.9 Grams
5.9 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 1995 ، ضرب کلکته ، سرستون 15 میلیمتر
 • مس-نیکل
 • 5.9
 • 26.5
 • 3
 • 2 روپیه 1995 ، ضرب بمبئی ، سرستون 14 میلیمتر
 • مس-نیکل
 • 5.9
 • 26.5
لیست کامل

7) 2 روپیه - تیرووالووار 

2 روپیه - تیرووالووار

توضیحات

تیرووالووار (Thiruvalluvar) یا والووار (Valluvar) شاعر و فیلسوف باستانی اهل تامیل بود. این سکه به مناسبت هشتمین کنفرانس جهانی تامیل به ضرب رسیده است.این سکه دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در شکل ظاهری و اندازه سرستون می باشد.

ویژگی ها

2 Rupees republic india - Thiruvalluvar
سکه 2 روپیه جمهوری هند - تیرووالووار
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 2 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 2 - روپیه
8वाँ विश्व तमिल सम्मेलन - 8th WORLD TAMIL CONFERENCE - संत तिरुवल्लुवर - SAINT THIRUVALLUVAR - Seated Thiruvalluvar - Date - Mint mark
هشتمین کنفرانس جهانی تامیل به زبان هندی - هشتمین کنفرانس جهانی تامیل - تیرووالووار به زبان هندی - تیرووالووار - تصویر تیرووالووار نشسته - تاریخ - نشان ضرابخانه
1995
1995
Copper-nickel
مس-نیکل
5.9 Grams
5.9 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 1995 ، ضرب بمبئی ، سرستون 14 میلیمتر
 • مس-نیکل
 • 5.9
 • 26.5

8) 2 روپیه - والابای پاتل 

2 روپیه - والابای پاتل

توضیحات

سیاستمدار هندی و از بنیانگذاران کشور هندوستان امروزی بود. به مرد آهنین ملقب است و در جریان استقلال هندوستان ، نقش بزرگی در اتحاد 500 ایالت خودمختار و تشکیل کشور هندوستان داشت و سپس به عنوان اولین قائم مقام نخست وزیر هندوستان انتخاب شد. سکه فوق دارای پنج تیپ متفاوت است که تفاوت آن ها در شکل ظاهری شیرها و اندازه سرستون می باشد.

ویژگی ها

2 Rupees republic india - Vallabhbhai Patel
سکه 2 روپیه جمهوری هند - والابای پاتل
सरदार वल्लभभाई पटेल SARDAR VALLABHBHAI PATEL - Bust of Sardar Patel - Date
عبارت سردار والابای پاتل (به دو زبان انگلیسی و هندی) - نیم تنه پاتل - تاریخ
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 2 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 2 - روپیه
1996
1996
Copper-nickel
مس-نیکل
6.2 Grams
6.2 گرم
25.9 mm
25.9 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 1996 ، سرستون 14 میلیمتر
 • مس-نیکل
 • 6.2
 • 25.9
 • 3
 • 2 روپیه 1996 ، ضرب بمبئی ، سرستون 13 میلیمتر
 • مس-نیکل
 • 6.2
 • 25.9
لیست کامل

9) 2 روپیه - سبهاش چندر بوس 

2 روپیه - سبهاش چندر بوس

توضیحات

سبهاش چندر بوس معروف به نتاجی انقلابی ملی گرای هندی بود که در جریان جنگ جهانی دوم جنبشی ملی را علیه قدرت های غربی رهبری کرد. سکه فوق دارای 2 تیپ است که تفاوت آن ها در شکل ظاهری شیرها و اندازه سرستون می باشد.

ویژگی ها

2 Rupees republic india - Subhas Chandra Bose
سکه 2 روپیه جمهوری هند - سبهاش چندر بوس
Bust of Subhas Bose - सुभाष चन्द्र बोस SUBHAS CHANDRA BOSE - जन्मशती CENTENARY - Date
نیم تنه سبهاش چندر بوس - عبارت سبهاش چندر بوس(به دو زبان انگلیسی و هندی) - سده(به دو زبان انگلیسی و هندی) - تاریخ
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 2 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 2 - روپیه
1996 To 1997
از 1996 تا 1997
Copper-nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
25.9 mm
25.9 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 1997 ، ضرب بمبئی ، سرستون 13 میلیمتر
 • مس-نیکل
 • 6
 • 25.9
 • 3
 • 2 روپیه 1997 ، ضرب کلکته ، سرستون 13 میلیمتر
 • مس-نیکل
 • 6
 • 25.9
لیست کامل

10) 2 روپیه - سری اوروبیندو 

2 روپیه - سری اوروبیندو

توضیحات

سری اوروبیندو فیلسوف ، شاعر و یوگی اهل بود. سکه فوق دارای 3 تیپ است که تفاوت آن ها در شکل ظاهری شیرها و اندازه سرستون می باشد.

ویژگی ها

2 Rupees republic india - Sri Aurobindo
سکه 2 روپیه جمهوری هند - سری اوروبیندو
Bust of Sri Aurobindo - श्री अरविन्द SRI AUROBINDO - सम्पूर्ण जीवन योग है - ALL LIFE IS YOGA - Date
نیم تنه سری اوروبیندو - عبارت سری اوروبیندو (به دو زبان انگلیسی و هندی) - یوگا تمام زندگی است (به دو زبان انگلیسی و هندی) - تاریخ
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 2 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 2 - روپیه
1998
1998
Copper-nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
25.9 mm
25.9 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 1998 ، سرستون 13 میلیمتر
 • مس-نیکل
 • 6
 • 25.9
 • 3
 • 2 روپیه 1998 ، ضرب کلکته ، سرستون 13 میلیمتر
 • مس-نیکل
 • 6
 • 25.9
لیست کامل

11) 2 روپیه - چیتارنجان 

2 روپیه - چیتارنجان

توضیحات

سکه فوق دارای پنج تیپ متفاوت است که تفاوت آن ها در شکل ظاهری شیرها و اندازه سرستون و کنگره داخلی سکه می باشد.

ویژگی ها

2 Rupees republic india - Deshbandhu Chittaranjan
سکه 2 روپیه جمهوری هند - چیتارنجان
Bust of Chittaranjan - देशबन्धु चितरंजन दास DESHBANDHU CHITTARANJAN DAS - Birth and Death Date - Date
نیم تنه چیتارنجان - عبارت دشباندو چیتارنجان(به دو زبان انگلیسی و هندی) - تاریخ تولد و مرگ وی - تاریخ
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 2 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 2 - روپیه
1998
1998
Copper-nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
25.9 mm
25.9 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 1998 ، سرستون 14 میلیمتر
 • مس-نیکل
 • 6
 • 25.9
 • 3
 • 2 روپیه 1998 ، ضرب کلکته ، سرستون 13 میلیمتر ، کنگره داخلی 7 میلیمتر
 • مس-نیکل
 • 6
 • 25.9
لیست کامل

12) 2 روپیه - چاتراپاتی شیواجی 

2 روپیه - چاتراپاتی شیواجی

توضیحات

چاتراپاتی شیواجی به عنوان قهرمان بزرگ هندوستان شناخته می ‌شود. وی بنیانگذار امپراتوری مراتا در سال ۱۶۷۴ میلادی در غرب هند بود.

ویژگی ها

2 Rupees republic india - Chhatrapati Shivaji
سکه 2 روپیه جمهوری هند - چاتراپاتی شیواجی
Bust of Shivaji - छत्रपति शिवाजी CHHATRAPATI SHIVAJI - Date - Mint mark
نیم تنه شیواجی - عبارت چاتراپاتی شیواجی(به دو زبان انگلیسی و هندی) - تاریخ - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 2 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 2 - روپیه
1999
1999
Copper-nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
25.9 mm
25.9 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 1999
 • مس-نیکل
 • 6
 • 25.9
 • 3
 • 2 روپیه 1999 ، پروف ، ضرب بمبئی
 • مس-نیکل
 • 6
 • 25.9
لیست کامل

13) 2 روپیه - دادگاه عالی 

2 روپیه - دادگاه عالی

توضیحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس دادگاه عالی هند به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

2 Rupees republic india - Supreme Court
سکه 2 روپیه جمهوری هند - دادگاه عالی
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 2 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 2 - روپیه
भारत का उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT OF INDIA - Wheel above Lion Capital of Ashoka - यतो धर्मस्ततो जया - Date - Mint mark
دادگاه عالی هند (به دو زبان انگلیسی و هندی) - چرخ بالای سرستون شیر آشوکا - جایی که عدالت است پیروزی است - تاریخ - نشان ضرابخانه
2000
2000
Copper-nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 2000 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26.5

14) 2 روپیه - دکتر سایما پراساد موکرجی 

2 روپیه - دکتر سایما پراساد موکرجی

توضیحات

دکتر سایما پراساد موکرجی وکیل ، سیاست مدار و وزیر صنعت و بازرگانی هند بود.

ویژگی ها

2 Rupees republic india - Dr. Syama P. Mookerjee
سکه 2 روپیه جمهوری هند - دکتر سایما پراساد موکرجی
Bust of Mookerjee - डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी DR. SYAMA PRASAD MOOKERJEE - जन्मशती CENTENARY - Date - Mint mark
نیم تنه موکرجی - عبارت دکتر سایما پراساد موکرجی (به دو زبان انگلیسی و هندی) - سده (به دو زبان انگلیسی و هندی) - تاریخ - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 2 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 2 - روپیه
2001
2001
Copper-nickel
مس-نیکل
6.24 Grams
6.24 گرم
25.7 mm
25.7 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 2001 ، پروف ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 6.24
 • 25.7

15) 2 روپیه - سَنت توکرم 

2 روپیه - سَنت توکرم

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است ؛ تیپ اول به وزن 6.10 گرم و قطر 25.7 میلیمتر و تیپ دوم به وزن 6 گرم و قطر 26 میلیمتر می باشد.

ویژگی ها

2 Rupees republic india - Sant Tukaram
سکه 2 روپیه جمهوری هند - سَنت توکرم
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 2 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 2 - روپیه
Sant Tukaram holding musical instruments - संत तुकाराम . भक्ति . भ्रातृत्व . जागृती - SANT TUKARAM - Date - Mint mark
سَنت توکرم با آلت موسیقی در دست - سنت توکرم ، عزت نفس برادری ،بیداری - سِنت توکرم - تاریخ - نشان ضرابخانه
2002
2002
Copper-nickel
مس-نیکل
6.1 Grams
6.1 گرم
25.7 mm
25.7 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 2002 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
 • 3
 • 2 روپیه 2002 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26
لیست کامل

16) 2 روپیه - راه آهن هند 

2 روپیه - راه آهن هند

توضیحات

این سکه به مناسبت صد و پنجاهمین سال تاسیس راه آهن هند به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

2 Rupees republic india - Indian Railways
سکه 2 روپیه جمهوری هند - راه آهن هند
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 2 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 2 - روپیه
Bholu, The Guard (symbol of Indian railways) - 150 Glorious Years 150 गौरवपूर्ण वर्ष - Date - Mint mark
بُلو، نگهبان (سمبل راه آهن هند) - صد و پنجاهمین سال باشکوه (به دو زبان هندی و انگلیسی) - تاریخ - نشان ضرابخانه
2003
2003
Copper-nickel
مس-نیکل
6.05 Grams
6.05 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 2003 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 6.05
 • 26.5
 • 3
 • 2 روپیه 2003 ، پروف ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 6.05
 • 26.5
لیست کامل

17) 2 روپیه - وحدت در تنوع 

2 روپیه - وحدت در تنوع

توضیحات

 

ویژگی ها

2 Rupees republic india - Unity in diversity
سکه 2 روپیه جمهوری هند - وحدت در تنوع
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - 2 - Date - Mint mark
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عدد 2 - تاریخ - نشان ضرابخانه
दो रुपये TWO RUPEES - Cross dividing four dots
عبارت دو روپیه به زبان هندی - یک روپیه - خطوط صلیب گونه با چهار نقطه
2005 To 2007
از 2005 تا 2007
Stainless Steel
استیل ضد زنگ
5.80 Grams
5.80 گرم
26.75 mm
26.75 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 2005 ، ضرب کلکته
 • استیل ضد زنگ
 • 5.80
 • 26.75
 • 3
 • 2 روپیه 2006 ، ضرب بمبئی ، تاریخ کوچک
 • استیل ضد زنگ
 • 5.80
 • 26.75
لیست کامل

18) 2 روپیه - زبان اشاره 

2 روپیه - زبان اشاره

کنگره بیرونی 2 روپیه - زبان اشاره

توضیحات

موضوع این سکه بهاراتاناتیام است که یک نوع رقص کلاسیک هند می باشد.

ویژگی ها

2 Rupees republic india - Sign language
سکه 2 روپیه جمهوری هند - زبان اشاره
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - Date
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - تاریخ
2 RUPEEs रूपये - Sign language symbol
2 روپیه - روپیه به زبان هندی - نماد زبان اشاره
2007 To 2008
از 2007 تا 2008
Stainless Steel
استیل ضد زنگ
5.80 Grams
5.80 گرم
26.97 mm
26.97 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 2007 ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 5.80
 • 26.97
 • 3
 • 2 روپیه 2008 ، ضرب نویدا
 • مس-نیکل
 • 5.80
 • 26.97
لیست کامل

19) 2 روپیه - نیروی هوایی هند 

2 روپیه - نیروی هوایی هند

توضیحات

این سکه به مناسبت هفتاد و پنجمین سال شکل گیری نیرویی هوایی هند به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

2 Rupees republic india - Indian Airforce
سکه 2 روپیه جمهوری هند - نیروی هوایی هند
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - 2 - रूपये RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا - حقیقت به تنهایی پیروز است (شعار ملی هند) - عدد 2 - روپیه (به زبان هندی و انگلیسی)
Planes in flight - प्लेटिनम जुबली भारतीय वायु सेना INDIAN AIR FORCE - Date - PLATINUM JUBILEE
هواپیما در حال پرواز - نیروی هوایی هند (به دو زبان انگلیسی و هندی) - تاریخ - سالگرد پلاتینیوم -
2007
2007
Copper-nickel
مس-نیکل
6 Grams
6 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 روپیه 2007 ، پروف ، ضرب کلکته
 • مس-نیکل
 • 6
 • 26

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.