پراگمالجی دوم

درباره پراگمالجی دوم


پراگمالجی دوم در 1839 م.  به دنیا آمد. وی بعد از مرگ پدرش در 26 جولای 1860 م. به حکومت رسید و تا سال 1875 م. حاکم ایالت کوتچ بود. زمان حکومت او مصادف با سلطنت ملکه ویکتوریا بود و قوانین مدنی و هدایت ارتش توسط انگلیس صورت می پذیرفت.
او یک پادشاه مترقی بود ، در زمان سلطنت وی سیستم آموزش و پرورش با بودجه دولتی آغاز به کار کرد.

در سال 1807م دبیرستان آلفرد، اولین دبیرستان کوتچ آغاز به فعالیت کرد. پراگ محل به نام و سفارش او در سال 1865م توسط کلن ویلکینز طراحی و ساخته شد وادامه ساخت آن درسال 1879م درزمان سلطنت پسرش خنگارجی سوم به اتمام رسید. 
او سرانجام در 19 دسامبر 1875 درگذشت.

 

پراگمالجی دوم حاکم منطقه کوتچ

پراگمالجی دوم حاکم منطقه کوتچ