3 دکدا

معرفی و مشخصات سکه 3 دُکدا پراگمالجی دوم (Three Dokda) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک دکدا معادل یک بیست و چهارم کُری می باشد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 3 دُکدا - خطی 

3 دُکدا پراگمالجی دوم - ویکتوریا خطی تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Dokda Pragmalji II - Cross
سکه 3 دُکدا پراگمالجی دوم - خطی
3 دوکڈا - ضرب - کچٹ - بهوج - نگر - سنه - date
3 دکدا -ضرب - کوتچ - بهوج - نگر - تاریخ قمری
त्रन दोकडा - संवत १९२५ जरब कछभुज - dagger
سه دکدا - تاریخ هندی ویکرم سموت
1868
1868
Copper
مس
19.5 Grams
19.5 گرم
32.9 mm
32.9 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

2) 3 دُکدا - ویکتوریا خطی 

3 دُکدا پراگمالجی دوم - ویکتوریا خطی

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Dokda Pragmalji II - Cross Victoria
سکه 3 دُکدا پراگمالجی دوم - ویکتوریا خطی
ملکه معظمه کوین وکٹوریا - سنه - date - dagger
علیاحضرت ملکه ویکتوریا - تاریه قمری - خنجر
महाराउ श्री प्रागमल जी १९२५ - Trident
مهارائو شری پراگمالجی - تاریخ هندی ویکرم سموت - نیزه
1868 To 1869
از 1868 تا 1869
Copper
مس
19.5 Grams
19.5 گرم
32.7 mm
32.7 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
  • 2
  • 3 دکدا 1925 (ویکرم سموت) //1869 م.
  • مس
  • 19.5
  • 32.7
  • 3
  • 3 دکدا 1926 (ویکرم سموت) //1869 م.
  • مس
  • 19.5
  • 32.7
لیست کامل