2 پایسا

معرفی و مشخصات سکه 2 پایسا سایاجی رائو سوم (Two Paisa) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

در زمان پادشاهان محلی هر یک پایسا معادل 3 پای ، 1/4 آنه و یک شصت و چهارم روپیه بوده است. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 پایسا - تیپ یک 

2 پایسا سایاجی رائو سوم - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Paisa Sayaji Rao III - Type 1
سکه 2 پایسا سایاجی رائو سوم - تیپ یک
श्री सयाजीराव म गायकवाड - सेना खास खेल शमशेर बहादुर - सरकार - Long hoof - Sword
شری سایاجی رائو گاکواد - شمشیر نظامی پادشاه - دولت - سُم بلند- شمشیر
wreath - संवत - दोन पैसे - VS date
حلقه گل - سموت (ویکرم سموت تاریخ هندی) - دو پایسا - تاریخ هندی
1940 To 1941
از 1940 تا 1941
Copper
مس
16.50 Grams
16.50 گرم
29.5 mm
29.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 پایسا 1941 (1884 م.)
 • مس
 • 16.50
 • 29.5

2) 2 پایسا - تیپ دو 

2 پایسا سایاجی رائو سوم - تیپ دو

توضیحات

این سکه خود دارای دو تیپ است ؛ تیپ اول مربوط به سال های 48-1941 (تاریخ هندی ویکرم سموت) با پولک ضخیم به ضرب رسیده و وزنی در حدود 16.50 گرم دارد ، تیپ دوم مربوط به سال های 50-1948 (تاریخ هندی ویکرم سموت) با پولک باریک به ضرب رسیده و وزنی در حدود 13 گرم دارد.

ویژگی ها

2 Paisa Sayaji Rao III - Type 2
سکه 2 پایسا سایاجی رائو سوم - تیپ دو
श्री सयाजीराव म गायकवाड - सेना खास खेल शमशेर बहादुर - सरकार - Short hoof - Sword
شری سایاجی رائو گاکواد - شمشیر نظامی پادشاه - دولت - سُم کوتاه - شمشیر
wreath - संवत - दोन पैसे - VS date
حلقه گل - سموت (ویکرم سموت تاریخ هندی) - دو پایسا - تاریخ هندی
1941 To 1950
از 1941 تا 1950
Copper
مس
16.50 Grams
16.50 گرم
29.5 mm
29.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 پایسا 1942 (1885 م.)
 • مس
 • 16.50
 • 29.5
 • 3
 • 2 پایسا 1943 (1886 م.)
 • مس
 • 16.50
 • 29.5
لیست کامل