:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

100000 لیر

معرفی و مشخصات سکه 100000 لیر جمهوری ترکیه (One Hundred Thousand Lira) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک لیر ترکیه برابر با صد کروش می باشد. این سکه در 3 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 100000 لیر - هفتاد و پنجمین سالگرد - تیپ یک 

100000 Lira republic of turkey - 75th Anniversary type one

توضيحات

این سکه به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد جمهوری ترکیه به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

100000 Lira republic of turkey - 75th Anniversary - Type one
سکه 100000 لير جمهوري ترکيه - هفتاد و پنجمین سالگرد - تیپ یک
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - 75 - Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - 100000 Lira - AD Date - Olive leaves
جمهوری ترکیه - 75 - نشان ترکیه (هلال ماه و ستاره) - 100000 لیر - تاریخ میلادی - برگ زیتون
Mustafa kamal ataturk - Ataturk image
مصطفی کمال آتاتورک - تصویر آتاتورک
1999 To 2000
از 1999 تا 2000
Copper-Nickel-Zink
آلیاژ مس-نیکل-روی
7.50 Grams
7.50 گرم
25 mm
25 ميليمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 100000 لیر 2000
 • آلیاژ مس-نیکل-روی
 • 7.50
 • 25

2) 100000 لیر - هفتاد و پنجمین سالگرد - تیپ دو 

سکه 100000 لير جمهوري ترکيه - هفتاد و پنجمین سالگرد تیپ دو

توضيحات

این سکه به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد جمهوری ترکیه به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

100000 Lira republic of turkey - 75th Anniversary - Type two
سکه 100000 لير جمهوري ترکيه - هفتاد و پنجمین سالگرد - تیپ دو
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - 75 - Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - 100.000 LIRA - AD Date - Olive leaves
جمهوری ترکیه - 75 - نشان ترکیه (هلال ماه و ستاره) - 100000 لیر - تاریخ میلادی - برگ زیتون
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN - 75 - Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - 1923-1998 - YETMİŞ BEŞ YILI
جمهوری ترکیه - 75 - نشان ترکیه (هلال ماه و ستاره) - 1923-1998 - هفتاد و پنج سال
1999 To 2000
از 1999 تا 2000
Copper-Nickel-Zink
آلیاژ مس-نیکل-روی
7.50 Grams
7.50 گرم
25 mm
25 ميليمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 100000 لیر - 2000
 • آلیاژ مس-نیکل-روی
 • 7.50
 • 25

3) 100000 لیر - کمال آتاتورک 

سکه 100000 لير جمهوري ترکيه - کمال آتاتورک

توضيحات

-

ويژگي ها

100000 Lira republic of turkey - Kemal Ataturk
سکه 100000 لير جمهوري ترکيه - کمال آتاتورک
TÜRKIYE CUMHURIYETI - Side view of Atatürk within circle
جمهوري ترکيه - نیمرخ آتاتورک درون حلقه
Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - 100 Bin lira - AD Date
نشان ترکيه (ماه و ستاره) - 100 هزار لير - تاريخ ميلادي
2001 To 2004
از 2001 تا 2004
Copper-Nickel-Zink
آلیاژ مس-نیکل-روی
4.60 Grams
4.60 گرم
21 mm
21 ميليمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 100000 لیر 2002
 • آلیاژ مس-نیکل-روی
 • 4.60
 • 21
 • 3
 • 100000 لیر 2003
 • آلیاژ مس-نیکل-روی
 • 4.60
 • 21
لیست کامل

محصولات دسته: 100000 لیر


موجودی تعدادی سکه 100000 لیر 2002 جمهوری - MS61 - ترکیه 029672
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 100000 لیر 2003 جمهوری - MS61 - ترکیه 029673
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 100000 لیر 2004 جمهوری - MS61 - ترکیه 029674
اتمام (فعلا موجود نیست)