25 کروش

معرفی و مشخصات سکه 25 کروش جمهوری ترکیه (Twenty-Five Kurush) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک کروش ترکیه معادل چهل پارا یا یک صدم لیر می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 25 کروش - گندم و برگ بلوط 

سکه 25 کروش جمهوری ترکیه - بلوط و گندم

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Kurush republic of turkey - Wheat and oak leaves
سکه 25 کروش جمهوری ترکیه - گندم و برگ بلوط
تورکیه جمهوریتی - AH Date - Wheat stalks
جمهوری ترکیه - تاریخ میلادی - ساقه گندم
Crescent moon and star - 25 غروش - Olive leaves
هلال ماه و ستاره - 25 غروش - برگهای زیتون
1922 To 1928
از 1922 تا 1928
Nickel
نیکل
10 Grams
10 گرم
9.5 mm
9.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 کروش 1926
 • نیکل
 • 10
 • 9.5
 • 3
 • 25 کروش 1928
 • نیکل
 • 10
 • 9.5
لیست کامل

2) 25 کروش - کمال آتاتورک 

سکه 25 کروش جمهوری ترکیه - کمال آتاتورک

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Kuruş republic of turkey - Kemal ataturk
سکه 25 کروش جمهوری ترکیه - کمال آتاتورک
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - Side view of Kemal ataturk
جمهوری ترکیه - نیمرخ کمال آتاتورک
Wheat - 25 Kurush - AD Date
گندم - 25 کروش - تاریخ میلادی
1935 To 1937
از 1935 تا 1937
Silver 830
نقره با عیار 830
3.00 Grams
3.00 گرم
19 mm
19 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 کروش 1936
 • نقره
 • 3.00
 • 19
 • 3
 • 25 کروش 1937
 • نقره
 • 3.00
 • 19
لیست کامل

3) 25 کروش - خوشه گندم 

سکه 25 کروش جمهوری ترکیه - خوشه گندم

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه حروف T و C، حروف اول کلمات TÜRKİYE CUMHURİYETİ (جمهوری ترکیه) مشاهده می شود.

ویژگی ها

25 Kuruş republic of turkey - Wheat cluster
سکه 25 کروش جمهوری ترکیه - خوشه گندم
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - Coat of arms of turkey (crescent moon and star)
جمهوری ترکیه - نشان ترکیه (هلال ماه و ستاره)
25 Kurush - Wheat cluster - AD Date
25 کروش - خوشه گندم - تاریخ میلادی
1944 To 1946
از 1944 تا 1946
Nickel-Bronze
آلیاژ نیکل-برنز
2.87 Grams
2.87 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 کروش 1945
 • آلیاژ نیکل-برنز
 • 2.87
 • 19.5
 • 3
 • 25 کروش 1946
 • آلیاژ نیکل-برنز
 • 2.87
 • 19.5
لیست کامل

4) 25 کروش - تاج گندم 

سکه 25 کروش جمهوري ترکيه - تاج گندم

توضيحات

بر کنگره بیرونی این سکه حروف T و C، حروف اختصاری کلمات TÜRKİYE CUMHURİYETİ به چشم می خورد.

ويژگي ها

25 Kurush republic of turkey - Wheat wreath
سکه 25 کروش جمهوري ترکيه - تاج گندم
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - AD Date
جمهوري ترکيه - نشان ترکيه (ماه و ستاره) - تاریخ میلادی
25 Kurush - Wheat wreath
25 کروش - تاج گندم
1948 To 1956
از 1948 تا 1956
Brass
برنج
4.5 Grams
4.5 گرم
22.6 mm
22.6 ميليمتر
Lettering
نوشته دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 کروش 1949
 • برنج
 • 4.5
 • 22.6
 • 3
 • 25 کروش 1951
 • برنج
 • 4.5
 • 22.6
لیست کامل

5) 25 کروش - زن روستایی 

سکه 25 کروش جمهوری ترکیه - زن روستایی

توضیحات

این سکه در سه تیپ موجود است. در تیپ اول که 5 گرم وزن دارد زن روستایی منقوش بر سکه بر زمین هموار قدم میزند. در تیپ دوم زمین ناهموار و سکه همچنان 5 گرم بوده اما در تیپ سوم زمین ناهموار و سکه 4 گرم می باشد. بر کنگره بیرونی سکه حروف T و C، حروف اول کلمات TÜRKİYE CUMHURİYETİ به چشم می خورد.

ویژگی ها

25 Kurush republic of turkey - Rural woman
سکه 25 کروش جمهوری ترکیه - زن روستایی
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - Rural woman
جمهوری ترکیه - زن روستایی
Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - 25 Kurush - Olive and wheat - AD Date
هلال ماه و ستاره - 25 کروش - زیتون و گندم - تاریخ میلادی
1959 To 1978
از 1959 تا 1978
Steel
استیل
4.00 and 5.00 Grams
4.00 و 5.00 گرم
22.6 mm
22.6 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 کروش 1960
 • استیل
 • 5.00
 • 22.6
 • 3
 • 25 کروش 1961
 • استیل
 • 5.00
 • 22.6
لیست کامل
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.