:: لیست هفتگی :: لیست جدید محصولات کلکسیونی شامل 240 عنوان سکه ، اسکناس و مدال در تاریخ 3 بهمن 1400 به فروشگاه اضافه شد. جهت مشاهده یا خرید اینجا کلیک کنید

5 کروش

معرفی و مشخصات سکه 5 کروش جمهوری ترکیه (Five Kurush) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک کروش ترکیه معادل چهل پارا یا یک صدم لیر می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 5 کروش - برگ زیتون و بلوط 

سکه 5 کروش جمهوری ترکیه

توضیحات

 

ویژگی ها

5 Kurush republic of turkey - Olive and Oak Leaves
سکه 5 کروش جمهوری ترکیه - برگ زیتون و بلوط
تورکیه جمهوریتی - AH Date - Wheat stalks
جمهوری ترکیه - تاریخ میلادی - ساقه گندم
Crescent moon and star - 5 غروش - Oak Leaves
هلال ماه و ستاره - 5 غروش - برگهای بلوط
1921 To 1928
از 1921 تا 1928
Aluminum-bronze
آلیاژ آلومینیوم-برنز
4.00 Grams
4.00 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 کروش 1922
 • آلیاژ آلومینیوم-برنز
 • 4.00
 • 22.5
 • 3
 • 5 کروش 1926
 • آلیاژ آلومینیوم-برنز
 • 3.92
 • 22.5
لیست کامل

2) 5 کروش - برگ زیتون 

سکه 5 کروش جمهوری ترکیه - برگ زیتون

توضیحات

 

ویژگی ها

5 Kurush republic of turkey - Olive leaf
سکه 5 کروش جمهوری ترکیه - برگ زیتون
Turkiye Cumhuriyeti - Coat of arms of turkey (Crescent moon and star)
جمهوری ترکیه - نشان ترکیه (هلال ماه و ستاره)
Olive leaves - 5 Kurush - AD date
برگ های زیتون - 5 کروش - تاریخ میلادی
1935 To 1943
از 1935 تا 1943
Copper-Nickel
آلیاژ مس-نیکل
4 Grams
4 گرم
21.5 mm
21.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 کروش 1936
 • آلیاژ مس-نیکل
 • 4.00
 • 21.5
 • 3
 • 5 کروش 1937
 • آلیاژ مس-نیکل
 • 4.00
 • 21.5
لیست کامل

3) 5 کروش - تاج گندم 

5 Kurush republic of turkey - Wheat wreath

توضیحات

این سکه بین سالهای 1951 و 1955 به ضرب نرسید. بر کنگره بیرونی سکه عبارت جمهوری ترکیه مشاهده می شود.

ویژگی ها

5 Kurush republic of turkey - Wheat wreath
سکه 5 کروش جمهوری ترکیه - تاج گندم
Turkiye cumhuriyeti - Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - AD date
جمهوری ترکیه - نشان ترکیه (ماه و ستاره) - تاریخ میلادی
5 Kurush - Wheat wreath
5 کروش - تاج گندم
1949 To 1957
از 1949 تا 1957
Brass
برنج
2.2 Grams
2.2 گرم
16.3 mm
16.3 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 کروش 1950
 • برنج
 • 2.2
 • 16.3
 • 3
 • 5 کروش 1951
 • برنج
 • 2.2
 • 16.3
لیست کامل

4) 5 کروش - شاخه بلوط 

سکه 5 کروش جمهوري ترکيه - شاخه بلوط

توضيحات

این سکه دارای چهار تیپ می باشد که در جنس و وزن متفاوت بوده و در جدول به آن اشاره شده است.

ويژگي ها

5 Kurush republic of turkey - Oak branch
سکه 5 کروش جمهوري ترکيه - شاخه بلوط
Türkiye cumhuriyeti - Coat of arms of turkey (crescent moon and star) - Olive leaf
جمهوري ترکيه - نشان ترکيه (هلال ماه و ستاره) - برگ زیتون
Oak branch - AD date - 5 Kurush
شاخه بلوط - تاريخ ميلادي - 5 کروش
1958 To 1977
از 1958 تا 1977
Bronze & Aluminum
برنز و آلومينيوم
Different weight
وزن های متفاوت
Different diameter
قطرهای متفاوت
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 کروش 1959
 • برنز
 • 2.50
 • 17
 • 3
 • 5 کروش 1960
 • برنز
 • 2.50
 • 17
لیست کامل

5) 5 کروش - سری فائو - عروس آناتولی 

سکه 5 کروش جمهوري ترکيه - سری فائو - عروس آناتولی

توضيحات

این سکه از سری سکه های فائو بوده که به منظور ترویج فرهنگ تنظیم خانواده به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

5 Kurush republic of turkey - FAO Series - Anatolic bride
سکه 5 کروش جمهوري ترکيه - سری فائو - عروس آناتولی
AİLE PLANLAMASI HERKES İÇİN YİYECEK - Anatolic bride
تنظیم خانواده برای هر فرد - عروس آناتولی
Oak branch - AD date - 5 Kurush
شاخه بلوط - تاريخ ميلادي - 5 کروش
1975
1975
Aluminum
آلومينيوم
0.91 Gram
0.91 گرم
17 mm
17 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

6) 5 کروش - سری فائو - ماهیگیر 

سکه 5 کروش جمهوری ترکیه - سری فائو - ماهیگیر

توضیحات

 

ویژگی ها

5 Kurush republic of turkey - FAO Series - Fisherman
سکه 5 کروش جمهوری ترکیه - سری فائو - ماهیگیر
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - FAO - KALKINMA İÇİN BALIKCILIK
جمهوری ترکیه - فائو - ماهیگیری برای توسعه
Oak branch - AD Date - 5 Kurush
شاخه بلوط - تاریخ میلادی - 5 کروش
1980
1980
Bronze
برنز
2.2 Grams
2.2 گرم
17 mm
17 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.