:: اطلاع رسانی :: نحوه ارسال سفارشات در تعطیلات نوروزی، اطلاعات بیشتر...

5 کروش

معرفی و مشخصات سکه 5 کروش جمهوری ترکیه (Five Kurush) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک کروش ترکیه معادل چهل پارا یا یک صدم لیر می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5 کروش - برگ زیتون و بلوط 

سکه 5 کروش جمهوری ترکیه

توضیحات

 

ویژگی ها

5 Kurush republic of turkey - Olive and Oak Leaves
سکه 5 کروش جمهوری ترکیه - برگ زیتون و بلوط
تورکیه جمهوریتی - AH Date - Wheat stalks
جمهوری ترکیه - تاریخ میلادی - ساقه گندم
Crescent moon and star - 5 غروش - Oak Leaves
هلال ماه و ستاره - 5 غروش - برگهای بلوط
1921 To 1928
از 1921 تا 1928
Aluminum-bronze
آلیاژ آلومینیوم-برنز
4.00 Grams
4.00 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 کروش 1922
 • آلیاژ آلومینیوم-برنز
 • 4.00
 • 22.5
 • 3
 • 5 کروش 1926
 • آلیاژ آلومینیوم-برنز
 • 3.92
 • 22.5
لیست کامل

2) 5 کروش - برگ زیتون 

سکه 5 کروش جمهوری ترکیه - برگ زیتون

توضیحات

 

ویژگی ها

5 Kurush republic of turkey - Olive leaf
سکه 5 کروش جمهوری ترکیه - برگ زیتون
Turkiye Cumhuriyeti - Coat of arms of turkey (Crescent moon and star)
جمهوری ترکیه - نشان ترکیه (هلال ماه و ستاره)
Olive leaves - 5 Kurush - AD date
برگ های زیتون - 5 کروش - تاریخ میلادی
1935 To 1943
از 1935 تا 1943
Copper-Nickel
آلیاژ مس-نیکل
4 Grams
4 گرم
21.5 mm
21.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 کروش 1936
 • آلیاژ مس-نیکل
 • 4.00
 • 21.5
 • 3
 • 5 کروش 1937
 • آلیاژ مس-نیکل
 • 4.00
 • 21.5
لیست کامل

3) 5 کروش - تاج گندم 

5 Kurush republic of turkey - Wheat wreath

توضیحات

این سکه بین سالهای 1951 و 1955 به ضرب نرسید. بر کنگره بیرونی سکه عبارت جمهوری ترکیه مشاهده می شود.

ویژگی ها

5 Kurush republic of turkey - Wheat wreath
سکه 5 کروش جمهوری ترکیه - تاج گندم
Turkiye cumhuriyeti - Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - AD date
جمهوری ترکیه - نشان ترکیه (ماه و ستاره) - تاریخ میلادی
5 Kurush - Wheat wreath
5 کروش - تاج گندم
1949 To 1957
از 1949 تا 1957
Brass
برنج
2.2 Grams
2.2 گرم
16.3 mm
16.3 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 کروش 1950
 • برنج
 • 2.2
 • 16.3
 • 3
 • 5 کروش 1951
 • برنج
 • 2.2
 • 16.3
لیست کامل

4) 5 کروش - شاخه بلوط 

سکه 5 کروش جمهوري ترکيه - شاخه بلوط

توضيحات

این سکه دارای چهار تیپ می باشد که در جنس و وزن متفاوت بوده و در جدول به آن اشاره شده است.

ويژگي ها

5 Kurush republic of turkey - Oak branch
سکه 5 کروش جمهوري ترکيه - شاخه بلوط
Türkiye cumhuriyeti - Coat of arms of turkey (crescent moon and star) - Olive leaf
جمهوري ترکيه - نشان ترکيه (هلال ماه و ستاره) - برگ زیتون
Oak branch - AD date - 5 Kurush
شاخه بلوط - تاريخ ميلادي - 5 کروش
1958 To 1977
از 1958 تا 1977
Bronze & Aluminum
برنز و آلومينيوم
Different weight
وزن های متفاوت
Different diameter
قطرهای متفاوت
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 کروش 1959
 • برنز
 • 2.50
 • 17
 • 3
 • 5 کروش 1960
 • برنز
 • 2.50
 • 17
لیست کامل

5) 5 کروش - سری فائو - عروس آناتولی 

سکه 5 کروش جمهوري ترکيه - سری فائو - عروس آناتولی

توضيحات

این سکه از سری سکه های فائو بوده که به منظور ترویج فرهنگ تنظیم خانواده به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

5 Kurush republic of turkey - FAO Series - Anatolic bride
سکه 5 کروش جمهوري ترکيه - سری فائو - عروس آناتولی
AİLE PLANLAMASI HERKES İÇİN YİYECEK - Anatolic bride
تنظیم خانواده برای هر فرد - عروس آناتولی
Oak branch - AD date - 5 Kurush
شاخه بلوط - تاريخ ميلادي - 5 کروش
1975
1975
Aluminum
آلومينيوم
0.91 Gram
0.91 گرم
17 mm
17 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

6) 5 کروش - سری فائو - ماهیگیر 

سکه 5 کروش جمهوری ترکیه - سری فائو - ماهیگیر

توضیحات

 

ویژگی ها

5 Kurush republic of turkey - FAO Series - Fisherman
سکه 5 کروش جمهوری ترکیه - سری فائو - ماهیگیر
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - FAO - KALKINMA İÇİN BALIKCILIK
جمهوری ترکیه - فائو - ماهیگیری برای توسعه
Oak branch - AD Date - 5 Kurush
شاخه بلوط - تاریخ میلادی - 5 کروش
1980
1980
Bronze
برنز
2.2 Grams
2.2 گرم
17 mm
17 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.