1 اوره

محصولات دسته: 1 اوره


سکه 1 اوره 1927 کریستیان دهم - EF45 - دانمارک 043997
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 1 اوره 1929 کریستیان دهم - EF45 - دانمارک 044003
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 1 اوره 1940 کریستیان دهم - EF45 - دانمارک 044014
اتمام (فعلا موجود نیست)