:: لیست جدید ۲ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

5 پِنس

معرفی و مشخصات سکه 5 پِنس الیزابت دوم (Five Pence) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

«پِنس» جمع «پنی» می باشد. هر یک پنی بریتانیا معادل 4 فارتینگ و یک دوازدهم شیلینگ و یک صدم پوند می باشد. این سکه در 4 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5 نیو پنس - الیزابت جوان 

5 نیو پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان

توضیحات

-

ویژگی ها

5 New pence Elizabeth II - Young bust
سکه 5 نیو پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
5 NEW PENCE - The Badge of Scotland (a thistle royally crowned)
5 نیو پنس - نشان اسکاتلند(گل خار تاجدار)
1968 To 1981
از 1968 تا 1981
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.65 Grams
5.65 گرم
23.59 mm
23.59 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 نیو پنس 1969
 • مس-نیکل
 • 5.65
 • 23.59
 • 3
 • 5 نیو پنس 1970
 • مس-نیکل
 • 5.65
 • 23.59
لیست کامل

2) 5 پنس - الیزابت جوان 

5 پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان

توضیحات

-

ویژگی ها

5 pence Elizabeth II - Young bust
سکه 5 پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
FIVE PENCE - The Badge of Scotland (a thistle royally crowned) - Number 5
پنج پنس - نشان اسکاتلند(گل خار تاجدار) - عدد 5
1982 To 1984
از 1982 تا 1984
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.65 Grams
5.65 گرم
23.59 mm
23.59 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 پنس 1982 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 5.65
 • 23.59
 • 3
 • 5 پنس 1983
 • مس-نیکل
 • 5.65
 • 23.59
لیست کامل

3) 5 پنس - الیزابت با تاج 

5 پنس الیزابت دوم - الیزابت با تاج

توضیحات

این سکه در دو وزن و دو سایز متفاوت به ضرب رسیده است؛ تیپ اول مربوط به سال های 1985 تا 1990 م. به وزن 5.65 گرم و قطر 23.59 میلیمتر و تیپ دوم مربوط به سال های 1990 تا 1997 م. به وزن 3.25 گرم و قطر 18 میلیمتر می باشد.

ویژگی ها

5 pence Elizabeth II - Elizabeth with Crown
سکه 5 پنس الیزابت دوم - الیزابت با تاج
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
FIVE PENCE - The Badge of Scotland (a thistle royally crowned) - Number 5
پنج پنس - نشان اسکاتلند(گل خار تاجدار) - عدد 5
1985 To 1997
از 1985 تا 1997
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.65 Grams
5.65 گرم
23.59 mm
23.59 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 پنس 1985 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 5.65
 • 23.59
 • 3
 • 5 پنس 1986
 • مس-نیکل
 • 5.65
 • 23.59
لیست کامل

4) 5 پنس - الیزابت با نیم تاج 

5 پنس الیزابت دوم - الیزابت با نیم تاج

توضیحات

-

ویژگی ها

5 pence Elizabeth II - Elizabeth with Tiara
سکه 5 پنس الیزابت دوم - الیزابت با نیم تاج
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
FIVE PENCE - The Badge of Scotland (a thistle royally crowned) - Number 5
پنج پنس - نشان اسکاتلند(گل خار تاجدار) - عدد 5
1985 To 1997
از 1985 تا 1997
Copper-Nickel
مس-نیکل
3.25 Grams
3.25 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 پنس 1998 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 3.25
 • 18
 • 3
 • 5 پنس 1999
 • مس-نیکل
 • 3.25
 • 18
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


سکه 5 پنس 1968 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 013147
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1968 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 013148
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1968 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 013146
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1968 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013150
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1968 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013149
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1968 الیزابت دوم - VF35 - انگلستان 013151
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 5 پنس 1969 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 013153
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1969 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 013155
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1969 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013154
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1969 الیزابت دوم - MS62 - انگلستان 013152
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 5 پنس 1970 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 013159
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1970 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 013158
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1970 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013160
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1970 الیزابت دوم - MS62 - انگلستان 013157
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1970 الیزابت دوم - MS65 - انگلستان 013156
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 5 پنس 1971 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 025971
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1971 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013161
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1977 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 013162
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1979 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 013165
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1979 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 013164
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1979 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 013166
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1979 الیزابت دوم - MS61 - انگلستان 032612
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1979 الیزابت دوم - MS62 - انگلستان 035208
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 پنس 1979 الیزابت دوم - MS63 - انگلستان 013163
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.