:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

50 پِنس

معرفی و مشخصات سکه 50 پِنس الیزابت دوم (Fifty Pence) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

«پِنس» جمع «پنی» می باشد. هر یک پنی بریتانیا معادل 4 فارتینگ و یک دوازدهم شیلینگ و یک صدم پوند می باشد. این سکه در 16 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 50 نیو پنس - الهه بریتانیا 

50 نیو پنس الیزابت دوم - الهه بریتانیا

توضیحات

-

ویژگی ها

50 New pence Elizabeth II - Britannia
سکه 50 نیو پنس الیزابت دوم - الهه بریتانیا
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
50 NEW PENCE - Britannia
50 نیو پنس - الهه بریتانیا
1969 To 1981
از 1969 تا 1981
Copper-Nickel
مس-نیکل
13.5 Grams
13.5 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 نیو پنس 1970
 • مس-نیکل
 • 13.5
 • 30
 • 3
 • 50 نیو پنس 1971 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 13.5
 • 30
لیست کامل

2) 50 پنس - الیزابت جوان 

50 پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان

توضیحات

این سکه به یادبود وارد شدن بریتانیا به اتحادیه اقتصادی اروپا به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 pence Elizabeth II - Young bust
سکه 50 پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
9 clasped hands - Date - 50 PENCE
9 دست به هم پیوسته - تاریخ - 50 پنس
1973
1973
Copper-Nickel
مس-نیکل
13.5 Grams
13.5 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 1973 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 13.5
 • 30

3) 50 پنس - الهه بریتانیا - تیپ یک 

50 پنس الیزابت دوم - الهه بریتانیا - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

50 pence Elizabeth II - Britannia - Type one
سکه 50 پنس الیزابت دوم - الهه بریتانیا - تیپ یک
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
FIFTY PENCE - Britannia - Number 50
پنجاه پنس - الهه بریتانیا - عدد 50
1982 To 1984
از 1982 تا 1984
Copper-Nickel
مس-نیکل
13.5 Grams
13.5 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 1982 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 13.5
 • 30
 • 3
 • 50 پنس 1983
 • مس-نیکل
 • 13.5
 • 30
لیست کامل

4) 50 پنس - الهه بریتانیا - تیپ دو 

50 پنس الیزابت دوم - الهه بریتانیا - تیپ دو

توضیحات

این سکه خود دارای دو تیپ است؛ تیپ اول مربوط به سال های 1985 تا 1997 م. با وزن 13.5 گرم و قطر 30 میلیمتر و تیپ دوم مربوط به سال 1997 م. به وزن 8 گرم و با وزن 27.3 میلیمتر می باشد. این دو تیپ با جنس نقره با عیار 925 نیز به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 pence Elizabeth II - Britannia - Type 2
سکه 50 پنس الیزابت دوم - الهه بریتانیا - تیپ دو
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
FIFTY PENCE - Britannia - Number 50
پنجاه پنس - الهه بریتانیا - عدد 50
1985 To 1997
از 1985 تا 1997
Copper-Nickel
مس-نیکل
13.5 Grams
13.5 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 1985 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 13.5
 • 30
 • 3
 • 50 پنس 1986
 • مس-نیکل
 • 13.5
 • 30
لیست کامل

5) 50 پنس - الیزابت با تاج 

50 پنس الیزابت دوم - الیزابت با تاج

توضیحات

این سکه به مناسبت ریاست بریتانیا در شورای اتحادیه اروپا به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 pence Elizabeth II - Elizabeth with Crown
سکه 50 پنس الیزابت دوم - الیزابت با تاج
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Date - the table itself showing twelve stars (symbols of the European Community) - 50 PENCE
تاریخ - 12 ستاره روی میز(سمبل اتحادیه اروپا) - 50 پنس
1992
1992
Copper-Nickel
مس-نیکل
13.5 Grams
13.5 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 1992 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 13.5
 • 30

6) 50 پنس - با هواپیمای جنگی 

50 پنس الیزابت دوم - با هواپیمای جنگی

توضیحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سال نبرد نرماندی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 pence Elizabeth II - With Warplanes
سکه 50 پنس الیزابت دوم - با هواپیمای جنگی
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Boats and planes - 50 PENCE
قایق ها و هواپیماهای جنگی - 50 پنس
1994
1994
Copper-Nickel
مس-نیکل
13.5 Grams
13.5 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 1994 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 13.5
 • 30

7) 50 پنس - الهه بریتانیا - تیپ سه 

50 پنس الیزابت دوم - الهه بریتانیا - تیپ سه

توضیحات

-

ویژگی ها

50 pence Elizabeth II - Britannia - Type 3
سکه 50 پنس الیزابت دوم - الهه بریتانیا - تیپ سه
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
FIFTY PENCE - Britannia - Number 50
پنجاه پنس - الهه بریتانیا - عدد 50
1998 To 2000
از 1998 تا 2000
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 1998 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3
 • 3
 • 50 پنس 1999
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3
لیست کامل

8) 50 پنس - با ستاره 

50 پنس الیزابت دوم - با ستاره

توضیحات

-

ویژگی ها

50 pence Elizabeth II - With Stars
سکه 50 پنس الیزابت دوم - با ستاره
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Bouguet of Stars - Date - 50 PENCE
یک دسته ستاره - تاریخ - 50 پنس
1998
1998
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 1998 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3

9) 50 پنس - بهداشت ملی 

50 پنس الیزابت دوم - بهداشت ملی

توضیحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سالگرد ایجاد خدمات بهداشت ملی به ضرب رسیده است. 

ویژگی ها

50 pence Elizabeth II - NHS
سکه 50 پنس الیزابت دوم - بهداشت ملی
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
NHS (National Health Service) - Radiant hands - FIFTIETH ANNIVERSARY - 50 PENCE
حروف اختصاری خدمات بهداشت ملی - دست و اشعه نور - پنجاهمین سالگرد - 50 پنس
1998
1998
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 1998 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3

10) 50 پنس - با کتاب 

50 پنس الیزابت دوم - با کتاب

توضیحات

-

ویژگی ها

50 pence Elizabeth II - With book
سکه 50 پنس الیزابت دوم - با کتاب
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Date - book on library roof - PUBLIC LIBRARIES - 50 PENCE
تاریخ - کتابی بر سقف کتابخانه - کتابخانه عمومی - 50 پنس
2000
2000
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 2000 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3

11) 50 پنس - اتحادیه زنان 

50 پنس الیزابت دوم - اتحادیه زنان

توضیحات

این سکه به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس اتحادیه سیاسی اجتماعی زنان به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 Pence Elizabeth II - WSPU
سکه 50 پنس الیزابت دوم - اتحادیه زنان
ELIZABETH·II·D·G REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
Woman holding a banner on which appear the letters WSPU - GIVE WOMEN THE VOTE - Date
بانویی معترض با نوشته ای در دست با عنوان (WSPU که مخفف عبارت اتحادیه سیاسی و اجتماعی زنان می باشد) - عبارت به زنان حق رای دهید
2003
2003
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 2003 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 3.99
 • 27.3

12) 50 پنس - دونده 

50 پنس الیزابت دوم - دونده

توضیحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سالگرد زیر 4 دقیقه دویدن راجر بنیستر دونده بریتانیایی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 Pence Elizabeth II - Runner
سکه 50 پنس الیزابت دوم - دونده
ELIZABETH·II·D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
The legs of a running - stopwatch - 50 PENCE
پاهای دونده - کرنومتر - 50 پنس
2004
2004
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 2004 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3

13) 50 پنس - دیکشنری 

50 پنس الیزابت دوم - دیکشنری

توضیحات

این سکه به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد انتشار اولین فرهنگ لغت انگلیسی ساموئل جانسون به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 Pence Elizabeth II - Dictionary
سکه 50 پنس الیزابت دوم - دیکشنری
ELIZABETH·II·D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
.50.FI'FTY.adj.s.[ƑiƑtiʒ, Saxon.PENCE. n. S.plural of penny.JOHNSON'S DICTIONARY - Date
50 پنس در دیکشنری - جمع پنی - دیکشنری جانسون - تاریخ
2005
2005
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 2005 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3

14) 50 پنس - صلیب ویکتوریا 

50 پنس الیزابت دوم - صلیب ویکتوریا

توضیحات

این سکه به مناسبت صد و پنجاهمین سال تاسیس موسسه صلسب ویکتوریا به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 Pence Elizabeth II - Victoria Cross
سکه 50 پنس الیزابت دوم - صلیب ویکتوریا
ELIZABETH·II·D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
A depiction of both sides of a Victoria Cross medal - VC - FIFTY PENCE
هر دو طرف صلیب ویکتوریا - VC - پنجاه پنس
2006 To 2007
از 2006 تا 2007
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 2006 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3
 • 3
 • 50 پنس 2007 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3
لیست کامل

15) 50 پنس - سرباز 

50 پنس الیزابت دوم - سرباز

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pence Elizabeth II - Soldier
سکه 50 پنس الیزابت دوم - سرباز
ELIZABETH·II·D·G REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
Soldier carrying a wounded colleague - Victoria Cross - FIFTY PENCE
سربازی که همرزم خود را حمل می کند - صلیب ویکتوریا - پنجاه پنس
2006 To 2009
از 2006 تا 2009
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 2006 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3
 • 3
 • 50 پنس 2007 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3
لیست کامل

16) 50 پنس - جنبش پیشاهنگی 

50 پنس الیزابت دوم - جنبش پیشاهنگی

توضیحات

این سکه به مناسبت صدمین سالگرد تأسیس نهضت پیشاهنگی به ضرب رسیده است. این نهضت، جنبشی بین المللی برای امداد و کمک رسانی در مواقع اضطراری می باشد.

ویژگی ها

50 Pence Elizabeth II - Scouting Movement
سکه 50 پنس الیزابت دوم - جنبش پیشاهنگی
ELIZABETH·II·D·G REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
Fleur-de-Lis symbol of the Scouting Movement on globe - FIFTY PENCE - BE PREPARED date
نشان جنبش پیشاهنگی بر روی کره زمین - پنجاه پنس - آماده شده در تاریخ
2007 To 2009
از 2007 تا 2009
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 2007 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3
 • 3
 • 50 پنس 2009 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.