:: لیست جدید ۲۶ شهریور ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

50 پِنس

معرفی و مشخصات سکه 50 پِنس الیزابت دوم (Fifty Pence) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

«پِنس» جمع «پنی» می باشد. هر یک پنی بریتانیا معادل 4 فارتینگ و یک دوازدهم شیلینگ و یک صدم پوند می باشد. این سکه در 16 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 50 نیو پنس - الهه بریتانیا 

50 نیو پنس الیزابت دوم - الهه بریتانیا

توضیحات

-

ویژگی ها

50 New pence Elizabeth II - Britannia
سکه 50 نیو پنس الیزابت دوم - الهه بریتانیا
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
50 NEW PENCE - Britannia
50 نیو پنس - الهه بریتانیا
1969 To 1981
از 1969 تا 1981
Copper-Nickel
مس-نیکل
13.5 Grams
13.5 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 نیو پنس 1970
 • مس-نیکل
 • 13.5
 • 30
 • 3
 • 50 نیو پنس 1971 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 13.5
 • 30
لیست کامل

2) 50 پنس - الیزابت جوان 

50 پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان

توضیحات

این سکه به یادبود وارد شدن بریتانیا به اتحادیه اقتصادی اروپا به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 pence Elizabeth II - Young bust
سکه 50 پنس الیزابت دوم - الیزابت جوان
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
9 clasped hands - Date - 50 PENCE
9 دست به هم پیوسته - تاریخ - 50 پنس
1973
1973
Copper-Nickel
مس-نیکل
13.5 Grams
13.5 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 1973 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 13.5
 • 30

3) 50 پنس - الهه بریتانیا - تیپ یک 

50 پنس الیزابت دوم - الهه بریتانیا - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

50 pence Elizabeth II - Britannia - Type one
سکه 50 پنس الیزابت دوم - الهه بریتانیا - تیپ یک
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
FIFTY PENCE - Britannia - Number 50
پنجاه پنس - الهه بریتانیا - عدد 50
1982 To 1984
از 1982 تا 1984
Copper-Nickel
مس-نیکل
13.5 Grams
13.5 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 1982 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 13.5
 • 30
 • 3
 • 50 پنس 1983
 • مس-نیکل
 • 13.5
 • 30
لیست کامل

4) 50 پنس - الهه بریتانیا - تیپ دو 

50 پنس الیزابت دوم - الهه بریتانیا - تیپ دو

توضیحات

این سکه خود دارای دو تیپ است؛ تیپ اول مربوط به سال های 1985 تا 1997 م. با وزن 13.5 گرم و قطر 30 میلیمتر و تیپ دوم مربوط به سال 1997 م. به وزن 8 گرم و با وزن 27.3 میلیمتر می باشد. این دو تیپ با جنس نقره با عیار 925 نیز به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 pence Elizabeth II - Britannia - Type 2
سکه 50 پنس الیزابت دوم - الهه بریتانیا - تیپ دو
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
FIFTY PENCE - Britannia - Number 50
پنجاه پنس - الهه بریتانیا - عدد 50
1985 To 1997
از 1985 تا 1997
Copper-Nickel
مس-نیکل
13.5 Grams
13.5 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 1985 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 13.5
 • 30
 • 3
 • 50 پنس 1986
 • مس-نیکل
 • 13.5
 • 30
لیست کامل

5) 50 پنس - الیزابت با تاج 

50 پنس الیزابت دوم - الیزابت با تاج

توضیحات

این سکه به مناسبت ریاست بریتانیا در شورای اتحادیه اروپا به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 pence Elizabeth II - Elizabeth with Crown
سکه 50 پنس الیزابت دوم - الیزابت با تاج
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Date - the table itself showing twelve stars (symbols of the European Community) - 50 PENCE
تاریخ - 12 ستاره روی میز(سمبل اتحادیه اروپا) - 50 پنس
1992
1992
Copper-Nickel
مس-نیکل
13.5 Grams
13.5 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 1992 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 13.5
 • 30

6) 50 پنس - با هواپیمای جنگی 

50 پنس الیزابت دوم - با هواپیمای جنگی

توضیحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سال نبرد نرماندی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 pence Elizabeth II - With Warplanes
سکه 50 پنس الیزابت دوم - با هواپیمای جنگی
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Boats and planes - 50 PENCE
قایق ها و هواپیماهای جنگی - 50 پنس
1994
1994
Copper-Nickel
مس-نیکل
13.5 Grams
13.5 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 1994 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 13.5
 • 30

7) 50 پنس - الهه بریتانیا - تیپ سه 

50 پنس الیزابت دوم - الهه بریتانیا - تیپ سه

توضیحات

-

ویژگی ها

50 pence Elizabeth II - Britannia - Type 3
سکه 50 پنس الیزابت دوم - الهه بریتانیا - تیپ سه
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
FIFTY PENCE - Britannia - Number 50
پنجاه پنس - الهه بریتانیا - عدد 50
1998 To 2000
از 1998 تا 2000
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 1998 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3
 • 3
 • 50 پنس 1999
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3
لیست کامل

8) 50 پنس - با ستاره 

50 پنس الیزابت دوم - با ستاره

توضیحات

-

ویژگی ها

50 pence Elizabeth II - With Stars
سکه 50 پنس الیزابت دوم - با ستاره
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Bouguet of Stars - Date - 50 PENCE
یک دسته ستاره - تاریخ - 50 پنس
1998
1998
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 1998 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3

9) 50 پنس - بهداشت ملی 

50 پنس الیزابت دوم - بهداشت ملی

توضیحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سالگرد ایجاد خدمات بهداشت ملی به ضرب رسیده است. 

ویژگی ها

50 pence Elizabeth II - NHS
سکه 50 پنس الیزابت دوم - بهداشت ملی
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
NHS (National Health Service) - Radiant hands - FIFTIETH ANNIVERSARY - 50 PENCE
حروف اختصاری خدمات بهداشت ملی - دست و اشعه نور - پنجاهمین سالگرد - 50 پنس
1998
1998
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 1998 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3

10) 50 پنس - با کتاب 

50 پنس الیزابت دوم - با کتاب

توضیحات

-

ویژگی ها

50 pence Elizabeth II - With book
سکه 50 پنس الیزابت دوم - با کتاب
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Date - book on library roof - PUBLIC LIBRARIES - 50 PENCE
تاریخ - کتابی بر سقف کتابخانه - کتابخانه عمومی - 50 پنس
2000
2000
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 2000 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3

11) 50 پنس - اتحادیه زنان 

50 پنس الیزابت دوم - اتحادیه زنان

توضیحات

این سکه به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس اتحادیه سیاسی اجتماعی زنان به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 Pence Elizabeth II - WSPU
سکه 50 پنس الیزابت دوم - اتحادیه زنان
ELIZABETH·II·D·G REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
Woman holding a banner on which appear the letters WSPU - GIVE WOMEN THE VOTE - Date
بانویی معترض با نوشته ای در دست با عنوان (WSPU که مخفف عبارت اتحادیه سیاسی و اجتماعی زنان می باشد) - عبارت به زنان حق رای دهید
2003
2003
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 2003 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 3.99
 • 27.3

12) 50 پنس - دونده 

50 پنس الیزابت دوم - دونده

توضیحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سالگرد زیر 4 دقیقه دویدن راجر بنیستر دونده بریتانیایی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 Pence Elizabeth II - Runner
سکه 50 پنس الیزابت دوم - دونده
ELIZABETH·II·D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
The legs of a running - stopwatch - 50 PENCE
پاهای دونده - کرنومتر - 50 پنس
2004
2004
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 2004 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3

13) 50 پنس - دیکشنری 

50 پنس الیزابت دوم - دیکشنری

توضیحات

این سکه به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد انتشار اولین فرهنگ لغت انگلیسی ساموئل جانسون به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 Pence Elizabeth II - Dictionary
سکه 50 پنس الیزابت دوم - دیکشنری
ELIZABETH·II·D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
.50.FI'FTY.adj.s.[ƑiƑtiʒ, Saxon.PENCE. n. S.plural of penny.JOHNSON'S DICTIONARY - Date
50 پنس در دیکشنری - جمع پنی - دیکشنری جانسون - تاریخ
2005
2005
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 2005 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3

14) 50 پنس - صلیب ویکتوریا 

50 پنس الیزابت دوم - صلیب ویکتوریا

توضیحات

این سکه به مناسبت صد و پنجاهمین سال تاسیس موسسه صلسب ویکتوریا به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 Pence Elizabeth II - Victoria Cross
سکه 50 پنس الیزابت دوم - صلیب ویکتوریا
ELIZABETH·II·D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
A depiction of both sides of a Victoria Cross medal - VC - FIFTY PENCE
هر دو طرف صلیب ویکتوریا - VC - پنجاه پنس
2006 To 2007
از 2006 تا 2007
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 2006 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3
 • 3
 • 50 پنس 2007 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3
لیست کامل

15) 50 پنس - سرباز 

50 پنس الیزابت دوم - سرباز

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pence Elizabeth II - Soldier
سکه 50 پنس الیزابت دوم - سرباز
ELIZABETH·II·D·G REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
Soldier carrying a wounded colleague - Victoria Cross - FIFTY PENCE
سربازی که همرزم خود را حمل می کند - صلیب ویکتوریا - پنجاه پنس
2006 To 2009
از 2006 تا 2009
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 2006 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3
 • 3
 • 50 پنس 2007 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3
لیست کامل

16) 50 پنس - جنبش پیشاهنگی 

50 پنس الیزابت دوم - جنبش پیشاهنگی

توضیحات

این سکه به مناسبت صدمین سالگرد تأسیس نهضت پیشاهنگی به ضرب رسیده است. این نهضت، جنبشی بین المللی برای امداد و کمک رسانی در مواقع اضطراری می باشد.

ویژگی ها

50 Pence Elizabeth II - Scouting Movement
سکه 50 پنس الیزابت دوم - جنبش پیشاهنگی
ELIZABETH·II·D·G REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
Fleur-de-Lis symbol of the Scouting Movement on globe - FIFTY PENCE - BE PREPARED date
نشان جنبش پیشاهنگی بر روی کره زمین - پنجاه پنس - آماده شده در تاریخ
2007 To 2009
از 2007 تا 2009
Copper-Nickel
مس-نیکل
8 Grams
8 گرم
27.3 mm
27.3 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پنس 2007 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3
 • 3
 • 50 پنس 2009 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8
 • 27.3
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.