:: لیست جدید 18 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

10 فرانک

معرفی و مشخصات سکه 10 فرانک جمهوری (Ten Francs) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک فرانک فرانسه معادل صد سانتیم می باشد. این سکه در 14 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 10 فرانک نقره - الهه ماریان با سربند 

سکه 10 فرانک جمهوری سوم - الهه ماریان با سربند

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Francs Silver 3rd Republic - Marianne with Laureate
سکه 10 فرانک نقره جمهوری سوم - الهه ماریان با سربند
REPUBLIQUE FRANCAISE - Marianne face side view - P.TURIN (Engraver)
جمهوری فرانسه - الهه ماریان - تورین (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Wheat ears - 10 FRANCS - Date
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - سنبله گندم - 10 فرانک - تاریخ
1929 To 1939
از 1929 تا 1939
Silver 680
نقره با عیار 680
10 Grams
10 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 فرانک 1930
 • نقره
 • 10
 • 28
 • 3
 • 10 فرانک 1931
 • نقره
 • 10
 • 28
لیست کامل

2) 10 فرانک نیکل - الهه ماریان با سربند 

سکه 10 فرانک نیکل جمهوری سوم و چهارم - الهه ماریان با سربند

توضیحات

این سکه دارای دو واریته است؛ واریته اول مربوط به سال های 1945 تا 1947 میلادی و واریته دوم مربوط به سال های 1947 تا 1949 میلادی می باشد. نیمرخ ماریان در واریته دوم کمی کوچکتر از واریته اول است.

ویژگی ها

10 Francs Nickel 3rd and 4th Republic - Marianne with Laureate
سکه 10 فرانک نیکل جمهوری سوم و چهارم - الهه ماریان با سربند
REPUBLIQUE FRANCAISE - Marianne face side view - P.TURIN (Engraver)
جمهوری فرانسه - نیمرخ الهه ماریان - تورین (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Wheat ears - 10 FRANCS - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - سنبله گندم - 10 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1945 To 1949
از 1945 تا 1949
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
7 Grams
7 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 فرانک 1945 (SI)
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 7
 • 26
 • 3
 • 10 فرانک 1946 (II)
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 7
 • 26
لیست کامل

3) 10 فرانک - خروس 

سکه 10 فرانک جمهوری چهارم - خروس

توضیحات

این سکه دارای 2 واریته است که تفاوت آن ها در داشتن نشان ضرابخانه می باشد.

ویژگی ها

10 Francs Fourth Republic - Rooster
سکه 10 فرانک جمهوری چهارم - خروس
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Woman face side view - G·GUIRAUD (Engraver)
جمهوری فرانسه - نیمرخ زن - گویرود (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Rooster - Laurel Branch - 10 FRANCS - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - خروس - شاخه درخت بو - 10 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1950 To 1959
از 1950 تا 1959
Aluminium-Bronze
آلیاژی از برنز و آلومینیوم
3 Grams
3 گرم
20 mm
20 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 فرانک 1951
 • آلیاژی از برنز و آلومینیوم
 • 3
 • 20
 • 3
 • 10 فرانک 1952
 • آلیاژی از برنز و آلومینیوم
 • 3
 • 20
لیست کامل

4) 10 فرانک - هرکول 

سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - هرکول

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Francs Modern republic - Hercules
سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - هرکول
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ - Hercules with lion skin, uniting the Liberty standing left, phrygian cap, standing right - Mintmark - Dupré (Engraver)
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - هرکول برهنه با پوست شیر ، نماد اتحاد آزادی خواه ایستاده در چپ و نماد آزادیخواه با کلاه فریگی در راست - نشان ضرابخانه - دوپره (نام طراح)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Olive and Oak Wreath - 10 FRANCS - Date - Mintmark
جمهوری فرانسه - تاجی از برگ زیتون و برگ بلوط - 10 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1965 To 1973
از 1965 تا 1973
Silver 900
نقره با عیار 900
25 Grams
25 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Design in relief
نقش هایی برجسته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 فرانک 1966
 • نقره
 • 25
 • 37
 • 3
 • 10 فرانک 1967
 • نقره
 • 25
 • 37
لیست کامل

5) 10 فرانک - نقشه فرانسه متروپولیتن 

سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - نقشه فرانسه متروپولیتن

توضیحات

فرانسه متروپولیتن یا فرانسه متروپل که به فرانسه اروپایی نیز شناخته می شود، بخشی از فرانسه است که در اروپا واقع شده و متشکل از سرزمین اصلی فرانسه و جزیره هایی در اقیانوس اطلس، کانال مانش و مدیترانه است.بر کنگره بیرونی این سکه عبارت LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ به معنی «آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه)» نوشته شده است.

ویژگی ها

10 Francs Modern republic - Map of metropolitan France
سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - نقشه فرانسه متروپولیتن
REPUBLIQUE FRANÇAISE - A map of metropolitan France - RF - MATHIEU (Engraver) - Date - Mintmark
جمهوری فرانسه - نقشه فرانسه متروپولیتن - مخفف جمهوری فرانسه - متیو (نام طراح) - تاریخ - نشان ضرابخانه
factory - 10 FRANCS
کارخانه - 10 فرانک
1974 To 1987
از 1974 تا 1987
Nickel-Brass
آلیاژی از نیکل و برنج
10 Grams
10 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 فرانک 1975
 • آلیاژی از نیکل و برنج
 • 10
 • 26
 • 3
 • 10 فرانک 1976
 • آلیاژی از نیکل و برنج
 • 10
 • 26
لیست کامل

6) 10 فرانک - لئون گامبتا 

سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - لئون گامبتا

توضیحات

لئون گامبتا سیاست مداری فرانسوی بود که در سال های 1881 و 1882 م. نخست وزیر و در سال های 1870 - 1871 میلادی وزیر کشور فرانسه بود و نقش برجسته ای در جنگ فرانسه و پروس داشت. این سکه به مناسبت صدمین سال درگذشت وی ضرب شده است.

ویژگی ها

10 Francs Modern republic - Leon Gambetta
سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - لئون گامبتا
LÉON GAMBETTA - Gambetta face side view - Date of birth and death - ER (Engraver)
لئون گامبتا - نیمرخ گامبتا - تاریخ تولد و مرگ - مخفف امیل روسو (نام طراح)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Hot air balloon - 4 Spears - REPUBLIQUE FRANÇAISE - Date - Mint mark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - بالن - 4 نیزه - جمهوری فرانسه - تاریخ - نشان ضرابخانه
1982
1982
Nickel-Bronze
آلیاژی از نیکل و برنز
10 Grams
10 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

7) 10 فرانک - بالون 

سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - بالون

توضیحات

برادران مون گلفیه خالق بالون هوای گرم هستند که در سال 1783 م. نخستین پرواز بشر با این بالون ها صورت گرفت.این سکه به مناسبت دویستمین سال اختراع این بالون ضرب شده و بر کنگره بیرونی آن عبارت LIBERTE EGALITE FRATERNITE به معنی آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) نوشته شده است.

ویژگی ها

10 Francs Modern republic - Hot air balloon
سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - بالون
CONQVÊTE DE L'ESPACE - Montgolfier hot air balloon above cheering crowd - D.PONCE(Engraver) - Date
فتح فضا - بالون مون‌ گلفیه - پونس (نام طراح) - تاریخ
RÉPVBLIQVE FRANÇAISE - Gondola of hydrogen balloon - 10 FRANCS - Date - Mint mark
جمهوری فرانسه - کابین بالون پرشده از هیدروژن - 10 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1983
1983
Nickel-Bronze
آلیاژی از نیکل و برنز
10 Grams
10 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

8) 10 فرانک - استاندال 

سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - استاندال

توضیحات

ماری آنری بِیل که بیشتر با نام استاندال شهرت دارد، نویسنده فروانسوی قرن نوزدهم میلادی می باشد. این سکه به مناسبت دویستمین سالروز تولد وی ضرب شده و بر کنگره بیرونی آن عبارت LIBERTE EGALITE FRATERNITE به معنی آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) نوشته شده است.

ویژگی ها

10 Francs Modern republic - Stendhal
سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - استاندال
STENDHAL H.Beyle - Date of birth and death - Portrait of Stendhal - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
استاندال آنری بِیل - تاریخ تولد و مرگ - پرتره استاندال - جمهوری فرانسه
St. Peter's Basilica - Milan Cathedral - Book and Quill - Branch - 10 FRANCS - Date - Mint mark - J. MAUVIEL (Engraver)
کلیسای سن پیترو - کلیسای جامع میلان - کتاب و قلم پر - شاخه - 10 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه - موویل (طراح سکه)
1983
1983
Nickel-Bronze
آلیاژی از نیکل و برنز
10 Grams
10 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

9) 10 فرانک - فرانسیس رود 

سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - فرانسیس رود

توضیحات

فرانسیس رود مجسمه ساز فرانسوی بود و از آثار مشهور وی تندیس اعزام داوطلبان 1792 در طاق پیروزی پاریس می باشد. وی در این تندیس، گروهی از داوطلبان برای شرکت در قیام ۱۰ اوت 1792 م. که منجر به دستگیری لوئی شانزدهم و اعلان جمهوری اول فرانسه شد را به تصویر کشیده است. این سکه به مناسبت دویستمین سالروز تولد وی ضرب شده و بر کنگره بیرونی آن عبارت LIBERTE EGALITE FRATERNITE به معنی آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) نوشته شده است.

ویژگی ها

10 Francs Modern republic - François Rude
سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - فرانسیس رود
FRANÇOIS RUDE - Rude's signature - Date of birth and death - Portrait of François Rude - RF - laurel Branch
فرانسیس رود - امضای رود - تاریخ تولد و مرگ - پرتره فرانسیس رود - مخفف جمهوری فرانسه - شاخه درخت برگ بو
Le Départ of the Arc de Triomphe - 10 FRANCS - Date - Mint mark - JP.GENDIS (Engraver)
تندیس اعزام داوطلبان در طاق پیروزی پاریس - 10 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه - گندیس (طراح سکه)
1984
1984
Nickel-Bronze
آلیاژی از نیکل و برنز
10 Grams
10 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

10) 10 فرانک - ویکتور هوگو 

سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - ویکتور هوگو

توضیحات

ویکتور ماری هوگو شاعر، داستان نویس و نمایشنامه نویس فرانسوی بود. از برجسته ترین آثار او بینوایان، گوژپشت نتردام است که بر پشت این سکه تصاوری نمادین از این دو رمان طراحی شده است. این سکه به مناسبت صدمین سالگرد درگذشت وی ضرب شده و بر کنگره بیرونی آن عبارت LIBERTE EGALITE FRATERNITE به معنی آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) نوشته شده است.

ویژگی ها

10 Francs Modern republic - Victor Hugo
سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - ویکتور هوگو
VICTOR HUGO - Date of birth and death - Portrait of Victor Hugo - laurel Branch - C.LESOT (Engraver)
ویکتور هوگو - تاریخ تولد و مرگ - پرتره ویکتور هوگو - شاخه درخت برگ بو - لسو (طراح سکه)
Cathédrale Notre Dame de Paris - Scene from the novel «Les Miserables» - Book and Quill - Mask - Victor Hugo's Signature - 10 FRANCS - Date - Mint mark
کلیسای جامع نوتردام - صحنه ای از رمان بینوایان - کتاب و قلم پر - ماسک - امضای ویکتور هوگو - 10 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1985
1985
Nickel-Bronze
آلیاژی از نیکل و برنز
10 Grams
10 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

11) 10 فرانک - خروس استلیزه 

سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - خروس استلیزه

توضیحات

فرانسیس رود مجسمه ساز فرانسوی بود و از آثار مشهور وی تندیس اعزام داوطلبان 1792 در طاق پیروزی پاریس می باشد. وی در این تندیس، گروهی از داوطلبان برای شرکت در قیام ۱۰ اوت 1792 م. که منجر به دستگیری لوئی شانزدهم و اعلان جمهوری اول فرانسه شد را به تصویر کشیده است. این سکه به مناسبت دویستمین سالروز تولد وی ضرب شده و بر کنگره بیرونی آن عبارت LIBERTE EGALITE FRATERNITE به معنی آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) نوشته شده است.

ویژگی ها

10 Francs Modern republic - Stylised cockerel
سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - خروس استلیزه
Liberté Egalité Fraternité - Map of France - Madam republic face side view - Laurel branch - Mint mark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - نقشه فرانسه - نیمرخ زن جمهوریخواه - شاخه درخت برگ بو - نشان ضرابخانه
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - 10 F - Stylised cockerel - Date - JIMENEZ (Engraver)
جمهوری فرانسه - مخفف 10 فرانک - خروس استلیزه شده - تاریخ - خیمنز (طراح سکه)
1986
1986
Nickel
نیکل
6.5 Grams
6.5 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain and Reeded
قسمتی صاف و دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

12) 10 فرانک - روبر شومان 

سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - روبر شومان

توضیحات

روبر شومان دولتمرد آلمانی فرانسوی بود که دو بار نخست وزیر فرانسه شد؛ همچنین وزیر امور خارجه و وزیر امور مالی در دولت های فرانسه بود. او یکی از بنیانگذاران اتحادیه اروپا، شورای اروپا و ناتو بوده است.

ویژگی ها

10 Francs Modern republic - Robert Schuman
سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - روبر شومان
Liberté Egalité Fraternité - letter E composed of 12 stars (symbol of the European Union) - Schuman face side view - ROBERT SCHUMAN
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - حرف E تشکیل شده از 12 ستاره (نماد تعداد اعضای اتحادیه اروپا) - نیمرخ روبر شومان - عبارت روبر شومان
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - 10 FRANCS - Date - Rooster - LOBBAN (Engraver)
جمهوری فرانسه - 10 فرانک - تاریخ - خروس - تاریخ - لوبان (طراح سکه)
1986
1986
Nickel
نیکل
6.5 Grams
6.5 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain and Reeded
قسمتی صاف و دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

13) 10 فرانک - مجسمه روح آزادی 

سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - مجسمه روح آزادی

توضیحات

مجسمه روح آزادی، مجسمه ای برنزی است که توسط آگوست دومونت در سال 1836 م. ساخته و در ستون ژوئیه واقع در میدان باستیل شهر پاریس نصب شده است.

ویژگی ها

10 Francs Modern republic - A sculpture of the Spirit of Freedom
سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - مجسمه روح آزادی
A sculpture of the Spirit of Freedom (the Génie de la Liberté) - RF
مجسمه روح آزادی - مخفف جمهوری فرانسه
Liberté Egalité Fraternité - 10 F - Date - Mint mark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - مخفف 10 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1988 To 2001
از 1988 تا 2001
Bi-Metallic Nickel center in Aluminium-Bronze ring
تکه داخلی نیکل، حلقه دور آلیاژی از آلومینیوم-برنز
6.5 Grams
6.5 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Plain and Reeded
قسمتی صاف و دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 10 فرانک 1988 ، کنگره بیرونی قسمتی صاف و قسمتی دندانه دار
 • تکه داخلی نیکل، حلقه دور آلیاژی از آلومینیوم-برنز
 • 6.5
 • 23
 • اشتراک VIP
 • اشتراک VIP
 • اشتراک VIP
 • 2
 • 10 فرانک 1989 ، کنگره بیرونی قسمتی صاف و قسمتی دندانه دار
 • تکه داخلی نیکل، حلقه دور آلیاژی از آلومینیوم-برنز
 • 6.5
 • 23
 • 3
 • 10 فرانک 1990 ، کنگره بیرونی قسمتی صاف و قسمتی دندانه دار
 • تکه داخلی نیکل، حلقه دور آلیاژی از آلومینیوم-برنز
 • 6.5
 • 23
لیست کامل

14) 10 فرانک - رولان گروس 

سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - رولان گروس

توضیحات

«رولان گروس»، خلبان جوان فرانسوی بود که جنگ جهانی اول جان خود را از دست داد. او اولین شخصی بود که توانست در سال 1913 میلادی بدون توقف بر سراسر دریای مدیترانه پرواز کند. بر کنگره بیرونی آن عبارت LIBERTE EGALITE FRATERNITE به معنی آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) نوشته شده است.

ویژگی ها

10 Francs Modern republic - Roland Garros
سکه 10 فرانک جمهوری مدرن - رولان گروس
ROLAND GARROS - Date of birth and death - Portrait of Garros - Warplane - H. DUETTHE (Engraver)
رولان گروس - تاریخ تولد و مرگ - پرتره گروس - هواپیمای جنگی - دوئز (طراح سکه)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - bird's head in profile with wings spread out on the outline of the Atlantic coastline of France - 10 F - Date - Mint mark
جمهوری فرانسه - پرنده ای با بال های باز شده در مقابل حاشیه ساحل اقیانوس اطلس بخش فرانسه - مخفف 10 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1988
1988
Aluminium-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
10 Grams
10 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.