:: لیست جدید ۱۳ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۴ :: اینجا ضربه بزنید

2 فرانک

معرفی و مشخصات سکه 2 فرانک جمهوری (Two Francs) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک فرانک فرانسه معادل صد سانتیم می باشد. این سکه در 12 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 فرانک - الهه سرس-تیپ یک 

سکه 2 فرانک جمهوری دوم - الهه سرس-تیپ یک

توضیحات

این سکه دارای دو واریته است، واریته اول با نقره با عیار 900 مربوط به سال های 1849 تا 1851 میلادی و مربوط به دوران جمهوری دوم فرانسه و واریته دوم با نقره با عیار 835 مربوط به سال های 1870 تا 1895 میلادی مربوط به جمهوری سوم فرانسه است. این سکه در سال های 1874 تا 1877 ، 1879 ، 1880 ، 1882 تا 1886 ، 1890 تا 1893 میلادی به ضرب نرسیده است.

ویژگی ها

2 Franc 2nd Republic - Ceres-Type one
سکه 2 فرانک جمهوری دوم - الهه سرس-تیپ یک
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Ceres - Star - E.A.OUDINÉ.F. (Engraver)
جمهوری فرانسه - الهه سرس - ستاره - اودینه (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Olive and Oak wreath - 2 FRANCS - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - تاج زیتون و بلوط - 2 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1849 To 1851 And 1870 To 1895
از 1849 تا 1851 و 1870 تا 1895
Silver 900 And 835
نقره با عیار 900 و 835
10 Grams
10 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 فرانک 1850 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 10
 • 27
 • 3
 • 2 فرانک 1851 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 10
 • 27
لیست کامل

2) 2 فرانک - الهه سرس-تیپ دو 

سکه 2 فرانک جمهوری سوم - الهه سرس-تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Franc 3rd Republic - Ceres-Type two
سکه 2 فرانک جمهوری سوم - الهه سرس-تیپ دو
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Ceres - Star - E.A.OUDINÉ.F. (Engraver)
جمهوری فرانسه - الهه سرس - ستاره - اودینه (طراح سکه)
Olive and Oak wreath - 2 FRANCS - Date - Mintmark
تاج زیتون و بلوط - 2 فرانک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1870 - 1871
1870 - 1871
Silver 900
نقره با عیار 900
10 Grams
10 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 فرانک 1870 ، K (بوردو)
 • نقره
 • 10
 • 27
 • 3
 • 2 فرانک 1871 ، K (بوردو)
 • نقره
 • 10
 • 27
لیست کامل

3) 2 فرانک - نماد آزادی-تیپ یک 

سکه 2 فرانک جمهوری سوم - نماد آزادی-تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Francs Third Republic - Liberty-Type one
سکه 2 فرانک جمهوری سوم - نماد آزادی-تیپ یک
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Liberty sowing seeds - O.Roty (Engraver)
جمهوری فرانسه - نماد آزادی در حال بذر پاشیدن - روتی (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 2 FRANCS - Olive branch - Date
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - نماد آزادی در حال بذر پاشیدن - 2 فرانک - شاخه زیتون - تاریخ
1898 To 1920
از 1898 تا 1920
Silver 835
نقره با عیار 835
10 Grams
10 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 فرانک 1898 ، پروف
 • نقره
 • 10
 • 27
 • 3
 • 2 فرانک 1899
 • نقره
 • 10
 • 27
لیست کامل

4) 2 فرانک - نماد آزادی-تیپ دو 

سکه 2 فرانک جمهوری کنونی - نماد آزادی-تیپ دو

توضیحات

این سکه دارای دو واریته است که تفاوت خاصی با هم ندارند فقط از سال 1991 میلادی به بعد مجددا طراحی شده است.

ویژگی ها

2 Francs Modern Republic - Liberty-Type two
سکه 2 فرانک جمهوری کنونی - نماد آزادی-تیپ دو
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Liberty sowing seeds - D'APRÈS O.ROTY (Engraver)
جمهوری فرانسه - نماد آزادی در حال بذر پاشیدن - روتی (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 2 FRANCS - Olive and Oak branch - Date - Mint mark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - نماد آزادی در حال بذر پاشیدن - 2 فرانک - شاخه زیتون و بلوط - تاریخ - نشان ضرابخانه
1979 To 2001
از 1979 تا 2001
Nickel
نیکل
7.5 Grams
7.5 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 فرانک 1980
 • نیکل
 • 7.5
 • 26.5
 • 3
 • 2 فرانک 1981
 • نیکل
 • 7.5
 • 26.5
لیست کامل

5) 2 فرانک - مرکوری 

سکه 2 فرانک جمهوری سوم - مرکوری

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Francs Third Republic - Mercury
سکه 2 فرانک جمهوری سوم - مرکوری
COMMERCE INDUSTRIE - Mercury - DOMARD INV. (Engraver) - Date
صنعت بازرگانی - مرکوری (از خدایان روم باستان) - دومارد (طراح) - تاریخ
BON POUR CHAMBRES DE COMMERCE DE FRANCE - 2 FRANCS - BR. AL. - Mintmark - Flower
مناسب برای اتاق بازرگانی - 2 فرانک - مخفف برنز-آلومینیوم - نشان ضرابخانه - گل
1920 To 1927
از 1920 تا 1927
Aluminum-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
8 Grams
8 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 فرانک 1921
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 8
 • 27
 • 3
 • 2 فرانک 1922
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 8
 • 27
لیست کامل

6) 2 فرانک - شاخ نعمت 

سکه 2 فرانک جمهوری سوم و چهارم - شاخ نعمت

توضیحات

این سکه دارای 3 واریته است؛ واریته اول از جنس آلیاژی از آلومینیوم و برنز ، واریته دوم و سوم از جنس آلومینیوم می باشد. واریته اول و دوم به وزن 8 گرم و واریته سوم به وزن 2.2 گرم می باشد. این سکه در تاریخ های 1942 ، 1943 و 1951 تا 1957 میلادی ضرب نشده است.

ویژگی ها

2 Francs Third & Fourth Republic - Cornucopia
سکه 2 فرانک جمهوری سوم و چهارم - شاخ نعمت
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Marianne face side view - MORLON (Engraver)
جمهوری فرانسه - نیمرخ الهه ماریان - مورلون (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 2 FRANCS - 2 Cornucopias - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی حمهوری فرانسه) - 2 فرانک - 2 عدد شاخ نعمت - تاریخ - نشان ضرابخانه
1931 To 1959
از 131 تا 1959
Aluminum-Bronze - Aluminum
آلیاژی از آلومینیوم و برنز - آلومینیوم
8 Grams
8 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 فرانک 1932
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 8
 • 27
 • 3
 • 2 فرانک 1933
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 8
 • 27
لیست کامل

7) 2 فرانک - تبر 

سکه 2 فرانک جمهوری چهارم - تبر

توضیحات

دولت ویشی فرانسه در زمان بین سال های ۱۹۴۰ م. (شکست از آلمان نازی) و ۱۹۴۴ م. (آزادسازی فرانسه توسط متفقین و نیروهای مقاومت) به رهبری مارشال پتن گفته می شود که بر بخش جنوبی اشغال نشده و مناطقی از مستعمرات فرانسه تسلط داشت.

ویژگی ها

2 Francs Fourth Republic - Axe
سکه 2 فرانک جمهوری چهارم - تبر
ÉTAT FRANÇAIS - Axe between wheat ears (Coat of arms or Symbol of the Vichy French State) - LB (Engraver)
دولت فرانسه - تبر بین دو سنبله گندم (نشان ملی یا سمبلی از دولت ویشی فرانسه) - اختصار لوسین ژرژ بازور (طراح سکه)
TRAVAIL FAMILLE PATRIE - 2 FRANCS - Oak Leaves - Date - Mintmark
کار ، خانواده ، وطن (شعار رسمی دولت ویشی فرانسه) - 2 فرانک - بر گ بلوط - تاریخ - نشان ضرابخانه
1943 - 1944
از 1943 - 1944
Aluminum
آلومینیوم
2.2 Grams
2.2 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 فرانک 1944
 • آلومینیوم
 • 2.2
 • 27
 • 3
 • 2 فرانک 1943 ، B
 • آلومینیوم
 • 2.2
 • 27
لیست کامل

8) 2 فرانک - تاج زیتون 

سکه 2 فرانک دولت موقت فرانسه - تاج زیتون

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Francs Provisional Government of the French - Olive wreath
سکه 2 فرانک دولت موقت فرانسه - تاج زیتون
Olive wreath - FRANCE
تاج زیتون - فرانسه
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 2 FR - Date
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - مخفف 2 فرانک - تاریخ
1944
1944
Brass
برنج
8.15 Grams
8.15 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

9) 2 فرانک - ژان مولن 

سکه 2 فرانک جمهوری کنونی - ژان مولن

توضیحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سالگرد شکل گیری نهضت مقاومت ملی به ضرب رسیده است. ژان مولن که سیاستمدار اهل فرانسه و اسطوره نیروی مقاومت فرانسه در جنگ جهانی دوم بود رهبری این نهضت را بر عهده داشت.

ویژگی ها

2 Francs Modern Republic - Jean Moulin
سکه 2 فرانک جمهوری کنونی - ژان مولن
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Arms of Armée secrète - Portrait of Jean Moulin - JEAN MOULIN - Date
جمهوری فرانسه - نشان ارتش مخفی فرانسه - پرتره ژان مولن - عبارت ژان مولن - تاریخ
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 2 FRANCS - Oak and Olive Branches - Date - Mint mark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - 2 فرانک - شاخه بلوط و زیتون - تاریخ - نشان ضرابخانه
1993
1993
Nickel
نیکل
7.5 Grams
7.5 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

10) 2 فرانک - لویی پاستور 

سکه 2 فرانک جمهوری کنونی - لویی پاستور

توضیحات

لویی پاستور شیمیدان و زیست شناس مشهور فرانسوی است و این سکه به مناسبت صدمین سال درگذشت وی ضرب شده است.

ویژگی ها

2 Francs Modern Republic - Louis Pasteur
سکه 2 فرانک جمهوری کنونی - لویی پاستور
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Building - Portrait of Louis Pasteur - Louis PASTEUR - Date of birth and death - P. RODIER (Engraver)
جمهوری فرانسه - طرح ساختمان - پرتره لویی پاستور - عبارت لویی پاستور - تاریخ ولادت و وفات - رودیر (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 2 FRANCS - glass and bottle - Date - Mint mark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - 2 فرانک - ظرف شیشه ای و بطری - تاریخ - نشان ضرابخانه
1995
1995
Nickel
نیکل
7.5 Grams
7.5 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

11) 2 فرانک - جورج گینمر 

سکه 2 فرانک جمهوری کنونی - جورج گینمر

توضیحات

جورج گینمر یک خلبان ارتش و قهرمان ملی فرانسه بوده و این سکه به مناسبت هشتادمین سال درگذشت وی ضرب گردیده است.

ویژگی ها

2 FrancS Modern Republic - Georges Guynemer
سکه 2 فرانک جمهوری کنونی - جورج گینمر
GEORGES GUYNEMER - Portrait of Guynemer - Date of birth and death - RF - Date
عبارت جورج گینمر - پرتره جورج گینمر - تاریخ ولادت و وفات - مخفف جمهوری فرانسه - تاریخ
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 2 F - a stork - Mint mark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - 2 فرانک - لک لک - نشان ضرابخانه
1997
1997
Nickel
نیکل
7.5 Grams
7.5 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

12) 2 فرانک - رنه کسن 

سکه 2 فرانک جمهوری کنونی - رنه کسن

توضیحات

 رنه کسن وکیل، قاضی، استاد حقوق دانشگاه لیل و دیپلمات اهل فرانسه و همچنین برنده جوایزی چون جایزه صلح نوبل، و جایزه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر شده‌ است. این سکه به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ضرب شده است.

ویژگی ها

2 Francs Modern Republic - René Cassin
سکه 2 فرانک جمهوری کنونی - رنه کسن
René Cassin - RF - Déclaration Universelle des Droits de l'Homme - United Nations building - Cassin face side view - Date of birth and death - Date
عبارت رنه کسن - مخفف جمهوری فرانسه - اعلامیه جهانی حقوق بشر - ساختمان سازمان ملل متحد - نیمرخ کسن - تاریخ ولادت و وفات - تاریخ
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 2 F - Emblem of United Nations - Date - Mint mark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - مخفف 2 فرانک - آرم سازمان ملل متحد - تاریخ - نشان ضرابخانه
1998
1998
Nickel
نیکل
7.5 Grams
7.5 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

محصولات دسته: 2 فرانک


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.