:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

20 سانتیم

معرفی و مشخصات سکه 20 سانتیم جمهوری (Twenty Centimes) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک سانتیم فرانسه معادل یک صدم فرانک می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 20 سانتیم - الهه سرس-تیپ یک 

سکه 20 سانتیم جمهوری دوم - الهه سرس-تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Centimes 2nd Republic - Ceres-Type one
سکه 20 سانتیم جمهوری دوم - الهه سرس-تیپ یک
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Ceres - Star - E.OUDINE (Engraver)
جمهوری فرانسه - الهه سرس - ستاره - اودینه (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Olive And Oak wreath - 20 CENT. - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - تاج زیتون و بلوط - مخفف 20 سانتیم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1849 To 1851
از 1849 تا 1851
Silver 900
نقره با عیار 900
1 Grams
1 گرم
15 mm
15 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سانتیم 1850 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 1
 • 15
 • 3
 • 20 سانتیم 1851 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 1
 • 15
لیست کامل

2) 20 سانتیم - الهه سرس-تیپ دو 

سکه 20 سانتیم جمهوری سوم - الهه سرس-تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Centimes Third Republic - Ceres-Type two
سکه 20 سانتیم جمهوری سوم - الهه سرس-تیپ دو
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Ceres - Star - E.OUDINE (Engraver)
جمهوری فرانسه - الهه سرس - ستاره - اودینه (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Olive And Oak wreath - 20 CENT. - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - تاج زیتون و بلوط - مخفف 20 سانتیم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1878 - 1889
1878 - 1889
Silver 900
نقره با عیار 900
1 Grams
1 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سانتیم 1889 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 1
 • 16

3) 20 سانتیم - مونوگرام 

سکه 20 سانتیم جمهوری سوم - مونوگرام

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Centimes Third Republic - Monogram
سکه 20 سانتیم جمهوری سوم - مونوگرام
RF Monogram (République française) - Liberty Cap - Oak wreath - EM LINDAUER
مونوگرام جمهوری فرانسه - کلاه نماد آزادی - تاج بلوط - مخفف لیندوئر(طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 20 CMES - Olive branch - Date
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - مخفف 20 سانتیم - شاخه زیتون - تاریخ
1945 - 1946
1945 - 1946
Zinc
روی
3 Grams
3 گرم
24 mm
24 میلیمتر
-
-
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سانتیم 1946 ، B ، کمیاب
 • روی
 • 3
 • 24
 • 3
 • 20 سانتیم 1945 ، C
 • روی
 • 3
 • 24
لیست کامل

4) 20 سانتیم - با حروف 

سکه 20 سانتیم جمهوری سوم - با حروف

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Centimes Third Republic - With Letter
سکه 20 سانتیم جمهوری سوم - با حروف
ETAT FRANÇAIS - Wheat Ears - A. DE G. (Engraver)
دولت فرانسه - سنبله گندم - مخفف کارگاه حکاکی (طراح)
VINGT CENTIMES - Oak Leaves - Date
بیست سانتیم - برگ بلوط - تاریخ
1941
1941
Zinc
روی
3.5 Grams
3.5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

5) 20 سانتیم - با عدد 

سکه 20 سانتیم جمهوری سوم - با عدد

توضیحات

این سکه دارای 3 واریته است وایته اول از جنس روی با ضرب برجسته ، واریته دوم از جنس روی با ضرب صاف و واریته سوم از جنس آهن با ضرب صاف می باشد.

ویژگی ها

20 Centimes Third Republic - With Number
سکه 20 سانتیم جمهوری سوم - با عدد
ETAT FRANÇAIS - Wheat Ears - A. DE G. (Engraver)
دولت فرانسه - سنبله گندم - مخفف کارگاه حکاکی (طراح)
20 CENTIMES - Oak Leaves - Date
20 سانتیم - برگ بلوط - تاریخ
1941 To 1944
از 1941 تا 1944
Zinc
روی
3.5 Grams
3.5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سانتیم 1942 ، ضرب برجسته
 • روی
 • 3.5
 • 24
 • 3
 • 20 سانتیم 1943 ، ضرب برجسته
 • روی
 • 3.5
 • 24
لیست کامل

6) 20 سانتیم - الهه ماریان 

سکه 20 سانتیم جمهوری کنونی - الهه ماریان

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Centimes Modern Republic - Marianne
سکه 20 سانتیم جمهوری کنونی - الهه ماریان
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Marianne face side view - LAGRIFFOUL (Engraver)
جمهوری فرانسه - نیمرخ الهه ماریان - لگرافل (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 20 CENTIMES - Laurel branch and wheat ear - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - 20 سانتیم - شاخه درخت بو و سنبله گندم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1962 To 2001
از 1962 تا 2001
Copper-Aluminium-Nickel
آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
4 Grams
4 گرم
23.5 mm
23.5 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سانتیم 1963
 • آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
 • 4
 • 23.5
 • 3
 • 20 سانتیم 1964
 • آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
 • 4
 • 23.5
لیست کامل
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.