:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

20 سانتیم

معرفی و مشخصات سکه 20 سانتیم جمهوری (Twenty Centimes) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک سانتیم فرانسه معادل یک صدم فرانک می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 20 سانتیم - الهه سرس-تیپ یک 

سکه 20 سانتیم جمهوری دوم - الهه سرس-تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Centimes 2nd Republic - Ceres-Type one
سکه 20 سانتیم جمهوری دوم - الهه سرس-تیپ یک
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Ceres - Star - E.OUDINE (Engraver)
جمهوری فرانسه - الهه سرس - ستاره - اودینه (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Olive And Oak wreath - 20 CENT. - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - تاج زیتون و بلوط - مخفف 20 سانتیم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1849 To 1851
از 1849 تا 1851
Silver 900
نقره با عیار 900
1 Grams
1 گرم
15 mm
15 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سانتیم 1850 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 1
 • 15
 • 3
 • 20 سانتیم 1851 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 1
 • 15
لیست کامل

2) 20 سانتیم - الهه سرس-تیپ دو 

سکه 20 سانتیم جمهوری سوم - الهه سرس-تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Centimes Third Republic - Ceres-Type two
سکه 20 سانتیم جمهوری سوم - الهه سرس-تیپ دو
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Ceres - Star - E.OUDINE (Engraver)
جمهوری فرانسه - الهه سرس - ستاره - اودینه (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Olive And Oak wreath - 20 CENT. - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - تاج زیتون و بلوط - مخفف 20 سانتیم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1878 - 1889
1878 - 1889
Silver 900
نقره با عیار 900
1 Grams
1 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سانتیم 1889 ، A (پاریس)
 • نقره
 • 1
 • 16

3) 20 سانتیم - مونوگرام 

سکه 20 سانتیم جمهوری سوم - مونوگرام

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Centimes Third Republic - Monogram
سکه 20 سانتیم جمهوری سوم - مونوگرام
RF Monogram (République française) - Liberty Cap - Oak wreath - EM LINDAUER
مونوگرام جمهوری فرانسه - کلاه نماد آزادی - تاج بلوط - مخفف لیندوئر(طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 20 CMES - Olive branch - Date
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - مخفف 20 سانتیم - شاخه زیتون - تاریخ
1945 - 1946
1945 - 1946
Zinc
روی
3 Grams
3 گرم
24 mm
24 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سانتیم 1946 ، B ، کمیاب
 • روی
 • 3
 • 24
 • 3
 • 20 سانتیم 1945 ، C
 • روی
 • 3
 • 24
لیست کامل

4) 20 سانتیم - با حروف 

سکه 20 سانتیم جمهوری سوم - با حروف

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Centimes Third Republic - With Letter
سکه 20 سانتیم جمهوری سوم - با حروف
ETAT FRANÇAIS - Wheat Ears - A. DE G. (Engraver)
دولت فرانسه - سنبله گندم - مخفف کارگاه حکاکی (طراح)
VINGT CENTIMES - Oak Leaves - Date
بیست سانتیم - برگ بلوط - تاریخ
1941
1941
Zinc
روی
3.5 Grams
3.5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

5) 20 سانتیم - با عدد 

سکه 20 سانتیم جمهوری سوم - با عدد

توضیحات

این سکه دارای 3 واریته است وایته اول از جنس روی با ضرب برجسته ، واریته دوم از جنس روی با ضرب صاف و واریته سوم از جنس آهن با ضرب صاف می باشد.

ویژگی ها

20 Centimes Third Republic - With Number
سکه 20 سانتیم جمهوری سوم - با عدد
ETAT FRANÇAIS - Wheat Ears - A. DE G. (Engraver)
دولت فرانسه - سنبله گندم - مخفف کارگاه حکاکی (طراح)
20 CENTIMES - Oak Leaves - Date
20 سانتیم - برگ بلوط - تاریخ
1941 To 1944
از 1941 تا 1944
Zinc
روی
3.5 Grams
3.5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سانتیم 1942 ، ضرب برجسته
 • روی
 • 3.5
 • 24
 • 3
 • 20 سانتیم 1943 ، ضرب برجسته
 • روی
 • 3.5
 • 24
لیست کامل

6) 20 سانتیم - الهه ماریان 

سکه 20 سانتیم جمهوری کنونی - الهه ماریان

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Centimes Modern Republic - Marianne
سکه 20 سانتیم جمهوری کنونی - الهه ماریان
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Marianne face side view - LAGRIFFOUL (Engraver)
جمهوری فرانسه - نیمرخ الهه ماریان - لگرافل (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 20 CENTIMES - Laurel branch and wheat ear - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - 20 سانتیم - شاخه درخت بو و سنبله گندم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1962 To 2001
از 1962 تا 2001
Copper-Aluminium-Nickel
آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
4 Grams
4 گرم
23.5 mm
23.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سانتیم 1963
 • آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
 • 4
 • 23.5
 • 3
 • 20 سانتیم 1964
 • آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
 • 4
 • 23.5
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.