:: لیست هفتگی :: لیست جدید محصولات کلکسیونی شامل 240 عنوان سکه ، اسکناس و مدال در تاریخ 3 بهمن 1400 به فروشگاه اضافه شد. جهت مشاهده یا خرید اینجا کلیک کنید

5 سانتیم

معرفی و مشخصات سکه 5 سانتیم جمهوری (Five Centimes) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک سانتیم فرانسه معادل یک صدم فرانک می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 5 سانتیم - الهه سرس 

سکه 5 سانتیم جمهوری سوم - الهه سرس

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Centimes Third Republic - Ceres
سکه 5 سانتیم جمهوری سوم - الهه سرس
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Ceres - OUDINÉ (Engraver) - 2 Stars - Date
جمهوری فرانسه - الهه سرس - اودینه (طراح سکه) - 2 ستاره - تاریخ
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Olive wreath - 5 CENTIMES - 3 Stars - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - تاج زیتون - 5 سانتیم - 3 ستاره - نشان ضرابخانه
1871 To 1898
از 1871 تا 1898
Bronze
برنز
5 Grams
5 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سانتیم 1872 ، A (پاریس)
 • برنز
 • 5
 • 25
 • 3
 • 5 سانتیم 1873 ، A (پاریس)
 • برنز
 • 5
 • 25
لیست کامل

2) 5 سانتیم - نماد آزادی 

سکه 5 سانتیم جمهوری سوم - نماد آزادی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Centimes Third Republic -Liberty
سکه 5 سانتیم جمهوری سوم - نماد آزادی
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Liberty - DANIEL-DUPUIS (Engraver)
جمهوری فرانسه - نماد آزادی - دنیل دوپیوس (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Liberty protecting her child - 5 C - DANIEL-DUPUIS - Date
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - نماد آزادی در حال محافظت از فرزندش - مخفف 5 سانتیم - دنیل دوپیوس (طراح سکه) - تاریخ
1898 To 1921
از 1898 تا 1921
Bronze
برنز
5 Grams
5 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سانتیم 1898 ، پروف
 • برنز
 • 5
 • 25
 • 3
 • 5 سانتیم 1899
 • برنز
 • 5
 • 25
لیست کامل

3) 5 سانتیم - مونوگرام 

سکه 5 سانتیم جمهوری سوم - مونوگرام

توضیحات

این سکه دارای سه واریته وزنی می باشد. از سال 1917 تا 1920 میلادی 3 گرم ، از سال 1920 تا 1938 میلادی 2 گرم و سال 1938 و 1939 میلادی 1.5 گرم است. در سال های 1938 و 1939 در دو طرف تاریخ نقطه گذاشته شده است.

ویژگی ها

5 Centimes Third Republic - Monogram
سکه 5 سانتیم جمهوری سوم - مونوگرام
RF Monogram (République française) - Liberty Cap - Oak wreath - EM LINDAUER (Engraver)
مونوگرام جمهوری فرانسه - کلاه نماد آزادی - تاج بلوط - مخفف لیندوئر(طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 5 CMES - Olive branch - Date
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - مخفف 5 سانتیم - شاخه زیتون - تاریخ
1917 To 1939
از 1917 تا 1939
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
3 - 2 - 1.5 Grams
3 - 2 - 1.5 گرم
17 mm
17 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سانتیم 1918
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 3
 • 17
 • 3
 • 5 سانتیم 1919
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 3
 • 17
لیست کامل

4) 5 سانتیم - الهه ماریان 

سکه 5 سانتیم جمهوری کنونی - الهه ماریان

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Centimes Modern Republic - Marianne
سکه 5 سانتیم جمهوری کنونی - الهه ماریان
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Marianne face side view - LAGRIFFOUL (Engraver)
جمهوری فرانسه - نیمرخ الهه ماریان - لگرافل (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 5 CENTIMES - Laurel branch and wheat ear - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - 5 سانتیم - شاخه درخت بو و سنبله گندم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1966 To 2001
از 1966 تا 2001
Copper-Aluminium-Nickel
آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
2 Grams
2 گرم
17 mm
17 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سانتیم 1967
 • آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
 • 2
 • 17
 • 3
 • 5 سانتیم 1968
 • آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
 • 2
 • 17
لیست کامل

5) 5 سانتیم - گندم 

سکه 5 سانتیم جمهوری کنونی - گندم

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Centimes Modern Republic - Wheat
سکه 5 سانتیم جمهوری کنونی - گندم
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Wheat
جمهوری فرانسه - گندم
Date - 5 CENTIMES - Mintmark
تاریخ - 5 سانتیم - نشان ضرابخانه
1961 To 1964
از 1961 تا 1964
Chrome-Steel
آلیاژی از کروم و استیل
3.4 Grams
3.4 گرم
19 mm
19 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سانتیم 1962
 • آلیاژی از کروم و استیل
 • 3.4
 • 19
 • 3
 • 5 سانتیم 1963
 • آلیاژی از کروم و استیل
 • 3.4
 • 19
لیست کامل
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.