:: لیست جدید ۱۳ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۴ :: اینجا ضربه بزنید

5 سانتیم

معرفی و مشخصات سکه 5 سانتیم جمهوری (Five Centimes) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک سانتیم فرانسه معادل یک صدم فرانک می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5 سانتیم - الهه سرس 

سکه 5 سانتیم جمهوری سوم - الهه سرس

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Centimes Third Republic - Ceres
سکه 5 سانتیم جمهوری سوم - الهه سرس
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Ceres - OUDINÉ (Engraver) - 2 Stars - Date
جمهوری فرانسه - الهه سرس - اودینه (طراح سکه) - 2 ستاره - تاریخ
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Olive wreath - 5 CENTIMES - 3 Stars - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - تاج زیتون - 5 سانتیم - 3 ستاره - نشان ضرابخانه
1871 To 1898
از 1871 تا 1898
Bronze
برنز
5 Grams
5 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سانتیم 1872 ، A (پاریس)
 • برنز
 • 5
 • 25
 • 3
 • 5 سانتیم 1873 ، A (پاریس)
 • برنز
 • 5
 • 25
لیست کامل

2) 5 سانتیم - نماد آزادی 

سکه 5 سانتیم جمهوری سوم - نماد آزادی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Centimes Third Republic -Liberty
سکه 5 سانتیم جمهوری سوم - نماد آزادی
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Liberty - DANIEL-DUPUIS (Engraver)
جمهوری فرانسه - نماد آزادی - دنیل دوپیوس (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Liberty protecting her child - 5 C - DANIEL-DUPUIS - Date
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - نماد آزادی در حال محافظت از فرزندش - مخفف 5 سانتیم - دنیل دوپیوس (طراح سکه) - تاریخ
1898 To 1921
از 1898 تا 1921
Bronze
برنز
5 Grams
5 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سانتیم 1898 ، پروف
 • برنز
 • 5
 • 25
 • 3
 • 5 سانتیم 1899
 • برنز
 • 5
 • 25
لیست کامل

3) 5 سانتیم - مونوگرام 

سکه 5 سانتیم جمهوری سوم - مونوگرام

توضیحات

این سکه دارای سه واریته وزنی می باشد. از سال 1917 تا 1920 میلادی 3 گرم ، از سال 1920 تا 1938 میلادی 2 گرم و سال 1938 و 1939 میلادی 1.5 گرم است. در سال های 1938 و 1939 در دو طرف تاریخ نقطه گذاشته شده است.

ویژگی ها

5 Centimes Third Republic - Monogram
سکه 5 سانتیم جمهوری سوم - مونوگرام
RF Monogram (République française) - Liberty Cap - Oak wreath - EM LINDAUER (Engraver)
مونوگرام جمهوری فرانسه - کلاه نماد آزادی - تاج بلوط - مخفف لیندوئر(طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 5 CMES - Olive branch - Date
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - مخفف 5 سانتیم - شاخه زیتون - تاریخ
1917 To 1939
از 1917 تا 1939
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
3 - 2 - 1.5 Grams
3 - 2 - 1.5 گرم
17 mm
17 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سانتیم 1918
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 3
 • 17
 • 3
 • 5 سانتیم 1919
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 3
 • 17
لیست کامل

4) 5 سانتیم - الهه ماریان 

سکه 5 سانتیم جمهوری کنونی - الهه ماریان

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Centimes Modern Republic - Marianne
سکه 5 سانتیم جمهوری کنونی - الهه ماریان
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Marianne face side view - LAGRIFFOUL (Engraver)
جمهوری فرانسه - نیمرخ الهه ماریان - لگرافل (طراح سکه)
LIBERTE EGALITE FRATERNITE - 5 CENTIMES - Laurel branch and wheat ear - Date - Mintmark
آزادی، برابری، برادری (شعار رسمی جمهوری فرانسه) - 5 سانتیم - شاخه درخت بو و سنبله گندم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1966 To 2001
از 1966 تا 2001
Copper-Aluminium-Nickel
آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
2 Grams
2 گرم
17 mm
17 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سانتیم 1967
 • آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
 • 2
 • 17
 • 3
 • 5 سانتیم 1968
 • آلیاژی از مس و آلومینیوم و نیکل
 • 2
 • 17
لیست کامل

5) 5 سانتیم - گندم 

سکه 5 سانتیم جمهوری کنونی - گندم

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Centimes Modern Republic - Wheat
سکه 5 سانتیم جمهوری کنونی - گندم
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Wheat
جمهوری فرانسه - گندم
Date - 5 CENTIMES - Mintmark
تاریخ - 5 سانتیم - نشان ضرابخانه
1961 To 1964
از 1961 تا 1964
Chrome-Steel
آلیاژی از کروم و استیل
3.4 Grams
3.4 گرم
19 mm
19 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 5 سانتیم 1962
 • آلیاژی از کروم و استیل
 • 3.4
 • 19
 • 3
 • 5 سانتیم 1963
 • آلیاژی از کروم و استیل
 • 3.4
 • 19
لیست کامل

محصولات دسته: 5 سانتیم


سکه 5 سانتیم 1899 جمهوری - دنیل دوپویس - VF35 - فرانسه 046739
مزایده: پایان یافته - با برنده
موجودی تعدادی سکه 5 سانتیم 1966 (ماریان) جمهوری کنونی - EF45 - فرانسه 026093
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 5 سانتیم 1966 (ماریان) جمهوری کنونی - MS61 - فرانسه 026096
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 5 سانتیم 1971 (ماریان) جمهوری کنونی - AU58 - فرانسه 026100
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 5 سانتیم 1978 (ماریان) جمهوری کنونی - MS62 - فرانسه 026106
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 5 سانتیم 1979 (ماریان) جمهوری کنونی - AU58 - فرانسه 026107
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 5 سانتیم 1992 (ماریان) جمهوری کنونی - AU58 - فرانسه 026120
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.