:: مزایده شماره ۸۹ :: اینجا ضربه بزنید

1 کنوانسیون تالر

معرفی و مشخصات سکه 1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا (One Conventionsthaler) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

در سیستم قدیمی نهصد و شصت هیلر برابر با چهارصد و هشتاد فینیگ، یکصد و چهل و چهار کروزر و یک کنوانسیون تالر و همچنین یک دوکات برابر با دو کرون تالر یا دو و بیست و پنج صدم کنوانسیون تالر بوده اما در سیستم جدید یک گلدن برابر با شصت کروزر، دویست و چهل فینیگ، چهارصد و هشتاد هیلر و هر دوکات برابر با پنج و نیم گلدن و هر تالر برابر با یک و هفتاد و پنج صدم گلدن می باشد. این سکه در 23 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 تالر - آغاز سلطنت 

توضیحات

این سکه به مناسبت آغاز سلطنت لودویگ یکم و ورود او به دستگاه کشوری به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Thaler Ludwig I of bavaria - The beginning of the reign
1 تالر لودویگ یکم از باواریا - آغاز سلطنت
LUDWIG I KOENIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - ZEHN EINE FEINE MARK - C.VOIGT (Engraver's name)
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - یک دهم مارک - کارل فوگت (نام حکاک)
AM 13 OCTOBER 1825 - TRITT DIE REGIERUNG DES LANDES AN - Ludwig I in the royal dress
در 13 اکتبر 1825 - وارد دولت کشور شد - لودویگ یکم با لباس سلطنتی
1825
1825
Silver 868
نقره با عیار 868
28.06 Grams
28.06 گرم
41 mm
41 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

2) 1 کنوانسیون تالر - درگذشت فراونهوفر و رایشنباخ 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - مرگ فراونهوفر و رایشنباخ

توضیحات

این سکه به مناسبت مرگ فراونهوفر و رایشنباخ به ضرب رسیده است. گئورگ فردریش فون رایشنباخ سازنده تجهیزات علمی و ژوزف فون فراونهوفر عینک ساز آلمانی بود که نخستین بار خطوط تیره ای را در طیف خورشید مشاهده کرد که به نام وی ثبت شد.

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Death of reichenbach and fraunhofer
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - مرگ فراونهوفر و رایشنباخ
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
DEM VERDIENSTE SEINE KRONEN - 1826 - REICHENBACH + FRAUNHOFER - Side view of Reichenbach (left) and Fraunhofer (right)
تاج پادشاهی مستحق اوست - 1826 - رایشنباخ+فراونهوفر - نیمرخ رایشنباخ (چپ) و فراونهوفر (راست)
1826
1826
Silver 868
نقره با عیار 868
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

3) 1 کنوانسیون تالر - انتقال دانشگاه 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - انتقال دانشگاه

توضیحات

این سکه به مناسبت انتقال دانشگاه ماکسیمیلیان از لندشوت به مونیخ به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Transfer of university
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - انتقال دانشگاه
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
VERLEGUNG DER LUDWIG MAXIMILIANS HOCHSCHULE VON LANDSHUT NACH MÜNCHEN - 1826 - A ring of laurel leaves with two royal shields
انتقال دانشگاه ماکسیمیلیان لودویگ از لندشوت به مونیخ - 1826 - حلقه ای از برگ بو همراه با دو سپر سلطنتی
1826
1826
Silver 868
نقره با عیار 868
28.06 Grams
28.06 گرم
38 mm
38 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

4) 1 کنوانسیون تالر - تاریخچه تالر 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - تاریخچه تالر

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - History of thaler
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - تاریخچه تالر
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
STIFTUNG DES LUDWIGS-ORDENS - LUDWIG KOENIG VON BAYERN on each part of the cross - Ludwig's image in the center of the cross - Two branches of laurel and oak - 1827
بر اساس سفارش لودویگ - لودویگ پادشاه بایرن بر روی هر بخش از صلیب - تصویر لودویگ در مرکز صلیب - دو شاخه برگ بو و بلوط - 1827
1827
1827
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
  • 2
  • 1 کنوانسیون تالر 1827
  • نقره
  • 28.06
  • 37

5) 1 کنوانسیون تالر - تاریخچه تالر تیپ دو 

-1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - تاریخچه تالر تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - History of thaler type two
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - تاریخچه تالر تیپ دو
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
DIE KOENIGIN VON BAYERN STIFTET DEN THERESIEN ORDEN - Cross within floral wreath - 1827
ساخته شده بر اساس سفارش ملکه ترزی باواریا - صلیب در حلقه گل - 1827
1827
1827
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

6) 1 کنوانسیون تالر - برکت 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - برکت

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Blessing
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - برکت
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
SEGEN DES HIMMELS - A picture of Ludwig's wife in the center and a picture of Ludwig's children around - 1828
نعمت آسمان - تصویر همسر لودویگ در مرکز و تصویر فرزندان لودویگ در اطراف - 1828
1828
1828
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

7) 1 کنوانسیون تالر - قانون اساسی 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - قانون اساسی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Constitution
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - قانون اساسی
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
VERFASSUNGSSÆULE - ERRICHTET VOM GR.V. SCHŒNBORN - Image of the constitution culomn - EINGEWEIHT - 1828
قانون اساسی مشروطه - ساخته شده توسط جی آر فون شونبورن - تصویر ستون قانون اساسی - اختصاصی - 1828
1828
1828
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
39 mm
39 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

8) 1 کنوانسیون تالر - پیمان گمرکی 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - پیمان گمرکی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Customs treaty
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - پیمان گمرکی
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
HANDELSVERTRAG ZWISCHEN BAYERN, PREUSSEN, WÜRTTEMBERG UND HESSEN - Two cups filled with fruit - Coat of arms of hessen, bavaria, prussia and wurtemberg - 1829
امضای پیمان گمرکی بین بایرن، پروس، ورتمبرگ و هسه - دو جام پر شده از میوه - نشان های هسه، باواریا، پروس و ورتمبرگ - 1829
1829
1829
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
40 mm
40 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

9) 1 کنوانسیون تالر - وفاداری 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - وفاداری

توضیحات

این سکه به عنوان یادبود با موضوع وفاداری مردم باواریا نسبت به خاندان سلطنتی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Loyalty
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - وفاداری
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
BAYERNS TREUE - A woman statue sitting with an oak branch in her hand and a dog - 1830
وفاداری باواریا - تندیس زنی نشسته با یک شاخه بلوط در دست و یک سگ - 1830
1830
1830
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

10) 1 کنوانسیون تالر - اتحادیه گمرکی 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - اتحادیه گمرکی

توضیحات

این سکه به عنوان یادبود به مناسبت اتحادیه گمرکی باواریا، پروس، زاکسن و تورینگن به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Customs union
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - اتحادیه گمرکی
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
ZOLLVEREIN MIT PREUSSEN. SACHSEN. HESSEN U. THÜRINGEN - Statue of a woman with a cup - 1833
اتحادیه گمرکی با پروس، زاکسن، هسه و تورینگن - تندیس یک زن با جام - 1833
1833
1833
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

11) 1 کنوانسیون تالر - یادبود سربازان 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - یادبود سربازان

توضیحات

این سکه به عنوان یادبودی برای سی هزار کشته باواریایی در جنگ با روسیه به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Soldiers' memorial
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - یادبود سربازان
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
DENKMAHL DER DREYSSIG TAUSEND BAYERN WELCHE IM RUSSISCHEN KRIEGE DEN TOD FANDEN - Picture of a monument - 1833
یادبود سی هزار باوارایی که مرگ را در جنگ روسیه یافتند - تصویر بنای یادبود - 1833
1833
1833
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
41 mm
41 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

12) 1 کنوانسیون تالر - مجلس ایالتی 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - مجلس ایالتی

توضیحات

این سکه به عنوان یادبود تشکیل مجلس های استانی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Provincial legislature
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - مجلس ایالتی
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
EHRE DEM EHRE GEBÜHRT - A ring of oak leaves with ribbon - LANDTAG - 1834
به افتخار آنهایی که لیاقتش را دارند - یک حلقه از برگ بلوط با روبان - لندتاگ (مجلس ایالتی) - 1834
1834
1834
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

13) 1 کنوانسیون تالر - اوبر ویتلسباخ 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - اوبر ویتلسباخ

توضیحات

این سکه به عنوان یادبود از نصب بنای اوبر ویتلسباخ که بنای وابستگی باواریا و خاندان سلطنتی به هم لقب گرفت به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Oberwittelsbach
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - اوبر ویتلسباخ
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
DENKMAHL DER ANHÆNGLICHKEIT BAYERNS AN SEINEN HERRSCHERSTAMM ERRICHTET ZU OBERWITTELSBACH - Image of the monument at oberwittelsbach - 1834
بنای اوبر ویتلسباخ که به عنوان یادبود از از وابستگی باواریا به خاندان سلطنتی نصب شده است - تصویر بنای اوبر ویتلسباخ - 1834
1834
1834
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

14) 1 کنوانسیون تالر - ورود بادن 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - ورود بادن

توضیحات

این سکه به مناسبت ورود پادشاهی بادن به اتحادیه گمرکی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Entry of baden
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - ورود بادن
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
BEYTRITT VON BADEN ZUM TEUTSCHEN ZOLLVEREIN - Caduceus with laurel branches - 1835
بادن به اتحادیه گمرکی آلمان پیوست - کادوکوس بین دو شاخه برگ بو - 1835
1835
1835
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

15) 1 کنوانسیون تالر - بانک باواریا 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - بانک باواریا

توضیحات

این سکه به مناسبت تاسیس بانک رهنی باواریا به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Bavarian bank
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - بانک باواریا
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
ERRICHTUNG DER BAYERISCHEN HYPOTHEKEN-BANK - Female figure leaning on pedestal - 1835
پیکره زنی که به یک پایه تکیه داده است - تاسیس بانک رهنی باواریا - 1835
1835
1835
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

16) 1 کنوانسیون تالر - بنای یادبود مادر 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - یادبود بنای مادر

توضیحات

این سکه به مناسبت زندگی اتو با مادرش و سپس جدایی آنها از هم به ضرب رسیده است. پشت سکه تصویر بنایی که اتو برای مادر خود ساخته نقش بسته است.

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Mother monument
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - یادبود بنای مادر
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
DENKM. DER TRENNUNG DER KOEN. THERESE VON IHREM SOHNE DEM KOEN. OTTO ERRICHTET BEI AIBLING VON BAYERISCHEN FRAUEN - Image of Mother monument - 1835
جدایی مادر و پسر. ترز از پسرش. ساخته شده توسط اتو و زنان باواریایی - تصویر بنای یادبود مادر - 1835
1835
1835
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

17) 1 کنوانسیون تالر - اولین راه آهن بخار 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - اولین راه آهن بخار

توضیحات

این سکه به مناسبت ساخت اولین راه آهن از نورمبرگ تا فورس به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - First steam railway
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - اولین راه آهن بخار
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
ERSTE EISENBAHN IN TEUTSCHLAND MIT DAMPFWAGEN VON NÜRNBERG NACH FÜRTH - Female figure reclining on winged wheel holding caduceus with wreath - 1835
اولین راه آهن در آلمان با لوکوموتیو بخار از نورمبرگ تا فورس - زنی که بر چرخ بالدار تکیه زنده و کادوکوس و تاج در دست دارد - 1835
1835
1835
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

18) 1 کنوانسیون تالر - یادبود ماکسیمیلیان 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - یادبود ماکسیمیلیان

توضیحات

این سکه به عنوان یادبود برای ماکسیمیلیان ژوزف پدر لودویگ یکم به ضرب رسیده است و پشت سکه تصویر تندیس ماکسیمیلیان نصب شده در مقابل سالن اپرای مونیخ به چشم می خورد. همچنین این سکه در دو تیپ موجود می باشد. در تیپ یک عصای روی شانه ماکسیمیلیان بلند و در تیپ دو کوتاه است.

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Memorial of maximilian
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - یادبود ماکسیمیلیان
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
DENKMAHL DES KŒNIGS MAXIMILIAN JOSEPH ERRICHTET VON DER HAUPTSTADT MÜNCHEN - Picture of a statue of Maximilian Joseph - 1835
بنای یادبود ماکسیمیلیان ژوزف که در مونیخ بر پا شده - تصویر تندیس ماکسیمیلیان ژوزف - 1835
1835
1835
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37.3 mm
37.3 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
  • 2
  • 1 کنوانسیون تالر 1835 ، تیپ دو
  • نقره
  • 28.06
  • 37.3

19) 1 کنوانسیون تالر - مدرسه بندیکتین 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - مدرسه بندیکتین

توضیحات

این سکه به مناسبت تخصیص موسسه عالی آموزشی به بندیکت به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Benedictine school
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - مدرسه بندیکتین
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
DEN BENEDIKTINERN WIEDER EINE LEHRANSTALT ÜBERGEBEN - Image of benedict and a mother and two children - 1835
اعطای دوباره موسسه آموزشی به بندیکت - تصویر بندیکت و یک مادر با دو فرزند - 1835
1835
1835
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Reeded
دندانه دار

20) 1 کنوانسیون تالر - ساخت کلیسای کوچک 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - ساخت کلیسای کوچک

توضیحات

این سکه به مناسبت ساخت کلیسای کوچک اتو و رفتن وی از باواریا به ضرب رسیده است. اتو یکی از فرزندان لودویگ یکم بود که برای پادشاهی در یونان برگزیده شد.

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Build of the chapel
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - ساخت کلیسای کوچک
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
BAYERN ERRICHTETEN DIE H.OTTOKAPELLE ZU KIEFERSFELDEN ZUM ANDENKEN AN KOEN. OTTO'S ABSCHIED V. SEINEM VATERLANDE - Image of the Otto chapel - 1836
باواریا کلیسای کوچک اتو را برای به خاطر سپردن کوئن در حافظه ها در کیفرسفلدن بر پا کرد. خداحافظی اتو با سرزمین پدری - تصویر کلیسای کوچک اتو - 1836
1836
1836
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37.3 mm
37.3 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

21) 1 کنوانسیون تالر - نشان لیاقت 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - نشان لیاقت

توضیحات

این سکه یادبودی با نام نشان لیاقت به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Badge of merit
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - نشان لیاقت
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
DER ST.MICHAELS-ORDEN ZUM VERDIENST-ORDEN BESTIMMT - Two branches of laurel and oak - Badge of merit - 1837
نشان افتخار به دستور سنت مایکل - دو شاخه برگ بو و بلوط - نشان لیاقت - 1837
1837
1837
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
38 mm
38 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

22) 1 کنوانسیون تالر - پیمان گمرکی باواریا ورتمبرگ 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - اتحادیه گمرکی باواریا ورتمبرگ

توضیحات

این سکه به مناسبت ایجاد اتحادیه گمرکی بین باواریا و ورتمبرگ به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Bavaria-württemberg customs treaty
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - اتحادیه گمرکی باواریا ورتمبرگ
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
BAYERISCH-WÜRTEMBERGISCHER ZOLLVEREIN GESCHLOSSEN - Two cups full of fruit and caduceus - 1827
اتحادیه گمرکی بایرن و ورتمبرگ بسته شده - دو جام پر از میوه و کادوکوس - 1827 -
1827
1827
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

23) 1 کنوانسیون تالر - افتتاحیه قانونگذاری 

1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - افتتاحیه قانونگذاری

توضیحات

این سکه به مناسبت شروع قانون جدید اساسی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Conventionthaler Ludwig I of bavaria - Opening of legislature
1 کنوانسیون تالر لودویگ یکم از باواریا - افتتاحیه قانونگذاری
LUDWIG I KŒNIG VON BAYERN - Side view of Ludwig I - C.VOIGT (Engraver's name) - ZEHN EINE FEINE MARK
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم - کارل فوگت (نام حکاک) - یک دهم مارک
The phrase of «GERECHT UND BEHARR-LICH» on a shield held by a lion - 1831
عبارت «نمایش و تداوم» بر روی یک سپر که توسط یک شیر نگه داشته شده است - 1831
1831
1831
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.