:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

1 کروزر

معرفی و مشخصات سکه 1 کروزر لودویگ یکم از باواریا (One Kreuzer) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

در سیستم قدیمی نهصد و شصت هیلر برابر با چهارصد و هشتاد فینیگ، یکصد و چهل و چهار کروزر و یک کنوانسیون تالر و همچنین یک دوکات برابر با دو کرون تالر یا دو و بیست و پنج صدم کنوانسیون تالر بوده اما در سیستم جدید یک گلدن برابر با شصت کروزر، دویست و چهل فینیگ، چهارصد و هشتاد هیلر و هر دوکات برابر با پنج و نیم گلدن و هر تالر برابر با یک و هفتاد و پنج صدم گلدن می باشد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 کروزر - تیپ یک 

1 کروزر لودویگ یکم از باواریا - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kreuzer Ludwig I of bavaria - Type one
1 کروزر لودویگ یکم از باواریا - تیپ یک
LUDWIG KOENIG VON BAYERN - Side view of ludwig I
لودویگ پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم
LAND MÜNZ - 1 K - Coat of arms of bavaria - Two branches of palm and laurel - AD date
سکه کشور - 1 کروزر - نشان باواریا - دو شاخه نخل و برگ بو - تاریخ میلادی
1827 To 1852
از 1827 تا 1852
Silver 187
نقره با عیار 187
0.77 Grams
0.77 گرم
12 mm
12 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کروزر 1827
 • نقره
 • 0.77
 • 12
 • 3
 • 1 کروزر 1827
 • نقره
 • 0.77
 • 12
لیست کامل

2) 1 کروزر - تیپ دو 

1 کروزر لودویگ یکم از باواریا - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kreuzer Ludwig I of bavaria - Type two
1 کروزر لودویگ یکم از باواریا - تیپ دو
LUDWIG I KOENIG VON BAYERN - Side view of ludwig I
لودویگ یکم پادشاه بایرن - نیمرخ لودویگ یکم
LAND MÜNZ - 1 K - Coat of arms of bavaria - Two branches of palm and laurel - AD date
سکه کشور - 1 کروزر - نشان باواریا - دو شاخه نخل و برگ بو - تاریخ میلادی
1830 To 1852
از 1830 تا 1852
Silver 187
نقره با عیار 187
0.77 Grams
0.77 گرم
12 mm
12 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کروزر 1831
 • نقره
 • 0.77
 • 12
 • 3
 • 1 کروزر 1832
 • نقره
 • 0.77
 • 12
لیست کامل