2 تالر

معرفی و مشخصات سکه 2 تالر ماکسیمیلیان دوم از باواریا (Two Thaler) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

بین سال های 1837 تا 1856 یک گلدن برابر با شصت کروزر، دویست و چهل فینیگ یا چهارصد و هشتاد هیلر و یک دوکات برابر با پنج و نیم گلدن و دو تالر برابر با سه و نیم گلدن بوده است. اما بین سال های 1857 تا 1873 هر گلدن برابر با شصت کروزر یا دویست و چهل فینیگ، هر کرون برابر با پانزده و هفتاد و پنج صدم گلدن و همچنین دو فرینز تالر برابر با سه و نیم گلدن می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 تالر - قانون اساسی جدید 

2 تالر ماکسیمیلیان دوم از باواریا - قانون اساسی جدید

توضیحات

این سکه که به مناسبت تدوین قانون اساسی جدید به ضرب رسیده است در سه تیپ موجود می باشد که اختلاف آنها در نوشته های لبه بیرونی آنها است. در تیپ یک عبارت VEREINSMUNZE به معنی «پول ملی»، در تیپ دو عبارت CONVENTION-VOM به معنی «کنوانسیون» و در تیپ سه عبارت DREY EIN HALB GULDEN به معنی سه و نیم گلدن مشاهده می شود.

ویژگی ها

2 Thaler Maximilian II of bavaria - New constitution
2 تالر ماکسیمیلیان دوم از باواریا - قانون اساسی جدید
Maximilian II KŒNIG V. BAYERN - Side view of Maximilian II - C.VOIGT (engravers'name)
ماکسیمیلیان دوم پادشاه بایرن - نیمرخ ماکسیمیلیان دوم - کارل فوگت (نام حکاک)
A man leaning on a column - VERFASSUNG - 1848
یک مرد تکیه داده به ستون - قانون اساسی - 1848
1848
1848
Silver 900
نقره با عیار 900
37.12 Grams
37.12 گرم
41 mm
41 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 تالر 1848 ، تیپ دو
 • نقره
 • 37.12
 • 41
 • 3
 • 2 تالر 1848 ، تیپ سه
 • نقره
 • 37.12
 • 41
لیست کامل

2) 2 تالر - یوهان کریستوف 

2 تالر ماکسیمیلیان دوم از باواریا - یوهان کریستوف

توضیحات

این سکه که به عنوان یادبود با نام هنرمند و موسیقی دان آلمانی یوهان کریستوف به ضرب رسیده است در دو تیپ موجود می باشد که اختلاف آنها در نوشته لبه بیرونی است. در تیپ اول عبارت VEREINSMUNZE به معنی «پول ملی» و در تیپ دوم عبارت DREY EIN HALB GULDEN Restrike post-1857 به معنی «سه و نیم گلدن، ضرب مجدد در 1857» مشاهده می شود.

ویژگی ها

2 Thaler Maximilian II of bavaria - Johann christoph
2 تالر ماکسیمیلیان دوم از باواریا - یوهان کریستوف
Maximilian II KŒNIG V. BAYERN - Side view of Maximilian II - C.VOIGT (engravers'name)
ماکسیمیلیان دوم پادشاه بایرن - نیمرخ ماکسیمیلیان دوم - کارل فوگت (نام حکاک)
STANDBILD DES JOHANN CHRISTOPH RITTER VON GLUCK ERRICHTET IN MÜNCHEN V. KÖNIG LUDWIG I 1848 - Statue of Johann Christoph
تندیس یوهان کریستوف ریتر فون گلوک اریختت در مونیخ پادشاه لودویگ یکم 1848 - مجسمه یوهان کریستوف فون گلوک
1848
1848
Silver 900
نقره با عیار 900
37.12 Grams
37.12 گرم
41 mm
41 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 تالر 1848، تیپ دو
 • نقره
 • 37.12
 • 41

3) 2 تالر - اورلاندو دو لاسو 

2 تالر ماکسیمیلیان دوم از باواریا - اورلاند دو لاسو

توضیحات

این سکه که به عنوان یادبود برای اورلاندو دو لاسو آهنگساز فرانسوی به ضرب رسیده در دو تیپ موجود می باشد که اختلاف آنها در نوشته لبه بیرونی سکه است. در تیپ یک عبارت DREY EIN HALB GULDEN, Restrike post 1857 به معنی «سه و نیم گلدن ضرب مجدد در 1857» و در تیپ دو عبارت VEREINZMUNZE به معنی «پول ملی» به چشم می خورد.

ویژگی ها

2 Thaler Maximilian II of bavaria - Orlando di lasso
2 تالر ماکسیمیلیان دوم از باواریا - اورلاند دو لاسو
Maximilian II KŒNIG V. BAYERN - Side view of Maximilian II - C.VOIGT (engravers'name)
ماکسیمیلیان دوم پادشاه بایرن - نیمرخ ماکسیمیلیان دوم - کارل فوگت (نام حکاک)
STANDBILD DES ROLAND DE LATTRE GEN. ORLANDO DI LASSO ERRICHTET IN MUNCHEN V. KONIG LUDWIG I 1849 - Statue of Orlando de lasso
مجسمه اورلاندو دی لاسو واقع در مونیخ در پادشاهی لودویگ یکم 1849 - تصویر مجسمه اورلاندو دی لاسو
1849
1849
Silver 900
نقره با عیار 900
37.12 Grams
37.12 گرم
41 mm
41 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 تالر 1849 ، تیپ دو
 • نقره
 • 37.12
 • 41

4) 2 تالر - نشان باواریا 

2 تالر ماکسیمیلیان دوم از باواریا - نشان باواریا

توضیحات

بر لبه بیرونی این سکه عبارت CONVENTION * VOM * 30 * IULY * 1838 * به معنی «30 جولای 1838 از جانب کنوانسیون» مشاهده می شود.

ویژگی ها

2 Thaler Maximilian II of bavaria - Coat of arms of bavaria
2 تالر ماکسیمیلیان دوم از باواریا - نشان باواریا
Maximilian II KŒNIG V. BAYERN - Side view of Maximilian II - C.VOIGT (engravers'name)
ماکسیمیلیان دوم پادشاه بایرن - نیمرخ ماکسیمیلیان دوم - کارل فوگت (نام حکاک)
3½ GULDEN VII EINE F. MARK - 2 THALER - Coat of arms of bavaria - VEREINSMÜNZE - AD date
3 و 1/2 گلدن، یک هفتم مارک - 2 تالر - نشان باواریا - پول ملی - تاریخ میلادی
1849 To 1856
از 1849 تا 1856
Silver 900
نقره با عیار 900
37.12 Grams
37.12 گرم
40.2 mm
40.2 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 تالر 1850
 • نقره
 • 37.12
 • 40.2
 • 3
 • 2 تالر 1851
 • نقره
 • 37.12
 • 40.2
لیست کامل

5) 2 تالر - نمایشگاه تولیدات آلمان 

2 تالر ماکسیمیلیان دوم از باواریا - نمایشگاه تولیدات آلمان

توضیحات

این سکه که به مناسبت برگزاری نمایشگاه صنعت به ضرب رسیده است در دو تیپ موجود می باشد که اختلاف آنها در نوشته لبه بیرونی سکه است. در تیپ یک عبارت VEREINZMUNZE به معنی «پول ملی» و در تیپ دو عبارت CONVENTION * VOM * 30 JULY * 1838 به معنی «30 جولای 1838 از جانب کنوانسیون» مشاهده می شود.

ویژگی ها

2 Thaler Maximilian II of bavaria - Exhibition of german products
2 تالر ماکسیمیلیان دوم از باواریا - نمایشگاه تولیدات آلمان
MAXIMILIAN II KŒNIG V. BAYERN - Side view of Maximilian II - C.VOIGT (engravers'name)
ماکسیمیلیان دوم پادشاه بایرن - نیمرخ ماکسیمیلیان دوم - کارل فوگت (نام حکاک)
ALLGEMEINE AUSSTELLUNG DEUTSCHER INDUSTRIE UND GEWERBS-ERZEUGNISSE - Picture of the exhibition building - MÜNCHEN 1854
نمایشگاه عمومی صنعت و محصولات تجاری آلمان - تصویر محل برگزاری نمایشگاه - مونیخ 1854
1854
1854
Silver 900
نقره با عیار 900
37.12 Grams
37.12 گرم
41 mm
41 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 تالر 1854 ، تیپ دو
 • نقره
 • 37.12
 • 41

6) 2 تالر - یادبود ماکسیمیلیان 

2 تالر ماکسیمیلیان دوم از باواریا - یادبود ماکسیمیلیان

توضیحات

این سکه به عنوان یادبود برای پادشاه ماکسیمیلیان دوم به ضرب رسیده است. بر لبه بیرونی سکه نیز عبارت DREY EIN HALB GULDEN * XV EIN PFUND FEIN به معنی «سه و نیم گلدن، یک هفدهم پاوند» به چشم می خورد.

ویژگی ها

2 Thaler Maximilian II of bavaria - Memorial of maximilian
2 تالر ماکسیمیلیان دوم از باواریا - یادبود ماکسیمیلیان
MAXIMILIAN II KŒNIG V. BAYERN - Side view of Maximilian II - C.VOIGT (engravers'name)
ماکسیمیلیان دوم پادشاه بایرن - نیمرخ ماکسیمیلیان دوم - کارل فوگت (نام حکاک)
DENKMAL DES KÖNIGS MAXIMILIAN II IN LINDAU ERRICHTET V. O. N. STÄDTEN AN DER SÜD-NORD-BAHN - Monument of Maximilian - 1856
یادبود پادشاه ماکسیمیلیان دوم در لیندائو شهر وُک مستقر در راه آهن جنوب-شمال - بنای یادبود ماکسیمیلیان - 1856
1856
1856
Silver 900
نقره با عیار 900
37.12 Grams
37.12 گرم
41 mm
41 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)