2 فینیگ

معرفی و مشخصات سکه 2 فینیگ ویلهلم از برانشوایگ ولفنبوتل (Two Pfennig) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

بین سال های 1815 و 1856 هر تالر برابر با دویست و هشتاد و هشت فینیگ، سی و شش مارین گروشن یا شش گوت گروشن بوده است. اما بین سال های 1857 تا 1871 با تغییر سیستم پولی هر فرینز تالر برابر شد با سیصد فنیگ یا سی گروشن و یک کرون معادل با سه و نیم تالر شد. این سکه در 3 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 فینیگ - تیپ یک 

2 فینیگ ویلهلم از برانشوایگ-ولفنبوتل - تیپ یک

توضيحات

این سکه در دو تیپ موجود می باشد.در تیپ یک PFENNING و در تیپ دو PFENNIG نوشته شده است.

ويژگي ها

2 Pfennig Wilhelm of brunswick-wolfenbuttel - Type one
2 فینیگ ویلهلم از برانشوایگ-ولفنبوتل - تیپ یک
WILHELM HERZOG ZU BRAUNSCHW. U. L. - Image of a horse runing
ویلهلم دوک بزرگ برانشوایگ-ولفنبوتل و لونبرگ - تصویر یک اسب در حال دویدن
Two small flower - II PFENNING - SCHEIDE MÜNZE - AD date - C.v.C (Mintmark)
دو گل کوچک - 2 فینیگ - شایده مونزه - تاریخ میلادی - اختصار نام ضرابخانه
1832 To 1834
از 1832 تا 1834
Copper
مس
4 Grams
4 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 فینیگ 1833 ، تیپ یک
 • مس
 • 4
 • 23
 • 3
 • 2 فینیگ 1834 ، تیپ یک
 • مس
 • 4
 • 23
لیست کامل

2) 2 فینیگ - تیپ دو 

2 فینیگ ویلهلم از برانشوایگ-ولفنبوتل - تیپ دو

توضيحات

-

ويژگي ها

2 Pfennig Wilhelm of brunswick-wolfenbuttel - Type two
2 فینیگ ویلهلم از برانشوایگ-ولفنبوتل - تیپ دو
Image of a horse runing
تصویر یک اسب در حال دویدن
2 PFENNING - AD date - B (Mintmark)
2 فینیگ - تاریخ میلادی - اختصار نام ضرابخانه
1851 To 1856
از 1851 تا 1856
Copper
مس
4.26 Grams
4.26 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 فینیگ 1852 B
 • مس
 • 4.26
 • 23
 • 3
 • 2 فینیگ 1853 B
 • مس
 • 4.26
 • 23
لیست کامل

3) 2 فینیگ - تیپ سه 

2 فینیگ ویلهلم از برانشوایگ-ولفنبوتل - تیپ سه

توضيحات

-

ويژگي ها

2 Pfennig Wilhelm of brunswick-wolfenbuttel - Type three
2 فینیگ ویلهلم از برانشوایگ-ولفنبوتل - تیپ سه
HERZOGTH.BRAUNSCHWEIG - Image of a horse runing
دوک بزرگ برانشوایگ - تصویر یک اسب در حال دویدن
SCHEIDEMÜNZE - 2 PFENNING - AD date - 5 EIN. GROSCHEN
شایده مونزه - 2 فینیگ - تاریخ میلادی - یک پنجم گروشن
1859 To 1860
1859 و 1860
Copper
مس
-
-
22 mm
22 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 فینیگ 1860
 • مس
 • -
 • 22