1 دریلینگ

معرفی و مشخصات سکه 1 دریلینگ از هامبورگ (One Dreiling) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

در سیستم قدیم پولی و قبل از سال 1872 میلادی هر تالر برابر با یکصد و نود و دو دریلینگ، نود و شش زکسلینگ، چهل و هشت شیلینگ یا سه مارک و همچنین سه و نیم تالر برابر با یک دوکات بوده و از 1872 میلادی با اصلاح سیستم پولی مارک برابر با یکصد فینیگ جایگزین تالر شد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 دریلینگ - تیپ یک 

-

توضيحات

این سکه در سه تیپ موجود است. تیپ یک زیر نشان هامبورگ حروف HSK که نام اختصاری ضرابخانه است دیده میشود. همینطور پشت سکه حرف I بین دو رز کوچک پنج پر قرار گرفته است. در تیپ دو نشان اختصاری ضرابخانه موجود نیست و حرف I بین دو ستاره پنج پر قرار گرفته است. در تیپ سه نیز مانند تیپ دو اختصار نام ضرابخانه دیده نمی شود و حرف I بین دو ستاره شش پر قرار دارد.

ويژگي ها

1 Dreiling hamburg - Type one
1 دریلینگ هامبورگ - تیپ یک
Coat of arms of hamburg
نشان هامبورگ
2 Small stars - I DREILING - AD date.
2 ستاره کوچک - 1 دریلینگ - تاریخ میلادی
1841 To 1851
از 1841 تا 1851
Silver 187
نقره با عيار 187
0.51 Grams
0.51 گرم
12 mm
12 ميليمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دریلینگ 1846 ، تیپ دو
 • نقره
 • 0.51
 • 12
 • 3
 • 1 دریلینگ 270 ، تیپ سه
 • نقره
 • 0.51
 • 12
لیست کامل

2) 1 دریلینگ - تیپ دو 

1 دریلینگ هامبورگ - تیپ دو

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Dreiling hamburg - Type two
1 دریلینگ هامبورگ - تیپ دو
Coat of arms of hamburg
نشان هامبورگ
2 Small stars - I DREILING - AD date
2 ستاره کوچک - 1 دریلینگ - تاریخ میلادی
1855
1855
Silver 187
نقره با عيار 187
0.51 Grams
0.51 گرم
13 mm
13 ميليمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دریلینگ 1855 ، پروف
 • نقره
 • 0.51
 • 13