2/3 تالر

معرفی و مشخصات سکه 2/3 تالر فردریش فرانتس یکم از مكلنبورگ-شوورین (2/3 Thaler) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر تالر برابر با پانصد و هفتاد و شش فینیگ، نود و شش زکسلینگ یا چهل و هشت شیلینگ می باشد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2/3 تالر - بدون نشان مکلنبورگ 

2/3 تالر فردریش فرانتس یکم از مکلنبورگ-شوارین - بدون نشان مکلنبورگ

توضیحات

این سکه در دو تیپ موجو می باشد. در تیپ یک انتهای جمله SCHW و در تیپ دو SCHWERIN ضرب شده است.

ویژگی ها

2/3 Thaler Friedrich franz I of Mecklenburg-schwerin - Without coat of arms of mecklenburg
2/3 تالر فردریش فرانتس یکم از مکلنبورگ-شوارین - بدون نشان مکلنبورگ
FRIEDR.FRANZ V.G.G.GR.HZ.V.MECKLENB.SCHW. - Side view of Friedrich franz I
فردریش فرانتس به لطف خدا دوک بزرگ مکلنبورگ-شوارین - نیمرخ فردریش فرانتس یکم
18 STUCK EINE MARK FEIN - 2/3 - AD date
18 بخش از یک فاین مارک - 2/3 - تاریخ میلادی
1825 And 1826
1825 و 1826
Silver 750
نقره با عیار 750
17.32 Grams
17.32 گرم
31 mm
31 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
  • 2
  • 2/3 تالر 1826 ، تیپ یک
  • نقره
  • 17.32
  • 31
  • 3
  • 2/3 تالر 1826 ، تیپ یک
  • نقره
  • 17.32
  • 31
لیست کامل

2) 2/3 تالر - با نشان مکلنبورگ 

2/3 تالر فردریش فرانتس یکم از مکلنبورگ-شوارین - با نشان مکلنبورگ

توضیحات

-

ویژگی ها

2/3 Thaler Friedrich franz I of Mecklenburg-schwerin - With coat of arms of mecklenburg
2/3 تالر فردریش فرانتس یکم از مکلنبورگ-شوارین - با نشان مکلنبورگ
FRIEDR.FRANZ V.G.G.GR. HZERZOG V.MECKLENBURG SCHW. - Side view of Friedrich franz I
فردریش فرانتس به لطف خدا دوک بزرگ مکلنبورگ-شوارین - نیمرخ فردریش فرانتس یکم
18 STUCK EINE MARK FEIN. - AD date - 2/3 - Coat of arms of mecklenburg
18 بخش از یک فاین مارک - تاریخ میلادی - 2/3 - نشان مکلنبورگ
1828
1828
Silver 750
نقره با عیار 750
17.32 Grams
17.32 گرم
31 mm
31 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)