1 تالر

معرفی و مشخصات سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم از پروس (One Thaler) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر فرینز تالر برابر یا سی سیلور گروشن یا سیصد و شصت فینیگ می باشد. همچنین یک کرون برابر با سه و نیم فرینز تالر و نیز یک فردریش دُر برابر با پنج فرینز تالر است. این سکه در 9 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 تالر - نشان ملی 

سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم - نشان ملی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Thaler Friedrich Wilhelm III - Coat of arms
سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم - نشان ملی
FRIEDR WILHELM III KŒNIG VON PREUSSEN - Bust of king
فردریش ویلهلم سوم پادشاه پروس - نیم تنه پادشاه
Coat of arms - EIN THALER - Date - Mint mark
نشان ملی - یک تالر - تاریخ - نشان ضرابخانه
1797 To 1809
از 1797 تا 1809
Silver 750
نقره با عیار 750
22.27 Grams
22.27 گرم
36 mm
36 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 تالر 1798 ، A
 • نقره
 • 22.27
 • 36
 • 3
 • 1 تالر 1799 ، A
 • نقره
 • 22.27
 • 36
لیست کامل

2) 1 تالر - تاج برگ بلوط 

سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم - تاج برگ بلوط

توضیحات

این سکه به مناسبت بازدید پادشاه از ضرابخانه برلین به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Thaler Friedrich Wilhelm III - Oak wreath
سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم - تاج برگ بلوط
FRIEDR WILHELM III KŒNIG VON PREUSSEN - King face side view
فردریش ویلهلم سوم پادشاه پروس - نیمرخ پادشاه
Oak wreath - UND DEN THEUREN ERBEN SEINES THRONS - GOTT SCHÜTZE IHN - 1 THALER - Date - Mint mark - 14 EINE FEINE M - 2 Stars
تاج برگ بلوط - در طول زمان سلطنت به ارث می رسد - خداوند نگهدار او باشد - 1 تالر - تاریخ - نشان ضرابخانه - یک چهاردهم فاین مارک - 2 ستاره
1812
1812
Silver 750
نقره با عیار 750
22.27 Grams
22.27 گرم
36 mm
36 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

3) 1 تالر - نیم تنه بزرگ 

سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم - نیم تنه بزرگ

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Thaler Friedrich Wilhelm III - Large bust
سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم - نیم تنه بزرگ
FR. WILH. III K. V. PREUSS. - Uniformed bust
فردریش ویلهلم سوم پادشاه پروس - نیم تنه با لباس نظامی
EIN THALER - Crowned eagle standing on cannon and flags - Date - Mint mark
یک تالر - عقاب تاجدار ایستاده بر لوله توپ جنگی و پرچم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1816 - 1817
1816 - 1817
Silver 750
نقره با عیار 750
22.27 Grams
22.27 گرم
36 mm
36 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 تالر 1817
 • نقره
 • 22.27
 • 36

4) 1 تالر - نیم تنه کوچک 

سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم - نیم تنه کوچک

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت GOTT MIT UNS به معنی «خدا با ما است» نوشته شده می باشد.

ویژگی ها

1 Thaler Friedrich Wilhelm III - Small bust
سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم - نیم تنه کوچک
FRIEDR.WILHELM III KOENIG VON PREUSSEN - Uniformed bust
فردریش ویلهلم سوم پادشاه پروس - نیم تنه با لباس نظامی
EIN THALER - Crowned eagle standing on cannon and flags - Date - Mint mark
یک تالر - عقاب تاجدار ایستاده بر لوله توپ جنگی و پرچم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1816 To 1822
از 1816 تا 1822
Silver 750
نقره با عیار 750
22.27 Grams
22.27 گرم
36 mm
36 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 تالر 1817 ، A
 • نقره
 • 22.27
 • 36
 • 3
 • 1 تالر 1818 ، A
 • نقره
 • 22.27
 • 36
لیست کامل

5) 1 تالر - نشان تاجدار - تیپ یک 

سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم - نشان تاجدار-تیپ یک

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت GOTT MIT UNS به معنی «خدا با ما است» نوشته شده می باشد.

ویژگی ها

1 Thaler Friedrich Wilhelm III - Crowned arms-Type one
سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم - نشان تاجدار-تیپ یک
FRIEDR. WILHELM III KOENIG V. PREUSSEN - King face side view - Mint mark
فردریش ویلهلم سوم پادشاه پروس - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
EIN THALER - XIV. EINE F.M. - Crowned arms - Date
یک تالر - یک چهاردهم فاین مارک - نشان تاجدار - تاریخ
1823 To 1826
از 1823 تا 1826
Silver 750
نقره با عیار 750
22.27 Grams
22.27 گرم
36 mm
36 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 تالر 1823 ، D
 • نقره
 • 22.27
 • 36
 • 3
 • 1 تالر 1824 ، A
 • نقره
 • 22.27
 • 36
لیست کامل

6) 1 تالر - مانزفیلد - تیپ یک 

سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم - مانزفیلد-تیپ یک

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت GOTT MIT UNS به معنی «خدا با ما است» نوشته شده می باشد.

ویژگی ها

1 Thaler Friedrich Wilhelm III - Mansfelder-Type one
سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم - مانزفیلد-تیپ یک
FRIEDR.WILHELM III KOENIG V.PREUSSEN - King face side view - Mint mark
فردریش ویلهلم سوم پادشاه پروس - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
EIN THALER - XIV EINE FEINE MARK - SEGEN DES MANSFELDER BERGBAUES - Date
یک تالر - یک چهاردهم فاین مارک - به برکت معدن مانزفیلد - تاریخ
1826 To 1828
از 1826 تا 1828
Silver 750
نقره با عیار 750
22.27 Grams
22.27 گرم
34 mm
34 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 تالر 1827
 • نقره
 • 22.27
 • 34
 • 3
 • 1 تالر 1828
 • نقره
 • 22.27
 • 34
لیست کامل

7) 1 تالر - نشان تاجدار - تیپ دو 

سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم - نشان تاجدار-تیپ دو

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت GOTT MIT UNS به معنی «خدا با ما است» نوشته شده می باشد.

ویژگی ها

1 Thaler Friedrich Wilhelm III - Crowned arms-Type two
سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم - نشان تاجدار-تیپ دو
FRIEDR.WILHELM III KOENIG V.PREUSSEN - King face side view - Mint mark
فردریش ویلهلم سوم پادشاه پروس - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
EIN THALER - XIV. EINE F.M. - Crowned arms - Date
یک تالر - یک چهاردهم فاین مارک - نشان تاجدار - تاریخ
1827 - 1828
1827 - 1828
Silver 750
نقره با عیار 750
22.27 Grams
22.27 گرم
36 mm
36 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 تالر 1828 ، A
 • نقره
 • 22.27
 • 36
 • 3
 • 1 تالر 1828 ، D
 • نقره
 • 22.27
 • 36
لیست کامل

8) 1 تالر - نشان تاجدار - تیپ سه 

سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم - نشان تاجدار-تیپ سه

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت GOTT MIT UNS به معنی «خدا با ما است» نوشته شده می باشد.

ویژگی ها

1 Thaler Friedrich Wilhelm III - Crowned arms-Type three
سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم - نشان تاجدار-تیپ سه
FRIEDR.WILHELM III KOENIG V.PREUSSEN - King face side view - Mint mark
فردریش ویلهلم سوم پادشاه پروس - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
EIN THALER - XIV. EINE F.M. - Crowned arms - Date
یک تالر - یک چهاردهم فاین مارک - نشان تاجدار - تاریخ
1828 To 1840
از 1828 تا 1840
Silver 750
نقره با عیار 750
22.27 Grams
22.27 گرم
36 mm
36 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 تالر 1829 ، A
 • نقره
 • 22.27
 • 36
 • 3
 • 1 تالر 1829 ، D
 • نقره
 • 22.27
 • 36
لیست کامل

9) 1 تالر - مانزفیلد - تیپ دو 

سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم - مانزفیلد-تیپ دو

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت GOTT MIT UNS به معنی «خدا با ما است» نوشته شده می باشد.

ویژگی ها

1 Thaler Friedrich Wilhelm III - Mansfelder-Type two
سکه 1 تالر فردریش ویلهلم سوم - مانزفیلد-تیپ دو
FRIEDR.WILHELM III KOENIG V.PREUSSEN - King face side view - Mint mark
فردریش ویلهلم سوم پادشاه پروس - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
EIN THALER - XIV EINE FEINE MARK - SEGEN DES MANSFELDER BERGBAUES - Date
یک تالر - یک چهاردهم فاین مارک - به برکت معدن مانزفیلد - تاریخ
1829 To 1840
از 1829 تا 1840
Silver 750
نقره با عیار 750
22.27 Grams
22.27 گرم
34 mm
34 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 تالر 1830
 • نقره
 • 22.27
 • 34
 • 3
 • 1 تالر 1831
 • نقره
 • 22.27
 • 34
لیست کامل