:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

هاینریش بیست و دوم

زیرگروه هاینریش بیست و دوم


درباره هاینریش بیست و دوم


«هاینریش بیست و دوم / Heinrich XXII» متولد 28 مارس 1846م. فرزند «هاینریش بیستم / Heinrich XX» و شاهدخت «کارولین / Caroline» از «هسه-هامبورگ / Hesse-Homburg» که پس از مرگ پدرش در 8 نوامبر 1859م. جانشین پدرش شد. در زمان مرگ پدر هاینریش تنها 13 سال سن داشت و به همین علت مادر وی کارولین سلطنت را تا رسیدن فرزندش به سن قانونی بر عهده گرفت. کارولین به عنوان همسر یک افسر اتریشی و نیز دختر یک ژنرال اتریشی شدیدا ضد پروس بود. در نتیجه در طی جنگ اتریش و پروس، روس توسط پیروز میدان یعنی پروس اشغال و کارولین در ازای پرداخت یکصد هزار تالر (ارزش اسمی پول) توانست به سلطنت ادامه دهد.

در 28 مارس 1867م. هاینریش زمام امور دولت را در دست گرفت و در طول فرمانروایی مثل پدر و مادرش همیشه ضد پروس باقی ماند و اقدامات و ازدواج های سیاسی را مکررا رد می کرد. عوام روس همانند پادشاه خود هاینریش هیچگاه نپذیرفتند که خاندان «هوهنتسلورن/ Hohenzollern» (خاندان پادشاهان پروس) حق حاکمیت بر آنها را دارد. انها حاکمیت این خاندان را برتری آنها بر دیگر خاندان های سلطنتی قلمداد می کردند. هاینریش هیچ فرصتی را برای ابراز نارضایتی نسبت به پادشاهان پروس از دست نمی داد و هیچگاه اجازه ساخت بناهای یادبود از آنها را در قلمرو حاکمیت خود نداد. وی اجازه سوگواری رسمی در درگذشت پادشاهان پروس را نمی داد و نیز از برگزاری جشن سالگرد پیروزی پروس در برابر اتریش جلوگیری می کرد. 

در اواخر دهه 1840م. که در شورای ملی فرانکفورت بحث هایی پیرامون انتخاب یک خاندان سلطنتی برای کنفدراسیون متحد حاکم بر آلمان روی داد بسیاری از پادشاهی ها حاکمیت خاندان هوهنتسلورن را بر بقیه خاندان ها نپذیرفتند و به عنوان مثال شاهزاده «زاکسن / Saxony» اظهار داشت که اگر 9 ایالت آلمان قدیم احیا شوند شانس پادشاهان روس بر حاکمیت آلمان بیشتر از شانس پادشاهان پروس است.

هاینریش بیست و دوم در 19 آوریل 1902م. درگذشت و مقام سلطنت به تنها پسر معلولش «هاینریش بیست و چهارم / Heinrich XXIV» رسید.

هاینریش بیست دوم

هاینریش بیست دوم