2 فینیگ

معرفی و مشخصات سکه 2 فینیگ برنهارد دوم از ساکس-ماینینگن (Two Pfennig) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر تالر برابر با دویست و چهل فینیگ، شصت کروزر و یک گُلدن، و هر فرینز تالر برابر با هفت چهارم تالر می باشد. این سکه در 3 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 فینیگ - تیپ یک 

سکه 2 فینیگ برنهارد دوم - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Pfennig Bernhard II - Type one
سکه 2 فینیگ برنهارد دوم - تیپ یک
HERZ: S:MEININGEN - Crowned arms
منطقه دوک نشین ساکس-ماینینگن - نشان تاجدار
2 PFENNIG - Date - pedestal with garland
2 فینیگ - تاریخ - پایه با گلدسته
1832 - 1833 - 1835
1832 - 1833 - 1835
Copper
مس
2.4 Grams
2.4 گرم
19 mm
19 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 فینیگ 1833
 • مس
 • 2.4
 • 19
 • 3
 • 2 فینیگ 1835
 • مس
 • 2.4
 • 19
لیست کامل

2) 2 فینیگ - تیپ دو 

سکه 2 فینیگ برنهارد دوم - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Pfennig Bernhard II - Type two
سکه 2 فینیگ برنهارد دوم - تیپ دو
Crowned arms within oak wreath - S.M. (Saxe-Meiningen)
نشان تاجدار در میان تاج برگ بلوط - مخفف ساکس-ماینینگن
2 PFENNIGE - Date
2 فینیگ - تاریخ
1839 - 1842
1839 - 1842
Copper
مس
2.4 Grams
2.4 گرم
19 mm
19 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 فینیگ 1842
 • مس
 • 2.4
 • 19

3) 2 فینیگ - تیپ سه 

سکه 2 فینیگ برنهارد دوم - تیپ سه

توضیحات

شایدِمونزه کلمه ای آلمانی است و برای سکه ای که ارزش فلز آن کمتر از ارزش اسمی اش باشد به کار میرود.این سکه در سال 1864 میلادی ضرب نشده است.

ویژگی ها

2 Pfennig Bernhard II - Type three
سکه 2 فینیگ برنهارد دوم - تیپ سه
HERZOGTHUM SACHSEN MEININGEN - Crowned arms - Star
منطقه دوک نشین ساکس-ماینینگن - نشان تاجدار - ستاره
SCHEIDEMÜNZE - 2 PFENNIGE - Date
شایدِمونزه - 2 فینیگ - تاریخ
1860 To 1866
از 1860 تا 1866
Copper
مس
2.39 Grams
2.39 گرم
20 mm
20 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 فینیگ 1862
 • مس
 • 2.39
 • 20
 • 3
 • 2 فینیگ 1863
 • مس
 • 2.39
 • 20
لیست کامل