برنهارد دوم

زیرگروه برنهارد دوم


درباره برنهارد دوم


«برنهارد اریش فروند / Berhard Erich Freund» یا برنهارد دوم فرزند «گئورگ یکم / Georg I» و شاهدخت «لوئیز الئونوره / Louise Eleonore» از «هوهنلو-لانگنبورگ / Hohenlohe-Langenburg» بود. وی متولد 17 دسامبر 1800م. بود که تنها وقتی 3 سال داشت با مرگ گئورگ یکم جانشین قانونی او شد. 

به علت کم سن بودن برنهارد مادرش ملکه لوئیز امورات کشور را در دست گرفت. او در جنگ های ناپلئونی شرکت کرد که برای مردمش لطماتی چون قحطی حاصل شد. اما با نزدیکی به دشمنان ناپلئون در سال 1813م. کم کم وضع اقتصادی دوک نشین رو به بهبودی رفت تا در سال 1821م. زمانی که برنهارد به سن قانونی رسید دوک نشین را در وضعیت مطلوب اقتصادی در دست گیرد. برنهارد دوم در سال 1826م. شاهد گسترش قلمرو «ساکس-ماینینگن / Saxe-Meiningen» بود. زیرا دوک نشین «ساکس-کوبورگ / Saxe-Coburg» بدون وارث درگذشت و سرزمینش بین برنهارد، دوک «ساکس-کوبورگ-سالفلد / Saxe-Coburg-Saalfeld» و دوک «ساکس-هیلدبورگهاوزن / Saxe-Hildburghausen» تقسیم شد. دوک ساکس-کوبورگ-سالفلد، سالفلد را به برنهارد واگذار و گوتا را دریافت کرد و ساکس-کوبورگ-گوتا شکل گرفت. همچنین دوک ساکس-هیلدربورگهاوزن، هیلدربورگهاوزن را به برنهارد واگذار و «آلتنبورگ / Altenburg» را دریافت کرد و ساکس-آلتنبورگ شکل گرفت.

برنهارد دوم اگرچه در ابتدا با پروس هم جهت بود اما در جنگ میان این کشور و اتریش در سال 1866م. طرف اتریش را گرفت که در پی شکست اتریش، دولت پروس برنهارد دوم را مجبور کرد که به نفع فرزندش گئورگ دوم از سلطنت کناره گیری کند. این اتفاق افتاد و تلاش برنهارد برای گرفتن معاونت فرزندش بی نتیجه ماند و باقی مانده عمر خود را بدون هیچ عنوانی از پادشاهی گذراند. روابط وی با فرزندش کاملا تیره بود زیرا در دوران سلطنت خود به او هیچ مسئولیتی اعطا نمی کرد. 

برنهارد دوم که از سال 1803م. تا سال 1866م. رسما به عنوان پادشاه شناخته می شد در 3 دسامبر 1882م. در سن 81 سالگی درگذشت.

برنهارد دوم

برنهارد دوم