1 کرون تالر

معرفی و مشخصات سکه 1 کرون تالر ویلهلم یکم از ورتمبرگ (One Kronenthaler) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر تالر، کنوانسیون تالر، کرون تالر یا هر فرینز تالر برابر با یکصد و بیست کروزر یا یک و هفتاد و پنج صدم گلدن می باشد. همچنین یک دوکات برابر با دو تالر است. این سکه در 4 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 کرون تالر - نیم تنه شاه رو به چپ 

سکه 1 کرون تالر ویلهلم یکم - نیم تنه شاه رو به چپ

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kronentaler Wilhelm I - King's Bust facing left
سکه 1 کرون تالر ویلهلم یکم - نیم تنه شاه رو به چپ
WILHELM KÖNIG V. WÜRTTEMBERG - King face side view - Wagner F. (Engraver)
ویلهلم پادشاه ورتمبرگ - نیمرخ پادشاه - واگنر (نام طراح سکه)
Laurel wreath - Crown - EIN KRONEN THALER - Date
تاجی از برگ بو - تاج پادشاهی - یک کرون تالر - تاریخ
1817
1817
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
40 mm
40 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

2) 1 کرون تالر - نیم تنه شاه رو به راست 

سکه 1 کرون تالر ویلهلم یکم - نیم تنه شاه رو به راست

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kronentaler Wilhelm I - King's Bust facing right
سکه 1 کرون تالر ویلهلم یکم - نیم تنه شاه رو به راست
WILHELM KÖENIG VON WÜRTTEMBERG - King face side view
ویلهلم پادشاه ورتمبرگ - نیمرخ پادشاه
Laurel wreath - Crown - EIN KRONEN THALER - Date
تاجی از برگ بو - تاج پادشاهی - یک کرون تالر - تاریخ
1818
1818
Silver 868
نقره با عیار 868
29.49 Grams
29.49 گرم
39.5 mm
39.5 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کرون تالر 1818/7 ، سورشارژ تاریخ
 • نقره
 • 29.49
 • 39.5

3) 1 کرون تالر - نشان ورتمبرگ 

سکه 1 کرون تالر ویلهلم یکم - نشان ورتمبرگ

توضیحات

در سال های 1830 ، 1832 ، 1834 ، 1835 و 1837 میلادی این سکه در زیر نیمرخ شاه نشان ضرابخانه (W) آورده شده است. این سکه در سال 1836 میلادی ضرب نگردید.بر کنگره بیرونی این سکه عبارت FURCHTLOS UND TREU به معنی «بدون ترس و وفادار» نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Kronentaler Wilhelm I - Coat of arms of Württemberg
سکه 1 کرون تالر ویلهلم یکم - نشان ورتمبرگ
WILHELM KOENIG VON WURTTEMBERG. - King face side view - Mint mark
ویلهلم پادشاه ورتمبرگ - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
KRONEN THALER - Crowned coat of arms of Württemberg - Date
کرون تالر - نشان تاجدار ورتمبرگ - تاریخ
1825 To 1837
از 1825 تا 1837
Silver 868
نقره با عیار 868
29.4 Grams
29.4 گرم
39.4 mm
39.4 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کرون تالر 1826
 • نقره
 • 29.4
 • 39.4
 • 3
 • 1 کرون تالر 1827
 • نقره
 • 29.4
 • 39.4
لیست کامل

4) 1 کرون تالر - اتحادیه گمرک 

سکه 1 کرون تالر ویلهلم یکم - اتحادیه گمرک

توضیحات

این سکه به مناسب اتحادیه گمرکی بین شهرهای پروس ، زاکسن ، هسه و تورینگن ضرب شده است. بر کنگره بیرونی این سکه عبارت KRONENTHALER (به معنی کرون تالر) نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Kronentaler Wilhelm I - Customs Union
سکه 1 کرون تالر ویلهلم یکم - اتحادیه گمرک
WILHELM KOENIG VON WÜRTTEMBERG - King face side view - Mint mark
ویلهلم پادشاه ورتمبرگ - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
HANDELSFREIHEIT DURCH EINTRACHT - Standing woman - seated woman - Cornucopia - Date
آزادی تجارت از طریق وحدت - زنی ایستاده - زنی نشسته - شاخ نعمت - تاریخ
1833
1833
Silver 868
نقره با عیار 868
29.49 Grams
29.49 گرم
38 mm
38 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کرون تالر 1833 ، LW
 • نقره
 • 29.49
 • 38