1 فرینز تالر

معرفی و مشخصات سکه 1 فرینز تالر ویلهلم یکم از ورتمبرگ (One Vereinsthaler) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر تالر، کنوانسیون تالر، کرون تالر یا هر فرینز تالر برابر با یکصد و بیست کروزر یا یک و هفتاد و پنج صدم گلدن می باشد. همچنین یک دوکات برابر با دو تالر است. این سکه در 1 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 فرینز تالر 

سکه 1 فرینز تالر ویلهلم یکم

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت MÜNZVERTRAG VOM 24 JANUAR 1857 به معنی پیمان سکه 24 ژانویه 1857 میلادی نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Vereinsthaler Wilhelm I
سکه 1 فرینز تالر ویلهلم یکم
WILHELM KÖNIG V. WÜRTTEMBERG - King face side view
ویلهلم پادشاه ورتمبرگ - نیمرخ پادشاه
EIN VEREINSTHALER XXX EIN PFUND FEIN - Coat of arms of Wurttemberg with stag and lion - Date
یک فرینز تالر یک سی ام فاین پوند - نشان ورتمبرگ با گوزن و شیر - تاریخ
1857 To 1864
از 1857 تا 1864
Silver 900
نقره با عیار 900
18.52 Grams
18.52 گرم
33 mm
33 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
  • 2
  • 1 فرینز تالر 1858
  • نقره
  • 18.52
  • 33
  • 3
  • 1 فرینز تالر 1859
  • نقره
  • 18.52
  • 33
لیست کامل