:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

100 لیره

معرفی و مشخصات سکه 100 لیره جمهوری (One Hundred Lire) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

لیره ایتالیا یکای پول این کشور تا سال 2002 میلادی بود که پس از آن با یورو (یکای پول اتحادیه اروپا) جایگزین شد. هر یک لیره ایتالیا معادل صد سنتسیمو می باشد. این سکه در 7 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 100 لیره - الهه آتنا-سایز بزرگ 

سکه 100 لیره جمهوری - الهه آتنا-سایز بزرگ

توضیحات

آتنا (مینرو) یکی از دوازده خدایان جهان باستان است که الهه عقل و هنر بود. وی را در تمام یونان می پرستیدند، به خصوص در آتن بسیار مورد ستایش بود چرا که او را الهه و حامی شهر خود می شمردند و نام آتن نیز از اسم این الهه گرفته شده است.

ویژگی ها

100 Lire Republic - Minerva-Large size
سکه 100 لیره جمهوری - الهه آتنا-سایز بزرگ
REPVBBLICA ITALIANA - Woman's face side view with olive wreath - ROMAGNOLI-GIAMPAOLI-INC. (Engraver)
جمهوری ایتالیا - نیمرخ زن با تاج زیتون - رومگنولی-جیامپائولی (طراح سکه)
Minerva next to the Olive tree - L.100 - Date - Mint mark
الهه آتنا در کنار درخت زیتون - مخفف 100 لیره - تاریخ - نشان ضرابخانه
1955 To 1989
از 1955 تا 1989
Stainless steel
استیل ضد زنگ
8 Grams
8 گرم
27.8 mm
27.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 100 لیره 1956
 • استیل ضد زنگ
 • 8
 • 27.8
 • 3
 • 100 لیره 1957
 • استیل ضد زنگ
 • 8
 • 27.8
لیست کامل

2) 100 لیره - الهه آتنا-سایز کوچک 

سکه 100 لیره جمهوری - الهه آتنا-سایز کوچک

توضیحات

آتنا (مینرو) یکی از دوازده خدایان جهان باستان است که الهه عقل و هنر بود. وی را در تمام یونان می پرستیدند، به خصوص در آتن بسیار مورد ستایش بود چرا که او را الهه و حامی شهر خود می شمردند و نام آتن نیز از اسم این الهه گرفته شده است.

ویژگی ها

100 Lire Republic - Minerva-Small size
سکه 100 لیره جمهوری - الهه آتنا-سایز کوچک
REPVBBLICA ITALIANA - Woman's face side view with olive wreath - ROMAGNOLI-GIAMPAOLI-INC. (Engraver)
جمهوری ایتالیا - نیمرخ زی با تاج زیتون - رومگنولی-جیامپائولی (طراح سکه)
Minerva next to the Olive tree - L.100 - Date - Mint mark
الهه آتنا در کنار درخت زیتون - مخفف 100 لیره - تاریخ - نشان ضرابخانه
1990 To 1992
از 1990 تا 1992
Stainless steel
استیل ضد زنگ
3.30 Grams
3.30 گرم
18.20 mm
18.20 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 100 لیره 1990 ، پروف
 • استیل ضد زنگ
 • 3.30
 • 18.20
 • 3
 • 100 لیره 1991
 • استیل ضد زنگ
 • 3.30
 • 18.20
لیست کامل

3) 100 لیره - مارکونی 

سکه 100 لیره جمهوری - مارکونی

توضیحات

گولیلمو مارکونی مهندس برق ایتالیایی بود که در گسترش سیستم بی سیم تلگرافی یا همان رادیو تأثیر بسیاری داشت و در این زمینه جایزه نوبل دریافت کرد. او همچنین رئیس فرهنگستان ایتالیا و عضو شورای عالی فاشیستی ایتالیا بود. این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت صدمین سالگرد تولد وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

100 Lire Republic - Marconi
سکه 100 لیره جمهوری - مارکونی
REPVBBLICA ITALIANA - Portrait of Guglielmo Marconi - Star - MONASSI (Engraver)
جمهوری ایتالیا - پرتره گولیلمو مارکونی - ستاره - موناسی (طراح سکه)
Antenna of Marconi's radio - L.100 - Date - Mint mark - GUGLIELMO MARCONI
آنتن رادیو مارکونی - مخفف 100 لیره - تاریخ - نشان ضرابخانه - عبارت گولیلمو مارکونی
No Date (1974)
بدون تاریخ (1974)
Stainless steel
استیل ضد زنگ
8 Grams
8 گرم
27.8 mm
27.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

4) 100 لیره - سری فائو-طرح گاو 

سکه 100 لیره جمهوری - سری فائو-طرح گاو

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Lire Republic - Series:F.A.O.-Cow
سکه 100 لیره جمهوری - سری فائو-طرح گاو
REPVBBLICA ITALIANA - Woman's face side view - Sergio Giandomenico (Engraver)
جمهوری ایتالیا - نیمرخ زن - سرجیو جیاندومنیکا (طراح سکه)
Cow and calf - 100 LIRE - Date - Mint mark - FAO
گاو و گوساله - 100 لیره - تاریخ - نشان ضرابخانه - فائو
1979
1979
Stainless steel
استیل ضد زنگ
8 Grams
8 گرم
27.8 mm
27.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

5) 100 لیره - آکادمی نیروی دریایی ایتالیا 

سکه 100 لیره جمهوری - آکادمی نیروی دریایی ایتالیا

توضیحات

آکادمی نیروی دریایی ایتالیا یک دانشگاه نظامی هماهنگ در لیورنو است که مسئولیت آموزش فنی افسران نظامی نیروی دریایی ایتالیا را بر عهده دارد. این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس این بنا ضرب گردیده است.

ویژگی ها

100 Lire Republic - The Italian Naval Academy
سکه 100 لیره جمهوری - آکادمی نیروی دریایی ایتالیا
REPVBBLICA ITALIANA - Emblem of the Livorno Naval Academy (a ship anchor and wheel topped by a crown) - M.VALLUCCI (Engraver)
جمهوری ایتالیا - نشان آکادمی نیروی دریایی (لنگر و سکان کشتی با تاج) - ماریو والوچی (طراح سکه)
CENTENARIO ACADEMIA NAVALE DI LIVORNO - L.100 - Date - Mint mark - The building of the Naval Academy
صدمین سالگرد آکادمی نیروی دریایی - 100 لیره - تاریخ - نشان ضرابخانه - ساختمان آکادمی نیروی دریایی
No Date (1981)
بدون تاریخ (1981)
Stainless steel
استیل ضد زنگ
8 Grams
8 گرم
27.8 mm
27.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

6) 100 لیره - دلفین 

سکه 100 لیره جمهوری - دلفین

توضیحات

این سکه در سال 1995 میلادی ضرب نگردیده است.

ویژگی ها

100 Lire Republic - Dolphin
سکه 100 لیره جمهوری - دلفین
REPVBBLICA ITALIANA - Woman's face side view with a turreted cap - 2 Stars - L.CRETARA (Engraver)
جمهوری ایتالیا - نیمرخ زنی با کلاه برج مانند - 2 ستاره - کرتارا (طراح سکه)
Bird in flight - wheat stalk - dolphin -olive branch - 100 LIRE - Date - Mint mark
پرنده در حال پرواز - شاخه گندم - دلفین - شاخه زیتون - 100 لیره - تاریخ - نشان ضرابخانه
1993 To 2001
از 1993 تا 2001
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
4.5 Grams
4.5 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Plain and Reeded
کمی صاف و کمی دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 100 لیره 1993 ، پروف
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 4.5
 • 22
 • 3
 • 100 لیره 1994
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 4.5
 • 22
لیست کامل

7) 100 لیره - سری فائو-طرح جهان هستی 

سکه 100 لیره جمهوری - سری فائو-طرح جهان هستی

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Lire Republic - Series FAO-Globe
سکه 100 لیره جمهوری - سری فائو-طرح جهان هستی
REPVBBLICA ITALIANA - Woman's face side view with a turreted cap - 2 Stars - L.CRETARA (Engraver)
جمهوری ایتالیا - نیمرخ زنی با کلاه برج مانند - 2 ستاره - کرتارا (طراح سکه)
Globe design - FAO - wheat and Olibe branches - Date - 100 LIRE - Mint mark
طرح جهان هستی - نام فائو - شاخه گندم و بلوط - تاریخ - 100 لیره - نشان ضرابخانه
No Date (1995)
بدون تاریخ (1995)
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
4.53 Grams
4.53 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Plain and Reeded
کمی صاف و کمی دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 100 لیره بدون تاریخ (1995) ، پروف
 • آلیاژی از مس و نیکل
 • 4.53
 • 22

محصولات دسته: 100 لیره


سکه 100 لیره 1955 جمهوری - EF40 - ایتالیا 029248
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1956 جمهوری - AU50 - ایتالیا 029249
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1957 جمهوری - EF45 - ایتالیا 029250
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1960 جمهوری - AU50 - ایتالیا 029252
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1960 جمهوری - EF45 - ایتالیا 029251
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1962 جمهوری - EF45 - ایتالیا 029253
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1963 جمهوری - EF45 - ایتالیا 029254
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1965 جمهوری - EF45 - ایتالیا 029255
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1966 جمهوری - EF40 - ایتالیا 029256
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1969 جمهوری - AU50 - ایتالیا 029258
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1969 جمهوری - EF45 - ایتالیا 029257
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1971 جمهوری - AU50 - ایتالیا 029259
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1972 جمهوری - AU50 - ایتالیا 029260
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 100 لیره 1974 جمهوری - مارکونی - AU55 - ایتالیا 029277
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1975 جمهوری - AU58 - ایتالیا 029261
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1975 جمهوری - MS61 - ایتالیا 029262
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1977 جمهوری - EF45 - ایتالیا 029267
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1978 جمهوری - AU50 - ایتالیا 029269
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1978 جمهوری - EF45 - ایتالیا 029268
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1981 جمهوری - EF45 - ایتالیا 029270
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1987 جمهوری - AU50 - ایتالیا 029271
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 لیره 1989 جمهوری - AU50 - ایتالیا 029272
اتمام (فعلا موجود نیست)