:: لیست جدید ۲۶ شهریور ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

200 لیره

معرفی و مشخصات سکه 200 لیره جمهوری (Two Hundred Lire) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

لیره ایتالیا یکای پول این کشور تا سال 2002 میلادی بود که پس از آن با یورو (یکای پول اتحادیه اروپا) جایگزین شد. هر یک لیره ایتالیا معادل صد سنتسیمو می باشد. این سکه در 11 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 200 لیره - چرخ دنده 

سکه 200 لیره جمهوری - چرخ دنده

توضیحات

این سکه در سال های 1989 ، 1990 ، 1992 ، 1993 ، 1994 ، 1996 ، 1997 ، 1999 میلادی ضرب نشده است.

ویژگی ها

200 Lire Republic - Gear
سکه 200 لیره جمهوری - چرخ دنده
REPVBBLICA ITALIANA - Man's face side view - M. Vallucci (Engraver)
جمهوری ایتالیا - نیمرخ مرد - ماریو والوچی (طراح سکه)
Gear - 200 LIRE - Date - Mint mark
چرخ دنده - 200 لیره - تاریخ - نشان ضرابخانه
1977 To 2001
از 1977 تا 2001
Aluminium-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 200 لیره 1978
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 5
 • 24
 • 3
 • 200 لیره 1979
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 5
 • 24
لیست کامل

2) 200 لیره - ماریا مونته سوری 

سکه 200 لیره جمهوری - ماریا مونته سوری 

توضیحات

این سکه از سری فائو بوده و به مناسبت روز جهانی زن به ضرب رسیده است. ماریا مونته سوری در زمانی که دختران اجازه تحصیلات دانشگاهی نداشتند، با وجود مخالفت پدر، با حمایت مادرش به دانشکده پزشکی رفت و نخستین دختری بود که در ایتالیا پزشک شد. چون بسیاری از بیمارستان ها و مراکز درمانی و بهداشتی حاضر به استخدام او نبودند ناچار شد سرپرستی یکی از مراکز کودکان معلول و بیمار را بپذیرد. وی در رشته تعلیم و تربیت و جامعه شناسی نیز تحصیل کرد و با الگوها و روش های آموزشی آشنا شد. سپس به جای برنامه های آموزشیِ موجود، الگوی جدیدی برای بچه ها ارائه داد که به روش مونته سوری شناخته می شود. وی در سال های آخر عمرش ، به سبب خدمات خود به آموزش ، مدال افتخار یونسکو را دریافت کرد.

ویژگی ها

200 Lire Republic - Maria Montessori
سکه 200 لیره جمهوری - ماریا مونته سوری
REPVBBLICA ITALIANA - Maria Montessori's bust - GIANDOMENICO (Engraver)
جمهوری ایتالیا - نیم تنه ماریا مونته سوری - جیاندومنیکو (طراح سکه)
Globe - VALORIZZAZIONE DELLA DONNA - Seated woman and child standing at her back - 200 LIRE - Date - Mint mark - Shovel - FAO
جهان هستی - عبارت روز جهانی زن - زنی نشسته و کودکی ایستاده در پشت او - 200 لیره - تاریخ - نشان ضرابخانه - بیل - فائو
1980
1980
Aluminium-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

3) 200 لیره - ویلا لوبین 

سکه 200 لیره جمهوری - ویلا لوبین

توضیحات

این سکه به مناسبت روز جهانی غذا ضرب گردیده و از سری فائو است. بنایی که بر روی سکه به تصویر درآمده ، بنای ویلا لوبین است که در گذشته با نام ویلا ایتالیا یا ساختمان بین المللی کشاورزی نیز شناخته می شد. این بنا یک ساختمان تاریخی در رم است که در داخل پارک ویلا بورگسه ، در ویلا دیوید لوبین واقع شده است.

ویژگی ها

200 Lire Republic - Villa Lubin
سکه 200 لیره جمهوری - ویلا لوبین
REPVBBLICA ITALIANA - Villa Lubin (Headquarters of Istituto Internazionale Agricoltura)
جمهوری ایتالیا - ویلا لوبین (دفتر مرکزی پژوهشگاه بین المللی کشاورزی)
Woman with cornucopia - L.200 - GIORNATA MONDIALE DELL' ALIMENTAZIONE - 16 OTT. - FAO - Date - Mint mark - VEROI (ENgraver)
تصویر زنی با شاخ نعمت - مخفف 200 لیره - عبارت روز جهانی غذا - 16 اکتبر - فائو - تاریخ - نشان ضرابخانه - وروی (طراح سکه)
1981
1981
Aluminium-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 200 لیره - کشتی 

سکه 200 لیره جمهوری - کشتی

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس زرادخانه نیروی دریایی تارانتو به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

200 Lire Republic - Ship
سکه 200 لیره جمهوری - کشتی
REPVBBLICA ITALIANA - Man's face side view - M. VALLUCCI (Engraver)
جمهوری ایتالیا - نیمرخ مرد - والوچی (نام طراح)
CENTENARIO DELL'ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI TARANTO - Ships - L.200 - Date - Mint mark - S. GROSSI (ENgraver)
صدمین سالگرد تاسیس زرادخانه نیروی دریایی تارانتو - کشتی - مخفف 200 لیره - تاریخ - نشان ضرابخانه - گروسی (نام طراح)
No Date (1989)
بدون تاریخ (1989)
Aluminium-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 200 لیره بدون تاریخ 1989 ، پروف
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 5
 • 24

5) 200 لیره - کاخ اسپادا 

سکه 200 لیره جمهوری - کاخ اسپادا

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت صدمین سال مجلس شورا به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

200 Lire Republic - Palazzo Spada
سکه 200 لیره جمهوری - کاخ اسپادا
REPVBBLICA ITALIANA - Man's face side view - M. VALLUCCI (Engraver)
جمهوری ایتالیا - نیمرخ مرد - والوچی (نام طراح)
CONSIGLIO DI STATO - IV SEZIONE - Date - State Council building (Palazzo Spada) - L.200 - Mint mark - DRIUTTI (ENgraver)
ساختمان مجلس شورا - بخش چهارم - تاریخ - کاخ اسپادا - مخفف 200 لیره - نشان ضرابخانه - دریوتی (نام طراح)
No Date (1990)
بدون تاریخ (1990)
Aluminium-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 200 لیره بدون تاریخ 1990 ، پروف
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 5
 • 24

6) 200 لیره - نمایشگاه تمبر 

سکه 200 لیره جمهوری - نمایشگاه تمبر

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Lire Republic - Philatelic Exhibition
سکه 200 لیره جمهوری - نمایشگاه تمبر
REPVBBLICA ITALIANA - Man's face side view - M. VALLUCCI (Engraver)
جمهوری ایتالیا - نیمرخ مرد - والوچی (نام طراح)
ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA TEMATICA - Stylized sail ship, symbol of the maritime history of the city of Genova - GENOVA `92 - Date - Mint mark - L.200 - GROSSI (ENgraver)
نمایشگاه بین المللی با موضوع تمبرشناسی - کشتی بادبانی استلیزه شده نماد تاریخی شهر جنوآ - جنوآ 92 - تاریخ - نشان ضرابخانه - مخفف 200 لیره - گروسی (نام طراح)
1992
1992
Aluminium-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 200 لیره 1992 ، پروف
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 5
 • 24

7) 200 لیره - ارتش هوایی 

سکه 200 لیره جمهوری - ارتش هوایی

توضیحات

این سکه به مناسبت هفتادمین سالگرد نیروی هوایی ارتش ایتالیا به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

200 Lire Republic - Military Aviation
سکه 200 لیره جمهوری - ارتش هوایی
REPVBBLICA ITALIANA - Man's face side view - M. VALLUCCI (Engraver)
جمهوری ایتالیا - نیمرخ مرد - والوچی (نام طراح)
70° AERONAUTICA MILITARE - Date - Towered Eagle (Italian Air Force) - coat of arms of the first four squadrons established during the World War I (chimera, griffin, four-leaf clover, and St. Mark's Lyon) - 2 Stars - L.200 - Mint mark - ZANELLI INV.-GROSSI INC. (ENgraver)
هفتادمین سالگرد نیروی هوایی ارتش - تاریخ - عقاب با تاج برج مانند (نیروی هوایی ایتالیا) - نشان چهار اسکادران در جنگ جهانی اول (شیمر، شیردال ، شبدر چهاربرگ ، شیر سینت مارک) - 2 ستاره - مخفف 200 لیره - نشان ضرابخانه - زانلی-گروسی (نام طراح)
1993
1993
Aluminium-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 200 لیره 1993 ، پروف
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 5
 • 24

8) 200 لیره - بنیاد کارابینیری 

سکه 200 لیره جمهوری - بنیاد کارابینیری

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت صد و هشتادمین سالگرد تاسیس بنیاد کارابینیری به ضرب رسیده است. کارابینیری یک بنیاد نظامی و از واحدهای اجرای قانون در ایتالیا است که مسئولیت حفظ امنیت و وظایف انتظامی هم از سوی وزارت دفاع ایتالیا و هم از سوی وزارت کشور ایتالیا به آن تفویض شده است.

ویژگی ها

200 Lire Republic - Foundation of the Carabinieri
سکه 200 لیره جمهوری - بنیاد کارابینیری
REPVBBLICA ITALIANA - Man's face side view - M. VALLUCCI (Engraver)
جمهوری ایتالیا - نیمرخ مرد - والوچی (نام طراح)
ARMA DEI CARABINIERI - Carabinieri's coat of arms - Date - 2 Stars - L.200 - Mint mark - CLXXX - NEI SECOLI FEDELE - ZANELLI MOD. GROSSI INC. (ENgraver)
سلاح کارابینیری - نشان بنیاد کارابینیری - تاریخ - 2 ستاره - مخفف 200 لیره - نشان ضرابخانه - عدد رومی 180 - ایمان برای همیشه - زانلی-گروسی (نام طراح)
No Date (1994)
بدون تاریخ (1994)
Aluminium-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 200 لیره بدون تاریخ (1994) ، پروف
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 5
 • 24

9) 200 لیره - گارد فینانزا 

سکه 200 لیره جمهوری - گارد فینانزا

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس آکادمی گارد فینانزا به ضرب رسیده است. گارد فینانزا آژانس مبارزه با جرایم مالی و قاچاق کالای ایتالیا است که زیر نظر وزیر اقتصاد و دارایی و بخشی از نیروهای ارتش کار می کند.

ویژگی ها

200 Lire Republic - Guardia di Finanza
سکه 200 لیره جمهوری - گارد فینانزا
REPVBBLICA ITALIANA - Below «Reggia di Caserta Palace» (first home of the Accademia in 1896), above the current home in Bergamo - DRIUTTI (Engraver)
جمهوری ایتالیا - تصویر زیرین: کاخ کاسرتا (اولین محل برگزاری این آکادمی در سال 1896) ، تصویر بالا: محل فعلی در برگامو - دریوتی (نام طراح)
CENTENARIO DELL'ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA - Guardia di Finanza's coat of arms - Date - L.200 - Mint mark - Hat, and the sword of Accademia cadets - Star
صدمین سالگرد تاسیس آکادمی گارد فینانزا - نشان گارد فینانزا - تاریخ - 2 ستاره - مخفف 200 لیره - نشان ضرابخانه - کلاه و شمشیر دانشجویان این آکادمی - ستاره
No Date (1996)
بدون تاریخ (1995)
Brass
برنج
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 200 لیره بدون تاریخ (1996) ، پروف
 • برنج
 • 5
 • 24

10) 200 لیره - لیگ دریایی ایتالیا 

سکه 200 لیره جمهوری - لیگ دریایی ایتالیا

توضیحات

لیگ دریایی ایتالیا یک نهاد عمومی مبتنی بر انجمن غیر اقتصادی است که هدف آن گسترش علاقه و توجه به موضوعات مربوط به دریا می باشد.

ویژگی ها

200 Lire Republic - Italian Naval League
سکه 200 لیره جمهوری - لیگ دریایی ایتالیا
REPVBBLICA ITALIANA - Man's face side view - M. VALLUCCI (Engraver)
جمهوری ایتالیا - نیمرخ مرد - والوچی (نام طراح)
boat - Naval League seal - E.L.FRAPICCINI (ENgraver) - Date - 200 LIRE - Mint mark - LEGA NAVALE ITALIANA LNI
قایق - مهر لیگ دریایی - فراپیچینی (نام طراح) - تاریخ - 200 لیره - نشان ضرابخانه - لیگ دریایی ایتالیا
No Date (1997)
بدون تاریخ (1997)
Brass
برنج
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 200 لیره بدون تاریخ (1997)
 • برنج
 • 5
 • 24

11) 200 لیره - تیم هنری کارابینیری 

سکه 200 لیره جمهوری - تیم هنری کارابینیری

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت بزرگداشت بنیاد کارابینیری برای حفظ آثار فرهنگی و هنری به ضرب رسیده است. کارابینیری یک بنیاد نظامی و از واحدهای اجرای قانون در ایتالیا است که مسئولیت حفظ امنیت و وظایف انتظامی هم از سوی وزارت دفاع ایتالیا و هم از سوی وزارت کشور ایتالیا به آن تفویض شده است.

ویژگی ها

200 Lire Republic - Carabinieri Art Squad
سکه 200 لیره جمهوری - تیم هنری کارابینیری
REPVBBLICA ITALIANA - Man's face side view - M. VALLUCCI (Engraver)
جمهوری ایتالیا - نیمرخ مرد - والوچی (نام طراح)
Flaming bomb and David statue of Donatello - Date - L.200 - Mint mark - CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO - E.L.Frapiccini (Engraver)
بمب شعله ور و مجسمه داوود اثر دوناتلو - تاریخ - مخفف 200 لیره - نشان ضرابخانه - حفاظت از میراث فرهنگی کارابینیری - فراپیچینی (نام طراح)
No Date (1999)
بدون تاریخ (1999)
Aluminium-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 200 لیره بدون تاریخ (1999) ، پروف
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 5
 • 24

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.