50 یورو سنت

معرفی و مشخصات سکه 50 یورو سنت جمهوری (Fifty Euro Cent) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک یورو سنت ایتالیا معادل یک صدم یورو می باشد. این سکه در 1 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 50 یورو سنت 

سکه 50 یورو سنت جمهوری

توضیحات

این سکه دارای دو واریته است؛ واریته اول مربوط به سال های 20002 تا 2007 م. و واریته دوم مربوط به سال های 2008 و 2009 م. است. این دو واریته در نقشه متفاوت هستند.

ویژگی ها

50 Euro Cent Republic
سکه 50 یورو سنت جمهوری
12 Stars (a symbol representing Europe) - The Equestrian Statue of Marcus Aurelius on the Piazza del Campidoglio - RI - Date - Mint mark - RM (Engraver)
12 ستاره (سمبلی به نشان اروپا) - مجسمه سوارکاری مارکوس اورلیوس در سنگ فرش تپه کاپیتول - مخفف جمهوری ایتالیا - تاریخ - نشان ضرابخانه - روبرتو مائوری (طراح سکه)
50 EURO CENT - A Map with 12 Stars (symbolizes the gathering of the 15 nations of the European Union) - LL (Engraver)
50 یورو سنت - نقشه با 12 ستاره (سمبل تجمع 15 کشور عضو اتحادیه اروپا) - مخفف لوک لویسیکس (طراح سکه)
2002 To 2009
از 2002 تا 2009
Brass
برنج
7.81 Grams
7.81 گرم
24.2 mm
24.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
  • 2
  • 50 یورو سنت 2003
  • برنج
  • 7.81
  • 24.2
  • 3
  • 50 یورو سنت 2003 ، پروف
  • برنج
  • 7.81
  • 24.2
لیست کامل