:: مزایده شماره ۹۴ :: اینجا ضربه بزنید

500 لیره

معرفی و مشخصات سکه 500 لیره جمهوری (Five Hundred Lire) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

لیره ایتالیا یکای پول این کشور تا سال 2002 میلادی بود که پس از آن با یورو (یکای پول اتحادیه اروپا) جایگزین شد. هر یک لیره ایتالیا معادل صد سنتسیمو می باشد. این سکه در 10 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 500 لیره - کشتی 

سکه 500 لیره جمهوری - کشتی

توضیحات

این سکه در سال های 1962 ، 1963 ، 1971 تا 1979 میلادی ضرب نشده و بر کنگره بیرونی این سکه عبارت  REPVBBLICA ITALIANA ***1960*** (جمهوری ایتالیا 1960) نوشته شده است.

ویژگی ها

500 Lire Republic - ships
سکه 500 لیره جمهوری - کشتی
Bust of woman in Renaissance dress representing Italy - 19 shields From Genova, Torino, Aosta, Milano, Trento, Venezia, Trieste, Udine, Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Roma, L'Aquila, Napoli, Bari, Potenza, Catanzaro, Sicilia, Cagliari. - GIAMPAOLI (Engraver)
نیم تنه زنی در لباس رنسانسی به نشانه ایتالیا - 19 سپر مناطق جنوا ، تورین ، آئوستا ، میلان ، ترنتو ، ونیز ، تریستا ، اودین ، ​​بولونیا ، فلورانس ، آنكونا ، پروجا ، روم ، لاکوئیلا ، ناپل ، باری ، پوتنزا ، كتانزارو ، سیسیل ، كالیاری - جیامپائولی (نام طراح)
REPVBBLICA ITALIANA - Christopher Columbus's ships, the Nina, Pinta and Santa Maria - Date - L.500 - Mint mark - VEROI (Engraver)
جمهوری ایتالیا - کشتی های کریستف کلمب ، نینا ، پینتا و سانتا ماریا - تاریخ - مخفف 500 لیره - نشان ضرابخانه - وروی (نام طراح)
1958 To 2001
از 1958 تا 2001
Silver 835
نقره با عیار 835
11 Grams
11 گرم
29.3 mm
29.3 میلیمتر
lettering with the date within six stars
نوشته دار به همراه تاریخ و شش ستاره
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 500 لیره 1958 ، پروف
 • نقره
 • 11
 • 29.3
 • 3
 • 500 لیره 1959
 • نقره
 • 11
 • 29.3
لیست کامل

2) 500 لیره - اتحاد ایتالیا 

سکه 500 لیره جمهوری - اتحاد ایتالیا

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت صدمین سالگرد اتحاد ایتالیا به ضرب رسیده است. تصویر پشت سکه چهار یوغ یا ارابه ای با چهار اسب بود که در دوران امپراتوری روم، فاتحان را بر آن می نشاندند و به روم می آوردند. این ارابه متشکل از چهار اسب سپید رنگ بوده که پهلو به پهلو بسته شده بودند. بر روی کنگره بیرونی این سکه عبارت 1° CENTENARIO VNITA D'ITALIA *1861-1961* به معنی اولین سده اتحاد ایتالیا 1861-1961 نوشته شده است.

ویژگی ها

500 Lire Republic - Italian Unification
سکه 500 لیره جمهوری - اتحاد ایتالیا
REPVBBLICA ITALIANA - Star - Woman seated on a capital with Olive Branch - VEROI (Engraver)
جمهوری ایتالیا - ستاره - زنی نشسته بر روی یک سرستون با شاخه زیتون - وروی (نام طراح)
A quadriga running - Date - L.500 - Mint mark
ارابه‌ای با چهار اسب (چهار یوغ) - تاریخ - مخفف 500 لیره - نشان ضرابخانه
No Date (1961)
بدون تاریخ (1961)
Silver 835
نقره با عیار 835
11 Grams
11 گرم
29.3 mm
29.3 میلیمتر
lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 500 لیره بدون تاریخ (1961) ، پروف
 • نقره
 • 11
 • 29.3

3) 500 لیره - دانته 

سکه 500 لیره جمهوری - دانته

توضیحات

دانته آلی گی یِری شاعر اهل ایتالیا بود و نوشته هایش بر ادبیات ایتالیا و سراسر اروپا برای همیشه تاثیر گذاشت. از معروف ترین آثار وی «کمدی الهی»، «زندگانی نو»، «ضیافت»، «سلطنت»، و «آهنگ ها» میباشد. این سکه به مناسبت هفتصدمین سالگرد تولد وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

500 Lire Republic - Dante
سکه 500 لیره جمهوری - دانته
REPVBBLICA ITALIANA - Dante face side view with a laurel wreath - SCULT G. VERGINELLI - INC.G.MONASSI (Engraver)
جمهوری ایتالیا - نیمرخ دانته با تاجی از برگ بو - اسکولت ورجینیلی - موناسی (نام طراح)
Flames, clouds and sun rays with 10 small stars - Date - L.500 - Mint mark
شعله آتش ، ابر و اشعه خورشید با 10 ستاره کوچک - تاریخ - مخفف 500 لیره - نشان ضرابخانه
No Date (1965)
بدون تاریخ (1965)
Silver 835
نقره با عیار 835
11 Grams
11 گرم
29.3 mm
29.3 میلیمتر
lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 500 لیره 1965 ، پروف
 • نقره
 • 11
 • 29.3

4) 500 لیره - کاخ کویرینال 

500 لیره - کاخ کویرینال

توضیحات

آکمونیتال آلیاژی از جنس استیل ضد زنگ است که بیشتر از آهن تشکیل شده است و دارای کربن 0.14٪ ، کروم 17.5-19٪ ، منیزیم 0.50٪ ، سیلیسیم 1.15٪ ، گوگرد 0.03٪ و گوگرد و 0.03٪ فسفر می باشد. این سکه در سال های 1993 ، 1994 ، 1996 تا 1999 میلادی ضرب نشده است.

ویژگی ها

500 Lire Republic - Piazza del Quirinale
سکه 500 لیره جمهوری - کاخ کویرینال
REPVBBLICA ITALIANA - Star - Woman's face side view - CRETARA (Engraver)
جمهوری ایتالیا - ستاره - نیمرخ زن - کرتارا (نام طراح)
value (L.500) in Braill - Laurel branch - L.500 - Wheat ear - Piazza del Quirinale - Date - Mint mark
عبارت 500 لیره به خط بریل - شاخه بو - مخفف 500 لیره - خوشه گندم - کاخ کویرینال - تاریخ - نشان ضرابخانه
1982 To 2001
از 1982 تا 2001
Bimetallic: bronzital center in acmonital ring
بای متالیک: تکه داخلی آلیاژی از آلومینیوم و برنز ، تکه بیرونی از جنس آکمونیتال
6.8 Grams
6.8 گرم
25.8 mm
25.8 میلیمتر
Plain and Reeded segments
قسمتی صاف و قسمتی دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 500 لیره 1983
 • تکه داخلی آلیاژی از آلومینیوم و برنز ، تکه بیرونی از جنس آکمونیتال
 • 6.8
 • 25.8
 • 3
 • 500 لیره 1984
 • تکه داخلی آلیاژی از آلومینیوم و برنز ، تکه بیرونی از جنس آکمونیتال
 • 6.8
 • 25.8
لیست کامل

5) 500 لیره - بانک ایتالیا 

سکه 500 لیره جمهوری - بانک ایتالیا

توضیحات

این سکه بدون تاریخ می باشد و به مناسبت صدمین سال تاسیس بانک ایتالیا به ضرب رسیده است. آکمونیتال آلیاژی از جنس استیل ضد زنگ است که بیشتر از آهن تشکیل شده است و دارای کربن 0.14٪ ، کروم 17.5-19٪ ، منیزیم 0.50٪ ، سیلیسیم 1.15٪ ، گوگرد 0.03٪ و گوگرد و 0.03٪ فسفر می باشد.

ویژگی ها

500 Lire Republic - Bank of Italy
سکه 500 لیره جمهوری - بانک ایتالیا
REPVBBLICA ITALIANA - Star - Woman's face side view - CRETARA (Engraver)
جمهوری ایتالیا - ستاره - نیمرخ زن - کرتارا (نام طراح)
CENTENARIO DELLA BANCA D'ITALIA - L.500 - Monogram within design - Date - Mint mark - GROSSI (Engraver)
صدمین سال تاسیس بانک ایتالیا - مخفف 500 لیره - مونوگرام در میان نقوش - تاریخ - نشان ضرابخانه - گروسی (نام طراح)
No Date (1993)
بدون تاریخ (1993)
Bimetallic: bronzital center in acmonital ring
بای متالیک: تکه داخلی آلیاژی از آلومینیوم و برنز ، تکه بیرونی از جنس آکمونیتال
6.8 Grams
6.8 گرم
25.8 mm
25.8 میلیمتر
Plain and Reeded segments
قسمتی صاف و قسمتی دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 500 لیره بدون تاریخ (1993) ، پروف
 • تکه داخلی آلیاژی از آلومینیوم و برنز ، تکه بیرونی از جنس آکمونیتال
 • 6.8
 • 25.8

6) 500 لیره - لوکا پاچیولی 

سکه 500 لیره جمهوری - لوکا پاچیولی

توضیحات

لوکا پاچیولی با نام کامل فرا لوکا بارتولومئو دی پاچیولی ریاضی دان و راهب ایتالیایی بود که سامانه حسابداری دوطرفه (حسابداری دوبل) را تدوین کرد. به همین دلیل، وی را پدر حسابداری جهان می نامند. این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت پانصدمین سال انتشار کتاب مختصری از حساب، هندسه و نسبت و تناسب اثر پاچیولی به ضرب رسیده است.

آکمونیتال آلیاژی از جنس استیل ضد زنگ است که بیشتر از آهن تشکیل شده است و دارای کربن 0.14٪ ، کروم 17.5-19٪ ، منیزیم 0.50٪ ، سیلیسیم 1.15٪ ، گوگرد 0.03٪ و گوگرد و 0.03٪ فسفر می باشد.

ویژگی ها

500 Lire Republic - Luca Pacioli
سکه 500 لیره جمهوری - لوکا پاچیولی
REPVBBLICA ITALIANA - Star - Woman's face side view - CRETARA (Engraver)
جمهوری ایتالیا - ستاره - نیمرخ زن - کرتارا (نام طراح)
LVCA PACIOLI - L.500 - Portrait of Luca Pacioli - Date - Mint mark - PERNAZZA (Engraver)
عبارت لوکا پاچیولی - مخفف 500 لیره - پرتره لوکا پاچیولی - تاریخ - نشان ضرابخانه - پرنازا (نام طراح)
No Date (1994)
بدون تاریخ (1994)
Bimetallic: bronzital center in acmonital ring
بای متالیک: تکه داخلی آلیاژی از آلومینیوم و برنز ، تکه بیرونی از جنس آکمونیتال
6.8 Grams
6.8 گرم
25.8 mm
25.8 میلیمتر
Plain and Reeded segments
قسمتی صاف و قسمتی دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 500 لیره بدون تاریخ (1994) ، پروف
 • تکه داخلی آلیاژی از آلومینیوم و برنز ، تکه بیرونی از جنس آکمونیتال
 • 6.8
 • 25.8

7) 500 لیره - انستیتوی ملی آمار 

سکه 500 لیره جمهوری - انستیتوی ملی آمار

توضیحات

این سکه بدون تاریخ می باشد و به افتخار انستیتوی ملی آمار ضرب شده است.آکمونیتال آلیاژی از جنس استیل ضد زنگ است که بیشتر از آهن تشکیل شده است و دارای کربن 0.14٪ ، کروم 17.5-19٪ ، منیزیم 0.50٪ ، سیلیسیم 1.15٪ ، گوگرد 0.03٪ و گوگرد و 0.03٪ فسفر می باشد.

ویژگی ها

500 Lire Republic - Istituto Nazionale di Statistica
سکه 500 لیره جمهوری - انستیتوی ملی آمار
REPVBBLICA ITALIANA - Star - Woman's face side view - CRETARA (Engraver)
جمهوری ایتالیا - ستاره - نیمرخ زن - کرتارا (نام طراح)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - L.500 - Institute building - 70 ISTAT - Date - Mint mark
عبارت انستیتوی ملی آمار - مخفف 500 لیره - ساختمان انستیتوی ملی آمار - 70 سالگی - تاریخ - نشان ضرابخانه
No Date (1996)
بدون تاریخ (1996)
Bimetallic: bronzital center in acmonital ring
بای متالیک: تکه داخلی آلیاژی از آلومینیوم و برنز ، تکه بیرونی از جنس آکمونیتال
6.8 Grams
6.8 گرم
25.8 mm
25.8 میلیمتر
Plain and Reeded segments
قسمتی صاف و قسمتی دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 500 لیره بدون تاریخ (1996) ، پروف
 • تکه داخلی آلیاژی از آلومینیوم و برنز ، تکه بیرونی از جنس آکمونیتال
 • 6.8
 • 25.8

8) 500 لیره - پلیس راهنمایی و رانندگی ایتالیا 

سکه 500 لیره جمهوری - پلیس راهنمایی و رانندگی ایتالیا

توضیحات

آکمونیتال آلیاژی از جنس استیل ضد زنگ است که بیشتر از آهن تشکیل شده است و دارای کربن 0.14٪ ، کروم 17.5-19٪ ، منیزیم 0.50٪ ، سیلیسیم 1.15٪ ، گوگرد 0.03٪ و گوگرد و 0.03٪ فسفر می باشد. این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت پنجاهمین سال شکل گیری پلیس راهنمایی و رانندگی ایتالیا به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

500 Lire Republic - Italian Traffic Police
سکه 500 لیره جمهوری - پلیس راهنمایی و رانندگی ایتالیا
REPVBBLICA ITALIANA - Star - Woman's face side view - CRETARA (Engraver)
جمهوری ایتالیا - ستاره - نیمرخ زن - کرتارا (نام طراح)
POLIZIA STRADALE 50 - L.500 - above Traffic Police Arms , below Coat of arms of the State Police - POLIZIA DI STATO - Date - Mint mark - SUB LEGE LIBERTAS
50 سالگی پلیس راهنمایی و رانندگی - مخفف 500 لیره - آرم پلیس ترافیک در بالا و نشان پلیس ایالتی در پایین - عبارت پلیس ایالتی - تاریخ - نشان ضرابخانه - آزادی زیر نظر قانون
No Date (1997)
بدون تاریخ (1997)
Bimetallic: bronzital center in acmonital ring
بای متالیک: تکه داخلی آلیاژی از آلومینیوم و برنز ، تکه بیرونی از جنس آکمونیتال
6.8 Grams
6.8 گرم
25.8 mm
25.8 میلیمتر
Plain and Reeded segments
قسمتی صاف و قسمتی دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 500 لیره بدون تاریخ (1997) ، پروف
 • تکه داخلی آلیاژی از آلومینیوم و برنز ، تکه بیرونی از جنس آکمونیتال
 • 6.8
 • 25.8

9) 500 لیره - صندوق بین المللی توسعه کشاورزی 

سکه 500 لیره جمهوری - صندوق بین المللی توسعه کشاورزی

توضیحات

این سکه بدون تاریخ و از سری سکه های فائو است و به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس صندوق بین المللی توسعه کشاورزی به ضرب رسیده است. آکمونیتال آلیاژی از جنس استیل ضد زنگ است که بیشتر از آهن تشکیل شده است و دارای کربن 0.14٪ ، کروم 17.5-19٪ ، منیزیم 0.50٪ ، سیلیسیم 1.15٪ ، گوگرد 0.03٪ و گوگرد و 0.03٪ فسفر می باشد. 

ویژگی ها

500 Lire Republic - International Fund for Agricultural Development (IFAD)
سکه 500 لیره جمهوری - صندوق بین المللی توسعه کشاورزی
REPVBBLICA ITALIANA - Star - Woman's face side view - CRETARA (Engraver)
جمهوری ایتالیا - ستاره - نیمرخ زن - کرتارا (نام طراح)
IFAD - L.500 - A hand with stalks of wheat - stylised 20 - Date - Mint mark - L. DE SIMONI (Engraver)
مخفف صندوق بین المللی توسعه کشاورزی - مخفف 500 لیره - دست با شاخه گندم - عدد 20 استلیزه شده - تاریخ - نشان ضرابخانه - سیمونی (طراح سکه)
No Date (1998)
بدون تاریخ (1998)
Bimetallic: bronzital center in acmonital ring
بای متالیک: تکه داخلی آلیاژی از آلومینیوم و برنز ، تکه بیرونی از جنس آکمونیتال
6.8 Grams
6.8 گرم
25.8 mm
25.8 میلیمتر
Plain and Reeded segments
قسمتی صاف و قسمتی دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 500 لیره بدون تاریخ (1998) ، پروف
 • تکه داخلی آلیاژی از آلومینیوم و برنز ، تکه بیرونی از جنس آکمونیتال
 • 6.8
 • 25.8

10) 500 لیره - پارلمان اروپا 

سکه 500 لیره جمهوری - پارلمان اروپا

توضیحات

این سکه بدون تاریخ بوده و به مناسبت انتخابات پارلمان اروپا ضرب شده است. آکمونیتال آلیاژی از جنس استیل ضد زنگ است که بیشتر از آهن تشکیل شده است و دارای کربن 0.14٪ ، کروم 17.5-19٪ ، منیزیم 0.50٪ ، سیلیسیم 1.15٪ ، گوگرد 0.03٪ و گوگرد و 0.03٪ فسفر می باشد. 

ویژگی ها

500 Lire Republic - European Parliamentary
سکه 500 لیره جمهوری - پارلمان اروپا
REPVBBLICA ITALIANA - Star - Woman's face side view - CRETARA (Engraver)
جمهوری ایتالیا - ستاره - نیمرخ زن - کرتارا (نام طراح)
ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO - L.500 - Date - Mint mark - Voting Booth - Stars of logo of European Parliament - 13 GIUGNO - L. DE SIMONI (Engraver)
انتخابات پارلمان اروپا - مخفف 500 لیره - تاریخ - نشان ضرابخانه - صندوق رای - ستاره های لوگوی پارلمان اروپا - 13 ژوئن - سیمونی (طراح سکه)
No Date (1999)
بدون تاریخ (1999)
Bimetallic: bronzital center in acmonital ring
بای متالیک: تکه داخلی آلیاژی از آلومینیوم و برنز ، تکه بیرونی از جنس آکمونیتال
6.8 Grams
6.8 گرم
25.8 mm
25.8 میلیمتر
Plain and Reeded segments
قسمتی صاف و قسمتی دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 500 لیره بدون تاریخ (1999) ، پروف
 • تکه داخلی آلیاژی از آلومینیوم و برنز ، تکه بیرونی از جنس آکمونیتال
 • 6.8
 • 25.8

محصولات دسته: 500 لیره


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.