:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

10 روبل

معرفی و مشخصات سکه 10 روبل جمهوری روسیه (Ten Rubles) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک روبل روسیه معادل یکصد کوپک یا دو پولتینا می باشد. از تاریخ 1 ژانویه 1998 هر 1 روبل جدید معادل 1000 روبل قدیم شد. این سکه در 7 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 10 روبل - عقاب دو سر 

10 روبل جمهوری روسیه - عقاب دو سر

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ می باشد. تیپ اول آلیاژ مس-نیکل و کنگره خارجی دندانه دار، تیپ دوم استیل با روکش مس-نیکل و با کنگره خارجی صاف ضرب شده اند.

ویژگی ها

10 Rubles Russian Federation - Double headed eagle
10 روبل جمهوری روسیه - عقاب دو سر
Double headed eagle - БАНК РОССИИ
عقاب دو سر - بانک روسیه
10 РУБЛЕЙ - Mintmark - Date - Wheat and oak leaves
10 روبل - نشان ضرابخانه - تاریخ - گندم و برگ بلوط
1992 To 1993
از 1992 تا 1993
Copper-Nickel and Copper-Nickel clad steel
مس-نیکل و استیل با روکش مس-نیکل
3.5 Grams
3.5 گرم
21.1 mm
21.1 میلیمتر
Plain and reeded
صاف و دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 روبل 1992 ، تیپ دو
 • استیل با روکش مس-نیکل
 • 3.5
 • 21.10
 • 3
 • 10 روبل 1993 ، تیپ یک
 • مس-نیکل
 • 3.75
 • 21.10
لیست کامل

2) 10 روبل - یوری گاگارین 

10 روبل جمهوری روسیه - یوری گاگارین

توضیحات

این سکه به مناسبت چهلمین سال سفر اولین انسان، یوری گاگارین به فضا به ضرب رسیده است. بر کنگره خارجی سکه که دندانه دار است عبارت ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ به معنی 10 روبل نیز به چشم می خورد.

ویژگی ها

10 Rubles Russian Federation - Yuri gagarin
10 روبل جمهوری روسیه - یوری گاگارین
БАНК РОССИИ - 10 РУБЛЕЙ - Mintmark - Date - Olive and oak leaves
بانک روسیه - 10 روبل - نشان اختصاری ضرابخانه - تاریخ - برگ زیتون و بلوط
Yuri gagarin in space suit - Facsimile signature ГАГАРИН - 12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА
یوری گاگارین در لباس فضایی - رونوشت امضای گاگارین - 12 آپریل سال 1961
2001
2001
Copper-nickel center in brass ring
تکه داخلی مس-نیکل، حلقه دور برنج
8.4 Grams
8.4 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded and lettering
دندانه دار همراه با نوشته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

3) 10 روبل - سری شهرهای باستانی 

10 روبل جمهوری روسیه - شهر باستانی دربند

10 روبل شهر باستانی دربند

10 روبل شهر کستروما 10 روبل شهر استارایا روسا 10 روبل شهر موروم 10 روبل شهر کاسیموف

10 روبل شهر دوروگوباژ 10 روبل شهر پیسکوف 10 روبل شهر ریاژسک 10 روبل شهر دیمیتروف

10 روبل شهر کِم 10 روبل شهر کازان 10 روبل شهر بروفسک 10 روبل شهر کالینینگراد

10 روبل شهر متسنسک 10 روبل شهر بلگورود 10 روبل شهر کارگوپول 10 روبل شهر تورژوک

10 روبل شهر وولوگدا 10 روبل شهر ولیکی اوستیوگ 10 روبل شهر گدوف 10 روبل شهر ولادیمیر

توضیحات

این سکه ها به عنوان یادبود برای شهر های باستانی روسیه به ضرب رسیده اند. بر کنگره خارجی سکه که دندانه دار می باشد عبارت ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ به معنی 10 روبل به چشم می خورد. روی سکه ها دارای طرحی یکسان و پشت آنها منقوش به تصویر شهر مورد نظر می باشد.

ویژگی ها

10 Rubles Russian Federation - Ancient towns Series
10 روبل جمهوری روسیه - سری شهرهای باستانی
БАНК РОССИИ - 10 РУБЛЕЙ - Mintmark - Date - Olive and oak leaves
بانک روسیه - 10 روبل - نشان اختصاری ضرابخانه - تاریخ - برگ زیتون و بلوط
ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ - Name of the town - Image of the town
شهر های باستانی روسیه - نام شهر - تصویر شهر
2002 To 2008
از 2002 تا 2008
Copper-nickel center in brass ring
تکه داخلی مس-نیکل، حلقه دور برنج
8.4 Grams
8.4 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded and lettering
دندانه دار همراه با نوشته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 روبل 2002 ، شهر کستروما
 • تکه داخل مس-نیکل، حلقه دور برنج
 • 8.4
 • 27
 • 3
 • 10 روبل 2002 ، شهر استارایا روسا
 • تکه داخل مس-نیکل، حلقه دور برنج
 • 8.4
 • 27
لیست کامل

4) 10 روبل - سری وزارتخانه 

10 روبل جمهوری روسیه - سری وزارتخانه - وزارت تعلیم و تربیت

10 روبل جمهوری روسیه - سری وزارتخانه - وزارت تعلیم و تربیت

10 روبل وزارت دارایی 10 روبل وزارت توسعه داخلی و تجارت 10 روبل وزارت امور خارجه

10 روبل وزارت امور داخلی 10 روبل وزارت دادگستری 10 روبل وزارت نیروهای مسلح

توضیحات

این سکه ها به مناسبت دویستمین سالروز تاسیس وزارتخانه های مختلف در روسیه به ضرب رسیده اند. بر کنگره خارجی سکه که دندانه دار می باشد عبارت ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ به معنی 10 روبل به چشم می خورد. روی سکه ها دارای طرحی یکسان و پشت آنها منقوش به طرحی متناسب با آن وزارتخانه می باشد.

ویژگی ها

10 Rubles Russian Federation - Ministry Series
10 روبل جمهوری روسیه - سری وزارتخانه
БАНК РОССИИ - 10 РУБЛЕЙ - Mintmark - Date - Olive and oak leaves
بانک روسیه - 10 روبل - نشان اختصاری ضرابخانه - تاریخ - برگ زیتون و بلوط
logo of the Ministry - МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
لوگوی وزارتخانه - وزارتخانه جمهوری روسیه
2002 To 2008
از 2002 تا 2008
Copper-nickel center in brass ring
تکه داخلی مس-نیکل، حلقه دور برنج
8.4 Grams
8.4 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded and lettering
دندانه دار همراه با نوشته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 روبل 2002 ، وزارت دارایی
 • تکه داخل مس-نیکل، حلقه دور برنج
 • 8.4
 • 27
 • 3
 • 10 روبل 2002 ، وزارت توسعه داخلی و تجارت
 • تکه داخل مس-نیکل، حلقه دور برنج
 • 8.4
 • 27
لیست کامل

5) 10 روبل - سرباز و ستاره 

10 روبل جمهوری روسیه - سرباز و ستاره

توضیحات

این سکه به مناسبت پنجاه و پنجمین سالروز پیروزی اتحاد جماهیر شوروی در برابر آلمانی نازی در جنگ جهانی دوم به ضرب رسیده است. بر کنگره خارجی سکه عبارت ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ به معنی 10 روبل به چشم می خورد.

ویژگی ها

10 Rubles Russian Federation - Soldier & Star
10 روبل جمهوری روسیه - سرباز و ستاره
БАНК РОССИИ - 10 РУБЛЕЙ - Mintmark - Date - Olive and oak leaves
بانک روسیه - 10 روبل - نشان اختصاری ضرابخانه - تاریخ - برگ زیتون و بلوط
55 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ - A soldier On The Star - 1941-1945
55 اُمین سالروز پیروزی بزرگ - یک سرباز روی یک ستاره - 1941-1945
2000
2000
Copper-nickel center in brass ring
تکه داخل مس-نیکل، حلقه دور از برنج
8.4 Grams
8.4 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Lettering and reeded
نوشته دار و دندانه دار با هم
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

6) 10 روبل - یادبود جنگ جهانی دوم 

10 روبل جمهوری روسیه - یادبود جنگ جهانی دوم

توضیحات

این سکه به مناسبت شصتمین سالروز پیروزی اتحاد جماهیر شوروی در برابر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم به ضرب رسید. بر کنگره خارجی دندانه دار این سکه عبارت ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ به معنی 10 روبل به چشم می خورد.

ویژگی ها

10 Rubles Russian Federation - World War II Commemorative
10 روبل جمهوری روسیه - یادبود جنگ جهانی دوم
БАНК РОССИИ - 10 РУБЛЕЙ - Mintmark - Date - Olive and oak leaves
بانک روسیه - 10 روبل - نشان اختصاری ضرابخانه - تاریخ - برگ زیتون و بلوط
Flame In The Star - Six ribbons in the form of 60 - НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО - 1941-1945 - Olive leaves
شعله در ستاره - شش روبان به شکل 60 - هیچکس فراموش نشده، هیچ چیز فراموش نشده - 1941-1945 - برگ زیتون
2005
2005
Copper-nickel center in brass ring
تکه داخلی مس-نیکل، حلقه دور برنج
8.4 Grams
8.4 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded and lettering
دندانه دار همراه با نوشته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

7) 10 روبل - سری جمهوری روسیه 

10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - مسکو

10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - مسکو

10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - استان لنینگراد 10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - استان تور 10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - سرزمین کراسنودار 10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - استان اُریول

10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - جمهوری تاتارستان 10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - جمهوری آلتایی 10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - استان چیتا 10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - سرزمین پریمورسکی

10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - جمهوری یاقوتستان 10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - جزیره ساخالین 10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - جمهوری خاکاسیا 10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - جمهوری باشقیرستان 

10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - استان آرخانگلسک 10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - استان نووسیبیرسک  10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - استان روستوف

10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - استان آستراخان 10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - استان سوردلوفسک 10 روبل سری یادبود جمهوری روسیه - جمهوری اودمورت

توضیحات

این سکه ها به یادبود جمهوری روسیه به ضرب رسیدند. طرح روی سکه ها یکسان بوده و پشت سکه منقوش به نشان شهر مورد نظر و نام آن است. بر کنگره خارجی دندانه دار این سکه عبارت ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ به معنی 10 روبل به چشم می خورد.

ویژگی ها

10 Rubles - Russian Federation - Commemoration of the russian republic
10 روبل جمهوری روسیه - سری یادبود جمهوری روسیه
БАНК РОССИИ - 10 РУБЛЕЙ - Mintmark - Date - Olive and oak leaves
بانک روسیه - 10 روبل - نشان اختصاری ضرابخانه - تاریخ - برگ زیتون و بلوط
Image of the coat arms of the city - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - City name
نشان شهر - جمهوری روسیه - نام شهر
2005 To 2008
از 2005 تا 2008
Copper-nickel center in brass ring
تکه داخلی مس-نیکل، حلقه دور برنج
8.4 Grams
8.4 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded and lettering
دندانه دار همراه با نوشته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 روبل 2005 ، استان لنینگراد
 • تکه داخل مس-نیکل، حلقه دور برنج
 • 8.4
 • 27
 • 3
 • 10 روبل 2005 ، استان تور
 • تکه داخل مس-نیکل، حلقه دور برنج
 • 8.4
 • 27
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


سکه 10 روبل 1992 جمهوری - MS62 - روسیه 026667
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 10 روبل 2010 جمهوری - EF45 - روسیه 026668
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 100 روبل 1993 جمهوری - MS61 - روسیه 026669
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.