:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

5 پزتا

معرفی و مشخصات سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم (Five Pesetas) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک پزتا اسپانیا معادل یک رئال و 24 کوارتو می باشد. این سکه در 9 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5 پزتا - نشان سلطنتی مخصوص پادشاه 

5 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان سلطنتی مخصوص پادشاه

توضیحات

این سکه در دو تیپ به ضرب رسیده است ؛ پشت سکه های ضرب شده در سال 1975 میلادی زیر ستاره تصویر ستاره ای است که داخل آن عددی نوشته شده و پشت سکه های مربوط به سال های 1982 ، 1983 ، 1984 ، 1989 میلادی زیر عدد 5 به جای ستاره ، نام اختصاری ضرابخانه (M تاجدار) ضرب شده است.

ویژگی ها

5 Pesetas Juan Carlos I - personal coat of arms of King
سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان سلطنتی مخصوص پادشاه
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
personal coat of arms of King Juan Carlos I - 5 PTAS - Mint mark
نشان سلطنتی مخصوص پادشاه خوان کارلوس یکم - 5 پزتا - نشان ضرابخانه
1975 To 1989
از 1975 تا 1989
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.75 Grams
5.75 گرم
23 mm
23 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 پزتا (76) 1975 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 5.75
 • 23
 • 3
 • 5 پزتا (77) 1975
 • مس-نیکل
 • 5.75
 • 23
لیست کامل

2) 5 پزتا - خطای جام جهانی فوتبال 

5 پزتا خوان کارلوس یکم - خطای جام جهانی فوتبال

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Pesetas Juan Carlos I - Error del Mundial
سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم - خطای جام جهانی فوتبال
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
Planet Earth - Soccer ball - ESPAÑA 82 - 5 PTAS - Star
کره زمین - توپ فوتبال - اسپانیا 82 - 5 پزتا - ستاره
1980
1980
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.75 Grams
5.75 گرم
23 mm
23 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 پزتا (80) 1980 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 5.75
 • 23
 • 3
 • 5 پزتا (81) 1980
 • مس-نیکل
 • 5.75
 • 23
لیست کامل

3) 5 پزتا - نقوش استیلیزه 

5 پزتا خوان کارلوس یکم - نقوش استیلیزه

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Pesetas Juan Carlos I - Stylized design
سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم - نقوش استیلیزه
Stylized design - ESPAÑA - Date
نقوش استیلیزه - اسپانیا - تاریخ
Stylized sailboats - 5 PTAS - Mint Mark
طرح قایق بادبانی استیلیزه شده - 5 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1989 To 2000
از 1989 تا 2000
Aluminium-Bronze
آلومینیوم-برنز
3.05 Grams
3.05 گرم
18 mm
18 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 پزتا 1990
 • آلومینیوم-برنز
 • 3.05
 • 18
 • 3
 • 5 پزتا 1991
 • آلومینیوم-برنز
 • 3.05
 • 18
لیست کامل

4) 5 پزتا - ژاکوبو 

5 پزتا خوان کارلوس یکم - ژاکوبو

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Pesetas Juan Carlos I - Jacobeo
سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم - ژاکوبو
Standing figure of St. James - Shell - ESPAÑA '93
پیکره ایستاده سنت جیمز - صدف - اسپانیا 93
Botafumeiro from Cathedral of Santiago de Compostela - St. James logo - 5 PTAS - Mint Mark - Date
عودسوز کلیسای جامع سانتیاگو ده کومپوستلا - نشان اختصاصی سنت جیمز - 5 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - تاریخ
1993
1993
Nickel-Brass
نیکل-برنج
3 Grams
3 گرم
17.5 mm
17.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

5) 5 پزتا - آراگون 

5 پزتا خوان کارلوس یکم - آراگون

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Pesetas Juan Carlos I - Aragon
سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم - آراگون
Puerta del Carmen of Zaragoza - ESPAÑA - Date
دروازه ای تاریخی در زاراگوزا - اسپانیا - تاریخ
ballerina - 5 PTAS - Mint Mark - ARAGON
بالرین - 5 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - آراگون
1994
1994
Nickel-Brass
نیکل-برنج
3 Grams
3 گرم
17.5 mm
17.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

6) 5 پزتا - آستوریاس 

5 پزتا خوان کارلوس یکم - آستوریاس

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Pesetas Juan Carlos I - Asturias
سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم - آستوریاس
Asturian Victoria Cross - ESPAÑA - Date
صلیب آزادی آستوریان - اسپانیا - تاریخ
Asturian Barn - 5 PTAS - Mint Mark - ASTURIAS
انبار آستوریان - 5 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - آستوریاس
1995
1995
Aluminium-Bronze
آلومینیوم-برنز
3 Grams
3 گرم
17.5 mm
17.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

7) 5 پزتا - لاریوخا 

5 پزتا خوان کارلوس یکم - لاریوخا

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Pesetas Juan Carlos I - La Rioja
سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم - لاریوخا
Porch of Revellín and tower of the church of Santa María - ESPAÑA - Date
رواق رِوِلین و برج کلیسای سانتا ماریا - اسپانیا - تاریخ
Dancer on stilts - grapes - 5 PTAS - Mint Mark - La Rioja
رقصنده بر روی چوب پا - 5 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - لاریوخا
1996
1996
Aluminum-Bronze
آلومینیوم-برنز
3 Grams
3 گرم
17.5 mm
17.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

8) 5 پزتا - جزایر بالئاری 

5 پزتا خوان کارلوس یکم - جزایر بالئاری

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Pesetas Juan Carlos I - The Balearic Islands
سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم - جزایر بالئاری
MENORCA RESERVA DE LA BIOSFERA - Taula (stone monument) - ESPAÑA - Date
زیست کره منورکا - تائولا (بنای سنگی) - اسپانیا - تاریخ
Figure on rearing horse - 5 PTAS - Mint Mark - The Balearic Islands
سواری بر اسب - 5 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - جزایر بالئاری
1997
1997
Brass
برنج
3 Grams
3 گرم
17.5 mm
17.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

9) 5 پزتا - مورسیا 

5 پزتا خوان کارلوس یکم - مورسیا

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Pesetas Juan Carlos I - Murcia
سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم - مورسیا
Crowned shield with supporters on arch - ESPAÑA - Date
نشان ملی اسپانیا بر روی آرک - اسپانیا - تاریخ
water wheel - 5 PTAS - Mint Mark - MURICIA
چرخ آبی - 5 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - مورسیا
1999
1999
Brass
برنج
3 Grams
3 گرم
17.5 mm
17.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

محصولات دسته: 5 پزتا


موجودی تعدادی سکه 5 پزتا (78)1975 خوان کارلوس یکم - EF45 - اسپانیا 029362
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 5 پزتا (79)1975 خوان کارلوس یکم - AU58 - اسپانیا 029363
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 5 پزتا (80)1980 خوان کارلوس یکم - AU58 - اسپانیا 029372
اتمام (فعلا موجود نیست)