5 پزتا

معرفی و مشخصات سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم (Five Pesetas) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک پزتا اسپانیا معادل یک رئال و 24 کوارتو می باشد. این سکه در 9 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 5 پزتا - نشان سلطنتی مخصوص پادشاه 

5 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان سلطنتی مخصوص پادشاه

توضیحات

این سکه در دو تیپ به ضرب رسیده است ؛ پشت سکه های ضرب شده در سال 1975 میلادی زیر ستاره تصویر ستاره ای است که داخل آن عددی نوشته شده و پشت سکه های مربوط به سال های 1982 ، 1983 ، 1984 ، 1989 میلادی زیر عدد 5 به جای ستاره ، نام اختصاری ضرابخانه (M تاجدار) ضرب شده است.

ویژگی ها

5 Pesetas Juan Carlos I - personal coat of arms of King
سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان سلطنتی مخصوص پادشاه
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
personal coat of arms of King Juan Carlos I - 5 PTAS - Mint mark
نشان سلطنتی مخصوص پادشاه خوان کارلوس یکم - 5 پزتا - نشان ضرابخانه
1975 To 1989
از 1975 تا 1989
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.75 Grams
5.75 گرم
23 mm
23 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 5 پزتا (76) 1957
 • مس-نیکل
 • 5.75
 • 23
 • 2
 • 5 پزتا (76) 1957 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 5.75
 • 23
 • 3
 • 5 پزتا (77) 1957
 • مس-نیکل
 • 5.75
 • 23
لیست کامل

2) 5 پزتا - خطای جام جهانی فوتبال 

5 پزتا خوان کارلوس یکم - خطای جام جهانی فوتبال

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Pesetas Juan Carlos I - Error del Mundial
سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم - خطای جام جهانی فوتبال
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
Planet Earth - Soccer ball - ESPAÑA 82 - 5 PTAS - Star
کره زمین - توپ فوتبال - اسپانیا 82 - 5 پزتا - ستاره
1980
1980
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.75 Grams
5.75 گرم
23 mm
23 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 5 پزتا (80) 1980
 • مس-نیکل
 • 5.75
 • 23
 • 2
 • 5 پزتا (80) 1980 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 5.75
 • 23
 • 3
 • 5 پزتا (81) 1980
 • مس-نیکل
 • 5.75
 • 23
لیست کامل

3) 5 پزتا - نقوش استیلیزه 

5 پزتا خوان کارلوس یکم - نقوش استیلیزه

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Pesetas Juan Carlos I - Stylized design
سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم - نقوش استیلیزه
Stylized design - ESPAÑA - Date
نقوش استیلیزه - اسپانیا - تاریخ
Stylized sailboats - 5 PTAS - Mint Mark
طرح قایق بادبانی استیلیزه شده - 5 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1989 To 2000
از 1989 تا 2000
Aluminium-Bronze
آلومینیوم-برنز
3.05 Grams
3.05 گرم
18 mm
18 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 5 پزتا 1989
 • آلومینیوم-برنز
 • 3.05
 • 18
 • 2
 • 5 پزتا 1990
 • آلومینیوم-برنز
 • 3.05
 • 18
 • 3
 • 5 پزتا 1991
 • آلومینیوم-برنز
 • 3.05
 • 18
لیست کامل

4) 5 پزتا - ژاکوبو 

5 پزتا خوان کارلوس یکم - ژاکوبو

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Pesetas Juan Carlos I - Jacobeo
سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم - ژاکوبو
Standing figure of St. James - Shell - ESPAÑA '93
پیکره ایستاده سنت جیمز - صدف - اسپانیا 93
Botafumeiro from Cathedral of Santiago de Compostela - St. James logo - 5 PTAS - Mint Mark - Date
عودسوز کلیسای جامع سانتیاگو ده کومپوستلا - نشان اختصاصی سنت جیمز - 5 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - تاریخ
1993
1993
Nickel-Brass
نیکل-برنج
3 Grams
3 گرم
17.5 mm
17.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 5 پزتا 1993
 • نیکل-برنج
 • 3
 • 17.5

5) 5 پزتا - آراگون 

5 پزتا خوان کارلوس یکم - آراگون

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Pesetas Juan Carlos I - Aragon
سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم - آراگون
Puerta del Carmen of Zaragoza - ESPAÑA - Date
دروازه ای تاریخی در زاراگوزا - اسپانیا - تاریخ
ballerina - 5 PTAS - Mint Mark - ARAGON
بالرین - 5 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - آراگون
1994
1994
Nickel-Brass
نیکل-برنج
3 Grams
3 گرم
17.5 mm
17.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 5 پزتا 1994
 • نیکل-برنج
 • 3
 • 17.5

6) 5 پزتا - آستوریاس 

5 پزتا خوان کارلوس یکم - آستوریاس

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Pesetas Juan Carlos I - Asturias
سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم - آستوریاس
Asturian Victoria Cross - ESPAÑA - Date
صلیب آزادی آستوریان - اسپانیا - تاریخ
Asturian Barn - 5 PTAS - Mint Mark - ASTURIAS
انبار آستوریان - 5 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - آستوریاس
1995
1995
Aluminium-Bronze
آلومینیوم-برنز
3 Grams
3 گرم
17.5 mm
17.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 5 پزتا 1995
 • آلومینیوم-برنز
 • 3
 • 17.5

7) 5 پزتا - لاریوخا 

5 پزتا خوان کارلوس یکم - لاریوخا

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Pesetas Juan Carlos I - La Rioja
سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم - لاریوخا
Porch of Revellín and tower of the church of Santa María - ESPAÑA - Date
رواق رِوِلین و برج کلیسای سانتا ماریا - اسپانیا - تاریخ
Dancer on stilts - grapes - 5 PTAS - Mint Mark - La Rioja
رقصنده بر روی چوب پا - 5 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - لاریوخا
1996
1996
Aluminum-Bronze
آلومینیوم-برنز
3 Grams
3 گرم
17.5 mm
17.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 5 پزتا 1996
 • آلومینیوم-برنز
 • 3
 • 17.5

8) 5 پزتا - جزایر بالئاری 

5 پزتا خوان کارلوس یکم - جزایر بالئاری

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Pesetas Juan Carlos I - The Balearic Islands
سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم - جزایر بالئاری
MENORCA RESERVA DE LA BIOSFERA - Taula (stone monument) - ESPAÑA - Date
زیست کره منورکا - تائولا (بنای سنگی) - اسپانیا - تاریخ
Figure on rearing horse - 5 PTAS - Mint Mark - The Balearic Islands
سواری بر اسب - 5 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - جزایر بالئاری
1997
1997
Brass
برنج
3 Grams
3 گرم
17.5 mm
17.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 5 پزتا 1997
 • برنج
 • 3
 • 17.5

9) 5 پزتا - مورسیا 

5 پزتا خوان کارلوس یکم - مورسیا

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Pesetas Juan Carlos I - Murcia
سکه 5 پزتا خوان کارلوس یکم - مورسیا
Crowned shield with supporters on arch - ESPAÑA - Date
نشان ملی اسپانیا بر روی آرک - اسپانیا - تاریخ
water wheel - 5 PTAS - Mint Mark - MURICIA
چرخ آبی - 5 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - مورسیا
1999
1999
Brass
برنج
3 Grams
3 گرم
17.5 mm
17.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 5 پزتا 1999
 • برنج
 • 3
 • 17.5
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.