3 پنس - تودور رز

3 پنس جرج ششم - تودور رز

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Pence George VI - Tudor rose
سکه 3 پنس جرج ششم - تودور رز
GEORGIVS VI D:G:BR:OMN:REX - George VI face side view
عبارت به لطف خداوند جرج ششم پادشاه بریتانیا - نیمرخ جرج ششم
FID:DEF:IND:IMP - St. George's shield on Tudor rose - Date - THREE·PENCE
مدافع ایمان و امپراطور هند - سپر جرجیس روی رز تودور - تاریخ - سه پنس
1937 To 1945
از 1937 تا 1945
Silver 500
نقره با عیار 500
1.41 Grams
1.41 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
4 پنس - تاج
3 پنس - با گل