4 پنس - تاج

4 پنس جرج ششم - تاج

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در عبارت روی سکه می باشد؛ تیپ اول مربوط به سال های 1937 تا 1946 م. و نقره با عیار 500 ، تیپ دوم مربوط به سال های 1947 و 1948 م. و نقره با عیار 925 است که هر دوی این تیپ ها با نوشته به لطف خداوند جرج ششم پادشاه بریتانیا و مدافع ایمان و امپراطور هند می باشند. تیپ سوم مربوط به سال های 1949 تا 1952 م. با نقره عیار 925 و با نوشته به لطف خداوند جرج ششم پادشاه بریتانیا و مدافع ایمان است.

ویژگی ها

4 Pence George VI - Crown
سکه 4 پنس جرج ششم - تاج
GEORGIVS VI D:G:BR:OMN:REX FIDEI DEF. - George VI face side view
عبارت به لطف خداوند جرج ششم پادشاه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ جرج ششم
Oak wreath - Crown - Number 4 - Date
تاجی از برگ بلوط - تاج - عدد 4 - تاریخ
1937 To 1952
از 1937 تا 1952
Silver 500
نقره با عیار 500
1.88 Grams
1.88 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
3 پنس - تاج
3 پنس - تودور رز