:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

1 کروزر - یادبود لئوپولد

سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - یادبود لئوپولد

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kreuzer friedrich wilhelm ludwig of baden - Leopold memorial
سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - یادبود لئوپولد
LEOPOLD GROSHERZOG VON BADEN - Leopold I side view
لئوپولد دوک بزرگ بادن - نیمرخ لئوپولد یکم
DAS LEOPOLDS DENKMAL - 20.SEPT.1861 - DIE DANKBARE STADT BADEN ENTHUELLT - Star
یادبود لئوپولد - 20 سپتامبر 1861 - شهر سپاسگزار بادن عیان کرد - ستاره
1861
1861
Copper
مس
-
-
22 mm
22 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
1 کروزر - تاج بلوط
1 رایش فینیگ - سکه برنزی