:: مزایده جدید شماره 48 :: اینجا ضربه بزنید

1 کروزر - تاج بلوط

سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - تاج بلوط

توضیحات

شایدِمونزه کلمه ای آلمانی است و برای سکه ای که ارزش فلز آن کمتر از ارزش اسمی اش باشد به کار میرود.

ویژگی ها

1 Kreuzer friedrich wilhelm ludwig of baden - Oak wreath
سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - تاج بلوط
BADEN - Royal coat of arms of baden - SCHEIDE-MUNZE
بادن - نشان سلطنتی بادن - شایدِمونزه
1 KREUZER - AD date - Oak wreath
1 کروزر - تاریخ میلادی - تاج بلوط
1859 To 1871
از 1859 تا 1871
Copper
مس
4 Grams
4 گرم
21.7 mm
21.7 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 کروزر 1860
 • مس
 • 4
 • 21.7
 • 3
 • 1 کروزر 1861
 • مس
 • 4
 • 21.7
 • 4
 • 1 کروزر 1862
 • مس
 • 4
 • 21.7
 • 5
 • 1 کروزر 1863
 • مس
 • 4
 • 21.7
 • 6
 • 1 کروزر 1864
 • مس
 • 4
 • 21.7
 • 7
 • 1 کروزر 1865
 • مس
 • 4
 • 21.7
 • 8
 • 1 کروزر 1866
 • مس
 • 4
 • 21.7
 • 9
 • 1 کروزر 1867
 • مس
 • 4
 • 21.7
 • 10
 • 1 کروزر 1868
 • مس
 • 4
 • 21.7
 • 11
 • 1 کروزر 1869
 • مس
 • 4
 • 21.7
 • 12
 • 1 کروزر 1870
 • مس
 • 4
 • 21.7
 • 13
 • 1 کروزر 1871
 • مس
 • 4
 • 21.7
1 کروزر - تولد وارث جدید
1 کروزر - یادبود لئوپولد