:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

10 دلار

معرفی و مشخصات اسکناس 10 دلار (ten dollars) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 10 دلار سری دیماند - آبراهام لینکلن 

10 دلار سری دیماند - آبراهام لینکلن

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Demand Note - Abraham Lincoln
اسکناس ده دلار سری دیماند - آبراهام لینکلن
American Bank Note Co. New York - Ten - The United States Promise To Pay Ten Dollars To The Bearer on Demand - Washington - Aug. 10th 1861 - Payable by the Assistant Treasurer of the United States at - Act of July 17. 1861 - Abraham Lincoln's portrait - Patented 30 June 1857 - Eagle and Flag - Female - United States of America Ten Dollars - Receivable In Payment of All Public Dues
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا - ده - ایالات متحده متعهد شده است ده دلار به حامل این اسکناس جهت مطالبات پرداخت نماید - واشنگتن - دهم آگوست 1861 - قابل پرداخت توسط معاون خزانه دار ایالات متحده - پرتره آبراهام لینکلن - ثبت شده در سی ام ژوئن 1875 - تصویر عقاب و پرچم - تصویر یک زن - ده دلار ایالات متحده آمریکا - قابل دریافت برای کلیه بدهی های عمومی
Ten Dollars - The united states of America - 10 X
ده دلار - ایالات متحده آمریکا - 10 ایکس
1861
1861
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1861 سری دیماند - نیویورک
 • -
 • 1861
 • 2
 • 10 دلار 1861 سری دیماند - نیویورک - با (For the) زیر امضا
 • -
 • 1861
 • 3
 • 10 دلار 1861 سری دیماند - فیلادلفیا
 • -
 • 1861
لیست کامل

2) 10 دلار سری ملی - مُهر قرمز 

10 دلار سری ملی - مُهر قرمز

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Banknote National currency - Red Seal
اسکناس ده دلار سری ملی - مُهر قرمز
National Currency - This note is secured by bonds of The United States Deposited with the U.S. Treasurer at Washington. - Will Pay Ten Dollars To Bearer on Demand - Continental Bank Note Co New York - Serial number - Seal - Benjamin Franklin conducting his electricity experiments - Female - Act Approved June 3d 1864
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - پرداخت توسط حامل ده دلار در خزانه داری نیویورک - کمپانی چاپ اسکناس کانتیننتال نیویورک - شماره سریال - مُهر - تصویری از بنجامین فرانکلین - تصویر یک زن - مصوبه سوم ژوئن 1864
This Note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by the United States to Individuals Corporations & associations within the United States except Interest on Public Debt - a view - vignette of Desoto discovering the Mississippi - eagle - Counterfeiting or Altering This Note, Or Passing Any Counterfeit or Alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed, is felony, and is punishable by $1,000 fine or fifteen year imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - منظره - تصویری از کشف میسیسیپی توسط ارناندو د سوتو - عقاب - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به یک هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد - 10 دلار
1861 - 1890
1890 - 1861
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1861 سری ملی - مُهر قرمز
 • Allison & New
 • 1861
 • 2
 • 10 دلار 1864 سری ملی - مُهر قرمز
 • Scofield & Gilfillan
 • 1864
 • 3
 • 10 دلار 1882 سری ملی - مُهر قرمز
 • Bruce & Gilfillan
 • 1882
لیست کامل

3) 10 دلار سری رایج - آبراهام لینکلن 

10 دلار سری رایج - آبراهام لینکلن

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Legal Tender - Abraham Lincoln
اسکناس ده دلار سری رایج - آبراهام لینکلن
Act of Feb 25th 1862 - Series number - Abraham Lincoln's portrait - Eagle and Flag - Female - Seal - The United States Promise To Pay To The Bearer Ten Dollars Payable At The Treasury of the United States At New York - Printed by the National Bank Note Co. - Washington - March 10th 1862
مصوبه بیست و پنجم فوریه 1862 - شماره سریال - پرتره آبراهام لینکلن - عقاب و پرچم - تصویر یک زن - مُهر - ایالات متحده متعهد شده است ده دلار به حامل این اسکناس جهت مطالبات پرداخت نماید - چاپ شده توسط اداره چاپ اسکناس آمریکا - واشنگتن - دهم مارس 1862
This Note Is A Legal Tender For All Debts Public And Private Except Duties On Imports And Interest On The Public Debt; And Is exchangeable for U.S. Six percent Twenty Year Bonds, redeemable at the pleasure of the U. States after Five Years - United States of America
این اسکناس پولی قانونی است که برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود و قابل تبدیل به اوراق قرضه با 6 درصد سود 20 ساله و قابل بازخرید پس از 5 سال در خزانه داری آمریکا - ایالات متحده آمریکا
1862
1862
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1862 سری رایج - سری یک
 • Chittenden & Spinner
 • 1862
 • 2
 • 10 دلار 1862 سری رایج - سری 9-1
 • Chittenden & Spinner
 • 1862
 • 3
 • 10 دلار 1862 سری رایج - سری 5
 • Chittenden & Spinner
 • 1862
لیست کامل

4) 10 دلار سری رایج - آبراهام لینکلن - تیپ دو 

10 دلار سری رایج - آبراهام لینکلن - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Legal Tender - Abraham Lincoln - Type 2
اسکناس ده دلار سری رایج - آبراهام لینکلن - تیپ دو
Act of March 3d 1863 - Series number - Abraham Lincoln's portrait - Eagle and Flag - Female - Seal - The United States Promise To Pay To The Bearer Ten Dollars Payable At The Treasury of the United States At New York - Printed by the National Bank Note Co. - Washington - March 10th 1863
مصوبه سوم مارس 1863 - شماره سریال - پرتره آبراهام لینکلن - عقاب و پرچم - تصویر یک زن - مُهر - ایالات متحده متعهد شده است ده دلار به حامل این اسکناس جهت مطالبات پرداخت نماید - چاپ شده توسط اداره چاپ اسکناس آمریکا - واشنگتن - دهم مارس 1863
This Note Is A Legal Tender For All Debts Public And Private Except Duties On Imports And Interest On The Public Debt; And Is Receivable In Payment of All Loans Made To The United States - United States of America
این اسکناس پولی قانونی است که برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود و قابل دریافت برای کلیه وام های داده شده در آمریکا - ایالات متحده آمریکا
1863
1863
National Bank Note Company (U.S.A.) - NBNC - American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک ملی آمریکا - چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1863 سری رایج
 • Chittenden & Spinner
 • 1863

5) 10 دلار سری رایج خزانه داری با بهره مرکب - سالمون پی. چیس 

10 دلار سری رایج خزانه داری با بهره مرکب - سالمون پی. چیس

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Legal Tender - Compound Interest Treasury Note - Salmon P. Chase
اسکناس ده دلار سری رایج خزانه داری با بهره مرکب - سالمون پی. چیس
This Note Is A Legal Tender For Ten Dollars - Treasury Department - Act of June 30th 1864 - Salmon P. Chase's bust - Heraldic eagle - Female - Seal - Serial number - Three Years After Date The United States Will Pay The Bearer With Interest At The Rate Of Six Percent Interest Per Annum Ten Dollars - Treasury Note
اسکناس ده دلار سری رایج - وزارت خزانه داری - مصوبه سی ام ژوئن 1864 - نیم تنه سالمون پی. چیس - نشان عقاب - تصویر یک زن - مُهر - شماره سریال - نرخ بهره بعد از سه سال قابل پرداخت خواهد شد و به ازای هر ده دلار به میزان شش درصد محاسبه می شود - اسکناس خزانه داری
this Note is a Legal Tender for Ten Dollars but bears Interest at six percent compounded every six months though payable only at maturity as follows - This sum $11.94 will be paid the holder for principal and at maturity of note three years from date
هر شش ماه برای هر دلار به میزان شش درصد سود مرکب تعلق می گیرد. این سود پس از سه سال از تاریخ این اسکناس قابل پرداخت است که فقط در زمان سررسید 3 ساله قابل پرداخت می باشد - مبلغ یازده دلار و نود و چهار سنت به دارنده این اسکناس به عنوان اصل سود پرداخت می شود.
1864
1864
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1864 سری رایج خزانه داری با بهره مرکب - 10 ژوئن
 • -
 • 1864
 • 2
 • 10 دلار 1864 سری رایج خزانه داری با بهره مرکب - 15 جولای
 • -
 • 1864
 • 3
 • 10 دلار 1864 سری رایج خزانه داری با بهره مرکب - 15 آگوست
 • -
 • 1864
لیست کامل

6) 10 دلار سری رایج خزانه داری - دنیل وبستر 

10 دلار سری رایج خزانه داری - دنیل وبستر

توضیحات

این اسکناس به دلیل ترکیب رنگ خاص خود ، در میان کلکسیونرها با نام «رنگین کمان» شناخته می شود. یکی از مشخصه های این سری اسکناس ، پایان یافتن شماره سریال با نماد ستاره می باشد.

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Legal Tender - Treasury Note - Daniel Webster
اسکناس ده دلار سری رایج خزانه داری - دنیل وبستر
This Note Is A Legal Tender For Ten Dollars - Series of 1869 - The United States Will Pay The Bearer Ten Dollars Washington - Daniel Webster's portrait - Eagle - vignette showing Pocahontas - Serial number - Seal - Act of March 3rd 1863 - Treasury Note
ده دلار سری رایج - سری 1869 - ایالات متحده متعهد شده است تا ده دلار به حامل ان پرداخت نماید - پرتره دنیل وبستر - عقاب - تصویری از پوکاهانتس دختر سرخپوست - شماره سریال - مُهر - مصوبه سوم مارس 1863 - اسکناس خزانه داری
This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or 15 years imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - ایالات متحده آمریکا - 10 - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1869
1869
National Bank Note Company (U.S.A.) - NBNC
چاپخانه اسکناس بانک ملی آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1869 سری رایج خزانه داری - دنیل وبستر
 • Allison & Spinner
 • 1869

7) 10 دلار سری رایج ایالات متحده - دنیل وبستر 

10 دلار سری رایج ایالات متحده - دنیل وبستر

توضیحات

این اسکناس تاریخ های 1875 و 1878 در چاپخانه Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC چاپ شده و تاریخ 1880 در چاپخانه Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP به چاپ رسیده است.

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Legal Tender - United States Note - Daniel Webster
اسکناس ده دلار سری رایج ایالات متحده - دنیل وبستر
This Note Is A Legal Tender For Ten Dollars - Series number - The United States Will Pay The Bearer Ten Dollars Washington - Daniel Webster's portrait - Eagle - vignette showing Pocahontas - Serial number - Seal - Act of March 3rd 1863 - United States Note
ده دلار سری رایج - شماره سری - ایالات متحده متعهد شده است تا ده دلار به حامل ان پرداخت نماید - پرتره دنیل وبستر - عقاب - تصویری از پوکاهانتس دختر سرخپوست - شماره سریال - مُهر - مصوبه سوم مارس 1863 - اسکناس ایالات متحده
This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or Fifteen (15) years imprisonment at hard labor or both.
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1875 - 1880
1880 - 1875
Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC - Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
چاپخانه اسکناس کلمبیا - اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1875 سری رایج ایالات متحده
 • Allison & New
 • 1875
 • 2
 • 10 دلار 1878 سری رایج ایالات متحده
 • Allison & Gilfillan
 • 1878
 • 3
 • 10 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Scofield & Gilfillan
 • 1880
لیست کامل

8) 10 دلار سری گواهی سپرده نقره - رابرت موریس 

10 دلار سری گواهی سپرده نقره - رابرت موریس

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Silver Certificate of Deposit - Robert Morris
اسکناس ده دلار سری گواهی سپرده نقره - رابرت موریس
Certificate of Deposit - Act of February 28th 1878 - Robert Morris's portrait - This Certifies That There Have Been Deposited With The (Assistant) Treasurer Of U.S. At Washington D.C. Payable At His Office To The Bearer On Demand Ten Silver Dollars - Serial number - Seal
گواهی سپرده - مصوبه 28 فوریه 1878 - پرتره رابرت موریس - این گواهی قابل پرداخت به اندازه 10 دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد - شماره سریال - مُهر
United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره ایالات متحده - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1878 - 1880
1880 - 1878
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1878 سری گواهی سپرده نقره - مُهر بزرگ قرمز - CS by W.G. White
 • Scofield & Gilfillan
 • 1878
 • 2
 • 10 دلار 1878 سری گواهی سپرده نقره - مُهر بزرگ قرمز - CS by J.C. Hopper
 • Scofield & Gilfillan
 • 1878
 • 3
 • 10 دلار 1878 سری گواهی سپرده نقره - مُهر بزرگ قرمز - CS by T. Hillhouse
 • Scofield & Gilfillan
 • 1878
لیست کامل

9) 10 دلار سری گواهی بازپرداخت 

10 دلار سری گواهی بازپرداخت

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Refunding Certificate
اسکناس ده دلار سری گواهی بازپرداخت
united states refunding certificate - Serial number - Ten Dollars - Benjamin Franklin's portrait - Seal
سری گواهی بازپرداخت - شماره سریال - ده دلار - پرتره بنجامین فرانکلین - مُهر
Certificate of deposit - Ten Dollars
گواهی سپرده - ده دلار
1879
1879
-
-
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1879 سری گواهی بازپرداخت
 • -
 • 1879

10) 10 دلار سری ملی - مُهر قهوه ای 

10 دلار سری ملی - مُهر قهوه ای

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - National Currency - Brown Seal
اسکناس ده دلار سری ملی - مُهر قهوه ای
National Currency - This note is secured by bonds of The United States Deposited with the U.S. Treasurer at Washington. - Will Pay Ten Dollars To Bearer on Demand - Continental Bank Note Co New York - Serial number - Seal - Benjamin Franklin conducting his electricity experiments - Female
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - پرداخت توسط حامل ده دلار در خزانه داری نیویورک - کمپانی چاپ اسکناس کانتیننتال نیویورک - شماره سریال - مُهر - تصویری از بنجامین فرانکلین - تصویر یک زن
This Note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by the United States to Individuals Corporations & associations within the United States except Interest on Public Debt - Symbol - Number - eagle - Counterfeiting or Altering This Note, Or Passing Any Counterfeit or Alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed, is felony, and is punishable by $1,000 fine or fifteen year imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - سمبل - عدد - عقاب - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به یک هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد - 10 دلار
1883 - 1901
1901 - 1883
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1883 سری ملی - عدد 29 در پشت
 • Bruce & Gilfillan
 • 1883
 • 2
 • 10 دلار 1885 سری ملی - عدد 733 در پشت
 • Bruce & Wyman
 • 1885
 • 3
 • 10 دلار 1886 سری ملی - عدد 1347 در پشت
 • Bruce & Jordan
 • 1886
لیست کامل

11) 10 دلار سری گواهی نقره - توماس هندریکس - تیپ یک 

10 دلار سری گواهی نقره - توماس ای. هندریکس - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

 Ten dollars Banknote - Silver Certificate - Thomas A Hendricks - type 1
اسکناس ده دلار سری گواهی نقره - توماس ای. هندریکس - تیپ یک
This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Ten Silver Dollars Payable To The Bearer On Demand Washington, D.C. - Thomas A Hendricks's portrait - Serial number - Seal - Department Series 1886 - Act of February 28th 1878
این گواهی قابل پرداخت به اندازه 10 دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد - پرتره توماس ای. هندریکس - شماره سریال - مُهر - سری 1886 - مصوبه 28 فوریه 1878
United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره ایالات متحده - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1886
1886
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر قرمز
 • Rosecrans & Jordan
 • 1886
 • 2
 • 10 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر قرمز
 • Rosecrans & Hyatt
 • 1886
 • 3
 • 10 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر بزرگ قرمز
 • Rosecrans & Hyatt
 • 1886
لیست کامل

12) 10 دلار سری رایج خزانه داری - فیلیپ شرایدن - تیپ یک 

10 دلار سری رایج خزانه داری - فیلیپ شرایدن - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Legal Tender - Treasury Note - Philip H Sheridan - Type 1
اسکناس ده دلار سری رایج خزانه داری - فیلیپ شرایدن - تیپ یک
Treasury Note - The United States Of America Will Pay To Bearer Ten Dollars In Coin Washington, D.C. - Series of 1890 - Sheridan's Portrait - Serial number - Seal - Legal Tender Act July 14 1890
اسکناس خزانه داری - ایالات متحده متعهد شده است تا 10 دلار به حامل این اسکناس پرداخت نماید - سری 1890 - پرتره شرایدن - شماره سریال - مُهر - سری رایج - مصوبه 14 جولای 1890
Ten Dollars - This Note Is A Legal Tender At Its Face Value In Payment of All Debts, Public and Private, Except When Otherwise Expressly Stipulated In The Contract.
ده دلار - این اسکناس قابل دریافت برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی است به جز مواردی که در قانون قرارداد آن ذکر شده است.
1890
1890
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1890 سری رایج خزانه داری - مُهر قهوه ای
 • Rosecrans & Huston
 • 1890
 • 2
 • 10 دلار 1890 سری رایج خزانه داری - مُهر قهوه ای
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1890
 • 3
 • 10 دلار 1890 سری رایج خزانه داری - مُهر قرمز
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1890
لیست کامل

13) 10 دلار سری رایج خزانه داری - فیلیپ شرایدن - تیپ دو 

10 دلار سری رایج خزانه داری - فیلیپ شرایدن - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Legal Tender - Treasury Note - Philip H Sheridan - Type 2
اسکناس ده دلار سری رایج خزانه داری - فیلیپ شرایدن - تیپ دو
Treasury Note - The United States Of America Will Pay To Bearer Ten Dollars In Coin Washington, D.C. - Series of 1891 - Sheridan's Portrait - Serial number - Seal - Legal Tender Act July 14 1890
اسکناس خزانه داری - ایالات متحده متعهد شده است تا 10 دلار به حامل این اسکناس پرداخت نماید - سری 1891 - پرتره شرایدن - شماره سریال - مُهر - سری رایج - مصوبه 14 جولای 1890
Ten Dollars - This Note Is A Legal Tender At Its Face Value In Payment of All Debts, Public and Private, Except When Otherwise Expressly Stipulated In The Contract - Treasury Note
ده دلار - این اسکناس قابل دریافت برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی است به جز مواردی که در قانون قرارداد آن ذکر شده است
1891
1891
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1891 سری رایج خزانه داری
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1891
 • 2
 • 10 دلار 1891 سری رایج خزانه داری
 • Tillman & Morgan
 • 1891
 • 3
 • 10 دلار 1891 سری رایج خزانه داری
 • Bruce & Roberts
 • 1891
لیست کامل

14) 10 دلار سری گواهی نقره - توماس هندریکس - تیپ دو 

10 دلار سری گواهی نقره - توماس ای. هندریکس - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Silver Certificate - Thomas A Hendricks - type 2
اسکناس ده دلار سری گواهی نقره - توماس ای. هندریکس - تیپ دو
This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Ten Silver Dollars Payable To The Bearer On Demand Washington, D.C. - Thomas A Hendricks's portrait - Serial number - Seal - Series 1891 - Act of February 28th 1878
این گواهی قابل پرداخت به اندازه 10 دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد - پرتره توماس ای. هندریکس - شماره سریال - مُهر - سری 1886 - مصوبه 28 فوریه 1878
Silver Certificate - Ten Dollars - united states - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره - ده دلار - ایالات متحده - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1891 - 1908
1908 - 1891
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1891 سری گواهی نقره - مُهر کوچک قرمز
 • Rosecrans & Nebecker
 • 1891
 • 2
 • 10 دلار 1891 سری گواهی نقره - مُهر کوچک قرمز
 • Tillman & Morgan
 • 1891
 • 3
 • 10 دلار 1891 سری گواهی نقره - مُهر کوچک قرمز
 • Bruce & Roberts
 • 1891
لیست کامل

15) 10 دلار سری ملی - مُهر آبی 

10 دلار سری ملی - مُهر آبی

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - National Currency - Blue Seal
اسکناس ده دلار سری ملی - مُهر آبی
National Currency - This note is secured by bonds of The United States Deposited with the U.S. Treasurer at Washington. - Will Pay Ten Dollars To Bearer on Demand - Continental Bank Note Co New York - Serial number - Seal - Benjamin Franklin conducting his electricity experiments - Female
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - پرداخت توسط حامل ده دلار در خزانه داری نیویورک - کمپانی چاپ اسکناس کانتیننتال نیویورک - شماره سریال - مُهر - تصویری از بنجامین فرانکلین - تصویر یک زن
This Note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by the United States to Individuals Corporations & associations within the United States except Interest on Public Debt - Date - Counterfeiting or Altering This Note, Or Passing Any Counterfeit or Alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed, is felony, and is punishable by $1,000 fine or fifteen year imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - تاریخ - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به یک هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد - 10 دلار
1900 - 1907
1907 - 1900
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1900 سری ملی - مُهر آبی
 • Lyons & Roberts
 • 1900
 • 2
 • 10 دلار 1901 سری ملی - مُهر آبی
 • Lyons & Roberts
 • 1901
 • 3
 • 10 دلار 1907 سری ملی - مُهر آبی
 • Vernon & Treat
 • 1907
لیست کامل

16) 10 دلار سری رایج ایالات متحده - لوئیس و کلارک 

10 دلار سری رایج ایالات متحده - لوئیس و کلارک

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Legal Tender - United States Note - Lewis & Clark
اسکناس ده دلار سری رایج ایالات متحده - لوئیس و کلارک
United States Note - Series of 1901 - This Note Is A Legal Tender For Ten Dollars Subject To The Provisions of Section 3588 R.S. - The United States of American Will Pay To The Bearer Ten Dollars - Serial number - Seal - X ten - Lewis's Portrait - Bison - Clark's portrait - Washington, D.C.
اسکناس ایالات متحده - سری 1901 - این یادداشت یک قرارداد حقوقی برای ده دلار است که به مقررات بخش 3588 R.S. - ایالات متحده متعهد شده است تا 10 دلار به حامل این اسکناس پرداخت نماید - شماره سریال - مُهر - عبارت ایکس ده - پرتره لوئیس - بیسون - پرتره کلارک - واشنگتن دی. سی.
This Note Is A Legal Tender For Its Face Value For All Debts Public and Private Except Duties On Imports And Interest On The Public Debt - Female
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - تصویر یک زن
1901
1901
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1901 سری رایج ایالات متحده
 • Lyons & Roberts
 • 1901
 • 2
 • 10 دلار 1901 سری رایج ایالات متحده
 • Lyons & Treat
 • 1901
 • 3
 • 10 دلار 1901 سری رایج ایالات متحده
 • Vernon & Treat
 • 1901
لیست کامل

17) 10 دلار سری ملی - ویلیام مک کینلی 

10 دلار سری ملی - ویلیام مک کینلی

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - National Currency - William McKinley
اسکناس ده دلار سری ملی - ویلیام مک کینلی
National Currency - Secured By United States Bonds Deposited With The Treasurer Of The United States of America Will Pay To The Bearer On Demand Ten Dollars - Series of 1902 - William McKinley's portrait - Serial number - Seal
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - سری 1902 - پرتره ویلیام مک کینلی - شماره سریال - مُهر
This note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by The United States to individuals corporations and associations within the United States except interest on the public debt - Female
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - تصویر یک زن
1902 - 1908
1908 - 1902
-
-
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1901 سری ملی - ویلیام مک کینلی - مُهر آبی
 • Lyons & Roberts
 • 1901
 • 2
 • 10 دلار 1901 سری ملی - ویلیام مک کینلی - مُهر آبی
 • Vernon & Treat
 • 1901
 • 3
 • 10 دلار 1902 سری ملی - ویلیام مک کینلی - مُهر آبی
 • Lyons & Roberts
 • 1902
لیست کامل

18) 10 دلار سری گواهی طلا - مایکل هیلگاس 

10 دلار سری گواهی طلا - مایکل هیلگاس

توضیحات

سال 1922 در چاپخانه Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP به چاپ رسیده است.

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Gold Certificate - Michael Hillegas
اسکناس ده دلار سری گواهی طلا - مایکل هیلگاس
Gold Certificate - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Of America Ten Dollars In Gold Coin Payable To The Bearer On Demand - Michael Hillegas's Portrait - Serial number - Seal - X ten - Series of 1907 - Act of July 12 1882 - Act of March 4 1907
گواهی طلا - این اسکناس گواهی می کند که ده دلار سکه طلا در خزانه داری موجود است. این مبلغ سکه طلا با تقاضا و ارائه این اسکناس در دفتر خزانه داری شهر نیویورک قابل پرداخت است - پرتره مایکل هیلگاس - شماره سریال - مُهر - عبارت ایکس دلار - سری 1907 - مصوبه 12 جولای 1882 - مصوبه 4 مارس 1907
Gold Certificate - The united states of America - Heraldic eagle
گواهی طلا - ایالات متحده آمریکا - نشان عقاب
1907 - 1922
1922 - 1907
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1907 سری گواهی طلا - مایکل هیلگاس
 • Vernon & Treat
 • 1907
 • 2
 • 10 دلار 1907 سری گواهی طلا - مایکل هیلگاس
 • Vernon & McClung
 • 1907
 • 3
 • 10 دلار 1907 سری گواهی طلا - مایکل هیلگاس - مصوبه 1882
 • Napier & McClung
 • 1907
لیست کامل

19) 10 دلار سری فدرال رزرو - اندرو جکسون 

10 دلار سری فدرال رزرو - اندرو جکسون

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Federal Reserve - Andrew Jackson
اسکناس ده دلار سری فدرال رزرو - اندرو جکسون
Federal Reserve Note - Series of 1914 - Authorized by Federal Reserve Act of December 23, 1913 - The United States Will Pay To The Bearer On Demand Ten Dollars - Andrew Jackson's portrait - Serial number - Seal
اسکناس سری فدارل رزرو - سری 1914 - ثبت شده توسط بانک فدرال رزرو طبق مصوبه 23 دسامبر 1913 - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار 10 دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد - پرتره اندرو جکسن - شماره سریال - مُهر
Ten Dollars - Federal Reserve Note - Farm and Factory - This note is receivable by all national and member banks and federal reserve banks for all taxes, customs and other public dues, it is redeemable in gold on demand at the treasury department of the United States in the city of Washington, District of Columbia, or in gold or lawful money at any federal reserve bank
ده دلار - اسکناس سری فدرال رزرو - مزرعه و کارخانه - این اسکناس قابل دریافت در تمام بانک های ملی و بانک های فدرال رزرو برای همه بدهی های عمومی و مالیات می باشد. قابل تبدیل به طلا در شعب وزارت خزانه داری در شهر واشنگتن و ناحیه کلمبیامی باشد.همچنین علاوه بر طلا قابل تعویض با پول های قانونی در بانک های فدرال رزرو نیز می باشد.
1914
1914
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1914 سری فدرال رزرو - اندرو جکسون - مُهر قرمز
 • Burke & McAdoo
 • 1914
 • 2
 • 10 دلار 1914 سری فدرال رزرو - اندرو جکسون - مُهر آبی
 • -
 • 1914

20) 10 دلار سری ملی - فدرال رزرو - اندرو جکسون 

10 دلار سری ملی فدرال رزرو - اندرو جکسون

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars National Currency - Federal Reserve Note - Andrew Jackson
اسکناس ده دلار سری ملی فدرال رزرو - اندرو جکسون
National Currency - Secured By United States Bonds Deposited With The Treasurer Of The United States Of America Will Pay To The Bearer On Demand Ten Dollars - Andrew Jackson's Portrait - Federal Reserve Bank Note - Series number - Serial number - Seal
اسکناس سری ملی - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار 10 دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد - پرتره اندرو جکسن - بانک فدرال رزرو - شماره سری - شماره سریال - مُهر
Ten Dollars - National currency - Federal Reserve Note - Farm and Factory - This Note Is Receivable At Par In All Parts Of The United States In Payment Of All Taxes And Excises And All Other Dues To The United States Except Duties On Imports And Also For All Salaries And Other Debts And Demands Owing By The United States To Individuals Corporations And Associated Within The United States Except Interest On Public Debt
ده دلار - اسکناس سری ملی فدرال رزرو - مزرعه و کارخانه - این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد
1915 - 1918
1918 - 1915
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی . چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1915 سری ملی فدرال رزرو - آتلانتا
 • -
 • 1915
 • 2
 • 10 دلار 1915 سری ملی فدرال رزرو - شیکاگو
 • -
 • 1915
 • 3
 • 10 دلار 1915 سری ملی فدرال رزرو - کانزاس سیتی
 • -
 • 1915
لیست کامل

21) 10 دلار سری ایالات متحده - اندرو جکسن 

10 دلار سری ایالات متحده - اندرو جکسن

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - United States Note - Andrew Jackson
اسکناس ده دلار سری ایالات متحده - اندرو جکسن
United States Note - Series of 1923 - Jackson's portrait - The United States of America Will Pay To The Bearer On Demand Ten Dollars - Washington, D.C. - This Note Is A Legal Tender At Its Face Value For All Debts Public And Private Except Duties On Imports and Interest On The Public Debt - Seal - Serial number - X ten
اسکناس ایالات متحده - سری 1923 - پرتره اندرو جکسن - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار 10 دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد - واشنگتن دی.سی. - این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - مُهر - شماره سریال - عبارت ایکس ده
The united states of Ten Dollars - 10 Dollars
ده دلار ایالات متحده - ده دلار
1923
1923
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1923 سری ایالات متحده - اندرو جکسن
 • Speelman & White
 • 1923

22) 10 دلار سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون 

10 دلار سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Federal reserve note - Alexander Hamilton
اسکناس ده دلار سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون
Federal reserve note - Series number - Hamilton's portrait - Serial number - Seal - Redeemable in gold on demand at the United States treasury,or in gold or lawful at any federal reserve bank - washington D.C. - Ten Dollars payable in silver coin to bearer on demand
سری فدرال رزرو - ایالات متحده آمریکا - شماره سری - پرتره همیلتون - شماره سریال - مُهر - قابل تبدیل به طلا در شعب وزارت خزانه داری ایالات متحده و یا قابل تعویض با طلا در بانک های فدرال رزرو می باشد - واشنگتن دی.سی. - قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار 10 دلار
The united states of America - US Treasury Building - Ten Dollars
ایالات متحده آمریکا - تصویر ساختمان وزارت خزانه داری آمریکا - ده دلار
1928 - 1995
1995 - 1928
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1928 سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون
 • Tate & Mellon
 • 1928
 • 2
 • 10 دلار 1928 سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون
 • Woods & Mellon
 • 1928
 • 3
 • 10 دلار 1929 سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون
 • -
 • 1929
لیست کامل

23) 10 دلار سری ملی - الکساندر همیلتون 

10 دلار سری ملی - الکساندر همیلتون

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars - National Currency - Alexander Hamilton
اسکناس ده دلار سری ملی - الکساندر همیلتون
National Currency - Secured By United States Bonds Deposited With The Treasurer Of The United States Of America - The Federal note Will Pay To The Bearer On Demand Ten Dollars - Series number - Hamilton's portrait - Serial number - Seal
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط خزانه دار ایالات متحده تضمین شده است - این اسکناس قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار 10 دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد - شماره سری - پرتره همیلتون - شماره سریال - مُهر
The united states of America - US Treasury Building - Ten Dollars
ایالات متحده آمریکا - تصویر ساختمان وزارت خزانه داری آمریکا - ده دلار
1929
1929
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1929 سری ملی - الکساندر همیلتون
 • -
 • 1929

24) 10 دلار سری گواهی نقره - الکساندر همیلتون 

10 دلار سری گواهی نقره - الکساندر همیلتون

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Silver certificate - Alexander Hamilton
اسکناس ده دلار سری گواهی نقره - الکساندر همیلتون
Silver certificate - the united states of america - Series number - Hamilton's portrait - Serial number - Seal - washington D.C. - Ten Dollars payable in silver coin to bearer on demand
گواهی نقره - ایالات متحده آمریکا - شماره سری - پرتره همیلتون - شماره سریال - مُهر - واشنگتن دی.سی. - قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار 10 دلار
The united states of America - US Treasury Building - Ten Dollars
ایالات متحده آمریکا - تصویر ساختمان وزارت خزانه داری آمریکا - ده دلار
1933 - 1953
1953 - 1933
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1933 سری گواهی نقره - الکساندر همیلتون
 • Julian & Woodin
 • 1933
 • 2
 • 10 دلار 1933 سری گواهی نقره - الکساندر همیلتون
 • Julian & Morgenthau
 • 1933
 • 3
 • 10 دلار 1934 سری گواهی نقره - الکساندر همیلتون
 • Julian & Morgenthau
 • 1934
لیست کامل

25) 10 دلار نظامی - سری های 461 و 471 

10 دلار نظامی - سری های 461 و 471

توضیحات

MPC های سری 461 به رنگ آبی و قهوه ای و سری 471 به رنگ صورتی است و هر دو دارای طراحی یکسانی می باشند. این MPC ها در پایگاه های نظامی کشور های استرالیا ، بلژیک ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، مجارستان ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مراکش ، هلند ، فیلیپین ، جزایر ریوکیو ، اسکاتلند ، یوگسلاوی مورد استفاده قرار می گرفته اند.

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Military - series 461 & 471
اسکناس ده دلار نظامی - سری های 461 و 471
Military payment certificate - 10 Dollars - Serial number - Series number - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - ده دلار - شماره سریال - شماره سری - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
MIlitary payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations - Heraldic eagle
گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - نشان عقاب
1946 To 1948
از 1946 تا 1948
Tudor Press , Boston
تودور پرس در بوستون
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار نظامی 1946 ، سری 461
 • -
 • 1946
 • 2
 • 10 دلار نظامی 1947 ، سری 461
 • -
 • 1947
 • 3
 • 10 دلار نظامی 1947 ، سری 471
 • -
 • 1947
لیست کامل

26) 10 دلار نظامی - سری 472 

10 دلار نظامی - سری 472

توضیحات

MPC سری 481 در پایگاه های نظامی کشور های استرالیا ، بلژیک ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، مجارستان ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مراکش ، هلند ، فیلیپین ، جزایر ریوکیو ، اسکاتلند ، یوگسلاوی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Military - series 472
اسکناس ده دلار نظامی - سری 472
10 Dollars 10 - 10 - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations - Series number - Heraldic eagle - Serial number - Military payment certificate
10 دلار - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - شماره سری  - نشان عقاب - شماره سریال - گواهی پرداخت نظامی
Military payment certificate - Heraldic eagle - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - نشان عقاب - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1948 To 1951
از 1948 تا 1951
Tudor Press , Boston
تودور پرس در بوستون
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار نظامی 1948 - سری 472
 • -
 • 1948
 • 2
 • 10 دلار نظامی 1951 - سری 472
 • -
 • 1951
 • 3
 • 10 دلار نظامی 1949 - سری 472
 • -
 • 1949
لیست کامل

27) 10 دلار نظامی - سری 481 

10 دلار نظامی - سری 481

توضیحات

MPC سری 481 در پایگاه های نظامی کشور های استرالیا ، بلژیک ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، مجارستان ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مراکش ، هلند ، فیلیپین ، جزایر ریوکیو ، اسکاتلند ، یوگسلاوی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Military - series 481
اسکناس ده دلار نظامی - سری 481
Military payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations - Serial number - a man - 10 Dollars - Series number
گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - شماره سریال - تصویر یک مرد - 10 دلار - شماره سری
Military payment certificate - Heraldic eagle - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - نشان عقاب - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1951 To 1954
از 1951 تا 1954
Tudor Press & Forbes Lithograph
تودور پرس و شرکت لیتوگرافی فوربس
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار نظامی 1951 - سری 481
 • -
 • 1951
 • 2
 • 10 دلار نظامی 1952 - سری 481
 • -
 • 1952
 • 3
 • 10 دلار نظامی 1953 - سری 481
 • -
 • 1953
لیست کامل

28) 10 دلار نظامی - سری 521 

10 دلار نظامی - سری 521

توضیحات

در MPC های اولیه از یک ترکیب رنگ مشابه برای یک سری کامل استفاده شده و طراحی آن ها یکسان بود ؛ اما از سال 1954 در سری 521 به بعد برای هر سری از طرح ها و ترکیب رنگ مختلف استفاده شده است.این اسکناس ها در سه سایز منتشر شده که سری سنت آن ها در سایز کوچک است. MPC سری 521 فقط در پایگاه های نظامی کشور ایرلند شمالی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Military - series 521
اسکناس ده دلار نظامی - سری 521
Serial number - Military payment certificate - Ten Dollars - 10 - Woman face side view - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations - Series number
شماره سریال - گواهی پرداخت نظامی - ده دلار - 10 - نیمرخ یک زن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - شماره سری
Ten Dollars - 10 - a woman picture - Military payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
پنج دلار - تصویر یک زن - زگواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1954 To 1958
از 1954 تا 1958
Forbes lithograph co.
شرکت لیتوگرافی فوربس
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار نظامی 1954 - سری 521
 • -
 • 1954
 • 2
 • 10 دلار نظامی 1955 - سری 521
 • -
 • 1955
 • 3
 • 10 دلار نظامی 1956 - سری 521
 • -
 • 1956
لیست کامل

29) 10 دلار نظامی - سری های 541 و 691 

10 دلار نظامی - سری های 541 و 691

توضیحات

MPC سری 541 در پایگاه های نظامی کشور های قبرس ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مراکش ، ایرلند شمالی ، فیلیپین ، جزایر ریوکیو ، اسکاتلند ، مورد استفاده قرار می گرفته است. MPC سری 691 نیز با همین طرح اما با رنگ سبز-قرمز ای چاپ شده که البته هرگز منتشر نگردید.

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Military - series 541 & 691
اسکناس ده دلار نظامی - سری های 541 و 691
Military payment certificate - Serial number - Ten Dollars - Woman's Bust - Series number - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سریال - ده دلار - نیم تنه یک زن - شماره سری - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - Ten Dollars - woman's Portrait - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - ده دلار - پرتره یک زن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1958 To 1961
از 1958 تا 1961
Tudor Press , Boston
تودور پرس در بوستون
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار نظامی 1958 - سری 541
 • -
 • 1958
 • 2
 • 10 دلار نظامی 1959 - سری 541
 • -
 • 1959
 • 3
 • 10 دلار نظامی 1960 - سری 541
 • -
 • 1960
لیست کامل

30) 10 دلار نظامی - سری 591 

10 دلار نظامی - سری 591

توضیحات

MPC سری 591 در پایگاه های نظامی کشور های قبرس ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، فیلیپین ، کره جنوبی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Military - series 591
اسکناس ده دلار نظامی - سری 591
Military payment certificate - Series number - Serial number - Ten Dollars - woman's bust - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سری - شماره سریال - ده دلار - نیم تنه یک زن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - female - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - تصویر یک زن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1961 To 1964
از 1961 تا 1964
Forbes Lithograph Co.
شرکت لیتوگرافی فوربس
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار نظامی 1961 - سری 591
 • -
 • 1961
 • 2
 • 10 دلار نظامی 1962 - سری 591
 • -
 • 1962
 • 3
 • 10 دلار نظامی 1963 - سری 591
 • -
 • 1963
لیست کامل

31) 10 دلار نظامی - سری 611 

10 دلار نظامی - سری 611

توضیحات

MPC سری 611 در پایگاه های نظامی کشور های قبرس ، ژاپن ، کره جنوبی و لیبی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Military - series 611
اسکناس ده دلار نظامی - سری 611
Military payment certificate - Series number - Woman face side view - Serial number - Ten Dollars - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سری - نیمرخ یک زن - شماره سریال - ده دلار - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
10 - Military payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
10 - گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1964 To 1969
از 1964 تا 1969
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار نظامی 1964 - سری 611
 • -
 • 1964
 • 2
 • 10 دلار نظامی 1965 - سری 611
 • -
 • 1965
 • 3
 • 10 دلار نظامی 1966 - سری 611
 • -
 • 1966
لیست کامل

32) 10 دلار نظامی - سری های 641 و 651 

10 دلار نظامی - سری های 641 و 651

توضیحات

MPC سری 641 از سال 1965 تا 1968 منتشر شد و فقط در پایگاه های نظامی کشور ویتنام مورد استفاده قرار گرفت. MPC سری 651 در همین طرح با رنگ بنفش از سال 1969 تا 1973 منتشر شد و در پایگاه های نظامی ژاپن ، لیبی و کره جنوبی مورد استفاده قرار گرفت.

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Military - series 641 & 651
اسکناس ده دلار نظامی - سری های 641 و 651
Series number - Woman face side view - Serial number - 10 Dollars - Military payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
شماره سری - نیمرخ یک زن - شماره سریال - ده دلار - گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Ten dollars - Liberty woman's portrait - Military payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
ده دلار - پرتره زن آزادیخواه - گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1965 To 1968 - 1969 To 1973
از 1965 تا 1968 - از 1969 تا 1973
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار نظامی 1965 ، سری 641
 • -
 • 1965
 • 2
 • 10 دلار نظامی 1966 ، سری 641
 • -
 • 1966
 • 3
 • 10 دلار نظامی 1967 - سری 641
 • -
 • 1967
لیست کامل

33) 10 دلار نظامی - سری 661 

10 دلار نظامی - سری 661

توضیحات

MPC سری 661 در پایگاه های نظامی کشور ویتنام مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Military - series 661
اسکناس ده دلار نظامی - سری 661
Military payment certificate - Female - Serial number - Ten Dollars - Series number - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - تصویر یک زن - شماره سریال - ده دلار - شماره سری - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Ten Dollars - Military payment certificate - Woman face side view - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
ده دلار - گواهی پرداخت نظامی - نیمرخ یک زن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1965 To 1968
از 1965 تا 1968
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار نظامی 1968 - سری 661
 • -
 • 1968
 • 2
 • 10 دلار نظامی 1969 - سری 661
 • -
 • 1969

34) 10 دلار نظامی - سری 681 

10 دلار نظامی - سری 681

توضیحات

MPC سری 681 در پایگاه های نظامی کشور ویتنام مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Military - series 681
اسکناس ده دلار نظامی - سری 681
Dollars - Series number - Serial number - special forces soldier with an M 14 rifle - silhouettes of a soldier and a CH-21 helicopter - Military payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
دلار - شماره سری - شماره سریال - سرباز نیروی ویژه با اسلحه M14 - سرباز و هلیکوپتر CH-21 در پس زمینه - گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Dollars - Tank - Military payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
دلار - تانک - گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1969 To 1970
از 1969 تا 1970
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1969 نظامی - سری 681
 • -
 • 1969
 • 2
 • 10 دلار 1970 نظامی - سری 681
 • -
 • 1970

35) 10 دلار نظامی - سری 692 

10 دلار نظامی - سری 692

توضیحات

MPC سری 692 در پایگاه های نظامی کشور ویتنام مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Military - series 692
اسکناس ده دلار نظامی - سری 692
Ten Dollars - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations - Indian - Serial number - Series number - Military payment Certificate
ده دلار - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - سرخپوست - شماره سریال - شماره سری - گواهی پرداخت نظامی
Military payment Certificate - 10 - Eagle - Ten Dollars
گواهی پرداخت نظامی - 10 - عقاب - ده دلار
1970 To 1973
از 1970 تا 1973
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1970 نظامی - سری 692
 • -
 • 1970
 • 2
 • 10 دلار 1971 نظامی - سری 692
 • -
 • 1971
 • 3
 • 10 دلار 1972 نظامی - سری 692
 • -
 • 1972
لیست کامل

36) 10 دلار نظامی - سری 701  

10 دلار نظامی - سری 701

توضیحات

MPC سری 701 چاپ شد اما هرگز منتشر نگردید.

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Military - series 701
اسکناس ده دلار نظامی - سری 701
Military payment certificate - Serial number - Series number - Ten Dollars - George Washington's House - George Washington's portrait - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سریال - ده دلار - شماره سری - پرتره جورج واشنگتن - تصویری از خانه جورج واشنگتن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Ten Dollars - Mount Vernon - Military payment certificate
ده دلار - کوه ورنون - گواهی پرداخت نظامی
1970
1970
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1970 نظامی - سری 701
 • -
 • -

37) 10 دلار سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون - تراست 

10 دلار سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون - تراست

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Federal reserve note - Alexander Hamilton - Trust
اسکناس ده دلار سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون - تراست
Federal reserve note - Series number - Hamilton's portrait - Serial number - Seal - This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private
سری فدرال رزرو - ایالات متحده آمریکا - شماره سری - پرتره همیلتون - شماره سریال - مُهر - این اسکناس پولی قانونی است برای همه بدهی های عمومی و خصوصی
The united states of America - In God we trust - US Treasury Building - Ten Dollars
ایالات متحده آمریکا - به خدایی که ایمان داریم - تصویر ساختمان وزارت خزانه داری آمریکا - ده دلار
1999 - 2003
2003 - 1999
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1999 سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون - تراست
 • -
 • 1999
 • 2
 • 10 دلار 2001 سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون - تراست
 • -
 • 2001
 • 3
 • 10 دلار 2003 سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون - تراست
 • Rosario Marin & John William Snow
 • 2003
لیست کامل

38) 10 دلار سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون - مشعل 

10 دلار سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون - مشعل

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Federal reserve note - Alexander Hamilton - Torch
اسکناس ده دلار سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون - مشعل
Federal reserve note - The united States of America - Series number - Hamilton's portrait - Serial number - Seal - This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private - Torch
سری فدرال رزرو - ایالات متحده آمریکا - شماره سری - پرتره همیلتون - شماره سریال - مُهر - این اسکناس پولی قانونی است برای همه بدهی های عمومی و خصوصی - مشعل
The united states of America - In God we trust - US Treasury Building - Ten Dollars
ایالات متحده آمریکا - به خدایی که ایمان داریم - تصویر ساختمان وزارت خزانه داری آمریکا - ده دلار
2004 - 2013
2013 - 2004
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
156 * 66.3 mm
66.3 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 2004 سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون - مشعل
 • -
 • 2004
 • 2
 • 10 دلار 2006 سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون - مشعل
 • Anna Escobedo Cabral & Paulson
 • 2006
 • 3
 • 10 دلار 2009 سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون - مشعل
 • Rosa Gumataotao Rios - Geithner
 • 2009
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.